STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  SPAK Gliwice

  Oddział SPAK Gliwice powstał w styczniu 2015 roku w wyniku rozwoju i poszerzenia istniejącego wcześniej oddziału w sąsiednich Pyskowicach, który wkrótce po pierwszych latach aktywności, zasięgiem i oddziaływaniem zaczął wykraczać daleko poza teren administracyjny swojego miasta i gminy. Na uroczystościach i spotkaniach organizowanych w mieście i poza nim coraz liczniej zaczęli pojawiać się mieszkańcy Gliwic i powiatu gliwickiego.

  W tej sytuacji Zarząd Główny i członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o utworzeniu nowego oddziału z siedzibą w grodzie nad Kłodnicą, co z miejsca spotkało się z poparciem władz oraz gorącym przyjęciem przez tamtejszych kombatantów, działaczy i organizacje patriotyczne. We współpracę ze Stowarzyszeniem od razu włączył się pan kpt Włodzimierz Kołkowski, prezes gliwickiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz pan Zbigniew Żarnowiecki, prezes miejscowej siedziby Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
  Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956.

  Gliwicki oddział od czasu powstania kontynuuje ożywioną działalność Stowarzyszenia na terenie miasta i powiatu gliwickiego. Jego przedstawiciele biorą udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i państwowe, oddając hołd, kontynuując pamięć i rozpowszechniając wiedzę o żołnierzach AK.

  Na granicy powiatu gliwickiego, a zarazem Województwa Śląskiego i Opolskiego we wsi Barut niedaleko Dąbrówki na polanie Hubertus, w miesiącu wrześniu corocznie odbywają się uroczystości na miejscu kaźni żołnierzy NSZ z ugrupowania „Bartek”, bestialsko zamordowanych przez polską i sowiecką bezpiekę w 1946 roku. Miejsce to zwane „Ślaskim Katyniem” stało się od niedawna celem wycieczek historycznych i patriotycznych. Współorganizatorem uroczystości; mszy, apelu i oddania hołdu ofiarom na miejscu ich śmierci są działacze SPAK z Gliwic i okolic.

  We wrześniu obchodzona jest również rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, równoważna z datą zawiązania w 1939 roku Służby Zwycięstwa Polski. Jest to równocześnie święto naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji odbywają się spotkania z kombatantami Armii Krajowej, akademie i wystawy.

  W profilu działalności Stowarzyszenia jest też troska o kombatantów bezpośrednio i poprzez reprezentujące ich organizacje. Podejmujemy też inicjatywy wraz z władzami lokalnymi i centralnego szczebla aktywnej obrony dobrego imienia Armii Krajowej i jej etosu na arenie ich oddziaływania, a także pomocy byłym żołnierzom mieszkającym poza granicami Polski. Oddział nasz utrzymuje żywy kontakt ze szkołami, współorganizując wycieczki do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i Powstania Warszawskiego w stolicy.

  Bierzemy też udział w organizowaniu konkursów wiedzy o działaniach i historii AK.
  Współpracujemy ze stacjonującymi w Gliwicach i Lublińcu jednostkami wojskowymi a także Komendą Policji i Straży Miejskiej w Gliwicach. Władze miejskie i powiatowe, poprzez współpracujące z nami grupy historyczne i mundurowe, wspieramy w organizowaniu konkursów i festynów. W planie mamy ugruntowanie utrwalonych tradycji obchodów świąt i historycznych wydarzeń, związanych z Armią Krajową i wojskiem, a także dalszy rozwój kontaktów z klasami mundurowymi w szkołach oraz różnymi grupami działań sprawnościowych i patriotycznych.