STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  01.08.2022. Rocznica wybuchu Powstania.

  Wśród sporów i komentarzy, z tłem międzynarodowej sytuacji wokół wojny
  na Ukrainie, wakacyjnej ulgi po umiarkowanej stabilizacji inflacyjnej i wciąż
  silnych upałach, obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
  Na uroczystościach w Gliwicach i Pyskowicach frekwencja była mizerna,
  w innych miastach nie było ich wcale. W Gliwicach zawyły syreny co nie zawsze
  miało miejsce w przeszłości. Na rynku były race i hymn.
  Pod kaplicą pamięci Kościoła św. Barbary zebrali się
  zwolennicy Klubu Gazety Polskiej.

  Organizatorzy
  warszawskiego
  marszu pamięci
  i koncertu
  pieśni powstańczych
  zanotowali zaś najwyższą,
  z dotychczasowych, frekwencję, pomimo wysiłków prezydenta stolicy
  aby spacyfikować ich dążenia przyznania im ustawowej rangi i praw.
  Brawo demokracja !

  W tle zaś pojawiały się dziennikarskie refleksje i analizy
  nad sensem, wartością i doniosłością
  wojennego zrywu Polaków i ich warszawskich elit.

  W obozie opozycji
  przeważały wątki
  zdroworozsądkowe,
  obóz konserwatywny
  dostrzegał wartości
  i wyższość pryncypiów nad ofiarą. Pewnie spory tego typu można by przenieść
  na wiele innych spraw i toczących się obecnie
  dywagacji, które sprowadzić można do różnic
  w charakterach wypowiadających je osób.

  Cóż, pewnie zawsze będą tacy dla których heroizm
  jest głupotą a poświęcenie dla dobra wspólnego
  nie warte wysiłku.

  Póki co tradycja upamiętniania wybuchu Powstania Warszawskiego w naszym
  społeczeństwie trwa i ewoluuje do formy coraz dojrzalszej i powszechnej.
  Oby tak dalej.

  03.07.2022. Pielgrzymka i Zjazd Kresowian.

  Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszą niedzielę lipca na Jasnej Górze odbył się
  XXVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian.
  Pogoda dopisała.

  Obecna sytuacja międzynarodowa
  i okoliczności trwającej na Ukrainie
  wojny dały ciekawy wydźwięk
  powtarzanym od lat głosom Polaków,
  mających swoje korzenie na
  wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, i wspierających ich środowisk
  patriotycznych, domagających się upamiętnienia i uznania praw do
  godnego pochówku ofiar ludobójstwa
  dokonanego tam przez nacjonalistów
  ukraińskich w czasie i po
  zakończeniu II wojny światowej.

  Program spotkania rozpoczęła
  msza św. w kaplicy Matki Bożej
  poprowadzona przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
  z kazaniem pełnym mądrych słów o zwyciężaniu zła dobrem,
  odniesieniem do aktualnej na ten
  czas ewangelii i przyjmowaniu
  w naszych domach pielgrzymów
  i sąsiadów w potrzebie.

  Część oficjalna obejmowała
  spotkanie w sali ks. Kordeckigo, gdzie Prezes Kongresu
  Jan Skalski i zaproszeni goście, a wśród nich minister Michał Wojcik i szef Urzędu
  do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Jan Józef Kasprzyk, w swoich wystąpieniach
  akcentowali nieprzemijalność chrześcijańskich
  zasad godnego pochówku zmarłych, obowiązujących
  w kulturze
  społeczeństwa
  polskiego,
  bez względu na sytuację.
  Wybrzmiały w nich jednak także nuty nadziei na
  pogłębioną refleksję wśród naszych ukraińskich
  sąsiadów kultywujących przez ostatnie dziesięciolecia
  „patriotyczny” przekaz nacjonalistów spod znaku UON, UPA i członków zbrojnych
  jednostek współpracujących w czasie wojny z hitlerowcami.

  Dla wielu uczestników Zjazdu świadomość obecności „Palca Bożego”
  w tym co dzieje się obecnie na Ukrainie była oczywista, bo pomoc
  naszych rodaków, dla zwykłych ludzi zmuszonych do emigracji w czasie
  gdy ich ziemie najechali rysyjscy
  żołdacy, powinna budzić silniejszą
  refleksję niż propagandowy przekaz
  potomków Bandery i Szuchewycza.

  Nota bene, w trakcie konferencji zaprezentowano niedawno
  uzyskane zdjęcie ukraińskiego dowódcy słynnej ukraińskiej
  Brygady SS Galizien, w otoczeniu swoich kolegów, wszystkich w niemieckich
  mundurach, co było i jest jawnym dowodem na twierdzenie po której stronie stali
  wówczas gloryfikowani dziś przywódcy ukraińskiego narodu.

  Miłym momentem spotkania było ogłoszenie przyznania tradycyjnych nagród
  Kongresu osobom zasłużonym dla ruchu pamięci i głoszenia prawdy, ktorymi
  w tym roku zostali ministrowie Wójcik i Czarnek za wspieranie konkursów wiedzy
  i edukacji młodzieży w kwestii faktów i historii o wschodnich kresach RP.

  Nie obyło się też bez poczęstunku chlebem przywiezionym z kresów
  i wypieczonym tak jak to tylko kresowianie potrafią.

  13.06.2022. W Pałacu Łazienkowskim.

  W poniedziałek 13 czerwca, w Sali Balowej Pałacu na Wyspie
  w Łazienkach Królewskich w Warszawie wzięliśmy udział w uroczystości
  wręczenia działaczom
  opozycji antykomunistycznej
  Krzyży Wolności i Solidarności,
  nadawanych za ich wkład
  w dzieło odzyskania
  przez Polskę niepodległości
  i suwerenności lub
  respektowanie praw
  człowieka w PRL

  Wśród odznaczonych
  był Prezes, a w delegacji
  kolega Przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego
  Oddziału, również kawaler tegoż krzyża.

  W imieniu Prezydenta
  Rzeczpospolitej Polskiej
  Andrzeja Dudy
  odznaczenia wręczył
  prezes IPN dr Karol Nawrocki, który w przemówieniu
  przypomniał, że Krzyż Wolności i Solidarności
  w sensie symbolicznym odwołuje się do Krzyża
  Niepodległości II RP, który to krzyż był nadawany
  z inicjatywy Aleksandry
  Piłsudskiej przy
  wielkim udziale
  gen. Kazimierza
  Sosnkowskiego.

  Krzyż Niepodległości
  przeznaczony był dla tych kawalerów i dam,
  którzy przysłużyli się do odzyskania przez Polskę
  niepodległości w roku
  1918 i wpływali na
  kształtowanie się granic
  II Rzeczpospolitej.

  Po części oficjalnej
  był krótki koncert
  na fortepian i śpiew,
  poczęstunek i okazja
  do obejrzenia wnętrz, obrazów i płaskorzeźb
  eksponowanych na ścianach pałacu. Ich ogląd
  budził wielorakie
  refleksje, również te
  z rodzaju historycznych i obyczajowych w relacji do

  użytkowników tych klejnotów sztuki i architektury.

  Wśród nich był m. in. cenny obraz Rebrandta, przedstawiający Lisowczyka, czyli
  wojownika pogranicza wschodnich rubieży I Rzeczpospolitej, ostatnio wypożyczony
  z nowojorskiej galerii, a przed II wojną światową należący do kolekcji łazienkowskiej.

  27.05.2022. Pamięci Żydów, Niemców i Polaków.

  27 Maja w Kozłowie niedaleko Miechowa ( województwo małopolskie ) odbył się
  pogrzeb, w którym uczestniczyli nasi koledzy z pyskowickiego oddziału SPAK,
  złączeni więzami rodzinnymi z osobami którym
  poświęcona była ceremonia.

  A mowa tu o rodzinie
  Książków, ojcu, matce
  i ich dwóch synach,
  zamordowanych
  w 1943 roku przez
  Niemców za udzielenie w swoim gospodarstwie
  schronienia Żydom. Matce i jej pięcioletniej córce.

  W maju b.r. krakowski oddział Instytutu Pamięci
  Narodowej dokonał ekshumacji szczątków rodziny,
  pogrzebanych dotychczas u progu ich domu
  i młyna w Wierzbicy
  ( w tej samej okolicy ),
  by za zgodą krewnych
  mogły zostać złożone
  na cmentarzu.

  O zbrodni przypominał jednak kamień z tablicą,
  umieszczoną przez jednego z członków rodziny
  w miejscu pochówku. A tekst zawierał informację
  o okolicznościach jakie do niej doprowadziły.
  Oto pochwycony w okolicy przez Niemców Żyd
  ujawnił miejsca
  schronienia swoich
  współziomków,
  wraz z nazwiskami
  i adresami ich
  dobroczyńców - Polaków, którzy otwarli drzwi
  swoich domostw, świadomie ryzykując życiem
  własnym i ich rodzin, dla ratowania życia innych ludzi.
  Tych których okupanci przeznaczyli do zagłady.

  Czy nam to coś przypomina ?

  Uważamy, że o takich sytuacjach należy mówić,
  a ich cichych bohaterach pamiętać.
  Pomocą w tym są niewątpliwie tablice i pomniki,
  również ten nasz, na Placu Krakowskim w Gliwicach,
  który powoli ale uparcie wyrasta z ziemi. W mijającym tygodniu powstał drugi
  stopień podstawy, na której wkrótce zostanie wzniesiona baza z odlanymi z brązu
  i zakotwionymi w betonie tablicami.
  Pogoda na ogół nam sprzyja, więc wszystko układa się zgodnie z planem.

  Więcej na: ( ... 22 maja 2022. Uroczystości pogrzebowe rodziny Książków. ) oraz: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/165478,Uroczystosci-pogrzebowe-rodziny-Ksiazkow-zamordowanych-za-pomoc-Zydom-w-czasie-I.html

  21-30.04.2022. Pamiętne rocznice i wydarzenia.

  Mija kwiecień, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie trwa, a tymczasem w naszym kalendarium zanotowaliśmy 102 rocznicę podpisania, w nocy z 21 na 22 kwietnia
  1920 roku w Warszawie, tajnej umowy o współpracy pomiędzy rządem polskim
  a Ukraińską Republiką Ludową, na czele której stał
  wówczas Symon Petlura ( obok wraz z członkami Centralnej Rady Republiki w 2017 roku ).

  Głównym celem
  tego porozumiena
  było stworzenie ram
  sojuszu militarnego
  pomiędzy obydwoma sąsiadujacymi ze sobą krajami
  w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji.
  Znalazły się tam również zapisy przebiegu przyszłej
  granicy państwowej pomiędzy tworzącymi się,
  po rozkładzie carskiej Rosji, niepodległymi bytami narodowymi Polski i Ukrainy.

  Ustalenia i plany przywódców obu narodów zmieniła
  jednak wkrótce dynamiczna sytuacja na froncie
  polsko-bolszewickim, gdzie w wyniku bitwy
  warszawskiej od połowy sierpnia tegoż roku wojska
  sowieckie znalazły się w odwrocie, a podpisanie
  12 października w Rydze zawieszenia broni zostało uznane jako wstęp do zawarcia traktatu pokojowego zfinalizowanego w marcu 2021 roku.

  Ostatecznie wojna i zawarcie pokoju, pomiędzy Polską a ZSRS, wymagającego
  wzajemnego respektowania praw terytorialnych, wyparły uzgodnienia polsko-
  ukraińskie, zwłaszcza te dotyczące ziem znajdujących się poza granicami Polski.

  Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z zawodu, jakim był
  dla Ukraińców traktat ryski, jednak nie widział realnej
  możliwości zaspokojenia dążen Ukrainy do samostanowienia
  w ówczesnych warunkach geopolitycznych ( powyżej
  z Symonem Petlurą i oficerami w Warszawie i Stanisławowie
  1920 roku ).

  I jeszcze jedno wspomnienie: 30 kwietnia - rocznica śmierci
  „Hubala”. Jednego z tych żołnierzy, którzy walczą do końca.
  Henryk Dobrzański, byl weteranem I wojny światowej,
  majorem Wojska Polskiego, dowódcą Oddziału Wydzielonego
  kawalerii, Legionistą, sportowcem. Jego 300 osobowy oddział był tropiony przez
  specjalnie sformowany 8 tys. korpus SS, którego zbrodnie na ludności cywilnej
  za wspieranie „Hubala” do dzisiaj nie zostały rozliczone.
  Teraz mamy inną wojnę i innego najeźcę ale metody widzimy te same.

  31.03.2022. Pożegnanie żołnierza Armii Krajowej.

  W środę na Cmentarzu Lipowym przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego
  w gliwickiej parafii i kościele Chrystusa Króla, uczestniczyliśmy w pogrzebie
  kombatanta Armii Krajowej porucznika Jana Kędzierskiego.

  Urodzony 1924 roku w Dynowie na Podkarpaciu w rodzinie
  rolniczej pan Jan dzieciństwo i wojne spędził w ówczesnym
  powiecie rzeszowskim środowiska które Go ukształtowało
  i w którym się wychował.

  Fundamentem Jego postawy
  wobec różnych wyzwań czasów
  w których przyszło mu żyć
  była tradycja, kościół
  i wiara katolicka.
  Był żywym dowodem niezłomności charakteru w czasie gdy
  barbarzyńcy ze wschodu i zachodu najechali na Jego kraj.

  Zaprzysiężony kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku
  dojrzałości 1942 roku walczył z bronią w ręku i obronie
  okolicznych mieszkańców, realizując zadania swojej
  jednostki w zmieniającym się krajobrazie wojennym
  ( zob... Archiwum - Historia - Porucznik Jan Kędzierski ... ).

  Po wojnie i zdobyciu
  wykształcenia zawodowego
  pracował jako kolejarz.

  Założył rodzinę, podnosił swoje kwalifikacje,
  kształcił młody narybek swoich następców.
  Odebrał porcję szykan za odmowę wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej
  Partii Robotniczej, w czasach słusznie minionego PRL-u, gdy pozbawiano Go
  możliwości awansu
  zawodowego, lokując
  na trudnych odcinkach
  pracy i utrzymując na
  niskim uposażeniu.

  Ale On trwał
  w swoich pryncypiach
  jasno twierdząc że nie może wierzyć w Boga
  a równocześnie podpisać się pod komunistyczną
  ideologią materializmu Marksa i Engelsa.

  Po okresie przemian w Polsce i powstaniu
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  ujawnił swoją przeszłość a jako kombatant AK
  włączył w działalność gliwickiego oddziału Związku.

  Za swoje zasługi został nagrodzony stosownymi odznaczeniami i awansem na stopień
  oficerski. Jego otwarta, przyjacielska postawa i zachowanie w bezpośrednim kontakcie
  charakteryzowało się zawsze rzetelnością i uczciwością. Jego pryncypialność mogła być
  i była przykładem dla innych, zwłaszcza młodszych pokoleń.

  Pożegnaliśmy skromnego, dobrego, pięknego Bożego człowieka.
  Cześć Jego pamięci.

  20.03.2022. Kotwica, walka, nadzieja i śmierć.

  W naszym Kalendarium przypominamy o znamiennej dacie 20 marca 1942 roku,
  kiedy to po raz pierwszy na murach zniewolonej okupacją niemiecką Warszawy,
  pojawiła się kotwica z litera „P” jako jej głowicą i literą „W” jako jej ramionami.
  Razem stanowiły one inicjały Polski Walczącej.

  Historia tej kotwicy związana była z przedwojennym
  Wydawnictwem Polskim R.Wegnera i jego
  warszawską siedzibą, skąd pojawiła się na okładce
  jednej z książek a następnie gadżetach wydawnictwa.

  W czasie wojny
  w rozpisanym przez
  Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej tajnym
  konkursie ten symbol oporu i walki zwyciężył by, za
  zgodą spadkobierców
  praw wydawnictwa,
  rozkazem dowódcy AK zostać wprowadzonym jako
  jej oficjalny symbol. Wkrótce kotwica AK zaczęła się pojawiać w miejscach
  dywersyjnych akcji
  polskiego podziemia,
  stając się symbolem
  nadziei i wiary
  w odzyskanie wolności,
  niepodległości nie tylko
  Warszawiaków lecz
  rowniez całego zniewolonego narodu polskiego.

  Tutaj nieodpartym skojarzeniem tamtego czasu wojny
  i śmierci, w obecnej
  chwili jest sytuacja
  narodu ukraińskiego,
  w obliczu agresji rosyjskiej (j.w.). Zbrodnie popełniane
  przez Rosjan na Ukrainie przywołują pamięć zbrodni
  hitlerowskich Niemiec na ziemi polskiej.

  A jeśli o śmierci mowa, zamieszczamy sprostowanie
  naszej noworocznej informacji zakładki „Wydarzenia” pod datą 6-12.01.2022.
  Wiadomość o dziadku naszego zmarłego kolegi Tomka Żywolta pochodziła z poczty
  którą można by nazwać towarzysko - pantoflową, stąd nieścisłości.
  Chodziło nie o tego dziadka lecz „tamtego” i nie generała lecz pułkownika. Czyli innymi
  słowy Edmunda - Krzywdę - Rzewuskiego ( na zdjęciu powyżej pierwszy z prawej )
  którego grób znajduje się w tej samej alejce cmentarza lecz bliżej jej końca.

  Załączamy zdjęcie małżeńskiego grobu z lekko spłowiałą plakietką IPN i krótki
  diagram życiorysu ś.p. pułkownika w zakładce Archiwum / Historia ...
  Archiwum - Historia - Pułkownik Edmund - Krzywda - Rzewuski. Komendant
  Rejonu 6 AK Obwód VII Okręg Warszawa.
  Efekt kombinacji strony internetowej
  i udostępnionych nam rodzinnych wspomnień. Cześć Jego Pamięci !

  01.03.2022. Uroczystość pamięci w Katowicach.

  I jeszcze jedna uroczystość, w której wzięliśmy udział, została zorganizowana
  na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej.
  Tym razem po przeciwległej stronie alejki grobów
  żołnierzy Armii Krajowej, gdzie powstaje ciąg mogił
  żołnierzy powojennego podziemia i wybudowano
  pomnik poświęcony takim jak oni.

  A okazją był nasz
  Narodowy Dzień
  Pamięci Żołnierzy
  Wyklętych. Dobrze zorganizowane przez katowicki
  IPN przedpołudniowe spotkanie przedstawicieli władz
  województwa, miasta
  i zaproszonych gości
  przy grobach nowoodnalezionych i zidentyfikowanych
  szczątków dwóch śląskich niezłomnych żołnierzy. Niezłomnych i wyklętych. Skazanych na śmierć
  i zapomnienie.
  Straconych przez
  władze komunistyczne
  powojennej Polski w 1946 roku; Franciszka Skrobola
  i Józefa Wawrzyńczyka. Oprawę uroczystości nadała
  obecność śląskiej jednostki Obrony Terytorialnej, kompanii honorowej
  i orkiestry Dywizjonu
  Rakietowego Wojsk Obrony Powietrznej z Bytomia,
  wyższych oficerów Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego i Policji
  a także kombatantów
  Armii Krajowej z ppłk.
  Czerwińskim z ŚZŻAK.

  W bardzo dobrym wystąpieniu dyrektor Śląskiego
  Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder poinformował
  o pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych.
  Były też słowa o prawdzie i kłamstwach, zdradzie i walce do końca, tych którzy
  przysięgali wierność i niezłomność Bogu i Ojczyźnie a nie „przyjaciołom” zza
  wschodniej granicy i komunistom w Polsce.

  W podobnym tonie, patriotycznym i obywatelskim
  zabrali również głos zaproszeni goście, a kapelan
  katowickiego garnizonu intencje modlitwy.
  Uroczystość zamknął apel poległych, salwa honorowa
  i złożenie wieńców na grobach naszych bohaterów.
  Pierwsi złożyli swoje wiązanki ich odnalezieni krewni.

  Całe wydarzenie znalazło nagle nowe tło w bieżących wydarzeniach, rozgrywających
  się właśnie na ziemi ukraińskiej, gdzie znane nam z historii imperialne ambicje
  posowieckiej Rosji zamieniają ludzkie życie w nędzę a efekty ludzkiej pracy w ruinę.
  Ci, którzy wiedzą jak, modlą się, ci którzy czują że powinni walczyć, walczą.
  A ci, którzy potrafią jedno i drugie, modlą się i walczą do końca.
  Tak, jak nasi żołnierze niezłomni.

  14.02.2022. 80 Rocznica Powstania A.K.

  Prawdopodobnie po raz pierwszy w powojennej Polsce obchodziliśmy rocznicę powstania, lub raczej powołania, Armii Krajowej na taką skalę. Oswoiliśmy się już z tym elementem naszej historii, ale
  dopiero ta okrągła ( znów ) rocznica zmobilizowała wszystkie
  główne organy naszego państwa do jej przypomnienia.

  W województwie śląskim
  w kwaterze grobów żołnierzy
  AK na cmentarzu komunalnym
  w Katowicach przy
  ul. Murckowskiej braliśmy
  udział w uroczystości
  zorganizowanej przez
  Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka i dyrektora śląskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzeja Sznajdera. W przemówieniach przewijał się
  historyczny wątek rozkazu generala Władysława
  Sikorskiego 14 lutego
  1942 roku
  scalającego działające
  w okupowanej przez
  Niemcy i Rosję Polsce
  organizacje zbrojne
  w jedną armię,
  podporządkowaną Polskiemu Rządowi na uchodźstwie.
  Praktyka, jak można się było spodziewać w warunkach wojennych, była taka, że wcześniejsze ugrupowania
  czesto posługiwały się swoimi pierwotnymi nazwami,
  ale w sytuacjach
  konfrontacyjnych
  jednoczyły do wysiłku
  przeciw wspólnemu
  wrogowi.
  Zasadniczy trzon
  kadrowy Armii Krajowej stanowili przedwojenni oficerowie, którzy uniknęli
  niemieckich obozów jenieckich i sowieckich łagrów, zaś szeregowymi żołnierzami byli
  młodzi chłopcy, często harcerze, którzy rwali się do walki z okupantami.

  Uroczystość przy
  ul. Murckowskiej
  nie była jedyną.
  W Gliwicach nowy
  komendant garnizonu
  sprawnie przeprowadził na placu apelowym
  w koszarach przy ul. Gen. W.Andersa spotkanie poświęcone rocznicy powstania
  Armii Krajowej na którym również byliśmy obecni.

  Udało nam się
  zmobilizować także
  sekretarza
  gliwickiego oddziału
  Światowego Związku
  Żołnierzy AK, który
  zajął wraz z naszym prezesem miejsce na trybunie.
  Pan Zbyszek Siemaszko, bo o nim mowa, sam będąc synem AK-owca z wileńskiej
  3 Brygady „Szczerbca” czuł, o czym wspomniał podczas poczęstunku, dumę i radość
  że polskie wojsko przejmuje tradycje i pamięć po Armii Krajowej.
  My podzielamy te uczucia.
  Apel poległych, salwa honorowa i krótka defilada były zaś kropką nad „i” całej
  uroczystości. Dziękujemy !

  30.01.2022. Setna rocznica urodzin pani major.

  W minioną sobotę uczestniczyliśmy w miłej uroczystości.
  Oto członkini gliwickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  pani major Maria Kulig-Gedliczka, w środowisku
  lekarskim znany specjalista II stopnia chorób oczu,
  obchodziła swoje
  setne (100!) urodziny.

  Z tej okazji koleżanki
  i koledzy z gliwickiej
  Rady Lekarskiej złożyli
  czcigodnej jubilatce
  wizytę z kwiatami i laurką a my z przedstawicielką
  ŚZŻAK, przygotowaliśmy pamiątkowy dyplom
  z gratulacjami, który wraz z bukietem kwiatów został
  wręczony pani Marii w przeddzień jej urodzin.

  Pani major w okresie
  wojny należała do
  pododdziału łączności
  Okręgu Lubelskiego
  Armii Krajowej
  z pseudonimem „Figa”.

  Uczestniczyła w akcji „Burza” wspierając działania
  armii sowieckiej w postępującym froncie wschodnim.

  Jej relacja potwierdza jednak fakty historyczne, zgodnie z którymi
  po przejściu frontu szybko musiała zdejmować opaskę AK, gdyż
  Rosjanie z miejsca rozpoczęli
  polowania, aresztowania i wywózki
  na Syberię żołnierzy polskiego
  podziemia.
  Obecnie sędziwa kombatantka
  po przypadkowym złamaniu ręki
  i pewnej degradacji zdrowia dużą
  część czasu spędza w łóżku.
  Fizjoterapeuta jest jednak dobrej
  myśli, zaś nasze spotkanie przebiegło w serdecznej i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

  Pani Maria podśpiewywała sobie wersety hymnu
  harcerskiego, a jej chrześniaczka z mężem (autorem zdjęć) i córką dzielili
  się z nami swoimi
  życiowymi
  doświadczeniami.

  Co ciekawe, obecni
  gospodarze domu
  i tymczasowi opiekunowie pani Marii byli otwarci
  na ideę współpracy i podtrzymywania pamięci
  o naszych bohaterach w ich walce z wrogami Polski i Polaków. Argumentem w dyskusji
  był również list gratulacyjny dyrekcji Zespołu Szkół im. gen. Grota Roweckiego
  w Gliwicach przekazany jubilatce. Być może efektem tego spotkania będzie
  powstanie nowego oddziału SPAK w Łodzi ? Kto wie ?

  6-22.01.2022. Nowy Rok. Zima, tradycja i śmierć.

  No i mamy rok 2022 ! Tym razem początek stycznia był bezśnieżny.
  Prezentujemy więc zdjęcie z początku grudnia wykonane na ośnieżonym placu
  budowy naszego pomnika. Na bocznych powierzchniach
  pierwszego stopnia postumentu widać odbicie śniegu
  w polerowanych podstopnicach z ciemno zielonego
  granitu.Tak po śląsku, po górniczemu.

  Nasza prasa doniosła
  o noworocznej wizycie
  Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego u Papieża.
  Złośliwi twierdzą, że pojechał z kopertą prosić
  o rozgrzeszenie. A tymczasem
  Covid znowu wymutował nową
  wersję ( Omikron ), po której
  experci oczekują piątej fali epidemii na poziomie nawet 70 tys.
  zakażeń dziennie. Póki co dzieci chodzą normalnie do szkół
  i wszystko wydaje się nie aż tak
  tragiczne.
  6 stycznia na ulicach polskich
  miast ( w tym Gliwic i powiatu )
  pojawiły się orszaki Trzech Króli,
  które stopniowo urastają do ważnej
  polskiej tradycji. W Gliwicach był to orszak
  samochodowy, ale już np. w Pyskowicach ludzki.
  Choinki wciąż rozświetlają nam wieczory, bo przecież rozbieramy je dopiero 2 lutego
  w święto Matki Boskiej
  Gromnicznej.
  Tak więc cieszymy się
  Bożym Narodzeniem,
  jego atmosferą
  i śpiewaniem kolęd.

  Mieliśmy jednak też
  trochę smutku. Dotarła bowiem do nas wiadomość o śmierci naszego kolegi Tomka
  Żywolta, wnuka generała Armii Krajowej Anatola Żywolta, który w czasie wojny
  był ostoją Polskiego Państwa Podziemnego w rejonie Pruszkowa.

  Ś.p. Tomka nie widzieliśmy od dłuższego czasu. Na uzyskanych
  właśnie zdjęciach z Cmentarza Centralnego w Gliwicach widoczne
  jest miejsce pochówku, Jego i Jego najbliższych. Wśród nich grobu
  ś.p. dziadka, dla którego
  próbował uzyskać godny standard wykończenia.
  Jak widać bezowocnie. Ś.p. Tomek zmarł na
  mutację stwardnienia rozsianego, które w ciągu
  kilku tygodni spustoszyło mu organizm
  doprowadzając do zgonu. Cześć Kolego ! Wiemy
  gdzie spoczywają Twoje prochy. Odwiedzimy Cię
  czasem.
  Jak co roku styczeń jest dla nas miesiącem
  pamięci o Powstaniu Styczniowym, które najgłębiej wryło się w historię naszego
  narodu przynosząc śmierć najlepszych jego synów, emigrację i degradację struktur
  narodowego majątku. Ofiara ta jednak, jak biblijne obumarłe ziarno, przyniosła
  stukrotny plon. Plon niepodległości w 1918 roku.

  24-27.12.2021. Święta, powstania i obraz.

  Tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego upłynęły, tak jak i rok temu,
  pod znakiem ograniczeń kolejnej fali pandemii
  “Covid-19” ale też wydarzeń na polsko-białoruskiej
  granicy, które w zimie nieco straciły na intensywności,
  lecz nie ustały.
  Restrykcje sanitarne
  nie są tak drastyczne
  jak rok temu, a liczby
  zakażeń i zgonów też
  są mniejsze, proporcjanalnie do stopnia zaszczepienia
  rodaków, ale maski w miejscach publicznych są wciąż
  w użytku, a liczba uczestników zgromadzeń, chociażby
  pasterki, niska.

  Tylko wielorakie dekoracje
  uliczne i tradycyjne szopki
  w kościołach mamy takie
  jak zawsze. Śnieg też pada
  jak to w zimie, tyle że pustki
  na chodnikach i drogach,
  dawniej rzadkie przy tej okazji.

  Święta Bożego Narodzenia są pretekstem do refleksji;
  tym razem zwróciliśmy uwagę na ciekawą informację
  nawiązującą do kultu Matki Bożej, w wizerunku
  warszawskiej artystki Ireny Pokrzywnickiej,( powyżej )
  Matki Boskiej Armii
  Krajowej, znajdującej
  się w zbiorach Muzeum
  Powstania Warszawskiego.

  Niezwykłe losy tego
  obrazu i ludzi z nim związanych przypomnimy przy
  następnej rocznicy wybuchu powstania, a tymczasem
  akcentujemy datę 27 grudnia, po raz pierwszy obchodzonego nowego święta
  państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

  W Poznaniu zainscenizowano powrót Ignacego Jana Paderewskiego w przeddzień
  wybuchu Powstania 1918 roku, a Prezydent Duda wziął udział w uroczystości
  rocznicowej. W swoim wystąpieniu powiedział, że chciałby aby przyszłe obchody
  wybuchu Powstania były obchodzone w całym kraju
  ( pewnie i stolicy Rzeczpospolitej ), a nie tylko stolicy Wielkopolski.

  1-13.12.2021. Grudniowe spotkanie i rocznice.

  Pierwszego dnia ostatniego miesiąca bieżącego roku wzięliśmy udział w uroczystej
  sesji historycznej na zamku w Toszku, poświęconej Powstaniom Śląskim,
  w tym setnej rocznicy ich III Powstania.
  Spotkanie, pod patronatem toszeckiego burmistrza
  i starosty powiatu gliwickiego połączone było
  z koncertem Polskiego Teatru Historii z Mikołowa,
  wystawą materiałów
  ikonograficznych Muzeum
  Powstań Śląskich
  w Świętochłowicach
  i finałem konkursu
  prac uczniów lokalnych
  szkół podstawowych
  o tematyce powstańczej.

  Prezentujemy pracę
  nagrodzoną pierwszym
  miejscem. Oto słynny
  pociąg pancerny
  “Korfanty”.

  W pasażu wejścia
  do zamku odsłonięto
  pamiątkową plakietkę
  ufundowaną przez
  prezydenta
  Andrzeja Dudę.

  Właściwym jest
  przypomnienie tutaj
  szlaku powstańczego, który wiódł przez Toszek
  na Górę św. Anny gdzie w maju 1921 roku m.in.
  bataliony strzelecko-toszeckie toczyły wielodniowe
  walki z oddziałami bawarskich Freikorps.

  A 13 grudnia
  obchodzimy
  okrągłą ( lub raczej
  kwadratową, bo 40-tą )
  rocznicę wprowadzenia
  w Polsce stanu wojennego, którego motorem była
  tzw. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego,
  pozaparlamentarny organ służb mundurowych.

  Akt ten, który był
  swoistą deklaracją wojny komunistycznych zarządców
  Polski wobec narodu, można określić jako desperacki
  krok postawienia tamy przemianom społecznym
  i politycznym, zapoczątkowanym przez powstanie
  ruchu, a następnie 12 milionowego zawodowego
  związku NSZZ “Solidarność“.
  Jak wiemy, pokojowa rewolucja Solidarności, po zakończeniu stanu wojennego,
  postępowała nadal, doprowadzając ostatecznie do rozkładu i likwidacji
  komunistycznego bloku państw wschodniej Europy pod nadzorem i kontrolą ZSRR.
  Najwyższą cenę zapłaciło jednak za ten sukces ponad 100 Polaków,
  ofiar komunistycznych służb, które najaktywniejszych rzeczników przemian
  w różny sposób pozbawiło życia.
  Pamiętajmy o Nich bo to dzięki takim jak Oni możliwe są publiczne ekspozycje
  akcentów pamięci takich jak ten z sąsiedztwa centrum handlowego
  “Forum” w Gliwicach.

  01-11.11.2021. Listopadowe święta i pamięć.

  Pierwszy dzień listopada jest dniem szczególnym w polskiej tradycji.
  Tak jak Polacy obchodzą pamięć o zmarłych nie czyni tego nikt.
  Znicze palące się na polskich cmentarzach,
  zwłaszcza wieczorem w Dzień Wszystkich Świętych,
  czynią z naszych nekropolii świetlne kapsuły
  pamięci i modlitwy.
  To wtedy wracają znów
  ci, którzy już odeszli.

  Wracają także wspomnienia minionych chwil i zdarzeń.
  Pamiętamy też o tych którzy nie mają swojego grobu,
  żołnierzach poległych w walce gdzieś w szczerym polu
  czy lesie. Pochowanych przez okolicznych mieszkańców, zgodnie z chrześcijańskim
  nakazem by “umarłych pogrzebać”. Palimy im znicze pod krzyżem czy pomnikiem
  by spoczywali w pokoju.

  Do tej samej pamięci odwołujemy się w nasze Święto Niepodległości.
  Inna jest jednak jego celebracja. I w tym roku odbył się ( z naszym udziałem )
  warszawski Marsz Niepodległości, organizowany tradycyjnie przez
  środowisko narodowe.
  Wsparty ministerialną decyzją nadania mu
  rangi uroczystości państwowej, przyprawił
  o wściekłość prezydenta stolicy
  i wspierających go swoimi decyzjami
  sędziów, próbujących marsz zdelegalizować.

  Prezydent Polski natomiast wzniośle i godnie
  złożył wieńce pod pomnikami ojców naszej
  niepodległości. Wziął również udział
  w uroczystej zmianie warty przy
  Grobie Nieznanego żołnierza a także mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie
  zapłonęła Świeca Niepodległości, podarowana przez papieża Piusa IX w 1867 r.
  z życzeniem, aby została zapalona w wolnej Polsce.
  Tymczasem my w Gliwicach 10 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii
  w Zespole Szkół Samochodowych, zaś poza miastem 11 listopada, zaocznie,
  ( z uwagi na grypę ) w przemarszu od i do Czarnocina z Góry św. Anny
  gdzie w bazylice odprawiono mszę św. w intencji naszej Ojczyzny. Krótka notyfikacja nie pozwoliła na lepsze zorganizowanie naszych szeregów ale,
  jak widać, pomimo jesiennej fali pandemii, tradycja niepodległościowych wędrówek
  ze śląskim klubem “Camino” wraca do łask.

  08-19.10.2021. Ślubowanie i rocznica.

  Jak co roku wzięliśmy udział w ślubowaniu ponad 150 uczniów pierwszych klas
  Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana “Grota” Roweckiego w Gliwicach.
  Zespół, lub raczej szkoła, podtrzymuje,
  dzięki poświęceniu i zawodowej dedykacji
  kadry nauczycielskiej, tradycję pamięci swego
  patrona a my podtrzymujemy ze szkołą
  przyjacielskie stosunki.

  Staramy się podkreślić, w słownym przekazie
  podczas uroczystości a także w wykładach organizowanych przez SPAK, wagę
  etycznych i honorowych wartości w życiu naszych bohaterów, którzy świadomie składali ofiarę swojego życia w walce o wolność
  i niepodległość, przeciwko siłom przemocy
  totalitarnych ideologii.
  Młodzież na patriotyczne treści spontanicznie reaguje,
  co i tym razem mieliśmy okazję doświadczyć,
  a obecność żołnierzy służby czynnej dodatkowo podnosi
  rangę tak zorganizowanych uroczystości.
  Tym razem rolę składnika mundurowego wypełnił Komendant WKU ppłk. Mirosław Stefanów, który przejął schedę po płk. Romanie Nowogrodzkim.

  I znów analogia bohaterstwa dała nam asumpt do przypomnienia 19 października jako, ustanowionego
  ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowego
  Dnia Pamięci Duchownych
  Niezłomnych. Jest to zarazem dzień w którym 1984 roku
  został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
  kapelan “Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko.

  Na kazania księdza Jerzego przybywały tłumy
  nie tylko warszawiaków, ale i wiernych z całego kraju,
  a On niewzruszony prowokacjami, groźbami i atakami,
  również fizycznymi, głosił prawdę. Ciekawe materiały
  na ten temat można było ostatnio zobaczyć w polskiej
  telewizji. Na jednym z nagrań ksiądz Jerzy mówił spokojnie
  i świadomie, że tak jak Chrystus zginął na krzyżu za
  prawdę, tak i my, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji,
  musimy oddać swoje życie jako dowód słuszności
  naszej wiary i naszego postępowania. Z Jego słów biło silne przeczucie tego
  co wkrótce miało się stać.
  6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym
  przez Kościół Katolicki a my pamiętajmy, że księża polscy również złożyli swoją
  daninę krwi na ołtarzu walki o prawdę, wolność i niepodległość naszego kraju.

  30.09.2021. ... i jeszcze o kłamstwach.

  A to za sprawą portalu “www.24gliwice.pl” który opublikował informację
  o wykonaniu fundamentu do naszego pomnika na Placu Krakowskim.
  I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że część artykułu, oprócz kilku zdjęć
  sprzed 2 tygodni, zawiera ordynarne KŁAMSTWO. Autor lub autorzy tekstu stwierdzają
  bowiem że prywatnymi sponsorami budowy pomnika są dyrektorzy lub właściciele kilku
  znanych lokalnych spółek i instytucji. W tym Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann.

  Posługując się kopią zakładki naszego portalu
  “Sponsorzy”, która odnosi się do całości działalności
  Stowarzyszenia, a sponsoring do różnych jego form,
  portal stwierdza w tytule: “Pomnik Powstań Polskich
  na Placu Krakowskim ma już fundamenty.
  Wśród sponsorów prezydent Gliwic.” ( ! )

  Dalej, odnosząc się do kampanii jednej z pracownic Politechniki Ślaskiej, by
  wstrzymać budowę, artykuł wyraża niejaki żal, że “... apel 41 osób ze świata
  nauki oraz publicystów do prezydenta Gliwic nic nie zmienił... ” nie wspomina
  natomiast o odpowiedzi jakiej udzielił w tej sprawie rzecznik prezydenta, a która
  sprowadza się do faktu, że pod względem prawnym sprawa jest zamknięta.

  Cóż, widać “redaktorzy” portalu nie rozumieją,
  że prawo w Polsce obowiązuje a hucpy i burdy
  nie prowadzą do zmian prawomocnych decyzji.
  Następnie czytamy: ... “Za przedsięwzięciem tym
  stoi gliwicki oddział Stowarzyszenia Pamięci Armii
  Krajowej, które finansowo wspierają darczyńcy
  i to nie są bynajmniej anonimowi obywatele.
  Wśród sponsorów wspomnianych na stronie SPAK-Gliwice.pl na pierwszym miejscu
  znajdujemy prezydenta Adama Neumanna.” Trzeba faktycznie dużego doświadczenia
  w krętactwie i naginaniu faktów do własnych teorii aby stworzyć coś takiego. Brrrrrrr !

  Pewnie dobrym ruchem byłoby sprawdzenie KTO FINANSUJE partal “24gliwice.pl”
  czyli stosując jego własną logikę sprawdzić KTO SPONSORUJE lub inaczej,
  po naszemu: KTO PŁACI ZA TE KŁAMSTWA ?
  Nic to, my, z Bożą pomocą, będziemy dalej “robić swoje” zaś opublikowanie
  zdjęcia z portalu traktujemy jako wymianę na zasadzie wzajemności.
  Nasze ujęcie jest aktualne.

  17-25.09.2021. Rocznice agresji i zbrodni.

  Minęła kolejna, już 82 rocznica napaści Związku Radzieckiego na walczącą
  z hitlerowskimi Niemcami Polskę we wrześniu 1939 roku.
  Współczesna rosyjska narracja nadaje temu aktowi miano odzyskania własności
  i praw, które jakoby Rosjanie mieli, do odwiecznie zamieszkałych przez Polaków ziem,
  ignorując fakt podpisania tajnego porozumienia z Niemcami
  ( obok Stalin i Ribbentrop w Moskwie 23.08.1939 ),
  o zamiarze wspólnej agresji na II Rzeczpospolitą.

  Nasi zachodni sąsiedzi są nie
  mniej pilni w pisaniu historii
  od nowa i przekłamywaniu
  faktów o tym kto i jak łamał
  podpisane z Polakami umowy
  pokojowe i odwieczne
  chrześcijańskie i humanitarne zasady traktowania godnie
  i z szacunkiem ludzi o odmiennej kulturze i tradycjach.

  Do kłamstw niemieckich i rosyjskich doszły niedawno białoruskie, gdzie dyktator
  Łukaszenka proklamował 17 września świętem jedności narodowej, którą to
  rzekomo Białoruś odzyskała tego dnia. Paradne !
  Szkoda że za tę
  “jedność” Polacy
  zapłacili śmiercią
  w Katyniu, Miednoje
  i innych miejscach
  sowieckich zbrodni.
  Zsyłkami na Syberię,
  do Kazachstanu i podobnych pustkowii gdzie diabeł mówił: “-Dobranoc” a sowieccy
  strażnicy gułagów znęcali się nad polskimi, i nie tylko, więźniami.

  Zbrodnie Rosjan i Niemców, jak zarazę,
  przeniesiono wkrótce również na polskich
  współpracowników totalitarnych systemów i pamięć
  o jednej z nich uczciliśmy właśnie pod Barutem,
  na polanie "Hubertus".

  Jak zwykle było godnie i wzniośle. Swą obecnością zaszczycił nas
  ksiądz biskup Paweł Stobrawa
  z Diecezji Opolskiej, który
  w trakcie mszy św. wygłosił
  piękne kazanie o oddaniu Bogu
  i ludziom życia za prawdę
  i godność, których bronili żołnierze
  Narodowych Sił Zbrojnych, wysadzeni w powietrze i dobici
  przez agentów NKWD i UB w operacji “Lawina” 1946 roku.

  I Zastępca Wojewody Ślaskiego Jan Chrząszcz zabrał głos,
  mówiąc o swoich własnych refleksjach w tle PRL-owskiej
  rzeczywistości i świadomości korzeni z których wyrósł a
  Adam Kondracki z oddziału IPN
  w Katowicach reprezentując
  Dyrektora Biura Poszukiwań
  i Identyfikacji opowiedział
  o badaniach i tropieniu śladów
  życia i śmierci świadków historii
  i obrońców naszej kultury
  i tradycji, których pamięć uczciliśmy w ubiegłą sobotę.

  Frekwencja, dzięki Covidowi, w tym roku była znów
  mniejsza niż w poprzednich latach, ale musimy
  pracować nad odtworzeniem jej by trwała, pomimo pandemii i propagandy wrogich
  nam sił. Bo cóż, jak zauważył ksiądz biskup; tak było, jest i pewnie będzie zawsze.
  Zło istniało i istnieje a my, jak w przekazie stwierdził profesor Szwagrzyk;
  - “Musimy robić swoje”.

  21.08-01.09.2021. Zadwórze i Westerplatte.

  Nasi koledzy powrócili właśnie z wyprawy na Ukrainę, gdzie uczestniczyli m.in.
  w imponującej uroczystości pod pomnikiem „Polskich Termopili” jak często jest
  nazywane odległe 33 km od Lwowa, Zadwórze.
  Porównanie obrony skrawka terenu, z niewielkim
  wyniesieniem, przed sowiecką armią Budionnego w 1920
  roku do ostatniego naboju i walki na bagnety i kolby,
  z podobnym bojem greckich
  straceńców, świadomych
  dysproporcji sił perskich
  napastników i ich własnych
  2,5 tysiąca lat wcześniej
  jest ze wczech miar
  zasadne.
  Ostatecznym celem obrońców
  było opóźnienie marszu wrogiej armii, tam na Ateny
  tu na Lwów, choć ich los
  był przesądzony.

  Rozwścieczeni napastnicy
  znęcali się, po złamaniu
  oporu kilkuset bohaterów,
  nad ich martwymi ciałami.
  Tam pozbawiając głów
  i paląc, tu masakrując
  do niepoznania i rabując
  z własności.

  Upamietniające zwycięski
  opór polskiej młodzieży
  Lwowa założenie projektowe
  pomnika i jego otoczenia
  przemawia i jest najlepszą lekcją historii i patriotyzmu.
  Liczne zaś uczestnictwo rodaków podnosi na duchu
  i buduje.

  Podobnie buduje utrwalająca się tradycja wrześniowych
  uroczystości na cmentarzu w Bojkowie, gdzie spoczywają
  dwaj bohaterowie siedmiodniowego oporu
  polskiej placówki na Westerplatte w pierwszych dniach wojny 1939 roku.
  I tym razem pogoda nas nie rozpieszczała. Deszcz padał cięgiem ale czymże jest opad
  wody z nieba wobec gradu pocisków z niemieckiego pancernika Schleswig Holstein, bombowców i myśliwców jaki spadał na niewielki
  skrawek terenu bronionego przez Polaków.

  Organizatorzy, pod
  przewodnictwem historyka
  Krzysztofa Kruszyńskiego
  z pobliskiej
  Szkoły Podstawowej nr 8, zadbali jak zwykle o słowo
  i śpiew, oprawę i układ. Było dostojnie i doniośle.
  Świt przebijał się z wolna przez chmury, wojsko stało jak mur i nawet młodzież
  harcerska trwała dzielnie w deszczu. My złożyliśmy białe i czerwone znicze na grobach
  naszych bohaterow po apelu poległych i salwie honorowej. Inne delegacje składały
  wieńce i kwiaty.
  Zimno i wilgoć wygnały nas do dziennych zajęć więc nie skorzystaliśmy
  z świetlicowego poczęstunku, ale planujemy to nadrobić w przyszłym roku.

  12-15.08.2021. Święta polskich żołnierzy cz.II

  A w sobotę i niedzielę … Świeto Wojska Polskiego obchodziliśmy centralnie
  i terytorialnie, z należną mu kościelną oprawą Święta Wniebowzięcia
  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
  W sobotę na Jasnej
  Górze zebrali się
  pielgrzymi i odbył
  m.in. koncert
  z maryjnym
  repertuarem
  i ulubionych pieśni
  Jana Pawła II w ramach Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej.
  Tegoż dnia pod pomnikiem poległych w 1920 roku bohaterów Bitwy Warszawskiej
  prezydent, przedstawiciele wojska i sejmu złożyli wieńce na Powązkach, a w Ossowcu
  pod krzyżem ks. majora Ignacego Skorupki.
  W niedzielę odbyła się uroczysta msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
  celebrowana przez J.E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. gen. Jerzego Guzdka,
  również z uczestnictwem Prezydenta RP i jego małżonki,
  a że był to dzień rutynowej wizyty wiernych
  w kościołach, przy pięknej
  słonecznej pogodzie był to
  dzień na prawdę wspaniały.

  Centralna defilada
  w Warszawie nie odbyła się
  ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, ale główna
  uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wypadła
  niezwykle podniośle i dostojnie. Prezydent przypomniał
  tam wagę historycznego zwycięstwa nad armia sowiecką
  w 1920 roku, padły też słowa dumy i wdzięczności
  dla ofiary naszych
  przodków, którzy stanęli
  wówczas do boju
  o niepodległość Ojczyzny.

  Ale to nie wszystko.
  Tej niedzieli odbył się Bieg Tropem Wilczym.
  W całym kraju, niestety nie w Gliwicach.
  W tym dniu teren
  Szkoły Podstawowej
  nr 18 przypominał
  raczej plac budowy
  aniżeli miejsce
  startu najliczniejszej
  w zeszłym roku
  imprezy tego typu
  w Polsce ( zdjęcie obok ).

  Zamieszczamy więc obrazki
  z tras biegów, które
  15 sierpnia rodacy “zaliczyli”
  w innych miastach Polski.

  I jeszcze chwila na
  zastanowienie.

  Bieg, który poświęcony jest pamięci żołnierzy wyklętych, lub inaczej niezłomnych,
  zamiast 1 marca odbywający się 15 sierpnia musi budzić refleksję. Bo przecież tak
  jest dobrze i słusznie; któż jak nie Oni zasługują na pamięć tego dnia, prawdziwie
  poświęcając swoje żołnierskie życie do końca, zgodnie ze złożoną
  przez siebie przysięgą. Bogu i Ojczyźnie.
  Cześć Ich Pamięci !

  12-15.08.2021. Święta polskich żołnierzy cz.I.

  W tym roku mieliśmy dwa w jednym. I dobrze, bo tak powinniśmy świętować.
  Niezłomni polscy żołnierze zasługują bowiem na współczesną oprawę i historyczną
  pompę. Ale po kolei …

  W czwartek 12 sierpnia
  celebrowaliśmy
  w Gliwicach Święto
  Wojska Polskiego
  na lokalną skalę.
  Po swojsku, po naszemu, tak jak to się utarło w ciągu ostatnich lat i powoli wrosło
  w tradycję tej ziemi. O godzinie 19.00 w kościele św. Barbary odbyła się uroczysta
  msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Gliwickiej
  Jego Ekscelencji Biskupa Jana Kopca z asystą proboszcza
  garnizonowej parafii
  ks. ppłk. Krzysztofa Smolenia.

  Obecni byli przedstawiciele
  stacjonujących w mieście
  jednostek, dowódca garnizonu
  płk. Sebastian Wolszczak,
  mundurowi i cywilni pracownicy
  garnizonu, a także zaproszeni goście; wśród nich przedstawiciele
  władz, Policji, Straży Miejskiej, organizacji kombatanckich i … my.
  Po mszy św. odbył się przemarsz wojska i cywilów, z udziałem orkiestry, ulicami
  Marcina Strzody i Prymasa Stefana Wyszyńskiego na plac Marszałka Piłsudskiego,

  gdzie odbył się uroczysty apel z meldunkiem prowadzącego uroczystość oficera,
  salutem i przemarszem przed kompanią honorową oraz
  przemówieniami Komendanta Garnizonu i przedstawicielki Prezydenta Miasta.

  Następnie delegacje wojska i zaproszonych
  gości złożyły wieńce i wiązanki kwiatów
  pod pomnikiem Marszałka, w tym nasza
  delegacja,
  której skład
  na wprędce,
  po odebraniu
  przez prezesa imiennego zaproszenia do wzięcia
  udziału w gliwickiej celebracji, zorganizowaliśmy
  tegoż dnia.

  Widoczny brak musztry przed uroczystością będziemy musieli naprawić przy następnej okazji.

  Niepotrzebna zaś
  była musztra
  przy towarzyskim
  spotkaniu w klubie
  garnizonowym,
  gdzie na gości
  czekał fachowo
  zastawiony stół i niepowtarzalna atmosfera żołnierskich rozmów.
  Załączamy ilustracje ze świetnie przeprowadzonego programu, korzystając po części
  z uprzejmości Antoniego Witwickiego który udostepnił nam kilka swoich ujęć.

  21.07.-01.08.2021. AK, PKWN i Powstanie.

  Lipiec i sierpień w naszym Kalendarium przypominają historyczne wydarzenia
  1944 roku, związane z działaniami Armii Krajowej w trakcie wyzwalania Polski
  spod okupacji niemieckiej.
  21 lipca, w ramach akcji "Burza", 27. Wołyńska
  Dywizja Piechoty AK wyzwoliła Lubartów.
  21-25 lipca w trakcie walk o Lwów jednostki AK zdobyły
  Cytedelę, Pocztę Główną, Uniwersytet i Politechnikę.
  1 sierpnia wybuchło
  Powstanie Warszawskie.

  W tym samym czasie 22 lipca w Moskwie ogłoszono
  Manifest Komunistyczny PKWN, jako deklarację
  namiastki władz polskich utworzonych
  pod kuratelą Rosji.

  Niebawem
  jego działania pokazały kierunek przyszłej
  polityki PRL. 25 lipca przedstawiciele
  PKWN podpisali porozumienie z Rosjanami
  o aresztowaniach i wywożeniu w głąb ZSRR
  żołnierzy AK, a 27 lipca o "rewizji"
  wschodniej granicy Polski.

  30 lipca zgodnie z podpisanym
  dokumentem Rosjanie rozbroili pod Zamościem współpracujący
  z nimi wcześniej 3 Dywizjon Piechoty AK.
  Wkrótce podobne
  akcje rozszerzyły się
  na cały kraj.

  Ten aspekt tła
  wybuchu Powstania Warszawskiego jest często pomijany. Dumni warszawiacy wiedzieli o co walczą. Walczyli przede wszystkim o swoją godność.

  Walczyli teoretycznie z dwoma wrogami
  przy świadomości odwiecznej kwestii marności
  życia w niewoli.
  Obchody rocznicy wybuchu Powstania w tym roku
  pokazały znów, że uczucie solidarności z jego
  duchem jest w Polsce powszechne.
  W Gliwicach na Rynku o godzinie 17.00 bez wielkich
  przygotowań i pompy zebrali się ludzie. Tym razem zawyła syrena, narodowcy odpalili
  race i wznieśli okrzyk - “Cześć i Chwała Bohaterom”. Kilka słów powiedział nasz prezes
  i ich historyk, a ludzie wokół bili brawo, sami będąc symbolem pamięci i szacunku
  dla powstańców.
  Liczymy, że gdy na Placu Krakowskim pomnik powstań, a wśród nich i warszawskiego,
  już będzie stał, będzie jeszcze godniej i liczniej.

  04.07.2021. Pielgrzymka i Zjazd Kresowian.

  Ponieważ właśnie otrzymaliśmy zdjęcia z niedzielnego 27. Światowego Zjazdu
  i Pielgrzymki Kresowian na Jasną Górę zamieszczamy krótka relację
  z tego wydarzenia.
  Zjazd i Pielgrzymka odbywają się zawsze w pierwszą
  niedzielę lipca i są wpisane w kalendarz ogólnopolskich
  obchodów Dnia Pamięci Ludobójstwa dokonanego
  przez OUN UPA na Polakach na Kresach, ktore
  przypada 11 lipca.

  Tegoroczne wydarzenie
  rozpoczęła msza św.
  w Kaplicy Matki Bożej prowadzona przez ks. Tadeusza
  Isakowicza Zaleskiego z homilią, dotykającą
  wszystkich niezabliźnionych ran rodaków,
  dla których wschodnie rubieże Rzeczpospolitej były domem i ojczyzną, nierozłącznie związanymi
  z historią, tradycją i kulturą polską.
  Po mszy św. zebrani uczestniczyli w marszu pokoleń i apelu poległych, poświęconym pamięci Polaków pomordowanych na kresach wschodnich w latach 1939 - 1947
  i ukraińskich sąsiadów, którzy stanęli w ich obronie bądź udzielili schronienia
  i przypłacili ten akt odwagi swoim własnym życiem.

  Oddano również hołd profesorom lwowskim w 80 rocznicę niemieckiej zbrodni
  na Wzgórzach Wuleckich, będącej wynikiem wkroczenia armii Hitlera na kresy,
  i inwazji Rosji w 1941 roku.
  Przed południem, w Sali Papieskiej, nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu.
  Powitano zaproszonych gości z ramienia władz, organizacji i instytucji.
  Wygłoszono przemówienia. Wśród nich głos zabrał
  Prezes Światowego Kongresu Kresowian Jan Skalski
  i jego małżonka Danuta, pełniąca rolę Rzecznika
  Prasowego Zjazdu.

  Wicemarszalek Województwa
  Śląskiego - Beata Białowąs
  zaprezentowała założenia
  konkursu: Wołyń – Pamięć
  Pokoleń, skierowanego do młodzieży szkolnej, którego
  treścią będą prace odzwierciedlające tematykę kresową
  z uwypukleniem faktów historycznych, przemilczanych
  przez dziesiątki lat lub, jak obecnie, przeinaczanych
  i fałszowanych.

  Głos zabrał również druh Adam Paczyna ze śląskiego
  hufca i powiedział, że historia i pamięć są dla niego
  bardzo ważne: - W naszych szeregach staram się
  popularyzować historię. Pamięć jest ważna, ale
  tak samo ważne jest przekazywanie tej pamięci.

  Po południu otwarto
  Forum Kresowe,
  poszerzające w formie luźnych głosów i dyskusji
  tematykę kresową, często zagłębiając się w trudne
  wątki ewolucji wydarzeń międzynarodowych
  i nieprzewidywalnych zachowań polityków
  i urzędników.
  Jak wiemy IPN wciąż napotyka trudności w tropieniu
  śladów i losów polskich ofiar ludobójstwa na Ukrainie; dochodzeniu prawdy o tym
  co i gdzie sie wydarzyło. Prawda historyczna polskich kresów jest dla wielu
  trudnym tematem, nie przeszkadza to kresowianom spotykać się i dzielić
  serdecznością, optymizmem i poczuciem humoru. I to się nie zmienia rok w rok.

  18-26.06.2021. Czerwcowe daty pamięci.

  Czerwiec w naszym Kalendarium obfituje w dramatyczne wydarzenia XX wiecznej
  historii Polski. Zwłaszcza te naznaczone poniewierką i zbrodniami na naszych
  przodkach przez ich wschodnich sąsiadów.
  Jest nią niewątpliwie trzecia wywózka na daleki
  wschód Polaków zamieszkujących tereny
  anektowane przez Rosjan po wspólnej z Niemcami
  inwazji na nasz kraj w 1939 roku.

  Uwagę przyciąga także
  zbieżność dat wydania
  skazującego wyroku
  na przywódców polskiego państwa podziemnego ( powyżej
  zdjęcie z procesu ), podstępnie zwabionych pod pozorem
  “rozmów” przez Rosjan, i uwięzionych w Moskwie, oraz
  rozpoczęcie przez Stalina aranżowania nowej władzy dla
  Polaków z udziałem posłusznych mu “polskich” komunistów.

  I tu, zaledwie 2 tygodnie
  po haniebnej decyzji
  sowieckiego “sądu”, nasi
  “sojusznicy” - Wlk Brytania i Stany Zjednoczone
  cofają uznanie emigracyjnego rządu RP
  jako prawowitej reprezentacji polskiego narodu.

  Również w czerwcu 1943 roku, po donosie
  sąsiada, zostaje aresztowany przez Gestapo dowódca Armii Krajowej
  gen. Stefan “Grot” Rowecki.
  A my w tym roku rozwijamy czerwcowy wątek pierwszego, po II wojnie światowej,
  masowego wystąpienia polskiego ludu pracującego, zapoczątkowanego 28 czerwca
  1956 w Poznaniu, przeciwko porządkom panującym w PRL-u. Zachęcamy więc
  do lektury tekstu w naszym Archiwum Historii: Archiwum - Historia - POZNAŃSKI CZERWIEC 1956. Fakty i realia.

  Poza tym mamy kilka fotografii ilustrujących lokalizację naszego pomnika na tle
  aktualnej funkcji Placu Krakowskiego jako wesołego miasteczka.

  11-14.06.2021. Zebranie, praca i rocznica.

  W miniony piątek odbyliśmy pierwsze od niemal roku bieżące zebranie członkowskie gliwickiego oddziału SPAK. Oszczędzimy sobie ilustrację jego frekwencji, gdyż była conajmniej skromna, niemniej mieliśmy okazję się spotkać i porozmawiać o bieżących wydarzeniach na forum publicznym i prywatnym.
  Tematem numer jeden był jednak Covid-19, gdyż wszyscy w jakiś sposób mieliśmy z nim styczność.
  Tematem numer dwa były roboty na placu budowy
  pomnika, które toczą się swoim rytmem według
  sobie tylko wiadomych reguł rynku podaży
  i popytu siły roboczej, zleceń firm budowlanych
  i naszego osobistego doświadczenia
  na tym polu.
  Niektórzy z nas mają swoje karty przetargowe
  w dyskusjach o detalach konstrukcyjnych
  proponowanych rozwiązań, a nawet potrafią
  wyjąć asa z rękawa przy licytacji najlepszych technik dostępnych
  w wykonawstwie poszczególnych robot ( na zdjęciu obok pudełko
  z wiązaniami zbrojeniowymi i ściągaczem do szybkiego nawijania
  drutu wiązałkowego - prezent szefa Komisji Rewizyjnej naszego
  oddziału SPAK dla Kierownika Budowy ).

  Proza bieżącego życia na budowie obraca się tymczasem wokół
  małych radosci jak ta, zilustrowana powyżej, gdy “młody”
  kupił sobie super-mega hamburgera by go skonsumować
  podczas przerwy śniadaniowej i odkuć się za niezjedzone
  śniadanie w domu. A wszystko zgodnie z lapidarną informacją:
  - Sorki, zaspałem bo późno wróciłem z wieczornej wyprawy
  na ryby, ale super było !

  Na poważnej nucie, rocznicowo, przypominamy datę
  14.06.1940; pierwszego transportu więźniów
  z Tarnowa do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu,
  zbudowanego pierwotnie przez Niemców dla Polaków.

  Na mocy ustawy
  Sejmu RP z czerwca
  2008 roku pod datą tą obchodzimy Narodowy Dzień
  Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
  Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
  Z tej okazji w różnych
  miastach Polski
  odbyły się uroczystości,
  jak ta w Krakowie, gdzie zabrał głos
  dyrektor tamtejszego oddziału IPN Filip Musiał.
  Przypomniał m.in. że na powitanie do przybyłych
  przemówił zastępca komendanta obozu
  SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch słowami:
  „Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego,
  z którego nie ma innego wyjścia, jak przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba,
  to może iść zaraz na druty. Jeśli są w transporcie Żydzi, to mają prawo żyć
  nie dłużej niż dwa tygodnie, księża miesiąc, reszta trzy miesiące”.

  15-26.05.2021. Rocznice, święta i wydarzenia.

  Maj mija nam bardzo szybko. Na placu budowy pomnika, którego aktywność
  zależna jest od kolejnych dni pogody lub deszczu, ukończyliśmy zbrojenie płyty
  fundamentowej, a w czwartek wylaliśmy beton.

  Teraz po przeschnięciu
  i niezbędnym uzupełnieniu
  podstawowego poziomu
  zaczniemy konstrukcję
  ścian pod stopnie i trzonu.

  Co jakiś czas mamy wielopokoleniowe odwiedziny
  przyjaznych ciekawskich i wtedy możemy stwierdzić,
  że jest wiele osób, którym sprawy pamięci o naszych
  przodkach i ich walce o wolność i niezawisłość Polski
  nie są obojętne, dzieląc z nami przywiązanie
  do wspólnej histori.

  W naszym kalendarium
  minął zaś Dzień Matki,
  zaraz minie Dzień Dziecka
  i już zacznie się czerwiec.

  Minęła też kolejna rocznica śmierci jednego
  z największych bohaterów polskiego podziemia wojennego, rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego przez komunistyczne władze
  23 maja 1948 roku.
  Zamordowanego, bo zbrodnią należy nazwać
  wyrok sądu, a następnie jego wykonanie przez
  ówczesnych zarządców naszego kraju.

  Jego grobu do dzisiaj nie odnaleziono, za to pamieć o nim
  mieści się wśród tych najznamienitszych, uhonorowanych
  Orderem Orła Białego. Niestety i dzisiaj, wydaje się,
  mamy do czynienia z pozostałościami po tamtych czasach
  w polskim sądownictwie, gdzie ostatnio ewidentne dowody
  winy rosyjskiego dyspozytora smoleńskiego lotniska,
  sprowadzającego 10 kwietnia 2010 roku samolot polskiej
  delegacji rządowej w las, były “niewystarczające” do wydania nakazu aresztowania.

  Na Białorusi tymczasem rozgrywa się dramat młodego dziennikarza i blogera,
  aresztowanego po wyreżyserowanym przez służby KGB uprowadzeniu samolotu
  Ryanair. W rękach jednak młodych ludzi jest przyszłość ich kraju i to od nich zależy
  jak potoczą się jego losy. Raman Pratasiewicz jest jednym z nich.

  08.05.2021. Pamiętamy kapitulację III Rzeszy.

  W naszym Kalendarium i oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli władz
  mamy przypomnienie kolejnej rocznicy zakończenia II wojny światowej.
  Najkrwawszego konfliktu w dziejach ludzkości,
  którego największą ofiarą i przegranym
  był naród polski.

  Rozpoczęte najazdem
  hitlerowskich Niemiec
  na Polskę działania,
  do których po stronie agresorów wkrótce dołączyła
  stalinowska Rosja, po deklaracji wojny ze strony
  Wielkiej Brytanii rozlały się na całą Europę i świat.
  Dla naszego kraju, który znalazł się pod okupacją
  swoich dwóch sąsiadów, sytuację tę, i tak się coraz
  cześciej dzieje, nazywamy Czwartym Rozbiorem Polski.

  Polacy od początku wojny walczyli ze swoimi
  okupantami. Walczyli na różnych frontach, w kraju
  i poza jego granicami. Walczyli na różne sposoby.
  Mimo to,
  po zakończeniu
  działań militarnych,
  zdradzeni przez
  swoich sojuszników,
  znaleźli się w strefie
  okupowanej przez Rosję sowiecką. W efekcie ustaleń,
  poczynionych przez zwycięskie państwa:
  Stany Zjednoczone, Rosję i Wielką Brytanię
  w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, zmieniono
  granice Polski.
  Miliony naszych rodaków zostało przesiedlonych,
  a my znaleźliśmy się za “żelazną kurtyną”,
  w totalitarnym systemie komunistycznym.

  W tym ważnym historycznie temacie otrzymaliśmy właśnie korespondencję od Reduty Dobrego Imienia, zawierającą zwięzły rys faktów, które obecnie są często wypaczane przez politycznych graczy ze wschodu i zachodu. Warto przyjrzeć im się jeszcze raz. Zachęcamy więc do lektury w naszym Archiwum Historii:
  Archiwum - Historia - 8 MAJA 1945 - 2021. II Wojna Światowa i Kapitulacja
  III Rzeszy Niemieckiej. Refleksje i apel.

  14.04-03.05.2021. Budowa pomnika i rocznica.

  No i stało się ! W środę drugiego tygodnia po Świętach Wielkanocnych wbiliśmy
  łopatę w teren pod budowę Pomnika Powstań Polskich na Placu Krakowskim.

  Właściwie to nie my wbiliśmy a gliwickie
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
  I nie łopate a łyżkę wielofunkcyjnej koparki,
  która okazała się urządzeniem niezwykle
  wszechstronnym przy wykonaniu wykopu
  pod fundament obelisku.

  Pracownicy
  PWiK okazali się bardzo sprawnymi operatorami
  sprzętu przy realizacji swojego zadania,
  w tym konieczności rozkucia fragmentów
  starej konstrukcji która tkwiła w gruncie,
  i wywozu urobku na hałdę. Minęły trzy dni i już.
  Ładna,
  zgrabna dziura w ziemi pod fundament gotowa.

  Przed robotami właściwy kwadrat wyznaczył
  nam geodeta, kołkując teren tu i tam a firma
  "Salvada" ogrodziła wykop. Dno zagęściła
  ponad 200kg zagęszczarka a zaprzyjaźniona
  firma budowlana wykonała wylewkę.
  Teraz musimy powiązać zbrojenie i wylać
  fundament, gdy aura pozwoli, by ustabilizować
  podłoże wykopu i calej konstrukcji.
  A tymczasem wrogowie
  Polski i Polaków zaczęli
  swoją krecią robotę.
  Pod pretekstem oferty
  “lepszej” koncepcji na organizację placu zaczęli zbierać podpisy pod swoją petycją
  o wstrzymanie robót. W Internecie zawrzało. Portal
  “wpolityce.pl” opublikował wypowiedź gliwickiego posła
  Jarosława Gonciarza
  i jeszcze kilku innych
  osób w obronie pomnika.
  Na szczęście za sprawą
  pozwolenia na budowę
  kwestia jest prawnie
  zamknięta więc możemy spokojnie
  kontynuować swoją pracę.

  A w kalendarzu, wśród majowych Świąt: Pracy, Flagi i Konstytucji mija setna rocznica
  wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego.
  Planowaliśmy uczczenie tej okazji przy częściowo przynajmniej
  wybudowanym pomniku ale cóż, spóźniliśmy się.
  Wszystko przez ten Covid.
  Wzięliśmy jednak udział
  w zorganizowanych przez
  Urząd Miasta i gliwickie
  Muzeum uroczystościach
  przy grobie powstańca
  Jakuba Jachnika na
  cmentarzu w Wójtowej Wsi,
  oraz zbiorowej mogile
  powstańczej na cmentarzu przy ul.Św.Wojciecha.
  Odpowiadając zaś na apel kolegów z Pyskowic nasz delegat
  uczestniczył w złożeniu kwiatow pod pomnikiem tamże.
  Na forum centralnym prezydent Duda wystąpił w rocznicowym spocie.
  Jednak główna rola przypadła w nim aktorowi Franciszkowi Pieczce, który oprócz
  kilku śląskich kawałków ze wzruszeniem wspomniał swojego ojca,
  uczestnika Pierwszego Powstania Śląskiego.
  Cześć im obu za wierność polskiej sprawie na śląskiej ziemi
  oraz wkład w jej historię i kulturę.

  06-13.04.2021. Reduta, Covid i zbrodnie.

  Mijają kolejne miesiące w cieniu pandemii Covid-19. W Polsce mamy trzecią falę zachorowań i śmierci, która przewyższyła wszystkie dotychczasowe.

  Wśród dotkniętych nią znaleźli się m.in. piosenkarz
  śp.Krzysztof Krawczyk i Maciej Świrski - Prezes
  Reduty Dobrego Imienia.
  Ten pierwszy przegrał swą walkę,
  ten ostatni wyszedł z niej zwycięsko.

  Pan Maciej pisze do nas od czasu
  do czasu. Kilka tygodni temu
  przekazał szczegóły zwycięskiej
  rozprawy sądowej przeciwko
  "profesorom" Grabowskiemu
  i Engelking. Piszemy ich naukowe tytuły w cudzysłowiu
  gdyż nie licują one z etyką, która powinna być główną
  cechą ich postępowania, zwłaszcza
  w rozprawach historycznych, czyli
  ich specjalizacji, notorycznie
  kłamiąc, fałszując źrodła
  i szkalując Polskę i Polaków.
  Aż wstyd, że noszą polskie obywatelstwo.

  Tym razem "profesorski" duet przegrał w sądzie sprawę
  wytoczoną mu przez Filomenę Leszczyńską, bratanicę bohaterskiego wójta Malinowa
  na Podlasiu który narażając na smierć siebie, swoją rodzinę
  i wielu innych Polaków ratował
  i pomagał Żydom w czasie
  hitlerowskiej okupacji. Nie
  przeszkodziło to współczesnym
  "bohaterom" j.w. oskarżyć go
  w swojej książce "A potem jest
  noc" o współpracę z Niemcami
  i ich zbrodnie na Żydach
  popełnione w rejonie gminy.

  Reduta wspierała panią Filomenę
  prawnie i finansowo bo to jej
  w dużej mierze należy się wdzięczność i uznanie za ostateczny sukces prawdy nad
  kłamstwami, których obecnie tak wiele się pojawia w światowej prasie, na temat
  "współudziału Polaków" w Holokauście.
  Pan Maciej podzielił się też z nami swoim doświadczeniem walki z Covidem.
  A nie była to łatwa walka. Elementami jej były 2 tygodnie gorączki powyżej 38st,
  pulsoksymetr do mierzenia saturacji i pulsu, ćwiczenie oddychania poprzez rurkę
  zanurzoną w butelce z wodą, ruch i świeże powietrze otwartego okna, oklepywanie
  pleców, nebulizator do inhalacji, kondensator tlenu, tabletki antyzakrzepowe.
  W ostateczności jednak, jak przyznał prezes, jego zwycięstwo i fakt że żyje,
  zawdzięcza głównie swojej żonie, która stała przy nim wiernie i trwała, będąc pomocą
  i wsparciem w każdej chwili.
  Wiemy, że właśnie wychodzi na prostą, po podobnej batalii, jedno z członkowskich
  małżeństw naszego Oddziału. Jak twierdzi jego “lepsza połowa” - jest to efekt
  "szturmu do Nieba". Możemy więc tylko dodać: - Chwała Panu !

  A tymczasem 13 kwietnia minęła kolejna rocznica i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
  Zbrodni Katyńskiej. Ciekawe, że nasz prezes ( którego ojciec we Lwowie był
  oficerem Wydziału II Armii Krajowej i szczęśliwie uniknał tragicznego losu swoich
  kolegów ) otrzymał właśnie tego dnia pierwszą dawkę anty-covidowej szczepionki.

  19.03.2021. Rocznica Józefa i jego następców.

  Marzec mamy zimny. Wbrew teoriom ocieplenia naszego ziemskiego klimatu
  miewamy wciąż zimne miesiące zimowe. Również koronawirus trzyma się mocno,
  zbierając śmiertelne żniwo i zakażając największe od początku
  pandemii dzienne liczby Polaków. Tym razem to jego wysoce zaraźliwa brytyjska odmiana jest za to winna a nie rząd.

  Brytyjska historia zaś i jej
  polskie sploty znalazły się właśnie
  na pierwszych stronach naszych
  gazet za sprawą IPN-u, który
  opublikował wojenne zdjęcie
  młodej Polki, trzymającej
  pudełko z odznaczeniem.

  Szukano jej danych, historii życia, świadectwa losów. I znaleziono. Była nią
  Maria Chłusewicz, córka oficera Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich,
  weterana walk w Norwegii wiosną 1940 roku.
  Urodzona w Grodnie 1923 roku zmarła w 2018.
  W czasie wojny pracowała
  w Polskim Czerwonym Krzyżu
  w Edynburgu.
  Po klęsce wrześniowej
  i okupacji kraju przez Niemców i Rosjan, w trakcie ewakuacji przez kanał La Manche,
  poznała rannego w akcji pilota brytyjskiego lotnictwa Philippa Barra, którego rodzina,
  jak się okazało, miała polskie korzenie na Podbeskidziu.
  Po publikacji fotografii, dzięki internautom, udało się
  ustalić wojenne losy jej i jej późniejszego męża,
  który w rok po ślubie
  zginął w powietrznej
  walce i pośmiertnie
  został odznaczony
  Distinguished Flying Cross, trzymanym przez
  jego żonę na zdjęciu, wykonanym po uroczystości
  w Buckingham Palace.
  Artykuł, opublikowany wówczas w prasie przytacza słowa Marii Barczyńskiej
  ( bo takie, oryginalne rodowe nazwisko męża przyjęła ), wzruszonej państwowym
  uhonorowaniem męża, już jako dowódcy szwadronu,
  i osobistym wręczeniem
  jej krzyża przez
  króla George’a VI.

  Dziś monarsza
  siedziba w Londynie,
  nawet w rzadko słoneczny dzień, wygląda smutno.
  Cóż, tam też panuje pandemia i kompletny lock-down
  wymiótł turystów ze stolicy, choć wiosna w parkach się budzi. Nic dziwnego,
  gdy każdy pub, a nawet słynny Harrods wygląda tak jak na ujęciach powyżej.

  A tymczasem 19 marca obchodziliśmy stupierwszą
  rocznicę nadania tytułu Pierwszego Marszałka
  Rzeczpospolitej Józefowi Piłsudskiemu, przez
  nowopowołaną Komisję Weryfikacyjną pierwszego
  Sejmu odradzającej się Rzeczpospolitej.
  Nieprzypadkowo stało się to w imieniny Józefa,
  lub jak kto woli Świętego Józefa,
  czczonego jako patrona i opiekuna polskich rodzin.
  Jak słyszymy obecnie,
  coraz głośniej mówi się
  o konieczności przyjęcia
  tego dnia jako Dnia Ojca
  co, wobec oficjalnego dedykowania roku 2021 ziemskiemu rodzicowi Chrystusa
  przez papieża Franciszka, nie wydaje się być oderwane od rzeczywistości.
  Tym bardziej, że obecnie celebrowany
  dzień 23 czerwca nie ma w Polsce żadnego
  kulturowego umocowania w naszym kalendarzu,
  zaś w innych krajach są to różne daty
  wywodzące się z lokalnych tradycji.

  Aby dopełnić historycznie datę 19 marca,
  przypominamy jeszcze że w roku 1940 tego dnia
  z-ca dowódcy Związku Walki Zbrojnej płk. Stefan Rowecki ( wówczas ps. “Rakoń” )
  podpisał “Wytyczne Działań Sabotażowych” do realizacji w strefie niemieckiej okupacji
  przez rodzące się do życia militarne struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

  27.02-01.03.2021. Dni pamięci Polaków tam i tu.

  Dwie historyczne daty o ogromnym ciężarze grozy sąsiadują w naszym
  Kalendarium obok siebie.
  Otrzymaliśmy właśnie zdjęcia upamiętniające pierwszą z nich. To uroczystości rocznicy
  ofiary ludności polskiej z Huty
  Pieniackiej i okolic na Ukrainie
  28 lutego 1944 roku, podczas
  zbrodni dokonanej tam tego
  dnia przez ukraińskich
  żołnierzy 4. Galicyjskiego
  Pułku Ochotniczego SS
  wspieranego przez oddziały
  UPA i członków paramilitarnej jednostki ukraińskiej.
  Według szacunków ze śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
  przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie, zginęło wówczas ok. 850 osób.

  W sobotę 27 lutego w Katedrze Lwowskiej Metropolita ks. abp Mieczysław Mokrzycki
  odprawił z tej okazji mszę św. w ktorej uczestniczył m.in. ambasador RP
  na Ukrainie a także Sekretarze Stanu w kancelarii Prezydenta i Premiera RP.

  W poniedziałek 28 lutego odbyła się zaś uroczystość
  pod znajdującym się na terenie Huty Pieniackiej
  pomnikiem. Obecni byli przedstawiciele polskich
  organizacji i lokalnej społeczności.

  Pomnik, zawierający nazwiska ofiar, w przeszłości
  był wielokrotnie bezczeszczony przez „nieznanych
  sprawców” i przywracany do godnego stanu. Pamięć losu naszych rodaków,
  odwiecznych mieszkańców tych ziem, niech na zawsze pozostanie z nami.

  Drugie wydarzenie to wykonanie wyroku śmierci na ostatnim
  przywódcy organizacji Wolność i Niepodleglość
  ppłk Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług” i jego współpracownikach
  przez komunistyczne władze państwa polskiego
  1 marca 1951 roku w piwnicy więzienia na Mokotowie.

  Data ta stała się podstawą ustanowienia
  60 lat później Narodowego Dnia Pamięci
  Żołnierzy Wyklętych.

  Tegoroczne obchody pamięci żołnierzy
  niezłomnych, jak również możemy Ich
  nazywać, przebiegły, jak wiele innych okazji, inaczej.
  Pandemia koronawirusa spowodowała odwołanie w marcu
  najważniejszego wydarzenia, organizowanego z rosnącym
  sukcesem w Gliwicach i okolicy, Biegu Wilczym Tropem.

  Jak poinformowali nas organizatorzy, planowane jest
  przeprowadzenie biegu w maju.

  Na poziomie centralnym
  odbyło się kilka uroczystości
  z uczestnictwem władz państwowych oraz Instytutu
  Pamięci Narodowej, w tym
  odsłonięcia tablicy upamiętniającej płk. Łukasza Cieplińskiego
  i członków IV ZG WiN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych
  i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37.

  A my prezentujemy tegoroczne plakaty i poniżej słowa
  z więziennego grypsu „Pługa” do swojego malutkiego synka:

  ... Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany
  jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą,
  jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.
  Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży
  i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona.
  To moja wiara i moje wielkie szczęście.

  Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać.
  Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę.
  Błogosławię i Królowej Polski oddaję.

  Ojciec

  14-18.02.2021. Pamiętne rozkazy i wydarzenia.

  W minioną niedzielę obchodziliśmy kolejną rocznicę powołania do życia
  14 lutego 1942 Armii Krajowej.
  Przemianowana ze Związku Walki Zbrojnej, rozkazem
  Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, formacja
  miała scalić wszystkie działające na terenie okupowanej
  Polski podziemne struktury zbrojne.
  W praktyce tylko niektóre jednostki
  takich ugrupowań jak Bataliony
  Chłopskie czy Narodowe Siły
  Zbrojne jej się podporządkowały,
  prowadząc własną taktykę
  i działania w zależności od specyfiki
  lokalnych warunków.

  Dowódca Armii Krajowej
  gen. Stefan „Grot” Rowecki
  rok i kilka dni później 18 lutego
  wydał rozkaz oznaczania
  własnych akcji kotwicą
  z literą „P” która do dnia dzisiejszego stanowi niezatarty symbol Polski Walczącej
  ( powyżej na orzełku bitym w czasie wojny dla czapek
  i mundurów żołnierzy AK ).

  Znak ten, jak wiele innych, znajdzie się na pomniku
  dla bazy którego trzecią tablicę ( zdjęcie powyżej ) odlano
  właśnie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.
  Jak widać jej fragment zawiera tekst poświęcony
  wspomnianemu w ostatnim wpisie “Wydarzeń”
  Powstaniu Styczniowemu.
  Budowa pomnika powinna ruszyć w kwietniu a tymczasem
  żegnamy zimę, która w tym roku uraczyła nas solidnymi
  opadami śniegu, tworząc bajkowe krajobrazy zapadające stopniowo i pewnie na długo
  w naszą pamięć. Pod takim kobiercem spoczynek, ze słów partyzanckiego pożegnania
  nad grobem towarzysza broni, nabiera nowego znaczenia:
  - Śpij Kolego w ciemnym grobie
  Niech się Polska przyśni Tobie.

  16-22.01.2021. Pogrzeb i styczniowe rocznice II.

  W minioną sobotę pożegnaliśmy zmarłego członka gliwickiego oddziału
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej inż. Stanisława Piecucha.
  Urodzonego 1927 roku w Mszance koło Gorlic, we wrześniu
  1943 zaprzysiężonego i służącego w plutonie „Orlika”
  III Batalionu 1 pułku Strzelców Podhalańskich, jako
  szeregowy wywiadowca.
  W kościele p.w. św. Antoniego
  i na cmentarzu w Gliwicach -
  Wójtowej Wsi z najbliższą
  rodziną i przyjaciółmi
  uczestniczyliśmy w pogrzebie
  ś.p. Stanisława myśląc o nie
  tak dawnych spotkaniach
  z Nim i rozmowach.
  Wziął udział wraz z synem, pomimo pandemii,
  w ostatniej uroczystości pod Barutem, z którym
  to miejscem był szczególnie związany. Gdzieś tam
  wśród drzew i wód leżą prochy
  jego przyjaciela któremu, jak
  mówił, dał swoje buty na drogę
  do gen. Andersa.
  - Gdy odkopią moje buty będę miał dowód, że tam zginęli
  chłopcy Bartka - mawiał. Był jednym z głównych motorów
  i tropicieli prawdy o tym miejscu, pozyskując ludzi i środki na
  nagłaśnianie faktów, zbieranie
  dowodów i porządkowanie terenu
  tej komunistycznej zbrodni.

  Jak wiemy, do dziś IPN nie odnalazł szczątków
  żołnierzy NSZ, którzy w ostatnią niedzielę września
  1946 roku zostali zamordowani na polanie Hubertus.
  Wśród koncepcji historykow nie wszystkie opcje zostały jeszcze zbadane. Ta, której
  zwolennikiem był pan Stanisław też nie. Liczymy że doczeka się głębszej analizy.
  A tu zima. Za rok, jeszcze jednej osoby zabraknie przy wigilijnym stole
  Jego rodziny. Niech odpoczywa w spokoju.

  22 stycznia obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu w 1863
  Powstania Styczniowego. Zapoczątkowanego Manifestem
  Tymczasowego Rządu Narodowego,
  który odrzucił podległość Królestwa
  Polskiego rosyjskiemu carowi i jego
  namiestnikowi Konstantemu wzywając
  rodaków do powstania. Poprzedzone ono było krwawymi
  interwencjami rosyjskiego wojska przeciwko pokojowym
  manifestacjom i obchodom patriotycznych rocznic.
  Bezpośrednim powodem była jednak kolejna “branka”
  czyli pobór do carskiego wojska młodych chłopców,
  ( powyżej na rycinie A.Grottgera
  i obok ) co oznaczało lata służby
  w morderczym reżimie a i często
  śmierć w walce o rosyjskie imperium, nierzadko przeciwko
  uciśnionym narodom domagającym się niepodległości.

  Objęci nakazem młodzi ludzie zaczęli się ukrywać,
  organizować w lasach, stawiając opór i walcząc przeciwko
  rosyjskim wojskom. Z czasem
  rosnąc w siłę i umacniając
  w zawziętości.
  Przywództwa powstania
  podjął się w jego drugiej fazie
  emerytowany pułkownik wojsk carskich Romuald Traugutt,
  który zapłacił życiem za swoją decyzję. Historycy oceniają,
  że w powstaniu brało udział po
  polskiej, litewskiej i ruskiej
  stronie około 200 tys. młodych
  ludzi podczas gdy wojska carskie
  dysponowały 400 tys. żołnierzy.

  Stoczono ponad 1000 potyczek i bitew, ostatecznie jednak,
  pomimo początkowych sukcesów, powstanie zakończyło się
  niepowodzeniem, egzekucjami, dla wielu katorgą i ciężkimi
  represjami wobec ziemian i szlachty.
  Owocem powstania był rozkwit patriotycznej literatury
  i sztuki, jednak największą spuścizną było doświadczenie,
  przekaz i determinacja wyrastające z przekonania, że tylko
  wolna i niepodległa Polska gwarantuje godne życie swoim
  obywatelom i dostatnią przyszłość następnym pokoleniom. Jak wiemy, dopiero dzieci
  i wnuki powstańców styczniowych osiągnęły w 1920 roku cel walki swoich przodków.

  07-08.01.2021. Styczniowe rocznice cz I.

  W naszym styczniowym Kalendarium pojawiła się nowa pozycja.
  07 stycznia 1948 zginął po aresztowaniu, w trakcie przesłuchania przez UB,
  Jan Rodowicz ps. „Anoda”. Bohater Szarych Szeregów
  i Armii Krajowej, uczestnik wielu akcji dywersyjnych okresu
  okupacji. Powstaniec Warszawski, wielokrotnie ranny,
  transportowany pontonem do szpitala polowego na prawy brzeg Wisły przez żołnierzy I Armii WP przeżył i odzyskał zdrowie.
  Po wojnie podjął studia na Politechnice
  Warszawskiej zapowiadając się na
  dobrego architekta.
  Pomimo ujawnienia i gwarancji
  bezpieczenstwa został aresztowany
  w wigilię (!) 1947 roku. Zginął podczas
  przesłuchania
  w niewyjaśnionych do
  dzisiaj okolicznościach.

  Więcej zobacz w naszym Archiwum Historii.
  Jan Rodowicz „Anoda” 1921-1948.
  Bohater Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Archiwum - Historia - JAN RODOWICZ „ANODA".

  A 8 stycznia swoje 100 urodziny obchodził
  major Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.
  Mieszkający w Gliwicach
  ostatni żyjący „Cichociemny”. Żołnierz słynnej
  jednostki
  polskich sił
  zbrojnych
  na zachodzie
  okresu
  II wojny
  światowej, której innowacyjne szkolenie i zadania stały się podstawą nowego rodzaju wojsk specjalnych do działań na zapleczu wroga.

  Wypracowane wówczas wspólnie z brytyjczykami
  metody walki weszły trwale do taktyki
  słynnej jednostki SAS, której baza mieści się
  w Hereford w hrabstwie Kent, a także innych
  „specjalsów” jak polski „Grom” czy J.S. „Agat”.
  Logo jednostki brytyjskiej zawiera motto: „Who Dares Wins” ( kto się odważy
  ten zwycięży ), które było kanwą znanej produkcji filmowej „Where Eagles Dare”
  z 1968 roku z Clintem Eastwoodem i Richardem Burtonem w rolach głównych.

  Naszemu jubilatowi życzenia składali w tym roku, oprócz żołnierzy, ministrowie
  i prezydenci, a także córka innego gliwickiego „Cichociemnego”
  - Marta Święcicka ( powyżej ).

  ________________________________________________________

  Informacje o wcześniejszych wydarzeniach
  znajdują się w zakładce Archiwum - Wydarzenia