STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  30.11-04.12.2022. Powstanie, św. Barbara i serce.

  Ostatni dzień jedenastego miesiąca roku, jak zwykle, przypomina nam
  o wybuchu Powstania Listopadowego anno domini 1830.
  Zapoczątkowane spiskiem przeciwko dowódcy wojsk Królestwa Polskiego,
  Namiestnikowi Cara, Wielkiemu Księciu Konstantemu, zawiązanym w warszawskiej Szkole Kadetów,
  przekształcił się w zryw zbrojny pod przywództwem
  porucznika Piotra Wysockiego.

  Bezpośrednim powodem rewolty
  było ogłoszenie poboru rekruta
  i spodziewana interwencja Rosji
  w Belgii, która właśnie uzyskała
  niepodległość, po rewolucyjnej
  fali, od korony francuskiej.

  Przywódca spisku wkroczył w trakcie zajęć do warszawskiej
  szkoły i poruszył sumienia młodych Polaków otrzymując
  wkrótce wsparcie wyższych rangą oficerów armii i Sejmu.

  Dowódcą wojsk powstańczych został gen. Józef Chłopicki
  herbu Nieczuja, który jako 14 letni ochotnik uczestniczył
  w Insurekcji Kościuszkowskiej.
  Potem był żołnierzem polskiego legionu we Włoszech
  i armii napoleońskiej, awansowany do stopnia generała
  uzyskał tytuł barona cesarstwa.
  Jednak jako dyktator powstania został wkrótce ranny
  w bitwie pod Olszynką Grochowską i wycofał się
  z przywództwa.

  A w naszym śląskim kalendarzu początek grudnia znaczy
  największe górnicze święto - Barbórkę.
  Tradycja jej obchodów sięga trzeciego wieku tak,
  jak i kult św. Barbary, której męczeński trud za wiarę
  przyrównywany był do trudu i poświęcenia górników
  w niebezpiecznej pracy.

  W Gliwicach tego roku
  mieliśmy dwa dni
  celebracji. Sobotę 3-go, w kościele garnizonowym pod
  wezwaniem naszej patronki, gdzie uroczystą mszę św.
  odprawił ks. biskup Wiesław Lechowicz - Ordynariusz
  Polowy Wojska Polskiego, oraz niedzielę 4-go grudnia kiedy to w katedrze poranną
  eucharystię ubogacili swoją obecnością członkowie Kurkowego Bractwa Grodu
  Zabrzańskiego. Gliwickie bractwo jakoś utknęło
  w letargu pokovidowym,
  ale mamy nadzieję że
  wkrótce odzyska wigor.

  Tymczasem nadchodzą
  Święta Narodzenia
  Pańskiego i nasi koledzy
  Towarzystwa Miłośników
  Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, jak co roku
  ruszają z kwestą dla Polaków na wschodzie. Tym razem są częścią ogólnopolskiego
  ruchu pomocy Ukrainie w jej walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy.
  Zachęcamy do wsparcia ich akcji czerwonego serca.
  Wypada jeszcze wspomnieć, że 26 listopada Ukraińcy obchodzili rocznicę Hołodomoru,
  z lat 1932-1933, który ma rangę państwowego dnia pamięci. Jak wiemy w wyniku
  akcji rosyjskich władz zmarło wówczas z głodu na Ukrainie od 3,5 do 5 mln ludzi. Obecne działania, mające na celu pozbawienie Ukraińców w zimie prądu i ciepła,
  wpisują się w ten sam zestaw ludobójczych środków represji, jakie Rosja stosowała
  przeciwko pobitym narodom od wieków. Czy i tym razem "ruski mir"
  zbierze swoje żniwo ?

  10-11.11.2022. Obchody Święta Niepodległości.

  Minęło nasze kolejne narodowe święto. Dzień wolny od pracy. Piątek, który,
  dla wielu oznaczał dłuższy week-end. Samorządowcy, niektórzy urzędnicy,
  służby mundurowe i hierarchowie Kościoła mieli jednak
  pracowity dzień. Choć nie wszyscy.
  Na państwową i lokalną skalę, Polacy wzięli udział
  w marszach i uroczystościach.
  Inni świętowali z telewizorem.

  My wzięliśmy udział
  w programie miasta Gliwice,
  marszu Camino w Bytomiu
  oraz Marszu Niepodległości.

  W czwartek 10 listopada, po nowej inicjatywie Ministerstwa
  Edukacji Narodowej i zaproszeniu Zespołu Szkół Samochodowych, dołączyliśmy
  do uczniów i dyrekcji śpiewając,
  z innymi szkołami w Polsce,
  Hymn Państwowy o godzinie
  11.11 podczas akademii.

  Przy filiżance kawy dyrektor
  podzielił się z nami refleksją,
  w temacie obecności w szkole
  uczniów z Ukrainy i związanych
  z tym wyzwań.

  Zaś w piątek miasto Gliwice
  realizowało swój program obchodów. Była msza św.
  w Katedrze pod przewodnictwem ks, biskupa Jana Kopca.
  W tle, dostojnej oprawy dostarczył jej chór katedralny
  pod kierunkiem prof. Krzyżanowskiej i kompania
  honorowa garnizonu.
  Świątynia była wypełniona
  wiernymi.
  Potem był przemarsz
  uczestników pochodu na
  Plac Józefa Piłsudskiego
  gdzie odczytano rys
  ideowo-historyczny,
  oddano salwę honorową
  i złożono kwiaty pod
  pomnikiem Marszałka.

  W tym samym czasie nasza reprezentacja uczestniczyła
  w tradycyjnym przemarszu Górnośląskiego Klubu
  Przyjaciół Camino szlakiem
  historii Śląska i miejsc
  związanych z walką
  Ślązaków o wolność,
  niepodległość i przyłączenie
  do Macierzy.

  Zgodnie z programem byliśmy w Zabrzu-Rokitnicy, w Bytomiu pod pałacem Thiele-
  Winklerów, miejscach pamięci i deportacji Ślązaków w Miechowicach a także bunkrze
  z okresu II wojny Światowej.
  W stolicy nasi koledzy wzięli udział w Marszu Niepodległości, który bez wahania
  możemy nazwać Ogólnopolskim. Delegacje różnych patriotycznych organizacji z całego
  kraju z flagami i bannerami demonstrowały swoje przywiązanie do Ojczyzny, jej tradycji,
  wolności i niepodległości. Byli obecni na nim, jak zawsze, również zwykli Warszawiacy. Z dziećmi, często w wózkach, młodzież, seniorzy.
  Wszyscy w radosnych i podniosłych nastrojach. Obyło się bez incydentów. Służby sprawnie zneutralizowały potencjalnych wichrzycieli.

  2.11.2022. Narodowy Dzień Zaduszny.

  Prace przy pomniku trwają a nasze Kalendarium przypomina kolejne daty
  historycznych wydarzeń i ludzi, którzy swoją postawą i działalnością
  walczyli o naszą wolność i niepodległość.
  Obserwujemy ewolucję postaw i odradzającą się pamięć
  o faktach i tych, którzy stali po dwóch stronach mocy.

  Na bazie tradycji polskich obchodów
  Dnia Zadusznego, w którym
  wspominamy bliskich nam członków
  rodzin, którzy odeszli; ojców, dziadków, matki, babcie, braci, siostry,
  rozmawiamy również o bohaterach, którzy oddali swoje życie
  w walce o lepsze jutro Polski.

  W radio i telewizji słyszymy rozmowy
  i widzimy artefakty; miejsca
  i świadków historii, tych dobrych
  i tych złych.
  Ważnym aspektem naszych rozmów jest przywracanie prawdy do debaty publicznej. Stało się to możliwe dzięki odzyskaniu suwerenności.
  Na gruncie tych rozmów i ewolucji przed nazwą „Dzień Zaduszny”
  pojawił się nowy przymiotnik - „Narodowy”.

  2 listopada o godz.18.00
  w zabytkowym, i odrestaurowanym
  domu rodzinnym Marii Pileckiej,
  otwarto wystawę stałą, ukazującą
  w nowym świetle postać jednego
  z największych polskich bohaterów
  – „ochotnika do Auschwitz”.
  Dom ten, znajdujący się w Ostrowi Mazowieckiej, w połowie trasy między Warszawą
  a Białymstokiem, stał się siedzibą muzeum poświęconego pamięci Rotmistrza.
  Gospodarze zapraszają.
  My zaś tego dnia zapaliliśmy ułożone w biało-czerwony krzyż znicze pod tablicą
  rosnącego na Placu Krakowskim w Gliwicach pomnika.
  Jego strona czołowa zawiera wzmiankę o Powstaniu Lwowskim, które
  rozpoczęło się w przedświąteczną noc Wszystkich Świętych 1 listopada 1918 roku.

  18.10.2022. Kilka słów o pomniku.

  Na Placu Krakowskim w Gliwicach przy Pomniku Powstań Polskich, jesteśmy
  na etapie montażu granitowych elementów trzonu .
  Prace posuwają się zgodnie z ogólnym planem,
  w którym ważnym elementem są obecnie roboty
  kamieniarskie. Nasz współwykonawca ma jednak
  pełen kalendarz zleceń. Jak sam twierdzi, ludzi
  chętnych do tego rodzaju pracy, pomimo dużego
  zapotrzebowania, nie ma
  na rynku zatrudnienia
  zbyt wielu, więc musi sobie radzić z tymi pracownikami których ma. A my od czasu do czasu musimy
  po prostu czekać.

  W listopadzie następnym
  elementem, do wykonania i montażu na bazie pomnika,
  będzie blok granitowy z głównym napisem - dedykacją.
  Pomoże to między innymi poinformować obywateli
  komu obelisk jest poświęcony, bo wciąż zadawane są
  nam pytania przechodniów: - A co tu będzie ? Póki co, ogarniemy w międzyczasie
  okładziny, które zabezpieczają granitowe stopnie i oczyścimy powierzchnie podstawy.
  A potem przeczekamy zimę, bo dalsze etapy betonowania będą realizowane
  już po okresie potencjalnych mrozów.
  Byle do wiosny !

  24.09.2022. Polana „Hubertus”. Barut.

  Jak co roku, tak i w tym, ostatnia sobota września jest dedykowana pamięci
  żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Podbeskidzia, którzy w ostatnią sobotę
  września 1946 roku oddali swoje życie Ojczyźnie w lesie, na pograniczu
  obecnego województwa śląskiego i opolskiego pod wsią Barut.

  Miejsce to, ukryte przed bezpośrednim wglądem osób podróżujących przez
  ziemię śląską zielenią drzew i łąk, wybrane zostało przez NKWD i UB jako
  odpowiednie dla egzekucji członków ugrupowania
  NSZ kapitana Henryka Flamego ps.”Bartek”, którzy
  z zamiarem opuszczenia Polski skorzystali z propozycji transportu
  na zachód, zorganizowanego
  dla nich przez jednego z oficerów
  podziemia, jak się okazało
  agenta komunistycznej
  "bezpieki".

  Na temat dokładnej liczby ofiar
  operacji „Lawina”, jak nazwano
  akcję służb, zrealizowanej
  w trzech transportach kolejnych sobót września,
  pierwszego od zakończenia wojny roku, istnieje kilka wersji i nie udało się ich ustalić
  z całą pewnością. Logiczne jest, że na polanie „Hubertus” liczba ta mieści się
  pomiędzy 90 a 140 osób, czyli tyle ile w czterech
  samochodach ciężarowych mogło być transportowanych.

  Jak co roku program naszej uroczystości obejmował mszę św. poświęconą pamięci żołnierzy,
  apel poległych, salwę honorową
  oraz złożenie wieńców i wiązanek
  kwiatów pod krzyżem
  symbolizującym miejsce ich pochówku. W minioną sobotę
  nowym elementem było wciągnięcie polskiej flagi na maszt,
  podczas odegranego przez orkiestrę ze Świbia i odśpiewanego
  przez zebranych hymnu państwowego.
  Hymn odśpiewał również chór „Veni Cantare”
  z Wielowsi który uświetnił swoim udziałem
  mszę św. i całe wydarzenie.
  Tradycyjnie powitał wszystkich gospodarz spotkania, wójt Gminy
  Wielowieś, a kilka słów o wypadkach jakie rozegrały się tutaj
  przed 76 latami powiedział dr. Tomasz Kurpierz z katowickiego
  Oddziału IPN-u. Piękne kazanie wygłosił ks. płk Krzysztof Smoleń,
  proboszcz gliwickiej parafii garnizonowej św. Barbary, reprezentując
  ordynariusza Wojska Polskiego biskupa Wiesława Lechowicza.

  Zaakcentował żołnierski aspekt postawy młodych ludzi, broniących wobec najeźdźców
  ze wschodu i zachodu wolności i tradycyjnych wartości polskiego narodu.
  Po raz pierwszy na polanie „Hubertus” wybrzmiały bieżące, ukraińskie analogie,
  walki i zbrodniczego okrucieństwa Rosjan w stosunku do mieszkańców ziem na których
  znalazło się ich wojsko, do powojennej sytuacji Polski.
  Dzisiaj mamy nieporównywalnie większy wachlarz środków głoszenia prawdy o tym.
  Nie możemy jednak zapominać, że takie same, a może nawet większe możliwości
  ma kłamliwa propaganda zła.

  12.08 - 01.09.2022. Święto Wojska i rocznica.

  Tym razem obchody Święta Wojska Polskiego w Gliwicach odbyły się w godzinach porannych czwartku 12 sierpnia. Pierwszym punktem
  programu była msza święta w kościele garnizonowym
  p.w. św.Barbary. Potem był przemarsz ulicami miasta
  na Plac Marszałka Józefa
  Piłsudskiego gdzie odbyła
  się główna uroczystość ze
  złożeniem kwiatów pod
  pomnikiem ojca naszej niepodległości, przemówieniem
  obecnego na miejscu prezydenta Gliwic, apelem
  poległych i salwą honorową.

  Niezwykła, jak na okazję i
  tradycję jej obchodów pora,
  dała skromną obecność
  na Placu Piłsudskiego.
  Cóż, zwyczajni ludzie o tej
  porze w czwartek znajdują się w miejscach swojej pracy. My również mieliśmy
  wcześniej uzgodnione wizyty i spotkania rodzinne. Tak więc i nas nie było.

  Byliśmy natomiast 1 września o godzinie 4.45 na cmentarzu w Bojkowie, gdzie

  witaliśmy dzień z uczestnikami uroczystości poświęconej rocznicy wybuchu
  II wojny światowej. Jak zwykle pięknie przygotowane otoczenie grobów dwóch
  Westerplatczyków spoczywających na cmentarzu, krótki program przypominający
  tamte tragiczne dni i bezprzykładne bohaterstwo polskich żołnierzy, pięknie
  wyśpiewany i wyrecytowany przez uczniów
  pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 8, dały obecnym
  silną porcję otuchy i patriotycznych przeżyć
  w niełatwej dziś sytuacji w Europie.
  Zaproszeni goście, władze Gliwic, wojsko i poczet
  sztandarowy górników z nieodległej kopalni, wraz
  z harcerzami i uczniami szkoły nadali bojkowskiej
  uroczystości właściwą, wielopokoleniową rangę.

  Po części oficjalnej zaś był krótki poczęstunek po którym zebrani rozjechali się
  do swoich zwykłych zajęć.

  01.08.2022. Rocznica wybuchu Powstania.

  Wśród sporów i komentarzy, z tłem międzynarodowej sytuacji wokół wojny
  na Ukrainie, wakacyjnej ulgi po umiarkowanej stabilizacji inflacyjnej i wciąż
  silnych upałach, obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

  Podczas uroczystości w Gliwicach i Pyskowicach frekwencja była mizerna,
  w innych miastach nie było ich wcale. W Gliwicach zawyły syreny co nie zawsze
  miało miejsce w przeszłości. Na rynku były race i hymn.
  Pod kaplicą pamięci Kościoła św. Barbary zebrali się
  zwolennicy Klubu Gazety Polskiej.

  Organizatorzy
  warszawskiego
  marszu pamięci
  i koncertu
  pieśni powstańczych
  zanotowali zaś najwyższą,
  z dotychczasowych, frekwencję, pomimo wysiłków prezydenta stolicy
  aby spacyfikować ich dążenia przyznania im ustawowej rangi i praw.
  Brawo demokracja !

  W tle zaś pojawiały się dziennikarskie refleksje i analizy
  nad sensem, wartością i doniosłością
  wojennego zrywu Polaków i ich warszawskich elit.

  Obóz opozycji
  eksponował wątki
  zdroworozsądkowe,
  obóz konserwatywny
  dostrzegał wartości
  i wyższość pryncypiów nad ofiarą. Pewnie spory tego typu można by przenieść
  na wiele innych spraw i toczących się obecnie
  dywagacji, które sprowadzić można do różnic
  w charakterach wypowiadających je osób.

  Cóż, pewnie zawsze będą tacy dla których heroizm
  jest głupotą a poświęcenie dla dobra wspólnego
  nie warte wysiłku.

  Póki co tradycja upamiętniania wybuchu Powstania Warszawskiego w naszym
  społeczeństwie trwa i ewoluuje do formy coraz dojrzalszej i powszechnej.
  Oby tak dalej.

  03.07.2022. Pielgrzymka i Zjazd Kresowian.

  Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszą niedzielę lipca na Jasnej Górze odbył się
  XXVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian.
  Pogoda dopisała.

  Obecna sytuacja międzynarodowa
  i okoliczności trwającej na Ukrainie
  wojny dały ciekawy wydźwięk
  powtarzanym od lat głosom Polaków,
  mających swoje korzenie na
  wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, i wspierających ich środowisk
  patriotycznych, domagających się upamiętnienia i uznania praw do
  godnego pochówku ofiar ludobójstwa
  dokonanego tam przez nacjonalistów
  ukraińskich w czasie i po
  zakończeniu II wojny światowej.

  Program spotkania rozpoczęła
  msza św. w kaplicy Matki Bożej
  poprowadzona przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
  z kazaniem pełnym mądrych słów o zwyciężaniu zła dobrem,
  odniesieniem do aktualnej na ten
  czas ewangelii i przyjmowaniu
  w naszych domach pielgrzymów
  i sąsiadów w potrzebie.

  Część oficjalna obejmowała
  spotkanie w sali ks. Kordeckigo, gdzie Prezes Kongresu
  Jan Skalski i zaproszeni goście, a wśród nich minister Michał Wojcik i szef Urzędu
  do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Jan Józef Kasprzyk, w swoich wystąpieniach
  akcentowali nieprzemijalność chrześcijańskich
  zasad godnego pochówku zmarłych, obowiązujących
  w kulturze
  społeczeństwa
  polskiego,
  bez względu na sytuację.
  Wybrzmiały w nich jednak także nuty nadziei na
  pogłębioną refleksję wśród naszych ukraińskich
  sąsiadów kultywujących przez ostatnie dziesięciolecia
  „patriotyczny” przekaz nacjonalistów spod znaku UON, UPA i członków zbrojnych
  jednostek współpracujących w czasie wojny z hitlerowcami.

  Dla wielu uczestników Zjazdu świadomość obecności „Palca Bożego”
  w tym co dzieje się obecnie na Ukrainie była oczywista, bo pomoc
  naszych rodaków, dla zwykłych ludzi zmuszonych do emigracji w czasie
  gdy ich ziemie najechali rysyjscy
  żołdacy, powinna budzić silniejszą
  refleksję niż propagandowy przekaz
  potomków Bandery i Szuchewycza.

  Nota bene, w trakcie konferencji zaprezentowano niedawno
  uzyskane zdjęcie ukraińskiego dowódcy słynnej ukraińskiej
  Brygady SS Galizien, w otoczeniu swoich kolegów, wszystkich w niemieckich
  mundurach, co było i jest jawnym dowodem na twierdzenie po której stronie stali
  wówczas gloryfikowani dziś przywódcy ukraińskiego narodu.

  Miłym momentem spotkania było ogłoszenie przyznania tradycyjnych nagród
  Kongresu osobom zasłużonym dla ruchu pamięci i głoszenia prawdy, ktorymi
  w tym roku zostali ministrowie Wójcik i Czarnek za wspieranie konkursów wiedzy
  i edukacji młodzieży w kwestii faktów i historii o wschodnich kresach RP.

  Nie obyło się też bez poczęstunku chlebem przywiezionym z kresów
  i wypieczonym tak jak to tylko kresowianie potrafią.

  13.06.2022. W Pałacu Łazienkowskim.

  W poniedziałek 13 czerwca, w Sali Balowej Pałacu na Wyspie
  w Łazienkach Królewskich w Warszawie wzięliśmy udział w uroczystości
  wręczenia działaczom
  opozycji antykomunistycznej
  Krzyży Wolności i Solidarności,
  nadawanych za ich wkład
  w dzieło odzyskania
  przez Polskę niepodległości
  i suwerenności lub
  respektowanie praw
  człowieka w PRL

  Wśród odznaczonych
  był Prezes, a w delegacji
  kolega Przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego
  Oddziału, również kawaler tegoż krzyża.

  W imieniu Prezydenta
  Rzeczpospolitej Polskiej
  Andrzeja Dudy
  odznaczenia wręczył
  prezes IPN dr Karol Nawrocki, który w przemówieniu
  przypomniał, że Krzyż Wolności i Solidarności
  w sensie symbolicznym odwołuje się do Krzyża
  Niepodległości II RP, który to krzyż był nadawany
  z inicjatywy Aleksandry
  Piłsudskiej przy
  wielkim udziale
  gen. Kazimierza
  Sosnkowskiego.

  Krzyż Niepodległości
  przeznaczony był dla tych kawalerów i dam,
  którzy przysłużyli się do odzyskania przez Polskę
  niepodległości w roku
  1918 i wpływali na
  kształtowanie się granic
  II Rzeczpospolitej.

  Po części oficjalnej
  był krótki koncert
  na fortepian i śpiew,
  poczęstunek i okazja
  do obejrzenia wnętrz, obrazów i płaskorzeźb
  eksponowanych na ścianach pałacu. Ich ogląd
  budził wielorakie
  refleksje, również te
  z rodzaju historycznych i obyczajowych w relacji do

  użytkowników tych klejnotów sztuki i architektury.

  Wśród nich był m. in. cenny obraz Rebrandta, przedstawiający Lisowczyka, czyli
  wojownika pogranicza wschodnich rubieży I Rzeczpospolitej, ostatnio wypożyczony
  z nowojorskiej galerii, a przed II wojną światową należący do kolekcji łazienkowskiej.

  27.05.2022. Pamięci Żydów, Niemców i Polaków.

  27 Maja w Kozłowie niedaleko Miechowa ( województwo małopolskie ) odbył się
  pogrzeb, w którym uczestniczyli nasi koledzy z pyskowickiego oddziału SPAK,
  złączeni więzami rodzinnymi z osobami którym
  poświęcona była ceremonia.

  A mowa tu o rodzinie
  Książków, ojcu, matce
  i ich dwóch synach,
  zamordowanych
  w 1943 roku przez
  Niemców za udzielenie w swoim gospodarstwie
  schronienia Żydom. Matce i jej pięcioletniej córce.

  W maju b.r. krakowski oddział Instytutu Pamięci
  Narodowej dokonał ekshumacji szczątków rodziny,
  pogrzebanych dotychczas u progu ich domu
  i młyna w Wierzbicy
  ( w tej samej okolicy ),
  by za zgodą krewnych
  mogły zostać złożone
  na cmentarzu.

  O zbrodni przypominał jednak kamień z tablicą,
  umieszczoną przez jednego z członków rodziny
  w miejscu pochówku. A tekst zawierał informację
  o okolicznościach jakie do niej doprowadziły.
  Oto pochwycony w okolicy przez Niemców Żyd
  ujawnił miejsca
  schronienia swoich
  współziomków,
  wraz z nazwiskami
  i adresami ich
  dobroczyńców - Polaków, którzy otwarli drzwi
  swoich domostw, świadomie ryzykując życiem
  własnym i ich rodzin, dla ratowania życia innych ludzi.
  Tych których okupanci przeznaczyli do zagłady.

  Czy nam to coś przypomina ?

  Uważamy, że o takich sytuacjach należy mówić,
  a ich cichych bohaterach pamiętać.
  Pomocą w tym są niewątpliwie tablice i pomniki,
  również ten nasz, na Placu Krakowskim w Gliwicach,
  który powoli ale uparcie wyrasta z ziemi. W mijającym tygodniu powstał drugi
  stopień podstawy, na której wkrótce zostanie wzniesiona baza z odlanymi z brązu
  i zakotwionymi w betonie tablicami.
  Pogoda na ogół nam sprzyja, więc wszystko układa się zgodnie z planem.

  Więcej na: ( ... 22 maja 2022. Uroczystości pogrzebowe rodziny Książków. ) oraz: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/165478,Uroczystosci-pogrzebowe-rodziny-Ksiazkow-zamordowanych-za-pomoc-Zydom-w-czasie-I.html

  21-30.04.2022. Pamiętne rocznice i wydarzenia.

  Mija kwiecień, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie trwa, a tymczasem w naszym kalendarium zanotowaliśmy 102 rocznicę podpisania, w nocy z 21 na 22 kwietnia
  1920 roku w Warszawie, tajnej umowy o współpracy pomiędzy rządem polskim
  a Ukraińską Republiką Ludową, na czele której stał
  wówczas Symon Petlura ( obok wraz z członkami Centralnej Rady Republiki w 2017 roku ).

  Głównym celem
  tego porozumiena
  było stworzenie ram
  sojuszu militarnego
  pomiędzy obydwoma sąsiadujacymi ze sobą krajami
  w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji.
  Znalazły się tam również zapisy przebiegu przyszłej
  granicy państwowej pomiędzy tworzącymi się,
  po rozkładzie carskiej Rosji, niepodległymi bytami narodowymi Polski i Ukrainy.

  Ustalenia i plany przywódców obu narodów zmieniła
  jednak wkrótce dynamiczna sytuacja na froncie
  polsko-bolszewickim, gdzie w wyniku bitwy
  warszawskiej od połowy sierpnia tegoż roku wojska
  sowieckie znalazły się w odwrocie, a podpisanie
  12 października w Rydze zawieszenia broni zostało uznane jako wstęp do zawarcia traktatu pokojowego zfinalizowanego w marcu 2021 roku.

  Ostatecznie wojna i zawarcie pokoju, pomiędzy Polską a ZSRS, wymagającego
  wzajemnego respektowania praw terytorialnych, wyparły uzgodnienia polsko-
  ukraińskie, zwłaszcza te dotyczące ziem znajdujących się poza granicami Polski.

  Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z zawodu, jakim był
  dla Ukraińców traktat ryski, jednak nie widział realnej
  możliwości zaspokojenia dążen Ukrainy do samostanowienia
  w ówczesnych warunkach geopolitycznych ( powyżej
  z Symonem Petlurą i oficerami w Warszawie i Stanisławowie
  1920 roku ).

  I jeszcze jedno wspomnienie: 30 kwietnia - rocznica śmierci
  „Hubala”. Jednego z tych żołnierzy, którzy walczą do końca.
  Henryk Dobrzański, byl weteranem I wojny światowej,
  majorem Wojska Polskiego, dowódcą Oddziału Wydzielonego
  kawalerii, Legionistą, sportowcem. Jego 300 osobowy oddział był tropiony przez
  specjalnie sformowany 8 tys. korpus SS, którego zbrodnie na ludności cywilnej
  za wspieranie „Hubala” do dzisiaj nie zostały rozliczone.
  Teraz mamy inną wojnę i innego najeźcę ale metody widzimy te same.

  31.03.2022. Pożegnanie żołnierza Armii Krajowej.

  W środę na Cmentarzu Lipowym przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego
  w gliwickiej parafii i kościele Chrystusa Króla, uczestniczyliśmy w pogrzebie
  kombatanta Armii Krajowej porucznika Jana Kędzierskiego.

  Urodzony 1924 roku w Dynowie na Podkarpaciu w rodzinie
  rolniczej pan Jan dzieciństwo i wojne spędził w ówczesnym
  powiecie rzeszowskim środowiska które Go ukształtowało
  i w którym się wychował.

  Fundamentem Jego postawy
  wobec różnych wyzwań czasów
  w których przyszło mu żyć
  była tradycja, kościół
  i wiara katolicka.
  Był żywym dowodem niezłomności charakteru w czasie gdy
  barbarzyńcy ze wschodu i zachodu najechali na Jego kraj.

  Zaprzysiężony kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku
  dojrzałości 1942 roku walczył z bronią w ręku i obronie
  okolicznych mieszkańców, realizując zadania swojej
  jednostki w zmieniającym się krajobrazie wojennym
  ( zob... Archiwum - Historia - Porucznik Jan Kędzierski ... ).

  Po wojnie i zdobyciu
  wykształcenia zawodowego
  pracował jako kolejarz.

  Założył rodzinę, podnosił swoje kwalifikacje,
  kształcił młody narybek swoich następców.
  Odebrał porcję szykan za odmowę wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej
  Partii Robotniczej, w czasach słusznie minionego PRL-u, gdy pozbawiano Go
  możliwości awansu
  zawodowego, lokując
  na trudnych odcinkach
  pracy i utrzymując na
  niskim uposażeniu.

  Ale On trwał
  w swoich pryncypiach
  jasno twierdząc że nie może wierzyć w Boga
  a równocześnie podpisać się pod komunistyczną
  ideologią materializmu Marksa i Engelsa.

  Po okresie przemian w Polsce i powstaniu
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  ujawnił swoją przeszłość a jako kombatant AK
  włączył w działalność gliwickiego oddziału Związku.

  Za swoje zasługi został nagrodzony stosownymi odznaczeniami i awansem na stopień
  oficerski. Jego otwarta, przyjacielska postawa i zachowanie w bezpośrednim kontakcie
  charakteryzowało się zawsze rzetelnością i uczciwością. Jego pryncypialność mogła być
  i była przykładem dla innych, zwłaszcza młodszych pokoleń.

  Pożegnaliśmy skromnego, dobrego, pięknego Bożego człowieka.
  Cześć Jego pamięci.

  20.03.2022. Kotwica, walka, nadzieja i śmierć.

  W naszym Kalendarium przypominamy o znamiennej dacie 20 marca 1942 roku,
  kiedy to po raz pierwszy na murach zniewolonej okupacją niemiecką Warszawy,
  pojawiła się kotwica z litera „P” jako jej głowicą i literą „W” jako jej ramionami.
  Razem stanowiły one inicjały Polski Walczącej.

  Historia tej kotwicy związana była z przedwojennym
  Wydawnictwem Polskim R.Wegnera i jego
  warszawską siedzibą, skąd pojawiła się na okładce
  jednej z książek a następnie gadżetach wydawnictwa.

  W czasie wojny
  w rozpisanym przez
  Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej tajnym
  konkursie ten symbol oporu i walki zwyciężył by, za
  zgodą spadkobierców
  praw wydawnictwa,
  rozkazem dowódcy AK zostać wprowadzonym jako
  jej oficjalny symbol. Wkrótce kotwica AK zaczęła się pojawiać w miejscach
  dywersyjnych akcji
  polskiego podziemia,
  stając się symbolem
  nadziei i wiary
  w odzyskanie wolności,
  niepodległości nie tylko
  Warszawiaków lecz
  rowniez całego zniewolonego narodu polskiego.

  Tutaj nieodpartym skojarzeniem tamtego czasu wojny
  i śmierci, w obecnej
  chwili jest sytuacja
  narodu ukraińskiego,
  w obliczu agresji rosyjskiej (j.w.). Zbrodnie popełniane
  przez Rosjan na Ukrainie przywołują pamięć zbrodni
  hitlerowskich Niemiec na ziemi polskiej.

  A jeśli o śmierci mowa, zamieszczamy sprostowanie
  naszej noworocznej informacji zakładki „Wydarzenia” pod datą 6-12.01.2022.
  Wiadomość o dziadku naszego zmarłego kolegi Tomka Żywolta pochodziła z poczty
  którą można by nazwać towarzysko - pantoflową, stąd nieścisłości.
  Chodziło nie o tego dziadka lecz „tamtego” i nie generała lecz pułkownika. Czyli innymi
  słowy Edmunda - Krzywdę - Rzewuskiego ( na zdjęciu powyżej pierwszy z prawej )
  którego grób znajduje się w tej samej alejce cmentarza lecz bliżej jej końca.

  Załączamy zdjęcie małżeńskiego grobu z lekko spłowiałą plakietką IPN i krótki
  diagram życiorysu ś.p. pułkownika w zakładce Archiwum / Historia ...
  Archiwum - Historia - Pułkownik Edmund - Krzywda - Rzewuski. Komendant
  Rejonu 6 AK Obwód VII Okręg Warszawa.
  Efekt kombinacji strony internetowej
  i udostępnionych nam rodzinnych wspomnień. Cześć Jego Pamięci !

  01.03.2022. Uroczystość pamięci w Katowicach.

  I jeszcze jedna uroczystość, w której wzięliśmy udział, została zorganizowana
  na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej.
  Tym razem po przeciwległej stronie alejki grobów
  żołnierzy Armii Krajowej, gdzie powstaje ciąg mogił
  żołnierzy powojennego podziemia i wybudowano
  pomnik poświęcony takim jak oni.

  A okazją był nasz
  Narodowy Dzień
  Pamięci Żołnierzy
  Wyklętych. Dobrze zorganizowane przez katowicki
  IPN przedpołudniowe spotkanie przedstawicieli władz
  województwa, miasta
  i zaproszonych gości
  przy grobach nowoodnalezionych i zidentyfikowanych
  szczątków dwóch śląskich niezłomnych żołnierzy. Niezłomnych i wyklętych. Skazanych na śmierć
  i zapomnienie.
  Straconych przez
  władze komunistyczne
  powojennej Polski w 1946 roku; Franciszka Skrobola
  i Józefa Wawrzyńczyka. Oprawę uroczystości nadała
  obecność śląskiej jednostki Obrony Terytorialnej, kompanii honorowej
  i orkiestry Dywizjonu
  Rakietowego Wojsk Obrony Powietrznej z Bytomia,
  wyższych oficerów Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego i Policji
  a także kombatantów
  Armii Krajowej z ppłk.
  Czerwińskim z ŚZŻAK.

  W bardzo dobrym wystąpieniu dyrektor Śląskiego
  Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder poinformował
  o pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych.
  Były też słowa o prawdzie i kłamstwach, zdradzie i walce do końca, tych którzy
  przysięgali wierność i niezłomność Bogu i Ojczyźnie a nie „przyjaciołom” zza
  wschodniej granicy i komunistom w Polsce.

  W podobnym tonie, patriotycznym i obywatelskim
  zabrali również głos zaproszeni goście, a kapelan
  katowickiego garnizonu intencje modlitwy.
  Uroczystość zamknął apel poległych, salwa honorowa
  i złożenie wieńców na grobach naszych bohaterów.
  Pierwsi złożyli swoje wiązanki ich odnalezieni krewni.

  Całe wydarzenie znalazło nagle nowe tło w bieżących wydarzeniach, rozgrywających
  się właśnie na ziemi ukraińskiej, gdzie znane nam z historii imperialne ambicje
  posowieckiej Rosji zamieniają ludzkie życie w nędzę a efekty ludzkiej pracy w ruinę.
  Ci, którzy wiedzą jak, modlą się, ci którzy czują że powinni walczyć, walczą.
  A ci, którzy potrafią jedno i drugie, modlą się i walczą do końca.
  Tak, jak nasi żołnierze niezłomni.

  14.02.2022. 80 Rocznica Powstania A.K.

  Prawdopodobnie po raz pierwszy w powojennej Polsce obchodziliśmy rocznicę powstania, lub raczej powołania, Armii Krajowej na taką skalę. Oswoiliśmy się już z tym elementem naszej historii, ale
  dopiero ta okrągła ( znów ) rocznica zmobilizowała wszystkie
  główne organy naszego państwa do jej przypomnienia.

  W województwie śląskim
  w kwaterze grobów żołnierzy
  AK na cmentarzu komunalnym
  w Katowicach przy
  ul. Murckowskiej braliśmy
  udział w uroczystości
  zorganizowanej przez
  Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka i dyrektora śląskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzeja Sznajdera. W przemówieniach przewijał się
  historyczny wątek rozkazu generala Władysława
  Sikorskiego 14 lutego
  1942 roku
  scalającego działające
  w okupowanej przez
  Niemcy i Rosję Polsce
  organizacje zbrojne
  w jedną armię,
  podporządkowaną Polskiemu Rządowi na uchodźstwie.
  Praktyka, jak można się było spodziewać w warunkach wojennych, była taka, że wcześniejsze ugrupowania
  czesto posługiwały się swoimi pierwotnymi nazwami,
  ale w sytuacjach
  konfrontacyjnych
  jednoczyły do wysiłku
  przeciw wspólnemu
  wrogowi.
  Zasadniczy trzon
  kadrowy Armii Krajowej stanowili przedwojenni oficerowie, którzy uniknęli
  niemieckich obozów jenieckich i sowieckich łagrów, zaś szeregowymi żołnierzami byli
  młodzi chłopcy, często harcerze, którzy rwali się do walki z okupantami.

  Uroczystość przy
  ul. Murckowskiej
  nie była jedyną.
  W Gliwicach nowy
  komendant garnizonu
  sprawnie przeprowadził na placu apelowym
  w koszarach przy ul. Gen. W.Andersa spotkanie poświęcone rocznicy powstania
  Armii Krajowej na którym również byliśmy obecni.

  Udało nam się
  zmobilizować także
  sekretarza
  gliwickiego oddziału
  Światowego Związku
  Żołnierzy AK, który
  zajął wraz z naszym prezesem miejsce na trybunie.
  Pan Zbyszek Siemaszko, bo o nim mowa, sam będąc synem AK-owca z wileńskiej
  3 Brygady „Szczerbca” czuł, o czym wspomniał podczas poczęstunku, dumę i radość
  że polskie wojsko przejmuje tradycje i pamięć po Armii Krajowej.
  My podzielamy te uczucia.
  Apel poległych, salwa honorowa i krótka defilada były zaś kropką nad „i” całej
  uroczystości. Dziękujemy !

  30.01.2022. Setna rocznica urodzin pani major.

  W minioną sobotę uczestniczyliśmy w miłej uroczystości.
  Oto członkini gliwickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  pani major Maria Kulig-Gedliczka, w środowisku
  lekarskim znany specjalista II stopnia chorób oczu,
  obchodziła swoje
  setne (100!) urodziny.

  Z tej okazji koleżanki
  i koledzy z gliwickiej
  Rady Lekarskiej złożyli
  czcigodnej jubilatce
  wizytę z kwiatami i laurką a my z przedstawicielką
  ŚZŻAK, przygotowaliśmy pamiątkowy dyplom
  z gratulacjami, który wraz z bukietem kwiatów został
  wręczony pani Marii w przeddzień jej urodzin.

  Pani major w okresie
  wojny należała do
  pododdziału łączności
  Okręgu Lubelskiego
  Armii Krajowej
  z pseudonimem „Figa”.

  Uczestniczyła w akcji „Burza” wspierając działania
  armii sowieckiej w postępującym froncie wschodnim.

  Jej relacja potwierdza jednak fakty historyczne, zgodnie z którymi
  po przejściu frontu szybko musiała zdejmować opaskę AK, gdyż
  Rosjanie z miejsca rozpoczęli
  polowania, aresztowania i wywózki
  na Syberię żołnierzy polskiego
  podziemia.
  Obecnie sędziwa kombatantka
  po przypadkowym złamaniu ręki
  i pewnej degradacji zdrowia dużą
  część czasu spędza w łóżku.
  Fizjoterapeuta jest jednak dobrej
  myśli, zaś nasze spotkanie przebiegło w serdecznej i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

  Pani Maria podśpiewywała sobie wersety hymnu
  harcerskiego, a jej chrześniaczka z mężem (autorem zdjęć) i córką dzielili
  się z nami swoimi
  życiowymi
  doświadczeniami.

  Co ciekawe, obecni
  gospodarze domu
  i tymczasowi opiekunowie pani Marii byli otwarci
  na ideę współpracy i podtrzymywania pamięci
  o naszych bohaterach w ich walce z wrogami Polski i Polaków. Argumentem w dyskusji
  był również list gratulacyjny dyrekcji Zespołu Szkół im. gen. Grota Roweckiego
  w Gliwicach przekazany jubilatce. Być może efektem tego spotkania będzie
  powstanie nowego oddziału SPAK w Łodzi ? Kto wie ?

  6-22.01.2022. Nowy Rok. Zima, tradycja i śmierć.

  No i mamy rok 2022 ! Tym razem początek stycznia był bezśnieżny.
  Prezentujemy więc zdjęcie z początku grudnia wykonane na ośnieżonym placu
  budowy naszego pomnika. Na bocznych powierzchniach
  pierwszego stopnia postumentu widać odbicie śniegu
  w polerowanych podstopnicach z ciemno zielonego
  granitu.Tak po śląsku, po górniczemu.

  Nasza prasa doniosła
  o noworocznej wizycie
  Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego u Papieża.
  Złośliwi twierdzą, że pojechał z kopertą prosić
  o rozgrzeszenie. A tymczasem
  Covid znowu wymutował nową
  wersję ( Omikron ), po której
  experci oczekują piątej fali epidemii na poziomie nawet 70 tys.
  zakażeń dziennie. Póki co dzieci chodzą normalnie do szkół
  i wszystko wydaje się nie aż tak
  tragiczne.
  6 stycznia na ulicach polskich
  miast ( w tym Gliwic i powiatu )
  pojawiły się orszaki Trzech Króli,
  które stopniowo urastają do ważnej
  polskiej tradycji. W Gliwicach był to orszak
  samochodowy, ale już np. w Pyskowicach ludzki.
  Choinki wciąż rozświetlają nam wieczory, bo przecież rozbieramy je dopiero 2 lutego
  w święto Matki Boskiej
  Gromnicznej.
  Tak więc cieszymy się
  Bożym Narodzeniem,
  jego atmosferą
  i śpiewaniem kolęd.

  Mieliśmy jednak też
  trochę smutku. Dotarła bowiem do nas wiadomość o śmierci naszego kolegi Tomka
  Żywolta, wnuka generała Armii Krajowej Anatola Żywolta, który w czasie wojny
  był ostoją Polskiego Państwa Podziemnego w rejonie Pruszkowa.

  Ś.p. Tomka nie widzieliśmy od dłuższego czasu. Na uzyskanych
  właśnie zdjęciach z Cmentarza Centralnego w Gliwicach widoczne
  jest miejsce pochówku, Jego i Jego najbliższych. Wśród nich grobu
  ś.p. dziadka, dla którego
  próbował uzyskać godny standard wykończenia.
  Jak widać bezowocnie. Ś.p. Tomek zmarł na
  mutację stwardnienia rozsianego, które w ciągu
  kilku tygodni spustoszyło mu organizm
  doprowadzając do zgonu. Cześć Kolego ! Wiemy
  gdzie spoczywają Twoje prochy. Odwiedzimy Cię
  czasem.
  Jak co roku styczeń jest dla nas miesiącem
  pamięci o Powstaniu Styczniowym, które najgłębiej wryło się w historię naszego
  narodu przynosząc śmierć najlepszych jego synów, emigrację i degradację struktur
  narodowego majątku. Ofiara ta jednak, jak biblijne obumarłe ziarno, przyniosła
  stukrotny plon. Plon niepodległości w 1918 roku.

  24-27.12.2021. Święta, powstania i obraz.

  Tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego upłynęły, tak jak i rok temu,
  pod znakiem ograniczeń kolejnej fali pandemii
  “Covid-19” ale też wydarzeń na polsko-białoruskiej
  granicy, które w zimie nieco straciły na intensywności,
  lecz nie ustały.
  Restrykcje sanitarne
  nie są tak drastyczne
  jak rok temu, a liczby
  zakażeń i zgonów też
  są mniejsze, proporcjanalnie do stopnia zaszczepienia
  rodaków, ale maski w miejscach publicznych są wciąż
  w użytku, a liczba uczestników zgromadzeń, chociażby
  pasterki, niska.

  Tylko wielorakie dekoracje
  uliczne i tradycyjne szopki
  w kościołach mamy takie
  jak zawsze. Śnieg też pada
  jak to w zimie, tyle że pustki
  na chodnikach i drogach,
  dawniej rzadkie przy tej okazji.

  Święta Bożego Narodzenia są pretekstem do refleksji;
  tym razem zwróciliśmy uwagę na ciekawą informację
  nawiązującą do kultu Matki Bożej, w wizerunku
  warszawskiej artystki Ireny Pokrzywnickiej,( powyżej )
  Matki Boskiej Armii
  Krajowej, znajdującej
  się w zbiorach Muzeum
  Powstania Warszawskiego.

  Niezwykłe losy tego
  obrazu i ludzi z nim związanych przypomnimy przy
  następnej rocznicy wybuchu powstania, a tymczasem
  akcentujemy datę 27 grudnia, po raz pierwszy obchodzonego nowego święta
  państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

  W Poznaniu zainscenizowano powrót Ignacego Jana Paderewskiego w przeddzień
  wybuchu Powstania 1918 roku, a Prezydent Duda wziął udział w uroczystości
  rocznicowej. W swoim wystąpieniu powiedział, że chciałby aby przyszłe obchody
  wybuchu Powstania były obchodzone w całym kraju
  ( pewnie i stolicy Rzeczpospolitej ), a nie tylko stolicy Wielkopolski.

  1-13.12.2021. Grudniowe spotkanie i rocznice.

  Pierwszego dnia ostatniego miesiąca bieżącego roku wzięliśmy udział w uroczystej
  sesji historycznej na zamku w Toszku, poświęconej Powstaniom Śląskim,
  w tym setnej rocznicy ich III Powstania.
  Spotkanie, pod patronatem toszeckiego burmistrza
  i starosty powiatu gliwickiego połączone było
  z koncertem Polskiego Teatru Historii z Mikołowa,
  wystawą materiałów
  ikonograficznych Muzeum
  Powstań Śląskich
  w Świętochłowicach
  i finałem konkursu
  prac uczniów lokalnych
  szkół podstawowych
  o tematyce powstańczej.

  Prezentujemy pracę
  nagrodzoną pierwszym
  miejscem. Oto słynny
  pociąg pancerny
  “Korfanty”.

  W pasażu wejścia
  do zamku odsłonięto
  pamiątkową plakietkę
  ufundowaną przez
  prezydenta
  Andrzeja Dudę.

  Właściwym jest
  przypomnienie tutaj
  szlaku powstańczego, który wiódł przez Toszek
  na Górę św. Anny gdzie w maju 1921 roku m.in.
  bataliony strzelecko-toszeckie toczyły wielodniowe
  walki z oddziałami bawarskich Freikorps.

  A 13 grudnia
  obchodzimy
  okrągłą ( lub raczej
  kwadratową, bo 40-tą )
  rocznicę wprowadzenia
  w Polsce stanu wojennego, którego motorem była
  tzw. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego,
  pozaparlamentarny organ służb mundurowych.

  Akt ten, który był
  swoistą deklaracją wojny komunistycznych zarządców
  Polski wobec narodu, można określić jako desperacki
  krok postawienia tamy przemianom społecznym
  i politycznym, zapoczątkowanym przez powstanie
  ruchu, a następnie 12 milionowego zawodowego
  związku NSZZ “Solidarność“.
  Jak wiemy, pokojowa rewolucja Solidarności, po zakończeniu stanu wojennego,
  postępowała nadal, doprowadzając ostatecznie do rozkładu i likwidacji
  komunistycznego bloku państw wschodniej Europy pod nadzorem i kontrolą ZSRR.
  Najwyższą cenę zapłaciło jednak za ten sukces ponad 100 Polaków,
  ofiar komunistycznych służb, które najaktywniejszych rzeczników przemian
  w różny sposób pozbawiło życia.
  Pamiętajmy o Nich bo to dzięki takim jak Oni możliwe są publiczne ekspozycje
  akcentów pamięci takich jak ten z sąsiedztwa centrum handlowego
  “Forum” w Gliwicach.

  01-11.11.2021. Listopadowe święta i pamięć.

  Pierwszy dzień listopada jest dniem szczególnym w polskiej tradycji.
  Tak jak Polacy obchodzą pamięć o zmarłych nie czyni tego nikt.
  Znicze palące się na polskich cmentarzach,
  zwłaszcza wieczorem w Dzień Wszystkich Świętych,
  czynią z naszych nekropolii świetlne kapsuły
  pamięci i modlitwy.
  To wtedy wracają znów
  ci, którzy już odeszli.

  Wracają także wspomnienia minionych chwil i zdarzeń.
  Pamiętamy też o tych którzy nie mają swojego grobu,
  żołnierzach poległych w walce gdzieś w szczerym polu
  czy lesie. Pochowanych przez okolicznych mieszkańców, zgodnie z chrześcijańskim
  nakazem by “umarłych pogrzebać”. Palimy im znicze pod krzyżem czy pomnikiem
  by spoczywali w pokoju.

  Do tej samej pamięci odwołujemy się w nasze Święto Niepodległości.
  Inna jest jednak jego celebracja. I w tym roku odbył się ( z naszym udziałem )
  warszawski Marsz Niepodległości, organizowany tradycyjnie przez
  środowisko narodowe.
  Wsparty ministerialną decyzją nadania mu
  rangi uroczystości państwowej, przyprawił
  o wściekłość prezydenta stolicy
  i wspierających go swoimi decyzjami
  sędziów, próbujących marsz zdelegalizować.

  Prezydent Polski natomiast wzniośle i godnie
  złożył wieńce pod pomnikami ojców naszej
  niepodległości. Wziął również udział
  w uroczystej zmianie warty przy
  Grobie Nieznanego żołnierza a także mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie
  zapłonęła Świeca Niepodległości, podarowana przez papieża Piusa IX w 1867 r.
  z życzeniem, aby została zapalona w wolnej Polsce.
  Tymczasem my w Gliwicach 10 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii
  w Zespole Szkół Samochodowych, zaś poza miastem 11 listopada, zaocznie,
  ( z uwagi na grypę ) w przemarszu od i do Czarnocina z Góry św. Anny
  gdzie w bazylice odprawiono mszę św. w intencji naszej Ojczyzny. Krótka notyfikacja nie pozwoliła na lepsze zorganizowanie naszych szeregów ale,
  jak widać, pomimo jesiennej fali pandemii, tradycja niepodległościowych wędrówek
  ze śląskim klubem “Camino” wraca do łask.

  08-19.10.2021. Ślubowanie i rocznica.

  Jak co roku wzięliśmy udział w ślubowaniu ponad 150 uczniów pierwszych klas
  Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana “Grota” Roweckiego w Gliwicach.
  Zespół, lub raczej szkoła, podtrzymuje,
  dzięki poświęceniu i zawodowej dedykacji
  kadry nauczycielskiej, tradycję pamięci swego
  patrona a my podtrzymujemy ze szkołą
  przyjacielskie stosunki.

  Staramy się podkreślić, w słownym przekazie
  podczas uroczystości a także w wykładach organizowanych przez SPAK, wagę
  etycznych i honorowych wartości w życiu naszych bohaterów, którzy świadomie składali ofiarę swojego życia w walce o wolność
  i niepodległość, przeciwko siłom przemocy
  totalitarnych ideologii.
  Młodzież na patriotyczne treści spontanicznie reaguje,
  co i tym razem mieliśmy okazję doświadczyć,
  a obecność żołnierzy służby czynnej dodatkowo podnosi
  rangę tak zorganizowanych uroczystości.
  Tym razem rolę składnika mundurowego wypełnił Komendant WKU ppłk. Mirosław Stefanów, który przejął schedę po płk. Romanie Nowogrodzkim.

  I znów analogia bohaterstwa dała nam asumpt do przypomnienia 19 października jako, ustanowionego
  ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowego
  Dnia Pamięci Duchownych
  Niezłomnych. Jest to zarazem dzień w którym 1984 roku
  został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
  kapelan “Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko.

  Na kazania księdza Jerzego przybywały tłumy
  nie tylko warszawiaków, ale i wiernych z całego kraju,
  a On niewzruszony prowokacjami, groźbami i atakami,
  również fizycznymi, głosił prawdę. Ciekawe materiały
  na ten temat można było ostatnio zobaczyć w polskiej
  telewizji. Na jednym z nagrań ksiądz Jerzy mówił spokojnie
  i świadomie, że tak jak Chrystus zginął na krzyżu za
  prawdę, tak i my, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji,
  musimy oddać swoje życie jako dowód słuszności
  naszej wiary i naszego postępowania. Z Jego słów biło silne przeczucie tego
  co wkrótce miało się stać.
  6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym
  przez Kościół Katolicki a my pamiętajmy, że księża polscy również złożyli swoją
  daninę krwi na ołtarzu walki o prawdę, wolność i niepodległość naszego kraju.

  ________________________________________________________

  Informacje o wcześniejszych wydarzeniach
  znajdują się w zakładce Archiwum - Wydarzenia