STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  14-18.02.2021. Pamiętne rozkazy i wydarzenia.

  W minioną niedzielę obchodziliśmy kolejną rocznicę powołania do życia
  14 lutego 1942 Armii Krajowej.
  Przemianowana ze Związku Walki Zbrojnej, rozkazem
  Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, formacja
  miała zcalić wszystkie działające na terenie okupowanej
  Polski podziemne struktury zbrojne.
  W praktyce tylko niektóre jednostki
  takich ugrupowań jak Bataliony
  Chłopskie czy Narodowe Siły
  Zbrojne jej się podporządkowały,
  prowadząc własną taktykę
  i działania w zależności od specyfiki
  lokalnych warunków.

  Dowódca Armii Krajowej
  gen. Stefan „Grot” Rowecki
  rok i kilka dni później 18 lutego
  wydał rozkaz oznaczania
  własnych akcji kotwicą
  z literą “P” która do dnia dzisiejszego stanowi niezatarty symbol Polski Walczącej
  ( powyżej na orzełku bitym w czasie wojny dla czapek
  i mundurów żołnierzy AK ).

  Znak ten, jak wiele innych, znajdzie się na pomniku
  dla bazy którego trzecią tablicę ( zdjęcie powyżej ) odlano
  właśnie w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.
  Jak widać jej fragment zawiera tekst poświęcony
  wspomnianemu w ostatnim wpisie “Wydarzeń”
  Powstaniu Styczniowemu.
  Budowa pomnika powinna ruszyć w kwietniu a tymczasem
  żegnamy zimę, która w tym roku uraczyła nas solidnymi
  opadami śniegu, tworząc bajkowe krajobrazy zapadające stopniowo i pewnie na długo
  w naszą pamięć. Pod takim kobiercem spoczynek, ze słów partyzanckiego pożegnania
  nad grobem towarzysza broni, nabiera nowego znaczenia:
  - Śpij Kolego w ciemnym grobie
  Niech się Polska przyśni Tobie.

  16-22.01.2021. Pogrzeb i styczniowe rocznice II.

  W minioną sobotę pożegnaliśmy zmarłego członka gliwickiego oddziału
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej inż. Stanisława Piecucha.
  Urodzonego 1927 roku w Mszance koło Gorlic, we wrześniu
  1943 zaprzysiężonego i służącego w plutonie “Orlika”
  III Batalionu 1 pułku Strzelców Podhalańskich, jako
  szeregowy wywiadowca.
  W kościele p.w. św. Antoniego
  i na cmentarzu w Gliwicach -
  Wójtowej Wsi z najbliższą
  rodziną i przyjaciółmi
  uczestniczyliśmy w pogrzebie
  ś.p. Stanisława myśląc o nie
  tak dawnych spotkaniach
  z Nim i rozmowach.
  Wziął udział wraz z synem, pomimo pandemii,
  w ostatniej uroczystości pod Barutem, z którym
  to miejscem był szczególnie związany. Gdzieś tam
  wśród drzew i wód leżą prochy
  jego przyjaciela któremu, jak
  mówił, dał swoje buty na drogę
  do gen. Andersa.
  - Gdy odkopią moje buty będę miał dowód, że tam zginęli
  chłopcy Bartka - mawiał. Był jednym z głównych motorów
  i tropicieli prawdy o tym miejscu, pozyskując ludzi i środki na
  nagłaśnianie faktów, zbieranie
  dowodów i porządkowanie terenu
  tej komunistycznej zbrodni.

  Jak wiemy, do dziś IPN nie odnalazł szczątków
  żołnierzy NSZ, którzy w ostatnią niedzielę września
  1946 roku zostali zamordowani na polanie Hubertus.
  Wśród koncepcji historykow nie wszystkie opcje zostały jeszcze zbadane. Ta, której
  zwolennikiem był pan Stanisław też nie. Liczymy że doczeka się głębszej analizy.
  A tu zima. Za rok, jeszcze jednej osoby zabraknie przy wigilijnym stole
  Jego rodziny. Niech odpoczywa w spokoju.

  22 stycznia obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu w 1863
  Powstania Styczniowego. Zapoczątkowanego Manifestem
  Tymczasowego Rządu Narodowego,
  który odrzucił podległość Królestwa
  Polskiego rosyjskiemu carowi i jego
  namiestnikowi Konstantemu wzywając
  rodaków do powstania. Poprzedzone ono było krwawymi
  interwencjami rosyjskiego wojska przeciwko pokojowym
  manifestacjom i obchodom patriotycznych rocznic.
  Bezpośrednim powodem była jednak kolejna “branka”
  czyli pobór do carskiego wojska młodych chłopców,
  ( powyżej na rycinie A.Grottgera
  i obok ) co oznaczało lata służby
  w morderczym reżimie a i często
  śmierć w walce o rosyjskie imperium, nierzadko przeciwko
  uciśnionym narodom domagającym się niepodległości.

  Objęci nakazem młodzi ludzie zaczęli się ukrywać,
  organizować w lasach, stawiając opór i walcząc przeciwko
  rosyjskim wojskom. Z czasem
  rosnąc w siłę i umacniając
  w zawziętości.
  Przywództwa powstania
  podjął się w jego drugiej fazie
  emerytowany pułkownik wojsk carskich Romuald Traugutt,
  który zapłacił życiem za swoją decyzję. Historycy oceniają,
  że w powstaniu brało udział po
  polskiej, litewskiej i ruskiej
  stronie około 200 tys. młodych
  ludzi podczas gdy wojska carskie
  dysponowały 400 tys. żołnierzy.

  Stoczono ponad 1000 potyczek i bitew, ostatecznie jednak,
  pomimo początkowych sukcesów, powstanie zakończyło się
  niepowodzeniem, egzekucjami, dla wielu katorgą i ciężkimi
  represjami wobec ziemian i szlachty.
  Owocem powstania był rozkwit patriotycznej literatury
  i sztuki, jednak największą spuścizną było doświadczenie,
  przekaz i determinacja wyrastające z przekonania, że tylko
  wolna i niepodległa Polska gwarantuje godne życie swoim
  obywatelom i dostatnią przyszłość następnym pokoleniom. Jak wiemy, dopiero dzieci
  i wnuki powstańców styczniowych osiągnęły w 1920 roku cel walki swoich przodków.

  07-08.01.2020. Styczniowe rocznice cz I.

  W naszym styczniowym Kalendarium pojawiła się nowa pozycja.
  07 stycznia 1948 zginął po aresztowaniu, w trakcie przesłuchania przez UB,
  Jan Rodowicz ps. ”Anoda”. Bohater Szarych Szeregów
  i Armii Krajowej, uczestnik wielu akcji dywersyjnych okresu
  okupacji. Powstaniec Warszawski, wielokrotnie ranny,
  transportowany pontonem do szpitala polowego na prawy brzeg Wisły przez żołnierzy I Armii WP przeżył i odzyskał zdrowie.
  Po wojnie podjął studia na Politechnice
  Warszawskiej zapowiadając się na
  dobrego architekta.
  Pomimo ujawnienia i gwarancji
  bezpieczenstwa został aresztowany
  w wigilię (!) 1947 roku. Zginął podczas
  przesłuchania
  w niewyjaśnionych do
  dzisiaj okolicznościach.

  Więcej zobacz w naszym Archiwum Historii.
  Jan Rodowicz “Anoda” 1921-1948.
  Bohater Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Archiwum - Historia - JAN RODOWICZ "ANODA".

  A 8 stycznia swoje 100 urodziny obchodził
  major Aleksander Tarnawski ps. “Upłaz”.
  Mieszkający w Gliwicach
  ostatni żyjący “Cichociemny”. Żołnierz słynnej
  jednostki
  polskich sił
  zbrojnych
  na zachodzie
  okresu
  II wojny
  światowej, której innowacyjne szkolenie i zadania stały się podstawą nowego rodzaju wojsk specjalnych do działań na zapleczu wroga.

  Wypracowane wówczas wspólnie z brytyjczykami
  metody walki stały się podstawą formacji
  słynnej jednostki SAS, której baza mieści się
  w Hereford w hrabstwie Kent, a także innych
  “specjalsów” jak polski “Grom” czy J.S. “Agat”.
  Logo jednostki brytyjskiej zawiera motto: “Who Dares Wins” ( kto się odważy
  ten zwycięży ), które było kanwą znanej produkcji filmowej “Where Eagles Dare”
  z 1968 roku z Clintem Eastwoodem i Richardem Burtonem w rolach głównych.

  Naszemu jubilatowi życzenia składali w tym roku, oprócz żołnierzy, ministrowie
  i prezydenci, a także córka innego gliwickiego “Cichociemnego”
  - Marta Święcicka ( powyżej ).

  24-31.12.2020. Symbolika narodzin i śmierci.

  Tradycyjne polskie Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w Wigilię, czyli
  w przeddzień dnia, który w wielu innych kościołach chrześcijańskich uważany jest
  i celebrowany jako główny dzień świąteczny.
  W Polsce Chrystus rodzi się w nocy, co dodaje temu wydarzeniu
  wyjątkowej tajemniczości i magii.
  A i w polskich sercach Wigilia
  zajmuje wyjątkowe miejsce.
  Wiedzą o tym i zawsze wiedzieli
  nasi sąsiedzi Rosjanie, więc
  uwięzienie i pozbawienie życia
  ostatniego dowódcy Armii Krajowej
  w moskiewskim więzieniu Butyrki
  w Wigilię Bożego Narodzenia 1944
  roku ma, i zawsze mieć będzie,
  specjalną symbolikę.
  Obok zamieszczamy zdjęcia jeszcze pułkownika
  Leopolda Okulickiego,
  podczas uroczystości
  rocznicy uchwalenia
  Konstytucji 3 Maja
  na terenie sowieckiej Rosji, jako dowódcy 7 Dywizji
  Piechoty nowo formowanej sojuszniczej Armii Polskiej
  w roku 1942, i dwa lata później, już jako generała,
  więźnia sowieckiej tiurmy. To zestawienie mówi samo
  za siebie, ale mogłoby dotyczyć równie dobrze
  żołnierza Armii Czerwonej, walczącego wcześniej
  z armią Hitlera a później uznanego
  za „wroga ludu”.

  Tegoroczne Święta Narodzenia
  Pańskiego przeżywaliśmy w warunkach wyjątkowych, ale może
  właśnie dlatego zmusiły nas one do pogłębionych refleksji.
  Wiele spraw zobaczyliśmy w innym świetle i odczuliśmy inaczej.
  Rodzinne spotkania, które
  odbyły się w skromniejszym niż
  zwykle gronie, dały nam impuls
  do niezwykłych przeżyć, ale też
  i większej wdzięczności Bogu, za
  wszystko czym zostaliśmy obdarowani w mijającym roku. Inaczej przeżyliśmy pasterkę, czasem wcześniej
  i przy mniejszej niż zwykle frekwencji wiernych.

  Podobnie było w noc sylwestrową, ktorą wielu z nas
  spędziło w domu przed telewizorem. Podsumowując
  miniony rok pamiętaliśmy jednak również wulgarne
  ataki na katolików i kościoły organizowane przez spadkobierców PRL-owskich porządków.

  Na tym tle zbudowana przed ratuszem na gliwickim
  Rynku instalacja tradycyjnej szopki wyglądała sielsko i pokrzepiająco. Zwłaszcza
  w pogodny świąteczny poranek. Tak więc są jak widać rzeczy i miejsca, które się
  nie zmieniają i trwają w ustalonym porządku.
  I niech tak pozostanie również w nadchodzącym 2021 roku.

  13.12.2020. Rocznica stanu wojennego i święta.

  Święta, święta, idą święta ... jak co roku grudzień jest miesiącem adwentu
  i jego wieńca, rorat i oczekiwania na kolejną rocznicę narodzin Chrystusa.
  Boże Narodzenie jak żadne inne z naszych świąt stanowi symbol
  polskości i tradycji która wrosła w i zrosła się z polską kulturą
  w sposób najsilniejszy.
  I znów musimy zauważyć, że ten
  rok jest wyjątkowy. Druga fala
  pandemii powoli wygasa, ale ilość
  osób umierających w naszym
  kraju na Covid-19 nie maleje.
  Smętne więc będą to święta,
  które zwykle przynoszą nam
  radość i nadzieję.

  Grudzień jest też miesiącem pamięci o stanie wojennym, który 13 grudnia 1981 roku,
  również w niedzielę, ogłosił w telewizyjnym dzienniku generał Jaruzelski.
  Czołgi i transportery opancerzone pojawiły się
  na ulicach miast
  demonstrując stosunek
  “władzy ludowej”,
  jak dumnie siebie
  nazywali rządzący
  komunistycznym
  państwem polskim,
  do swoich obywateli. Czy można było inaczej ? Być może nie, a na pewno nie
  w głowach partyjnych aparatczyków.
  Jak ujawnia IPN posiadane dokumenty pokazują
  dwulicowość działań
  komunistów. Z jednej strony
  układali się ze związkami
  zawodowymi, które faktycznie
  reprezentowały naród, a z drugiej
  organizowali siłowe zduszenie jego marzeń o wolności i demokracji.

  Wieczorem wielu z nas zapaliło świeczkę w oknie 13 grudnia
  o godzinie 19.30. na pamiątkę ofiar stanu wojennego,
  tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoje marzenia.

  A tymczasem za naszą wschodnią granicą, na Białorusi, trwa
  batalia o wolność tak, jak u nas było to 40 lat temu.
  My zaś, generalnie, pamiętajmy o naszych rodakach na
  wschodzie, którzy nigdy nie opuścili kraju swych przodków. Tam też jest
  kawałek Polski.

  29/30.11-02.12. Powstanie i pogrzeb.

  Mija okrągła rocznica wybuchu w 1830 r. Powstania Listopadowego.
  Poprzedzone tajnym spiskiem w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty
  określane jest jako największy wysiłek zbrojny
  Polaków dla odzyskania niepodległości w XIX wieku.
  Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło w nim
  walkę o wolność z największą ówczesną potegą
  militarną Europy,
  odnosząc w jej trakcie
  przejściowe sukcesy
  ( obok gen. Chłopicki
  - dyktator powstania ).
  Powstanie upadło, ale stało sie kanwą wielu dzieł
  malarskich ( jak bitwa pod Olszynką Grochowską
  Wojciecha Kossaka ) i inspiracją dla następnych pokoleń patriotów, a u nas
  w Gliwicach elementem odlewu czołowej tablicy, mającej się rozpocząć wkrótce
  budowy, pomnika na Placu Krakowskim.

  2 grudnia na krakowskim Cmentarzu Rakowickim
  pożegnaliśmy zaś zmarłego w równie okrągłym wieku
  100 lat, już podpułkownika, Stanisława Szuro,
  członka ZWZ, AK i NOW,
  więźnia niemieckich
  obozów koncentracyjnych
  Zachsenhausen i Bergen
  -Belsen, a po wojnie
  polskiego Rawicza, Wronek
  i Strzelec Opolskich.

  Żołnierza niezłomnego, skazanego za swoją działalność na karę śmierci,
  zamienioną na mocy amnestii na więzienie.
  Warunkowo zwolniony podjął studia na wydziale
  historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował
  w szkołach i bursach, gdzie jednak starano się
  ograniczać jego wpływ na młode pokolenia.
  Bez skutku.
  Wspominany przez swoich wychowanków pozostał symbolem niezłomności i oporu
  przeciwko totalitarnemu systemowi PRL i jego koncepcji ideowej.
  Przez swoich kolegów ze środowiska kombatanckiego zapamiętany jako
  optymistyczny i zawsze atrakcyjny towarzysko kompan pełen wigoru i humoru.
  Cześć Jego Pamięci !

  11-20.11.2020. Święto Niepodległości i „Burza”.

  Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszym kraju upłynęły w cieniu
  poszerzonych ograniczeń jesiennego nasilenia trwającej wciąż pandemii
  koronawirusa, ale też akcji politycznie motywowanych
  ugrupowań „za” i „przeciw” działań rządu i państwowych
  instytucji. Świętowaliśmy więc głównie w domach.

  Na tym tle jasnym ognikiem
  był plakat organizatorów
  warszawskiego Marszu
  Niepodległości poświęcony
  pamięci niedawno zmarłego
  Andrzeja Pityńskiego.

  Marsz Niepodległości okazał się
  ostatecznie miejskim rajdem samochodowym, który zakłócili żądni zadym
  awanturnicy, i skrzętnie wykorzystali awanturnicy polityczni.

  A tymczasem w naszym Kalendarium mija data wydania
  historycznego rozkazu gen. Bora Komorowskiego, dowódcy
  Armii Krajowej, 20 listopada 1943 roku
  nakazująca intensyfikację akcji
  przeciwko okupantowi niemieckiemu,
  jako wsparcia i ułatwienia działań
  nadciągającej ze wschodu Armii
  Czerwonej i jej partyzantki, która
  stopniowo pojawiała się na ziemiach
  polskich.
  Współdziałanie między żołnierzami
  sowieckimi i polskimi układało się różnie. Były przypadki
  przemocy i wymuszeń Rosjan na ludności cywilnej co
  powodowało reakcje polskich partyzantów, ale były też
  przykłady współpracy, jak w sytuacji ugrupowania 12 Pułku Piechoty A.K. Ślaska
  Cieszyńskiego, które po zdobyciu tajnej informacji ostrzegło działających w pobliżu
  partyzantów kapitana Jewgienija Biereźniaka
  o mającej się rozpocząć niemieckiej obławie.
  Szybkie przemieszczenie z zajmowanych terenów
  uchroniło wszystkich przed otoczeniem i likwidacją.

  Kapitan odwzajemnił się po wojnie, gdy za tajną
  działalność stalinowski sąd skazał Franciszka Oremusa
  żołnierza pułku na karę śmierci. Dzięki wspierającemu
  oświadczeniu Rosjanina w odwołaniu wyrok zamieniono na dożywocie a po odwilży
  politycznej i amnestii anulowano.

  Nic nie usprawiedliwia jednak zdradzieckich działań NKWD i „Smierszu”, które
  postępując za frontem podstępnie aresztowały wielu żołnierzy A.K.
  by następnie ich zamordować lub wywieźć na roboty do łagrów.

  07.11.2020. Jeszcze o Świętach i Zmarłych.

  Ponieważ właśnie otrzymaliśmy materiały z uroczystości Święta Zmarłych we Lwowie,
  dokąd tradycyjnie już jeżdżą nasi koledzy z fundacji Pomaganie Łączy Ludzi,
  a w tym roku z uwagi na sytuację z pandemią wyjazd
  się nie udał, zamieszczamy kilka zdjęć i garść informacji
  o tym co się tam działo
  z pomocą i pośrednictwem
  prof. Mariana Frużyńskiego
  z Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim po raz 17
  odbyła się akcja „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” zorganizowana przez Konsulat
  Generalny RP przy pomocy wolontariuszy ale też
  żołnierzy Wojska Polskiego
  stacjonujących na poligonie jaworowskim w obwodzie lwowskim. Wcześniej, w południe przed kaplicą na
  Cmentarzu Obrońców Lwowa została odprawiona uroczysta msza święta,
  którą celebrował biskup Edward Kawa.
  Warto wspomnieć, że tradycja obchodów Świąt Zmarłych była podtrzymywana przez
  Polaków we Lwowie nawet w czasach, gdy było to zabronione przez władze komunistyczne w okresie istnienia Związku Radzieckiego, więc i tym razem, podczas
  pandemii nie zabrakło członków lokalnych polskich organizacji.
  A 2 listopada w Dzień Zaduszny odbyła się jeszcze uroczystość odsłonięcia pomnika
  na Cmentarzu Janowskim, gdzie uczczono pamięć
  majora Edwarda Lachsa obrońcy Lwowa z 1918 roku.

  Wśród zdjęć z radością
  zawsze prezentujemy
  urokliwe zakątki
  cmentarza ujęte
  wrażliwym okiem
  fotografa w ciągu dnia i o zmroku.

  Kontynuując wątek śmierci i pamięci zamieszczamy zdjęcia z pogrzebu naszego
  kolegi Władysława Kostrzewskiego, który odbył się 25 października w Gliwicach.
  Władek zmarł po zarażeniu wirusem Covid-19 co w połączeniu
  z innymi przypadłościami stało się decydującym czynnikiem
  w Jego odejściu.
  Dla nas, członków SPAK był postacią symboliczną, znaną
  z działalności niepodległościowej okresu “Solidarności”
  i późniejszych przemian. Pożegnaliśmy Go w trakcie
  mszy św. odprawionej w kościele pw. św Antoniego
  i na Cmentarzu Centralnym. Cześć Jego Pamięci !
  Więcej zobacz na Władysław Kostrzewski – życie i działalność społeczna.
  Archiwum – Historia - WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI-1948-2020. Lekarz i działacz „Solidarności”.

  31.10-01.11.2020. W kraju i na obczyźnie.

  Tegoroczne Zaduszki i Dzień Wszystkich Świętych przebiegły w Polsce w cieniu
  pandemii Koronawirusa, zakazu wstępu i zgromadzeń na cmentarzach,
  ale i demonstracji oburzonych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
  w sprawie aborcji, podjętym nieco wcześniej.

  My przypominamy wznioślejsze skojarzenia daty 1 listopada w historii Polski.
  Powstania Lwowskiego, które zostało już uwiecznione na jednej z tablic
  przygotowywanych dla majacej się wiosną rozpocząć konstrukcji
  pomnika na Placu Krakowskim w Gliwicach.

  Proponujemy również w zamian wizytę na cmentarzu
  Gunnersbury w zachodnim Londynie, w jednej
  z największych polskich kwater
  cmentarnych poza krajem.

  Odwiedzają je tego dnia rodacy porządkując groby
  i zapalając znicze na miejscach spoczynku swoich przodków.
  Można tam spotkać dziesiątki
  mogił naszych dowódców
  z czasów walki o niepodległą
  Polskę lat 1918-1920 po Armię Krajową, Armię
  gen.Wł.Andersa i Rząd Emigracyjny, aż do aktu
  przekazania w Warszawie
  insygniów niepodległej władzy
  22 grudnia 1990 roku.

  Są groby lotników polskich, którzy zapisali się w historii
  walki o brytyjskie niebo podczas zwycięskiej
  Bitwy o Anglię w 1940 roku.
  Jest też pierwszy pomnik pamięci zbrodni katyńskiej, jaki w ogóle powstał na świecie,
  z którym wiąże się niechlubna karta polityki brytyjskiego rządu, z czasów komunizującej Labour Party, nie zezwalającego na uczestnictwo żołnierzy
  brytyjskich w uroczystościach pod pomnikiem. Odwrócenie tej karty nastąpiło
  dopiero po objęciu rządów w Zjednoczonym
  Krolestwie przez konserwatywną partię Margaret
  Thatcher której przedstawiciele uczestniczyli
  w kolejnych rocznicach pamięci ofiar Katynia.

  Wspominając brytyjskie tradycje,
  związane z obchodami Święta
  Zmarłych, nie sposób pominąć
  wrosłej w jej krwiobieg
  31 października Halloween.

  Oczywiście, na tę
  okazję wykonane dekoracje najbardziej efektownie
  prezentują się nocą, kiedy to poprzebierane dzieciaki
  stukają do drzwi domów
  ze srogim pytaniem - Trick or treat ? Ma ono sens
  oczekiwania prezentu z czegoś dobrego ( słodkiego )
  lub groźby wykonania
  drobnej złośliwości.
  Powszechnie rozumiane
  takie dictum z reguły
  kończy się uśmiechem, poczęstunkiem lub kilkoma
  funtami do skarbonki. Na uznających tradycje progach
  domostw widoczne są straszydła. Czy to kogoś
  bulwersuje ? raczej nie ... tam nie ma to podkładu silnie uduchowionej wiary w Boga
  i pamięci o zmarłych, raczej żartu i zabawy. Bo tradycja żyje własnym życiem.

  26.09.2020. Uroczystość na polanie “Hubertus”.

  Przeprowadzenie tegorocznej uroczystości poświęconej pamięci żołnierzy NSZ
  których kaźń miała miejsce w ostatnią niedzielę września 1946 roku
  pod Barutem było podwójnie utrudnione.

  Po pierwsze, wciąż utrzymujące się restrykcyjne warunki pandemii Koronawirusa
  nadal obowiązują, a po drugie solidnie padający deszcz zmusił organizatorów
  i uczestników wydarzenia do schowania się pod prowizorycznymi
  zadaszeniami z pcv skąd odbiór wydarzeń był nieco ograniczony.
  Niemniej wydaje się, że tegoroczny fakt zmniejszenia liczby uczestników uroczystości
  pozwolił na bezpieczne ich umieszczenie pod namiotami ( zadaszeniami ) a deszcz
  zmobilizował wszystkich do sprawnej realizacji
  punktów programu.

  Tak więc nieco mniejszy
  był skład kompanii
  honorowej, wystawionej
  przez 6 Baon Powietrzno-
  Desantowy z Gliwic.
  Mniejsze reprezentacje “Mundurówek” z Pyskowic
  i Knurowa i tylko kilka pocztów sztandarowych z innych szkół, które zwykle
  przybywały w wieloosobowym składzie.
  A program był podobny jak co roku: hymn państwowy, kilka słów powitania, przypomnienie wydarzeń sprzed 74 lat, msza św., apel pamięci,
  salwa honorowa, złożenie kwiatów i wieńców pod krzyżem,
  poczęstunek z pysznej grochówki.

  Homilię tym razem wygłosił wysłannik
  ordynariusza polowego Wojska
  Polskiego ksiądz prałat płk January
  Wątroba, a apel poległych poprowadził
  porucznik Patryk Lizut z gliwickiego
  4WOG-u.
  Pod nieobecność orkiestry hymn
  odśpiewaliśmy á capella a wieńce i znicze wędrowały na swoje miejsce w ciszy
  z braku werblisty. Na ten moment nawet deszcz ustał, jak gdyby na rozkaz.

  Wydaje się, że uroczystość odbyła się w atmosferze bardziej kameralnej,
  co pewnie mogło mieć wpływ na bardziej osobiste przeżycie całego wydarzenia
  przez jego uczestników. Modlitwę NSZ z poruszającym komentarzem wygłosił
  Dawid Szóstak z organizacji NSZ. Tradycji stało się zadość, pomimo trudności.
  I to należy uznać za sukces.

  17-18.09.2020. Pamiętna rocznica i pomnik.

  17 września 1939 o godzinie 4.00 rano wojska sowieckie Frontu Białoruskiego
  i Ukraińskiego w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice
  państwa polskiego, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji z 1932r.
  i umowy międzynarodowe, wynikające z przynależności do Ligi Narodów.

  W ten sposób Rosja Sowiecka
  realizując ustalenia tajnego
  protokołu paktu Ribbentrop-
  Mołotow wspólnie z III Rzeszą
  dokonała czwartego rozbioru Polski.
  Niezwykle sugestywnie akt ten przedstawił rzeźbiarz Andrzej Pityński.
  Wprawdzie jego pomnik w New Jersey zwany jest pomnikiem katyńskim, niemniej
  przywołuje różne skojarzenia, m.in. atak od tyłu, czyli sytuację w której
  walcząca z Niemcami i cofająca się armia polska otrzymała cios w plecy od Rosjan.

  18 września dotarła do nas wiadomość, że Andrzej Pityński
  nie żyje. Jak się okazuje on i jego rodzina byli silnie
  związani z tradycjami niepodległościowymi; Armią Krajową
  i żołnierzami wyklętymi,
  udzielając wsparcia jednemu
  z ostatnich dowodców
  antykomunistycznego
  podziemia Michałowi Krupie
  ps. “Pułkownik” bratu
  matki artysty.

  On sam i jego życiorys mogą być przykładem losów
  polskich patriotów okresu powojennego do czasów współczesnych. Ich typowe
  składniki to oskarżenia o antypaństwową postawę, upór zdobycia wykształcenia,
  wyjazd za granicę, obywatelstwo zachodniego państwa; nb. Stanów Zjednoczonych,
  wybitne zdolności zawodowe, a tu: zlecenia prac rzeźbiarskich, tytuł profesorski,
  wysokie odznaczenia państwowe i uznanie Prezydenta RP.

  Skrót życiorysu ś.p. Andrzeja Pityńskiego zamieszczamy w zakładce Archiwum – Historia - ANDRZEJ PITYNSKI-1947-2020. Artysta rzeźbiarz,
  poruszający twórca i patriota.

  01.09.2020. Na cmentarzu w Bojkowie.

  Pewnie truizmem byłoby stwierdzenie, że co roku ta uroczystość jest inna.
  Ale tak naprawdę jest. Pewnie ma to związek z dynamiką wydarzeń,
  które wokół nas się rozgrywają, może ma na to wpływ nasza
  dyspozycja. A może po prostu aura.

  Tym razem kiedy o godzinie 4.45
  zabrzmiała trąbka z charakterystyczną
  melodią wojskowej pobudki wszyscy
  obecni na cmentarzu w gliwickim
  Bojkowie odczuli głęboko powagę sytuacji. Jak rzadko mrok był nieprzenikniony.
  Zaciągnięte chmurami niebo i nieustannie padający deszcz potęgowały odczucie,
  które pewnie było wspólne dla wszystkich uczestników tego wydarzenia, że dzieje się coś niezwykłego. Trwanie w tym deszczu wydawało się tym bardziej
  naturalne, że młodzież i dorośli naprawdę przeżywali swój program; śpiew, recytację,
  odczyty historycznego rysu, tła politycznego, refleksje narratorów, apel poległych. Dwóch Westerplatczyków spoczywających na cmentarzu w Bojkowie pewnie jest
  z siebie dumnych, że w ich środowisku powstało coś co wykracza poza zwykły rytuał.
  Powstało wydarzenie które trwa, trwa dynamicznie, wzrasta i przynosi owoce.
  Więc niech tak pozostanie.

  19-29.08.2020. Sierpniowe wydarzenia.

  Ten miesiąc lata obfituje zawsze w wydarzenia rocznicowe. A równocześnie
  dla wielu jest to radosny okres wakacji i odpoczynku. Nie dla wszystkich jednak.

  Przy okazji obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku i święta
  Polskiego Wojska zauważyliśmy dłużej niż zwykle trwającą
  i przyciągającą uwagę dekorację tablicy
  pomnika w Pyskowicach. Ładne to prawda ?
  Jak widać można i tak.

  Kilka dni później złożyliśmy wizytę
  Gliwickim Zakładom Urządzeń Technicznych
  gdzie odlewane są spiżowe tablice naszego
  Pomnika Powstań Polskich, którego
  budowę planujemy rozpocząć na wiosnę.
  Pierwszy odlew czołowej tablicy już jest, do zobaczenia obok.

  Upamiętnia on między innymi powstanie
  „Solidarności” w 1980 roku. W sam raz na obchodzoną właśnie
  jej 40 rocznicę.
  Tymczasem silnie znów wybrzmiała inna rocznica, ta bardziej
  tragiczna, związana ze śmiercią „Inki” 28 sierpnia 1946 roku,
  dziewczyny która potrafiła
  „zachować się jak trzeba”.
  Szkoda, że wielu naszych polityków
  tego dzisiaj nie potrafi.

  A 29 sierpnia byliśmy w Bielsku-Białej na Zjeździe Delegatów naszego Stowarzyszenia,
  uchwalając zmiany w organizacji
  SPAK i powołując Zarząd Główny,
  który u nas na innych niż
  standardowe zasadach będzie
  funkcjonować.
  Pokłosiem Zjazdu były też stosy dokumentów do podpisania i rozesłania aby na czas
  zdążyć z aktualizacją rejestracji w KRS-ach.
  Ot i nasze wakacje.

  14-15.08.2020. Święto Wojska Polskiego.

  Tegoroczne obchody tej najważniejszej daty w żołnierskim kalendarzu miały zupełnie
  odmienny charakter. Z jednej strony celebrowaliśmy 100 rocznice Bitwy Warszawskiej, związanej nierozłącznie ze świętem Wniebowzięcia
  Najśw. Maryi Panny.
  Z drugiej zaś sanitarny
  reżim pandemii Koronawirusa wciąż ogranicza skalę spotkań i zgromadzeń.

  Tak więc w Gliwicach w piątek 14 sierpnia mieliśmy mszę św. w kościele p.w.
  św. Barbary z udziałem przedstawicieli wojska i stowarzyszonych służb mundurowych
  a potem niewielkie spotkanie pod pomnikiem Marszałka
  ze złożeniem kwiatów.

  Obecni byli przedstawiciele
  bliskich wojsku organizacji
  kombatanckich i społecznych, a wśród nich władze miasta i my. Załączone zdjęcia
  ilustrują skalę wydarzenia i kameralność sytuacji. Jest to dziś symptom wielu spotkań międzyludzkich. Również tych rodzinnych i towarzyskich.

  Pewnie skupiamy się teraz
  na duchowym wymiarze
  otaczających nas spraw
  i działań.

  W Warszawie 15 sierpnia uroczystości centralne odbyły
  się przy Grobie Nieznanego Żołnierza z pełną asystą
  wojska i uczestnictwem Prezydenta RP i Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo.
  Warto spojrzeć przy okazji na nocną iluminację pałacu prezydenckiego, którą
  eksponuje internetowa strona głowy państwa.

  01.08.2020. Gliwice godzina 17.00 i po.

  W tym roku postanowiliśmy odegrać nieco bardziej aktywną rolę w upamiętnieniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gliwicach. To my a miasto ?

  Metodą Facebook-ową, Tweeter-ową, e-mail-ową,
  sms-ową i zwyczajną, tradycyjną telefoniczną
  skontaktowaliśmy się ze
  znajomymi bliższymi
  i dalszymi, patriotami lepiej lub gorzej zorganizowanymi
  z Gliwic i okolic i umówiliśmy wszystkich na Rynku.

  Do godziny 17.00 udało nam się utworzyć dosyć obszerny krąg uczestników naszego
  spotkania by godnie upamiętnić przy dźwiękach syren rocznicę powstańczego zrywu.
  My byliśmy gotowi. Miasto niestety nie.
  Syreny nie zawyły, ludzie nie powstali i nie zastygli
  w swoich czynnościach. Gliwice nie
  dołączyły do ogólnonarodowego hołdu bohaterom stolicy 1944 roku.

  Przekrój wiekowy uczestników spotkania był pełny. Od najmłodszych do najstarszych. Był z nami nawet major NSZ Stanisław Turski.

  Członkowie SPAK-u którzy stawili się
  na zbiórkę godnie zaprezentowali
  swoje opaski i flagi narodowe.

  Grupa Gliwickich Patriotów odpaliła
  biało-czerwone flary i zaintonowała hymn państwowy.
  Wszyscy napstrykali mnóstwo zdjęć a potem my ...
  już w okrojonym składzie przemieściliśmy się na Plac Krakowski w miejsce budowy przyszłego pomnika.
  Tam zapaliliśmy znicze w kształcie
  kotwicy Polski Walczącej i wykonali pamiątkowe zdjęcie.

  Mamy nadzieję spotkać się w tym
  miejscu za rok przy wybudowanej
  bazie obelisku z czterema tablicami
  z brązu. Na jednej z nich znajdzie się
  napis poświęcony Powstaniu
  Warszawskiemu. Póki co nasz symbol hołdu bohaterom tamtych
  tragicznych dni prezentował się zacnie. Zwłaszcza po zachodzie słońca.

  05.07.-11.07.2020. Pamięci Kresów i Kresowian.

  W niedzielę 5 lipca odbyła się jednak, jak co roku, jasnogórska pielgrzymka Światowego Kongresu Kresowian. Przy pięknej pogodzie, z bezchmurnym niebem, nasza duchowa stolica prezentowała się wspaniale.

  Z uwagi na wciąż obecną pandemię, ale także
  energię prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia
  Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Szczepana
  Siekierki z Wrocławia, tegoroczne wydarzenie
  zdominowała ceremonia odsłonięcia dwóch tablic
  upamiętniających ludobójstwo na kresach.

  Przedtem jednak w kaplicy
  Najświętszego Obrazu Matki Bożej
  odbyła się msza św. pod
  przewodnictwem ks. biskupa
  Ignacego Deca, z mocnym kazaniem
  i przesłaniem pojednania, które
  jednak musi poprzedzić uznanie
  prawdy przez sprawców ludobójstwa.

  Pustawe z początku wnętrza świętego przybytku, uczestnicy nabożeństwa wypełnili
  dość gęstym pogłowiem, a wydarzenie uświetnili swoją obecnością ministrowie
  i posłowie. Były jak zwykle sztandary Kresowian z ich
  licznych ośrodków, był prezes Skalski z żoną Danutą.
  Byliśmy i my w okrojonej
  delegacji ale za to z
  Krzyżem Golgoty Wschodu,
  który podkreślił wagę
  wydarzenia w naszym kalendarzu.
  A potem była uroczystość odsłonięcia tablic, poprzedzona
  odczytaniem listów Prezydenta, Premiera i Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej.
  Drużyna jednostki specjalnej wojska asystowała oficjelom
  przy składaniu wieńców pod tablicami. Był nawet moment
  wręczenia kilku medali Pro-Patria zasłużonym działaczom
  organizacji kresowych
  przez ministra Kasprzyka.
  Sam minister
  otrzymał zresztą również order zasługi od Prezesa
  Kongresu Kresowian za wybitne zaangażowanie
  w sprawy ruchu i jego historycznej wagi.
  Głos zabrał jeszcze 92 letni prezes Siekierka, który co najmniej
  od 30 lat pielęgnował, katalogował
  i wydawał zbiory kilku tysięcy
  dokumentów i wspomnień naocznych
  świadków ukraińskich zbrodni, wzbudzając szacunek i podziw.

  I to było wszystko. Zapowiedziano wprawdzie
  konferencję naukową w auli Jana Pawła II ale ograniczyła się ona do kilku wywiadów
  i luźnych dyskusji na korytarzach.

  A w sobotę 11 lipca uczciliśmy jeszcze Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa
  Nacjonalistów Ukraińskich okresu wojny i nieco po, uczestnicząc w wieczornym
  nabożeństwie w garnizonowym kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach, gdzie
  nasz Krzyż Golgoty Wschodu zaznaczył swoją obecnością tę niezwykłą okazję.

  16.05.-23.07.2020. 80 rocznica akcji AB.

  Kontynuując wątek niemiecki w historii Polski i Śląska XX wieku wypada przypomnieć
  okrągłą rocznicę akcji AB ( niem. Außerordentliche Befriedungsaktion ), której
  apogeum przypadło na okres od maja do lipca 1940 roku.
  Za jej początek uważa się datę krakowskiej konferencji
  zarządców Generalnej Guberni 16 maja pod przewodnictwem
  Hansa Franka (obok) a zakończenie datę oficjalnego
  obwieszczenia o tymże efekcie jego autorstwa.

  Ostrze akcji AB skierowane było
  przeciwko wybitnym przedstawicielom
  polskiego życia politycznego
  i naukowego, sportowcom, oficerom
  wojska i policji, powstańcom śląskim,
  szeroko rozumianej inteligencji, księżom a nawet
  zakonnicom. W ramach akcji AB wymordowano w masowych egzekucjach ponad 6 500 osób, w tym
  około 3 500 wybitnych przedstawicieli polskich elit.

  Najlepiej znane cmentarzyska hitlerowskich ofiar
  z tego okresu to Palimiry pod Warszawą ( zdjęcia
  obok wykonano przed
  i w trakcie egzekucji
  oraz współcześnie ), Ponary pod Wilnem ( również
  z czasu kaźni i obecnie - poniżej ), Firlej koło Lublina,
  Wincentynów koło Radomia,
  lasy na Bzinie i Brzasku
  koło Skarżyska-Kamiennej,
  Kumowa Dolina koło Chełma
  ( zdjęcie współczesne )
  czy las w Warzycach. Zaś najznamienitsze ofiary tej
  akcji to marszałek Sejmu II Rzeczpospolitej Maciej Rataj,
  polityk Mieczysław
  Niedziałkowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, mistrz olimpijski w lekkiej atletyce Janusz Kusociński.

  Choć akcja AB miała swój
  specyficzny czasokres
  i zasięg, to jej podstawy
  ideologiczne, pozbawienia narodu polskiego jego elit,
  były powodem niezliczonych egzekucji, których Niemcy dokonali przedtem i długo potem.
  Jak wymordowanie kadry edukacyjnej Uniwersytetu
  Jagiellońskiego w roku 1939 ( zginęło wówczas prawie
  200 profesorów ), czy w 1941 Lwowskiego i tamtejszej
  Politechniki ( zginęli wtedy m.in. pisarz i satyryk
  Tadeusz Boy-Żeleński i były premier Kazimierz Bartel ).

  Miejsca kaźni po wkroczeniu Niemiec hitlerowskich
  na polska ziemię w 1939 roku pokryły ją gęstym
  kobiercem od Pomorza po Śląsk i należy o tym pamiętać.
  Bo wiele zakątków, nawet tak sielskich jak ten na ostatnim zdjęciu, kryje ofiary
  niemieckich zbrodni.

  1-3.06.2020. Covid-19, rocznica i pomnik.

  Pandemia trwa, rząd stopniowo uwalnia restrykcje. Mimo to tradycyjne wydarzenie,
  jak Pielgrzymka Łowicka, nieprzerwanie od stuleci odbywana na Jasną Górę,
  została zatrzymana 20 maja. Ciekawe, czy
  tegoroczna Pielgrzymka Kresowian
  się odbędzie ?
  W naszym Kalendarium 3 czerwca mija
  kolejna rocznica ustnej deklaracji szefów
  3 państw Ententy: Francji, Wlk. Brytanii
  i Włoch, u schyłku I wojny światowej
  w 1918 roku, potwierdzającej prawo Polaków do wolnego i niepodległego państwa.
  ( Na zdjęciu poniżej z prezydentem USA Thomasem Woodrow Wilsonem ).
  Głównym architektem tego ważnego punktu,
  odbywającej się wówczas konferencji w Wersalu
  pod Paryżem, był Roman Dmowski, który uważał
  go za swój największy dyplomatyczny sukces.
  A my
  1 czerwca ( ! ) otrzymaliśmy
  e-maila w sprawie naszej
  ostatniej informacji o odnowieniu
  Placu Poniatowskiego
  w Pyskowicach. Autor który określił siebie: mieszkaniec miasta
  i Polak wytknął, że pomnik postawiono dla upamiętnienia
  stulecia wydarzeń roku 1813, a nie tylko rocznicy panowania
  cesarza Wilhelma II. Spójrzmy więc, na jednej z tablic
  zamieszczonej w wiadomości możemy przeczytać o tzw.
  “wojnie wyzwoleńczej”,
  ale cóż, zamieszczamy
  jeszcze jedną, tym razem z elewacji
  budynku obok.
  Przypomnijmy, w roku 1813 rozegrała się
  pod Lipskiem bitwa zwana bitwą narodów,
  gdzie naprzeciw armii napoleońskiej,
  a w jej szeregach Francuzów, Polaków,
  Włochów, stanęły wojska naszych zaborców: Prus, Rosji i Austrii a także Szwecji. W bitwie tej, określanej mianem największej
  w Europie do czasów I wojny światowej, Napoleon został pokonany i to było
  powodem powstania pomnika.
  Obecna narracja niemiecka tą VI koalicję antyfrancuską lat 1813-1814, włączając Wlk Brytanię, Hiszpanię
  i Portugalię, nazywa “wojną wyzwoleńczą”.
  Cóż, co dla jednych było wolnością, dla innych niewolą. Dla Polski i Polaków okres ten był czasem utraty nadziei na odzyskanie niepodległości.

  Dla odwrócenia tonacji, obok, prezentujemy kopię
  słynnego obrazu H.Verneta ukazującą pod Lipskiem
  księcia Józefa Poniatowskiego, który po niezwykłych czynach, ranny, wobec
  wysadzenia mostu, próbował pokonać rzekę Elsterę i trafiony kulą zginął w jej nurtach.
  Za swoją postawę, pośmiertnie został mu nadany stopień marszałka Francji,
  co dla cudzoziemca było rzeczą niezwykłą. Nie bez powodu zatem
  właśnie ten plac w Pyskowicach nosi jego imię.

  08.05.2020. Narodowy Dzień Zwycięstwa.

  W tą wciąż nową dla tej okazji datę Prezydent Andrzej Duda samotnie złożył kwiaty
  przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
  Jak stwierdził osobno w swoim przemówieniu
  gorzko smakowało Polakom zwycięstwo nad
  hitlerowskimi Niemcami 1945 roku.
  Wykrwawialiśmy się i walczyli ramię w ramię
  z aliantami na wschodnim
  i zachodnim froncie
  Europy. Wyzwalaliśmy od
  niemieckiego okupanta
  Włochy, Belgię i Holandię. Broniliśmy Anglii nad którą polskie
  dywizjony zestrzeliły największą ilość niemieckich samolotów
  aż w końcu zostaliśmy
  zdradzeni w Jałcie a nasi
  żołnierze stacjonujący
  na brytyjskiej ziemi nie
  zostali zaproszeni do
  uczestnictwa w Defiladzie
  Zwycięstwa w Londynie po zakończeniu działań
  militarnych.
  W wyniku ustaleń ponad naszymi
  głowami ogromne obszary polskiej
  ziemi utraciliśmy na rzecz Rosji
  Sowieckiej a terytorium naszego państwa zostało okrojone o 1/3.
  Tak smakowało nasze zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami
  po II wojnie światowej.

  To miło, że brytyjski premier
  Borys Johnson ciepło wyraził się
  o Polakach w swoim wystąpieniu
  z okazji Dnia Zwycięstwa
  tego roku.
  Nazwał nas swoimi sojusznikami i przyjaciółmi bez których nie wyobraża sobie
  społeczeństwa brytyjskiego. No cóż, “przepraszam” za “wtedy” do głowy mu
  nie przyszło, bo i skąd ?
  A tymczasem u nas, lokalnie w Pyskowicach władze miasta z mniejszością niemiecką
  postanowiły uczcić Dzień Zwycięstwa nową aranżacją Placu Poniatowskiego,
  stawiając tam na powrót kikut starego obelisku pomnika pamięci pruskiego cesarza Wilhelma II z listą mieszkańców, którzy w szeregach armii kajzera oddali życie
  w czasie I wojny światowej. Po co ?
  Argumenty kolegów, że zmarłych upamiętnia się na cmentarzach nie trafiły do
  przekonania inicjatorom akcji, którzy swój zamysł zrealizowali tak jak zamierzyli.

  A my prezentujemy klip z dostępnego w internecie filmu pokazującego życie
  w mieście i celebracje pod pomnikiem w Pyskowicach lokalnych członków NSDAP
  przed wybuchem II wojny światowej. Czy komuś tęskno za tamtymi czasami ?

  30.04-03.05.2020. Majowe święta i smutki.

  W tym roku świętowanie majowych okazji do wywieszenia narodowej flagi miało
  gorzki posmak pandemii, która nie odpuszcza.
  Co rusz dowiadujemy się o jeszcze jednej znanej
  osobie zarażonej wirusem Covid-19.
  Większość z nich walkę z chorobą
  wygrywa, niektórzy jednak nie.

  Szczególnie smutną, dla nas
  Polaków, wiadomością
  była ta z 30 kwietnia o śmierci
  płk Mieczysława Stachiewicza. Żołnierza Wojska Polskiego,
  uczestnika wojny obronnej
  z Niemcami 1939 roku, a po
  ewakuacji przez Rumunię i Francję również kampanii
  lotnictwa alianckiego przeciwko Niemcom i Włochom,
  jako pilota bombowca
  stacjonującego w Anglii
  Dywizjonu 301
  „Ziemi Pomorskiej”. Architekta i działacza polonijnego,
  honorowego Prezesa Instytutu Piłsudskiego w Londynie.

  Zmarły był członkiem
  polskich organizacji kombatanckich i kawalerem
  Orderu Orła Białego oraz wielu innych odznaczeń
  polskich i brytyjskich.
  Powodem jego śmierci
  było zarażenie koronawirusem w londyńskim szpitalu gdzie się znalazł z innej
  przyczyny. Miał 102 lata. Życiem przypłaciła również 20 kwietnia służbę
  brytyjskiej NHS 34 letnia Polka pracująca w szpitalu w Northampton.
  Tymczasem w Polsce my wzięliśmy udział w wieczornej mszy św. w intencji Ojczyzny
  2 maja w garnizonowym kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach. Świątynia była prawie
  pusta jeśli nie liczyć kilkunastu wiernych. Nic dziwnego, rozkazem wyższych dowódców
  odwołano uczestnictwo wojska w publicznych
  uroczystościach i spotkaniach. Z tego też powodu
  otrzymaliśmy życzenia świąteczne po zaproszeniu
  a następnie odwołaniu tradycyjnego spotkania
  wielkanocnego u dowódcy garnizonu.
  Odbiór zawierającej je korespondencji odbył się
  z dwutygodniowym poślizgiem, co też przekazujemy.
  Efekt pandemii widoczny był również 3-maja
  w gliwickiej katedrze i na Placu Krakowskim.

  Za to nasza flaga narodowa powiewała dumnie w dniu jej święta, jak Polska długa
  i szeroka na domach, placach, latarniach i ... latarniach morskich (jw.).
  Bielą „czystości wiary” (cyt.) i czerwienią „przelanej krwi” (cyt.).

  24-26.04.2020. Dni pamięci Ormian i Polaków.

  Po raz pierwszy od czasu ogłoszenia kwarantanny swojego środowiska nasz bliski współpracownik i przyjaciel
  hetman zabrzańskiego
  i krajowych Bractw Kurkowych
  Adam Majchrzak zmuszony był,
  jak stwierdził, wyjść z domu.

  Jako Brat Kurkowy czuł się
  moralnie zobowiązany
  do reprezentowania swojej
  organizacji w obchodach 105
  rocznicy Holokaustu Ormian.

  Centralne uroczystości związane z pamiecią o tragicznych, w historii tego bliskiego
  Polakom narodu, wydarzeniach które doprowadziły do śmierci z rąk tureckich
  od 1 do 1,5 miliona przedstawicieli cywilnej ludności
  ormiańskiej, były planowane na piątek w Warszawie.
  W Świątyni Matki Bożej i pod ambasadą turecką.
  Niestety pandemia pokrzyżowała te plany.

  Hetman zadzwonił więc do nas z prośbą o wsparcie
  akcji dorocznego uhonorowania ormiańskiego
  dnia pamięci który przypada na 24 kwietnia.

  Była nas garstka, ale byliśmy. Z maseczkami na
  twarzach zdjęcia te są wyjątkowym dowodem
  naszej solidarności pod
  kościołem Trójcy Świętej
  i pomnikiem pamięci ofiar
  holokaustu przy ulicy
  Mikołowskiej w Gliwicach.
  Były znicze, były kwiaty,
  były krótkie wywiady dla
  gliwickiej stacji telewizyjnej “Imperium”.

  Obecny był lokalny Prezes Ormiańsko-Polskiego Komitetu Społecznego, a zarazem Brat Kurkowy, Hraczja Bojadżjan z synem Samwelem.

  A my korzystając z okazji przypominamy, że dwa dni później, 26 kwietnia mija kolejna rocznica słynnej ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego, z KL Auschwitz, wraz z dwoma obozowymi towarzyszami: Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem w 1943 roku.

  10.04.2020. Wielki Piątek i kolejne rocznice.

  Fall Weiss, Katyń, Smoleńsk. Nie sposób tego zapomnieć.
  Nie sposób też nie zauważyć zbiegów okoliczności.

  Rocznice wydarzeń w naszym historycznym Kalendarium
  mijają a bieżące wydarzenia nadają im niezwykły kształt.

  Przeżywamy pandemię
  koronawirusa.
  My i inne kraje. Chiny,
  Włochy, Hiszpania,
  Wielka Brytania,
  Stany Zjednoczone.
  Kolejne epicentra
  światowego dramatu uświadamiającego nam jasno
  że wszyscy żyjemy na jednej planecie.

  W tym roku w Wielki Piątek, dzień pamięci kolejnej
  rocznicy męki i śmierci Chrystusa, pamiętamy
  zbrodnię katyńską i śmierć
  elity polskiego narodu,
  której delegacja dziesięć
  lat temu ( na zdjęciu
  obok w trakcie wizyty
  trzy lata wcześniej ),
  w zamiarze oddania hołdu
  ofiarom, tego dnia zginęła
  pod Smoleńskiem. Przed tym jednak była inna data,
  11 kwietnia 1939. Dzień, w którym Hitler podpisał plan
  agresji na Polskę, zrealizowany wespół z sowiecką
  Rosją we wrześniu tego roku. Dziwnym trafem
  w tym samym dniu 4 lata później niemiecka agencja
  „Transocean” podała pierwszą relację z odkrycia
  masowych grobów polskich jeńców wojennych
  zamordowanych strzałem w tył głowy przez Rosjan.
  A tu wiosna, piękna pogoda. 2020 rok.
  Musimy jednak pozostać w domach z powodu pandemii i wielkanocne uroczystości
  możemy przeżyć tylko przed telewizorem. Ten czas służy jednak refleksji.

  Pamiętamy i pamiętać będziemy. Wiele ambitnych planów odkładamy na półkę
  by przewartościować sens życia. I sens śmierci.

  28.02-01.03.2020. Dni żołnierzy wyklętych.

  W tym roku pierwszym wydarzeniem od niedawna obchodzonego narodowego dnia
  pamięci 1 marca był w Gliwicach piątkowy przemarsz ulicami miasta wspólnie
  przygotowanego przez prawie 8 organizacji pochodu. A wśród nich: Gliwicki Klub Gazety Polskiej,
  Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" z Knurowa,
  gliwicki oddział Ruchu Narodowego, Konfederacji
  Polski Niepodległej, Towarzystwa
  Studentów Polskich
  i przykościelne grupy wsparcia tradycji, edukacji
  i wiary. Zanim to
  jednak nastąpiło
  w kościele p.w.
  Trójcy Świętej przy ulicy Mikołowskiej odbyła się
  trydencka msza
  św. w intencji
  niezłomnych
  żołnierzy polskich, którzy w tragicznych warunkach komunistycznego terroru który
  po wojnie trwał na naszej ziemi
  oddali swe życie za wolność
  i wiarę. Bo tak należy to definiować. Ich głównym grzechem był
  brak zgody na przemoc oraz
  narzucanie Polakom ideologii
  i rządów obcego państwa,
  sprzecznych z naszą tradycją
  i kulturą.
  Przemarsz ze sztandarami
  i pochodniami w wieczornym
  mroku miasta był przykładowo eskortowany przez policję od
  rynku do kościoła św. Barbary, gdzie w kaplicy pamięci złożony został wieniec i wiazanki kwiatów.
  Tam po kilku słowach
  organizatorów i modlitwach w intencji ofiar zbrodni NKWD i UBP, działań sędziów,
  katów i różnorakich skrytobojców w majestacie prawa i porządku publicznego,
  które miały na zawsze wymazać ich imiona i życie
  z kart historii i pamięci narodu a dziś powracają w
  chwale, odśpiewano na Ich cześć hymn państwowy.

  Drugim wydarzeniem był niedzielny Bieg Tropem
  Wilczym, tradycyjnie organizowany przez panią
  Elżbietę Kogowską, która powoli staje się lokalną
  instytucją kojarzoną jednoznacznie z biegnącymi,
  dla siebie i pamięci, starszymi, młodszymi i całkiem młodymi ludźmi.
  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trasę biegu wytyczono scieżkami parku
  przyległego do Szkoły Podstawowej nr 18 przy ulicy Okrzei. Pierwszym biegiem był


  najważniejszy, bo liczący 1963 metry, na pamiątkę roku w którym zginął ostatni
  polski żołnierz wyklęty - wachmistrz Józef Franczak. Długość trasy odpowiadała
  możliwościom praktycznie wszystkich dorosłych.

  Następnym był bieg na 1200m, przewidziany dla
  dzieci i młodzieży, a trzecim 11 kilometrowy dla
  “zawodowców” który z oczywistych względów
  wymagał specjalnej zaprawy. Jak co roku przed
  startem odśpiewano nasz hymn
  państwowy. Tym razem głównym
  bohaterem byl rotmistrz Witold
  Pilecki, którego wizerunek widniał
  na koszulkach biegaczy.
  Nowością, było uczestnictwo
  w głównej trasie biegu osób ćwiczących sprawnościowe marsze z kijkami tzw. “Nordic
  Walking”. Relaksowe podejście do wydarzenia tej grupy uczestników widoczne było
  zwłaszcza w tle otwierających
  i zamykających każdy bieg
  pilotów jadących na quadach,
  obsługujących formacje wojsk
  obrony terytorialnej jak też
  gliwickiej jednostki “Agat”.

  Wyjątkowo zaprezentował się tryumfator trasy najdłuższej. Jego dynamiczna sylwetka już na starcie i półmetku
  biegu wróżyła zwycięzcę. Inni uczestnicy zaprezentowali się równie dynamicznie,
  choć przeważał dobry humor, pogoda ducha i atmosfera przedniej zabawy
  i wypoczynku. Zwłaszcza dzieciaki miały rodochę przeżywając kontakt z wielkimi
  pojazdami bojowymi “specjalsów”.
  Byli też specjalni goście, a wśród nich córka słynnego dowódcy oddziału żołnierzy
  wyklętych z Podbeskidzia majora Henryka Flamego “Bartka”.
  Pełną galerię zdjęć z biegów Tropem Wilczym 2020 prezentujemy
  w Archiwum Wydarzeń 01.03.2020. Gliwicki Bieg Żołnierzy Wyklętych.


  Organizatorom należą się słowa najwyższego uznania i gratulacje za dobrze
  zorganizowaną imprezę patriotyczną, która wkrótce została określona w prasie jako
  najlicznijszy z wszystkich tegorocznych biegów tropem wilczym w Polsce.

  Na koniec przypominamy jeszcze fragment wiersza Zbigniewa Herberta
  jednoznacznie kojarzonego z żołnierzami wyklętymi: Przesłanie Pana Cogito:

  Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
  po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

  idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
  wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

  ocalałeś nie po to aby żyć
  masz mało czasu trzeba dać świadectwo (...)

  31.01.2020. Walne zebranie i ... działamy dalej.

  W miniony piątek w naszej siedzibie przy ul.Barlickiego 3 odbyło się walne zebranie
  sprawozdawczo-wyborcze członków SPAK O/Gliwice w trakcie którego odnowiony
  został mandat zaufania sprawujących władzę organów Oddziału.
  Frekwencja, jak na okazję, była przykładowa. Nastroje również. Wszystko przebiegło
  zgodnie z planem, a nawet ponad. Mąż jednej z naszych koleżanek eskortujący
  i towarzyszący jej przy różnych organizacyjnych okazjach przez aklamację został
  przyjęty do Stowarzyszenia. Nie mając wyjścia i nie ryzykując rodzinnego konfliktu
  złożył ( na razie ustną ) deklarację woli wstąpienia.

  Część formalno-prawna zebrania przebiegła
  sprawnie. Sprawozdania, protokoły i uchwały
  absolutoryjne przyjęliśmy bez zastrzeżeń.
  Tematy w dyskusji poruszyliśmy różne, przy czym
  wyróżnił się jeden; planowanej budowy pomnika na Placu Krakowskim.

  Komitet Budowy, w którym uczestniczą wszyscy
  nasi członkowie, wykazał się wysokim poziomem
  zrozumienia i inicjatywy w pozyskiwaniu pieniędzy
  na ten szczytny cel. Rozprowadzamy np. cegiełki
  po 50 ( obok ) i 100 złotych ( powyżej ). Planujemy
  też akcję informacyjną w sklepach i placówkach
  posiadających witryny w mieście. Na spotkaniu były również dyskutowane inne
  pomysły i propozycje do realizacji w okolicy. Czas pokaże co uda się zmaterializować.
  A tymczasem powyżej prezentujemy plakat zachecający do wsparcia
  funduszu budowy pomnika

  ________________________________________________________

  Informacje o wcześniejszych wydarzeniach
  znajdują się w zakładce Archiwum - Wydarzenia