STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  11-20.11.2020. Święto Niepodległości i „Burza”.

  Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszym kraju upłynęły w cieniu
  poszerzonych ograniczeń jesiennego nasilenia trwającej wciąż pandemii
  koronawirusa, ale też akcji politycznie motywowanych
  ugrupowań „za” i „przeciw” działań rządu i państwowych
  instytucji. Świętowaliśmy więc głównie w domach.

  Na tym tle jasnym ognikiem
  był plakat organizatorów
  warszawskiego Marszu
  Niepodległości poświęcony
  pamięci niedawno zmarłego
  Andrzeja Pityńskiego.

  Marsz Niepodległości okazał się
  ostatecznie miejskim rajdem samochodowym, który zakłócili żądni zadym
  awanturnicy, i skrzętnie wykorzystali awanturnicy polityczni.

  A tymczasem w naszym Kalendarium mija data wydania
  historycznego rozkazu gen. Bora Komorowskiego, dowódcy
  Armii Krajowej, 20 listopada 1943 roku
  nakazująca intensyfikację akcji
  przeciwko okupantowi niemieckiemu,
  jako wsparcie i ułatwienie działań
  nadciągającej ze wschodu Armii
  Czerwonej i jej partyzantki, która
  stopniowo pojawiała się na ziemiach
  polskich.
  Współdziałanie między żołnierzami
  sowieckimi i polskimi układało się różnie. Były przypadki
  przemocy i wymuszeń Rosjan na ludności cywilnej co
  powodowało reakcje polskich partyzantów, ale były też
  przykłady współpracy, jak w sytuacji ugrupowania 12 Pułku Piechoty A.K. Ślaska
  Cieszyńskiego, które po zdobyciu tajnej informacji ostrzegło działających w pobliżu
  partyzantów kapitana Jewgienija Biereźniaka
  o mającej się rozpocząć niemieckiej obławie.
  Szybkie przemieszczenie z zajmowanych terenów
  uchroniło wszystkich przed otoczeniem i likwidacją.

  Kapitan odwzajemnił się po wojnie, gdy za tajną
  działalność stalinowski sąd skazał Franciszka Oremusa
  żołnierza pułku na karę śmierci. Dzięki wspierającemu
  oświadczeniu Rosjanina w odwołaniu wyrok zamieniono na dożywocie a po odwilży
  politycznej i amnestii anulowano.

  Nic nie usprawiedliwia jednak zdradzieckich działań NKWD i „Smierszu”, które
  postępując za frontem podstępnie aresztowały wielu żołnierzy A.K.
  by następnie ich zamordować lub wywieźć na roboty do łagrów.

  07.11.2020. Jeszcze o Świętach i Zmarłych.

  Ponieważ właśnie otrzymaliśmy materiały z uroczystości Święta Zmarłych we Lwowie,
  dokąd tradycyjnie już jeżdżą nasi koledzy z fundacji Pomaganie Łączy Ludzi,
  a w tym roku z uwagi na sytuację z pandemią wyjazd
  się nie udał, zamieszczamy kilka zdjęć i garść informacji
  o tym co się tam działo
  z pomocą i pośrednictwem
  prof. Mariana Frużyńskiego
  z Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim po raz 17
  odbyła się akcja „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego” zorganizowana przez Konsulat
  Generalny RP przy pomocy wolontariuszy ale też
  żołnierzy Wojska Polskiego
  stacjonujących na poligonie jaworowskim w obwodzie lwowskim. Wcześniej, w południe przed kaplicą na
  Cmentarzu Obrońców Lwowa została odprawiona uroczysta msza święta,
  którą celebrował biskup Edward Kawa.
  Warto wspomnieć, że tradycja obchodów Świąt Zmarłych była podtrzymywana przez
  Polaków we Lwowie nawet w czasach, gdy było to zabronione przez władze komunistyczne w okresie istnienia Związku Radzieckiego, więc i tym razem, podczas
  pandemii nie zabrakło członków lokalnych polskich organizacji.
  A 2 listopada w Dzień Zaduszny odbyła się jeszcze uroczystość odsłonięcia pomnika
  na Cmentarzu Janowskim, gdzie uczczono pamięć
  majora Edwarda Lachsa obrońcy Lwowa z 1918 roku.

  Wśród zdjęć z radością
  zawsze prezentujemy
  urokliwe zakątki
  cmentarza ujęte
  wrażliwym okiem
  fotografa w ciągu dnia i o zmroku.

  Kontynuując wątek śmierci i pamięci zamieszczamy zdjęcia z pogrzebu naszego
  kolegi Władysława Kostrzewskiego, który odbył się 25 października w Gliwicach.
  Władek zmarł po zarażeniu wirusem Covid-19 co w połączeniu
  z innymi przypadłościami stało się decydującym czynnikiem
  o Jego odejściu.
  Dla nas, członków SPAK był postacią symboliczną, znaną
  z działalności niepodległościowej okresu “Solidarności”
  i późniejszych przemian. Pożegnaliśmy Go w trakcie
  mszy św. odprawionej w kościele pw. św Antoniego
  i na Cmentarzu Centralnym. Cześć Jego Pamięci !
  Więcej zobacz na Władysław Kostrzewski – życie i działalność społeczna.
  Archiwum – Historia - WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI-1948-2020. Lekarz i działacz „Solidarności”.

  31.10-01.11.2020. W kraju i na obczyźnie.

  Tegoroczne Zaduszki i Dzień Wszystkich Świętych przebiegły w Polsce w cieniu
  pandemii Koronawirusa, zakazu wstępu i zgromadzeń na cmentarzach,
  ale i demonstracji oburzonych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
  w sprawie aborcji, podjętym nieco wcześniej.

  My przypominamy wznioślejsze skojarzenia daty 1 listopada w historii Polski.
  Powstania Lwowskiego, które zostało już uwiecznione na jednej z tablic
  przygotowywanych dla majacej się wiosną rozpocząć konstrukcji
  pomnika na Placu Krakowskim w Gliwicach.

  Proponujemy również w zamian wizytę na cmentarzu
  Gunnersbury w zachodnim Londynie, w jednej
  z największych polskich kwater
  cmentarnych poza krajem.

  Odwiedzają je tego dnia rodacy porządkując groby
  i zapalając znicze na miejscach spoczynku swoich przodków.
  Można tam spotkać dziesiątki
  mogił naszych dowódców
  z czasów walki o niepodległą
  Polskę lat 1918-1920 po Armię Krajową, Armię
  gen.Wł.Andersa i Rząd Emigracyjny, aż do aktu
  przekazania w Warszawie
  insygniów niepodległej władzy
  22 grudnia 1990 roku.

  Są groby lotników polskich, którzy zapisali się w historii
  walki o brytyjskie niebo podczas zwycięskiej
  Bitwy o Anglię w 1940 roku.
  Jest też pierwszy pomnik pamięci zbrodni katyńskiej, jaki w ogóle powstał na świecie,
  z którym wiąże się niechlubna karta polityki brytyjskiego rządu, z czasów komunizującej Labour Party, nie zezwalającego na uczestnictwo żołnierzy
  brytyjskich w uroczystościach pod pomnikiem. Odwrócenie tej karty nastąpiło
  dopiero po objęciu rządów w Zjednoczonym
  Krolestwie przez konserwatywną partię Margaret
  Thatcher której przedstawiciele uczestniczyli
  w kolejnych rocznicach pamięci ofiar Katynia.

  Wspominając brytyjskie tradycje,
  związane z obchodami Święta
  Zmarłych, nie sposób pominąć
  wrosłej w jej krwiobieg
  31 października Halloween.

  Oczywiście, na tę
  okazję wykonane dekoracje najbardziej efektownie
  prezentują się nocą, kiedy to poprzebierane dzieciaki
  stukają do drzwi domów
  ze srogim pytaniem - Trick or treat ? Ma ono sens
  oczekiwania prezentu z czegoś dobrego ( słodkiego )
  lub groźby wykonania
  drobnej złośliwości.
  Powszechnie rozumiane
  takie dictum z reguły
  kończy się uśmiechem, poczęstunkiem lub kilkoma
  funtami do skarbonki. Na uznających tradycje progach
  domostw widoczne są straszydła. Czy to kogoś
  bulwersuje ? raczej nie ... tam nie ma to podkładu silnie uduchowionej wiary w Boga
  i pamięci o zmarłych, raczej żartu i zabawy. Bo tradycja żyje własnym życiem.

  26.09.2020. Uroczystość na polanie “Hubertus”.

  Przeprowadzenie tegorocznej uroczystości poświęconej pamięci żołnierzy NSZ
  których kaźń miała miejsce w ostatnią niedzielę września 1946 roku
  pod Barutem było podwójnie utrudnione.

  Po pierwsze, wciąż utrzymujące się restrykcyjne warunki pandemii Koronawirusa
  nadal obowiązują, a po drugie solidnie padający deszcz zmusił organizatorów
  i uczestników wydarzenia do schowania się pod prowizorycznymi
  zadaszeniami z pcv skąd odbiór wydarzeń był nieco ograniczony.
  Niemniej wydaje się, że tegoroczny fakt zmniejszenia liczby uczestników uroczystości
  pozwolił na bezpieczne ich umieszczenie pod namiotami ( zadaszeniami ) a deszcz
  zmobilizował wszystkich do sprawnej realizacji
  punktów programu.

  Tak więc nieco mniejszy
  był skład kompanii
  honorowej, wystawionej
  przez 6 Baon Powietrzno-
  Desantowy z Gliwic.
  Mniejsze reprezentacje “Mundurówek” z Pyskowic
  i Knurowa i tylko kilka pocztów sztandarowych z innych szkół, które zwykle
  przybywały w wieloosobowym składzie.
  A program był podobny jak co roku: hymn państwowy, kilka słów powitania, przypomnienie wydarzeń sprzed 74 lat, msza św., apel pamięci,
  salwa honorowa, złożenie kwiatów i wieńców pod krzyżem,
  poczęstunek z pysznej grochówki.

  Homilię tym razem wygłosił wysłannik
  ordynariusza polowego Wojska
  Polskiego ksiądz prałat płk January
  Wątroba, a apel poległych poprowadził
  porucznik Patryk Lizut z gliwickiego
  4WOG-u.
  Pod nieobecność orkiestry hymn
  odśpiewaliśmy á capella a wieńce i znicze wędrowały na swoje miejsce w ciszy
  z braku werblisty. Na ten moment nawet deszcz ustał, jak gdyby na rozkaz.

  Wydaje się, że uroczystość odbyła się w atmosferze bardziej kameralnej,
  co pewnie mogło mieć wpływ na bardziej osobiste przeżycie całego wydarzenia
  przez jego uczestników. Modlitwę NSZ z poruszającym komentarzem wygłosił
  Dawid Szóstak z organizacji NSZ. Tradycji stało się zadość, pomimo trudności.
  I to należy uznać za sukces.

  17-18.09.2020. Pamiętna rocznica i pomnik.

  17 września 1939 o godzinie 4.00 rano wojska sowieckie Frontu Białoruskiego
  i Ukraińskiego w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice
  państwa polskiego, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji z 1932r.
  i umowy międzynarodowe, wynikające z przynależności do Ligi Narodów.

  W ten sposób Rosja Sowiecka
  realizując ustalenia tajnego
  protokołu paktu Ribbentrop-
  Mołotow wspólnie z III Rzeszą
  dokonała czwartego rozbioru Polski.
  Niezwykle sugestywnie akt ten przedstawił rzeźbiarz Andrzej Pityński.
  Wprawdzie jego pomnik w New Jersey zwany jest pomnikiem katyńskim, niemniej
  przywołuje różne skojarzenia, m.in. atak od tyłu, czyli sytuację w której
  walcząca z Niemcami i cofająca się armia polska otrzymała cios w plecy od Rosjan.

  18 września dotarła do nas wiadomość, że Andrzej Pityński
  nie żyje. Jak się okazuje on i jego rodzina byli silnie
  związani z tradycjami niepodległościowymi; Armią Krajową
  i żołnierzami wyklętymi,
  udzielając wsparcia jednemu
  z ostatnich dowodców
  antykomunistycznego
  podziemia Michałowi Krupie
  ps. “Pułkownik” bratu
  matki artysty.

  On sam i jego życiorys mogą być przykładem losów
  polskich patriotów okresu powojennego do czasów współczesnych. Ich typowe
  składniki to oskarżenia o antypaństwową postawę, upór zdobycia wykształcenia,
  wyjazd za granicę, obywatelstwo zachodniego państwa; nb. Stanów Zjednoczonych,
  wybitne zdolności zawodowe, a tu: zlecenia prac rzeźbiarskich, tytuł profesorski,
  wysokie odznaczenia państwowe i uznanie Prezydenta RP.

  Skrót życiorysu ś.p. Andrzeja Pityńskiego zamieszczamy w zakładce Archiwum – Historia - ANDRZEJ PITYNSKI-1947-2020. Artysta rzeźbiarz,
  poruszający twórca i patriota.

  01.09.2020. Na cmentarzu w Bojkowie.

  Pewnie truizmem byłoby stwierdzenie, że co roku ta uroczystość jest inna.
  Ale tak naprawdę jest. Pewnie ma to związek z dynamiką wydarzeń,
  które wokół nas się rozgrywają, może ma na to wpływ nasza
  dyspozycja. A może po prostu aura.

  Tym razem kiedy o godzinie 4.45
  zabrzmiała trąbka z charakterystyczną
  melodią wojskowej pobudki wszyscy
  obecni na cmentarzu w gliwickim
  Bojkowie odczuli głęboko powagę sytuacji. Jak rzadko mrok był nieprzenikniony.
  Zaciągnięte chmurami niebo i nieustannie padający deszcz potęgowały odczucie,
  które pewnie było wspólne dla wszystkich uczestników tego wydarzenia, że dzieje się coś niezwykłego. Trwanie w tym deszczu wydawało się tym bardziej
  naturalne, że młodzież i dorośli naprawdę przeżywali swój program; śpiew, recytację,
  odczyty historycznego rysu, tła politycznego, refleksje narratorów, apel poległych. Dwóch Westerplatczyków spoczywających na cmentarzu w Bojkowie pewnie jest
  z siebie dumnych, że w ich środowisku powstało coś co wykracza poza zwykły rytuał.
  Powstało wydarzenie które trwa, trwa dynamicznie, wzrasta i przynosi owoce.
  Więc niech tak pozostanie.

  19-29.08.2020. Sierpniowe wydarzenia.

  Ten miesiąc lata obfituje zawsze w wydarzenia rocznicowe. A równocześnie
  dla wielu jest to radosny okres wakacji i odpoczynku. Nie dla wszystkich jednak.

  Przy okazji obchodów Bitwy Warszawskiej 1920 roku i święta
  Polskiego Wojska zauważyliśmy dłużej niż zwykle trwającą
  i przyciągającą uwagę dekorację tablicy
  pomnika w Pyskowicach. Ładne to prawda ?
  Jak widać można i tak.

  Kilka dni później złożyliśmy wizytę
  Gliwickim Zakładom Urządzeń Technicznych
  gdzie odlewane są spiżowe tablice naszego
  Pomnika Powstań Polskich, którego
  budowę planujemy rozpocząć na wiosnę.
  Pierwszy odlew czołowej tablicy już jest, do zobaczenia obok.

  Upamiętnia on między innymi powstanie
  „Solidarności” w 1980 roku. W sam raz na obchodzoną właśnie
  jej 40 rocznicę.
  Tymczasem silnie znów wybrzmiała inna rocznica, ta bardziej
  tragiczna, związana ze śmiercią „Inki” 28 sierpnia 1946 roku,
  dziewczyny która potrafiła
  „zachować się jak trzeba”.
  Szkoda, że wielu naszych polityków
  tego dzisiaj nie potrafi.

  A 29 sierpnia byliśmy w Bielsku-Białej na Zjeździe Delegatów naszego Stowarzyszenia,
  uchwalając zmiany w organizacji
  SPAK i powołując Zarząd Główny,
  który u nas na innych niż
  standardowe zasadach będzie
  funkcjonować.
  Pokłosiem Zjazdu były też stosy dokumentów do podpisania i rozesłania aby na czas
  zdążyć z aktualizacją rejestracji w KRS-ach.
  Ot i nasze wakacje.

  14-15.08.2020. Święto Wojska Polskiego.

  Tegoroczne obchody tej najważniejszej daty w żołnierskim kalendarzu miały zupełnie
  odmienny charakter. Z jednej strony celebrowaliśmy 100 rocznice Bitwy Warszawskiej, związanej nierozłącznie ze świętem Wniebowzięcia
  Najśw. Maryi Panny.
  Z drugiej zaś sanitarny
  reżim pandemii Koronawirusa wciąż ogranicza skalę spotkań i zgromadzeń.

  Tak więc w Gliwicach w piątek 14 sierpnia mieliśmy mszę św. w kościele p.w.
  św. Barbary z udziałem przedstawicieli wojska i stowarzyszonych służb mundurowych
  a potem niewielkie spotkanie pod pomnikiem Marszałka
  ze złożeniem kwiatów.

  Obecni byli przedstawiciele
  bliskich wojsku organizacji
  kombatanckich i społecznych, a wśród nich władze miasta i my. Załączone zdjęcia
  ilustrują skalę wydarzenia i kameralność sytuacji. Jest to dziś symptom wielu spotkań międzyludzkich. Również tych rodzinnych i towarzyskich.

  Pewnie skupiamy się teraz
  na duchowym wymiarze
  otaczających nas spraw
  i działań.

  W Warszawie 15 sierpnia uroczystości centralne odbyły
  się przy Grobie Nieznanego Żołnierza z pełną asystą
  wojska i uczestnictwem Prezydenta RP i Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo.
  Warto spojrzeć przy okazji na nocną iluminację pałacu prezydenckiego, którą
  eksponuje internetowa strona głowy państwa.

  01.08.2020. Gliwice godzina 17.00 i po.

  W tym roku postanowiliśmy odegrać nieco bardziej aktywną rolę w upamiętnieniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gliwicach. To my a miasto ?

  Metodą Facebook-ową, Tweeter-ową, e-mail-ową,
  sms-ową i zwyczajną, tradycyjną telefoniczną
  skontaktowaliśmy się ze
  znajomymi bliższymi
  i dalszymi, patriotami lepiej lub gorzej zorganizowanymi
  z Gliwic i okolic i umówiliśmy wszystkich na Rynku.

  Do godziny 17.00 udało nam się utworzyć dosyć obszerny krąg uczestników naszego
  spotkania by godnie upamiętnić przy dźwiękach syren rocznicę powstańczego zrywu.
  My byliśmy gotowi. Miasto niestety nie.
  Syreny nie zawyły, ludzie nie powstali i nie zastygli
  w swoich czynnościach. Gliwice nie
  dołączyły do ogólnonarodowego hołdu bohaterom stolicy 1944 roku.

  Przekrój wiekowy uczestników spotkania był pełny. Od najmłodszych do najstarszych. Był z nami nawet major NSZ Stanisław Turski.

  Członkowie SPAK-u którzy stawili się
  na zbiórkę godnie zaprezentowali
  swoje opaski i flagi narodowe.

  Grupa Gliwickich Patriotów odpaliła
  biało-czerwone flary i zaintonowała hymn państwowy.
  Wszyscy napstrykali mnóstwo zdjęć a potem my ...
  już w okrojonym składzie przemieściliśmy się na Plac Krakowski w miejsce budowy przyszłego pomnika.
  Tam zapaliliśmy znicze w kształcie
  kotwicy Polski Walczącej i wykonali pamiątkowe zdjęcie.

  Mamy nadzieję spotkać się w tym
  miejscu za rok przy wybudowanej
  bazie obelisku z czterema tablicami
  z brązu. Na jednej z nich znajdzie się
  napis poświęcony Powstaniu
  Warszawskiemu. Póki co nasz symbol hołdu bohaterom tamtych
  tragicznych dni prezentował się zacnie. Zwłaszcza po zachodzie słońca.

  05.07.-11.07.2020. Pamięci Kresów i Kresowian.

  W niedzielę 5 lipca odbyła się jednak, jak co roku, jasnogórska pielgrzymka Światowego Kongresu Kresowian. Przy pięknej pogodzie, z bezchmurnym niebem, nasza duchowa stolica prezentowała się wspaniale.

  Z uwagi na wciąż obecną pandemię, ale także
  energię prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia
  Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Szczepana
  Siekierki z Wrocławia, tegoroczne wydarzenie
  zdominowała ceremonia odsłonięcia dwóch tablic
  upamiętniających ludobójstwo na kresach.

  Przedtem jednak w kaplicy
  Najświętszego Obrazu Matki Bożej
  odbyła się msza św. pod
  przewodnictwem ks. biskupa
  Ignacego Deca, z mocnym kazaniem
  i przesłaniem pojednania, które
  jednak musi poprzedzić uznanie
  prawdy przez sprawców ludobójstwa.

  Pustawe z początku wnętrza świętego przybytku, uczestnicy nabożeństwa wypełnili
  dość gęstym pogłowiem, a wydarzenie uświetnili swoją obecnością ministrowie
  i posłowie. Były jak zwykle sztandary Kresowian z ich
  licznych ośrodków, był prezes Skalski z żoną Danutą.
  Byliśmy i my w okrojonej
  delegacji ale za to z
  Krzyżem Golgoty Wschodu,
  który podkreślił wagę
  wydarzenia w naszym kalendarzu.
  A potem była uroczystość odsłonięcia tablic, poprzedzona
  odczytaniem listów Prezydenta, Premiera i Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej.
  Drużyna jednostki specjalnej wojska asystowała oficjelom
  przy składaniu wieńców pod tablicami. Był nawet moment
  wręczenia kilku medali Pro-Patria zasłużonym działaczom
  organizacji kresowych
  przez ministra Kasprzyka.
  Sam minister
  otrzymał zresztą również order zasługi od Prezesa
  Kongresu Kresowian za wybitne zaangażowanie
  w sprawy ruchu i jego historycznej wagi.
  Głos zabrał jeszcze 92 letni prezes Siekierka, który co najmniej
  od 30 lat pielęgnował, katalogował
  i wydawał zbiory kilku tysięcy
  dokumentów i wspomnień naocznych
  świadków ukraińskich zbrodni, wzbudzając szacunek i podziw.

  I to było wszystko. Zapowiedziano wprawdzie
  konferencję naukową w auli Jana Pawła II ale ograniczyła się ona do kilku wywiadów
  i luźnych dyskusji na korytarzach.

  A w sobotę 11 lipca uczciliśmy jeszcze Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa
  Nacjonalistów Ukraińskich okresu wojny i nieco po, uczestnicząc w wieczornym
  nabożeństwie w garnizonowym kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach, gdzie
  nasz Krzyż Golgoty Wschodu zaznaczył swoją obecnością tę niezwykłą okazję.

  16.05.-23.07.2020. 80 rocznica akcji AB.

  Kontynuując wątek niemiecki w historii Polski i Śląska XX wieku wypada przypomnieć
  okrągłą rocznicę akcji AB ( niem. Außerordentliche Befriedungsaktion ), której
  apogeum przypadło na okres od maja do lipca 1940 roku.
  Za jej początek uważa się datę krakowskiej konferencji
  zarządców Generalnej Guberni 16 maja pod przewodnictwem
  Hansa Franka (obok) a zakończenie datę oficjalnego
  obwieszczenia o tymże efekcie jego autorstwa.

  Ostrze akcji AB skierowane było
  przeciwko wybitnym przedstawicielom
  polskiego życia politycznego
  i naukowego, sportowcom, oficerom
  wojska i policji, powstańcom śląskim,
  szeroko rozumianej inteligencji, księżom a nawet
  zakonnicom. W ramach akcji AB wymordowano w masowych egzekucjach ponad 6 500 osób, w tym
  około 3 500 wybitnych przedstawicieli polskich elit.

  Najlepiej znane cmentarzyska hitlerowskich ofiar
  z tego okresu to Palimiry pod Warszawą ( zdjęcia
  obok wykonano przed
  i w trakcie egzekucji
  oraz współcześnie ), Ponary pod Wilnem ( również
  z czasu kaźni i obecnie - poniżej ), Firlej koło Lublina,
  Wincentynów koło Radomia,
  lasy na Bzinie i Brzasku
  koło Skarżyska-Kamiennej,
  Kumowa Dolina koło Chełma
  ( zdjęcie współczesne )
  czy las w Warzycach. Zaś najznamienitsze ofiary tej
  akcji to marszałek Sejmu II Rzeczpospolitej Maciej Rataj,
  polityk Mieczysław
  Niedziałkowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, mistrz olimpijski w lekkiej atletyce Janusz Kusociński.

  Choć akcja AB miała swój
  specyficzny czasokres
  i zasięg, to jej podstawy
  ideologiczne, pozbawienia narodu polskiego jego elit,
  były powodem niezliczonych egzekucji, których Niemcy dokonali przedtem i długo potem.
  Jak wymordowanie kadry edukacyjnej Uniwersytetu
  Jagiellońskiego w roku 1939 ( zginęło wówczas prawie
  200 profesorów ), czy w 1941 Lwowskiego i tamtejszej
  Politechniki ( zginęli wtedy m.in. pisarz i satyryk
  Tadeusz Boy-Żeleński i były premier Kazimierz Bartel ).

  Miejsca kaźni po wkroczeniu Niemiec hitlerowskich
  na polska ziemię w 1939 roku pokryły ją gęstym
  kobiercem od Pomorza po Śląsk i należy o tym pamiętać.
  Bo wiele zakątków, nawet tak sielskich jak ten na ostatnim zdjęciu, kryje ofiary
  niemieckich zbrodni.

  1-3.06.2020. Covid-19, rocznica i pomnik.

  Pandemia trwa, rząd stopniowo uwalnia restrykcje. Mimo to tradycyjne wydarzenie,
  jak Pielgrzymka Łowicka, nieprzerwanie od stuleci odbywana na Jasną Górę,
  została zatrzymana 20 maja. Ciekawe, czy
  tegoroczna Pielgrzymka Kresowian
  się odbędzie ?
  W naszym Kalendarium 3 czerwca mija
  kolejna rocznica ustnej deklaracji szefów
  3 państw Ententy: Francji, Wlk. Brytanii
  i Włoch, u schyłku I wojny światowej
  w 1918 roku, potwierdzającej prawo Polaków do wolnego i niepodległego państwa.
  ( Na zdjęciu poniżej z prezydentem USA Thomasem Woodrow Wilsonem ).
  Głównym architektem tego ważnego punktu,
  odbywającej się wówczas konferencji w Wersalu
  pod Paryżem, był Roman Dmowski, który uważał
  go za swój największy dyplomatyczny sukces.
  A my
  1 czerwca ( ! ) otrzymaliśmy
  e-maila w sprawie naszej
  ostatniej informacji o odnowieniu
  Placu Poniatowskiego
  w Pyskowicach. Autor który określił siebie: mieszkaniec miasta
  i Polak wytknął, że pomnik postawiono dla upamiętnienia
  stulecia wydarzeń roku 1813, a nie tylko rocznicy panowania
  cesarza Wilhelma II. Spójrzmy więc, na jednej z tablic
  zamieszczonej w wiadomości możemy przeczytać o tzw.
  “wojnie wyzwoleńczej”,
  ale cóż, zamieszczamy
  jeszcze jedną, tym razem z elewacji
  budynku obok.
  Przypomnijmy, w roku 1813 rozegrała się
  pod Lipskiem bitwa zwana bitwą narodów,
  gdzie naprzeciw armii napoleońskiej,
  a w jej szeregach Francuzów, Polaków,
  Włochów, stanęły wojska naszych zaborców: Prus, Rosji i Austrii a także Szwecji. W bitwie tej, określanej mianem największej
  w Europie do czasów I wojny światowej, Napoleon został pokonany i to było
  powodem powstania pomnika.
  Obecna narracja niemiecka tą VI koalicję antyfrancuską lat 1813-1814, włączając Wlk Brytanię, Hiszpanię
  i Portugalię, nazywa “wojną wyzwoleńczą”.
  Cóż, co dla jednych było wolnością, dla innych niewolą. Dla Polski i Polaków okres ten był czasem utraty nadziei na odzyskanie niepodległości.

  Dla odwrócenia tonacji, obok, prezentujemy kopię
  słynnego obrazu H.Verneta ukazującą pod Lipskiem
  księcia Józefa Poniatowskiego, który po niezwykłych czynach, ranny, wobec
  wysadzenia mostu, próbował pokonać rzekę Elsterę i trafiony kulą zginął w jej nurtach.
  Za swoją postawę, pośmiertnie został mu nadany stopień marszałka Francji,
  co dla cudzoziemca było rzeczą niezwykłą. Nie bez powodu zatem
  właśnie ten plac w Pyskowicach nosi jego imię.

  08.05.2020. Narodowy Dzień Zwycięstwa.

  W tą wciąż nową dla tej okazji datę Prezydent Andrzej Duda samotnie złożył kwiaty
  przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
  Jak stwierdził osobno w swoim przemówieniu
  gorzko smakowało Polakom zwycięstwo nad
  hitlerowskimi Niemcami 1945 roku.
  Wykrwawialiśmy się i walczyli ramię w ramię
  z aliantami na wschodnim
  i zachodnim froncie
  Europy. Wyzwalaliśmy od
  niemieckiego okupanta
  Włochy, Belgię i Holandię. Broniliśmy Anglii nad którą polskie
  dywizjony zestrzeliły największą ilość niemieckich samolotów
  aż w końcu zostaliśmy
  zdradzeni w Jałcie a nasi
  żołnierze stacjonujący
  na brytyjskiej ziemi nie
  zostali zaproszeni do
  uczestnictwa w Defiladzie
  Zwycięstwa w Londynie po zakończeniu działań
  militarnych.
  W wyniku ustaleń ponad naszymi
  głowami ogromne obszary polskiej
  ziemi utraciliśmy na rzecz Rosji
  Sowieckiej a terytorium naszego państwa zostało okrojone o 1/3.
  Tak smakowało nasze zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami
  po II wojnie światowej.

  To miło, że brytyjski premier
  Borys Johnson ciepło wyraził się
  o Polakach w swoim wystąpieniu
  z okazji Dnia Zwycięstwa
  tego roku.
  Nazwał nas swoimi sojusznikami i przyjaciółmi bez których nie wyobraża sobie
  społeczeństwa brytyjskiego. No cóż, “przepraszam” za “wtedy” do głowy mu
  nie przyszło, bo i skąd ?
  A tymczasem u nas, lokalnie w Pyskowicach władze miasta z mniejszością niemiecką
  postanowiły uczcić Dzień Zwycięstwa nową aranżacją Placu Poniatowskiego,
  stawiając tam na powrót kikut starego obelisku pomnika pamięci pruskiego cesarza Wilhelma II z listą mieszkańców, którzy w szeregach armii kajzera oddali życie
  w czasie I wojny światowej. Po co ?
  Argumenty kolegów, że zmarłych upamiętnia się na cmentarzach nie trafiły do
  przekonania inicjatorom akcji, którzy swój zamysł zrealizowali tak jak zamierzyli.

  A my prezentujemy klip z dostępnego w internecie filmu pokazującego życie
  w mieście i celebracje pod pomnikiem w Pyskowicach lokalnych członków NSDAP
  przed wybuchem II wojny światowej. Czy komuś tęskno za tamtymi czasami ?

  30.04-03.05.2020. Majowe święta i smutki.

  W tym roku świętowanie majowych okazji do wywieszenia narodowej flagi miało
  gorzki posmak pandemii, która nie odpuszcza.
  Co rusz dowiadujemy się o jeszcze jednej znanej
  osobie zarażonej wirusem Covid-19.
  Większość z nich walkę z chorobą
  wygrywa, niektórzy jednak nie.

  Szczególnie smutną, dla nas
  Polaków, wiadomością
  była ta z 30 kwietnia o śmierci
  płk Mieczysława Stachiewicza. Żołnierza Wojska Polskiego,
  uczestnika wojny obronnej
  z Niemcami 1939 roku, a po
  ewakuacji przez Rumunię i Francję również kampanii
  lotnictwa alianckiego przeciwko Niemcom i Włochom,
  jako pilota bombowca
  stacjonującego w Anglii
  Dywizjonu 301
  „Ziemi Pomorskiej”. Architekta i działacza polonijnego,
  honorowego Prezesa Instytutu Piłsudskiego w Londynie.

  Zmarły był członkiem
  polskich organizacji kombatanckich i kawalerem
  Orderu Orła Białego oraz wielu innych odznaczeń
  polskich i brytyjskich.
  Powodem jego śmierci
  było zarażenie koronawirusem w londyńskim szpitalu gdzie się znalazł z innej
  przyczyny. Miał 102 lata. Życiem przypłaciła również 20 kwietnia służbę
  brytyjskiej NHS 34 letnia Polka pracująca w szpitalu w Northampton.
  Tymczasem w Polsce my wzięliśmy udział w wieczornej mszy św. w intencji Ojczyzny
  2 maja w garnizonowym kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach. Świątynia była prawie
  pusta jeśli nie liczyć kilkunastu wiernych. Nic dziwnego, rozkazem wyższych dowódców
  odwołano uczestnictwo wojska w publicznych
  uroczystościach i spotkaniach. Z tego też powodu
  otrzymaliśmy życzenia świąteczne po zaproszeniu
  a następnie odwołaniu tradycyjnego spotkania
  wielkanocnego u dowódcy garnizonu.
  Odbiór zawierającej je korespondencji odbył się
  z dwutygodniowym poślizgiem, co też przekazujemy.
  Efekt pandemii widoczny był również 3-maja
  w gliwickiej katedrze i na Placu Krakowskim.

  Za to nasza flaga narodowa powiewała dumnie w dniu jej święta, jak Polska długa
  i szeroka na domach, placach, latarniach i ... latarniach morskich (jw.).
  Bielą „czystości wiary” (cyt.) i czerwienią „przelanej krwi” (cyt.).

  24-26.04.2020. Dni pamięci Ormian i Polaków.

  Po raz pierwszy od czasu ogłoszenia kwarantanny swojego środowiska nasz bliski współpracownik i przyjaciel
  hetman zabrzańskiego
  i krajowych Bractw Kurkowych
  Adam Majchrzak zmuszony był,
  jak stwierdził, wyjść z domu.

  Jako Brat Kurkowy czuł się
  moralnie zobowiązany
  do reprezentowania swojej
  organizacji w obchodach 105
  rocznicy Holokaustu Ormian.

  Centralne uroczystości związane z pamiecią o tragicznych, w historii tego bliskiego
  Polakom narodu, wydarzeniach które doprowadziły do śmierci z rąk tureckich
  od 1 do 1,5 miliona przedstawicieli cywilnej ludności
  ormiańskiej, były planowane na piątek w Warszawie.
  W Świątyni Matki Bożej i pod ambasadą turecką.
  Niestety pandemia pokrzyżowała te plany.

  Hetman zadzwonił więc do nas z prośbą o wsparcie
  akcji dorocznego uhonorowania ormiańskiego
  dnia pamięci który przypada na 24 kwietnia.

  Była nas garstka, ale byliśmy. Z maseczkami na
  twarzach zdjęcia te są wyjątkowym dowodem
  naszej solidarności pod
  kościołem Trójcy Świętej
  i pomnikiem pamięci ofiar
  holokaustu przy ulicy
  Mikołowskiej w Gliwicach.
  Były znicze, były kwiaty,
  były krótkie wywiady dla
  gliwickiej stacji telewizyjnej “Imperium”.

  Obecny był lokalny Prezes Ormiańsko-Polskiego Komitetu Społecznego, a zarazem Brat Kurkowy, Hraczja Bojadżjan z synem Samwelem.

  A my korzystając z okazji przypominamy, że dwa dni później, 26 kwietnia mija kolejna rocznica słynnej ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego, z KL Auschwitz, wraz z dwoma obozowymi towarzyszami: Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem w 1943 roku.

  10.04.2020. Wielki Piątek i kolejne rocznice.

  Fall Weiss, Katyń, Smoleńsk. Nie sposób tego zapomnieć.
  Nie sposób też nie zauważyć zbiegów okoliczności.

  Rocznice wydarzeń w naszym historycznym Kalendarium
  mijają a bieżące wydarzenia nadają im niezwykły kształt.

  Przeżywamy pandemię
  koronawirusa.
  My i inne kraje. Chiny,
  Włochy, Hiszpania,
  Wielka Brytania,
  Stany Zjednoczone.
  Kolejne epicentra
  światowego dramatu uświadamiającego nam jasno
  że wszyscy żyjemy na jednej planecie.

  W tym roku w Wielki Piątek, dzień pamięci kolejnej
  rocznicy męki i śmierci Chrystusa, pamiętamy
  zbrodnię katyńską i śmierć
  elity polskiego narodu,
  której delegacja dziesięć
  lat temu ( na zdjęciu
  obok w trakcie wizyty
  trzy lata wcześniej ),
  w zamiarze oddania hołdu
  ofiarom, tego dnia zginęła
  pod Smoleńskiem. Przed tym jednak była inna data,
  11 kwietnia 1939. Dzień, w którym Hitler podpisał plan
  agresji na Polskę, zrealizowany wespół z sowiecką
  Rosją we wrześniu tego roku. Dziwnym trafem
  w tym samym dniu 4 lata później niemiecka agencja
  „Transocean” podała pierwszą relację z odkrycia
  masowych grobów polskich jeńców wojennych
  zamordowanych strzałem w tył głowy przez Rosjan.
  A tu wiosna, piękna pogoda. 2020 rok.
  Musimy jednak pozostać w domach z powodu pandemii i wielkanocne uroczystości
  możemy przeżyć tylko przed telewizorem. Ten czas służy jednak refleksji.

  Pamiętamy i pamiętać będziemy. Wiele ambitnych planów odkładamy na półkę
  by przewartościować sens życia. I sens śmierci.

  28.02-01.03.2020. Dni żołnierzy wyklętych.

  W tym roku pierwszym wydarzeniem od niedawna obchodzonego narodowego dnia
  pamięci 1 marca był w Gliwicach piątkowy przemarsz ulicami miasta wspólnie
  przygotowanego przez prawie 8 organizacji pochodu. A wśród nich: Gliwicki Klub Gazety Polskiej,
  Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" z Knurowa,
  gliwicki oddział Ruchu Narodowego, Konfederacji
  Polski Niepodległej, Towarzystwa
  Studentów Polskich
  i przykościelne grupy wsparcia tradycji, edukacji
  i wiary. Zanim to
  jednak nastąpiło
  w kościele p.w.
  Trójcy Świętej przy ulicy Mikołowskiej odbyła się
  trydencka msza
  św. w intencji
  niezłomnych
  żołnierzy polskich, którzy w tragicznych warunkach komunistycznego terroru który
  po wojnie trwał na naszej ziemi
  oddali swe życie za wolność
  i wiarę. Bo tak należy to definiować. Ich głównym grzechem był
  brak zgody na przemoc oraz
  narzucanie Polakom ideologii
  i rządów obcego państwa,
  sprzecznych z naszą tradycją
  i kulturą.
  Przemarsz ze sztandarami
  i pochodniami w wieczornym
  mroku miasta był przykładowo eskortowany przez policję od
  rynku do kościoła św. Barbary, gdzie w kaplicy pamięci złożony został wieniec i wiazanki kwiatów.
  Tam po kilku słowach
  organizatorów i modlitwach w intencji ofiar zbrodni NKWD i UBP, działań sędziów,
  katów i różnorakich skrytobojców w majestacie prawa i porządku publicznego,
  które miały na zawsze wymazać ich imiona i życie
  z kart historii i pamięci narodu a dziś powracają w
  chwale, odśpiewano na Ich cześć hymn państwowy.

  Drugim wydarzeniem był niedzielny Bieg Tropem
  Wilczym, tradycyjnie organizowany przez panią
  Elżbietę Kogowską, która powoli staje się lokalną
  instytucją kojarzoną jednoznacznie z biegnącymi,
  dla siebie i pamięci, starszymi, młodszymi i całkiem młodymi ludźmi.
  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trasę biegu wytyczono scieżkami parku
  przyległego do Szkoły Podstawowej nr 18 przy ulicy Okrzei. Pierwszym biegiem był


  najważniejszy, bo liczący 1963 metry, na pamiątkę roku w którym zginął ostatni
  polski żołnierz wyklęty - wachmistrz Józef Franczak. Długość trasy odpowiadała
  możliwościom praktycznie wszystkich dorosłych.

  Następnym był bieg na 1200m, przewidziany dla
  dzieci i młodzieży, a trzecim 11 kilometrowy dla
  “zawodowców” który z oczywistych względów
  wymagał specjalnej zaprawy. Jak co roku przed
  startem odśpiewano nasz hymn
  państwowy. Tym razem głównym
  bohaterem byl rotmistrz Witold
  Pilecki, którego wizerunek widniał
  na koszulkach biegaczy.
  Nowością, było uczestnictwo
  w głównej trasie biegu osób ćwiczących sprawnościowe marsze z kijkami tzw. “Nordic
  Walking”. Relaksowe podejście do wydarzenia tej grupy uczestników widoczne było
  zwłaszcza w tle otwierających
  i zamykających każdy bieg
  pilotów jadących na quadach,
  obsługujących formacje wojsk
  obrony terytorialnej jak też
  gliwickiej jednostki “Agat”.

  Wyjątkowo zaprezentował się tryumfator trasy najdłuższej. Jego dynamiczna sylwetka już na starcie i półmetku
  biegu wróżyła zwycięzcę. Inni uczestnicy zaprezentowali się równie dynamicznie,
  choć przeważał dobry humor, pogoda ducha i atmosfera przedniej zabawy
  i wypoczynku. Zwłaszcza dzieciaki miały rodochę przeżywając kontakt z wielkimi
  pojazdami bojowymi “specjalsów”.
  Byli też specjalni goście, a wśród nich córka słynnego dowódcy oddziału żołnierzy
  wyklętych z Podbeskidzia majora Henryka Flamego “Bartka”.
  Pełną galerię zdjęć z biegów Tropem Wilczym 2020 prezentujemy
  w Archiwum Wydarzeń 01.03.2020. Gliwicki Bieg Żołnierzy Wyklętych.


  Organizatorom należą się słowa najwyższego uznania i gratulacje za dobrze
  zorganizowaną imprezę patriotyczną, która wkrótce została określona w prasie jako
  najlicznijszy z wszystkich tegorocznych biegów tropem wilczym w Polsce.

  Na koniec przypominamy jeszcze fragment wiersza Zbigniewa Herberta
  jednoznacznie kojarzonego z żołnierzami wyklętymi: Przesłanie Pana Cogito:

  Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
  po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

  idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
  wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

  ocalałeś nie po to aby żyć
  masz mało czasu trzeba dać świadectwo (...)

  31.01.2020. Walne zebranie i ... działamy dalej.

  W miniony piątek w naszej siedzibie przy ul.Barlickiego 3 odbyło się walne zebranie
  sprawozdawczo-wyborcze członków SPAK O/Gliwice w trakcie którego odnowiony
  został mandat zaufania sprawujących władzę organów Oddziału.
  Frekwencja, jak na okazję, była przykładowa. Nastroje również. Wszystko przebiegło
  zgodnie z planem, a nawet ponad. Mąż jednej z naszych koleżanek eskortujący
  i towarzyszący jej przy różnych organizacyjnych okazjach przez aklamację został
  przyjęty do Stowarzyszenia. Nie mając wyjścia i nie ryzykując rodzinnego konfliktu
  złożył ( na razie ustną ) deklarację woli wstąpienia.

  Część formalno-prawna zebrania przebiegła
  sprawnie. Sprawozdania, protokoły i uchwały
  absolutoryjne przyjęliśmy bez zastrzeżeń.
  Tematy w dyskusji poruszyliśmy różne, przy czym
  wyróżnił się jeden; planowanej budowy pomnika na Placu Krakowskim.

  Komitet Budowy, w którym uczestniczą wszyscy
  nasi członkowie, wykazał się wysokim poziomem
  zrozumienia i inicjatywy w pozyskiwaniu pieniędzy
  na ten szczytny cel. Rozprowadzamy np. cegiełki
  po 50 ( obok ) i 100 złotych ( powyżej ). Planujemy
  też akcję informacyjną w sklepach i placówkach
  posiadających witryny w mieście. Na spotkaniu były również dyskutowane inne
  pomysły i propozycje do realizacji w okolicy. Czas pokaże co uda się zmaterializować.
  A tymczasem powyżej prezentujemy plakat zachecający do wsparcia
  funduszu budowy pomnika

  24.12-03.01-2020. Boże Narodzenie cz. II.

  No i mieliśmy Święta. Niestety bez śniegu i mrozu, ale za to niezwykłe, jak zawsze.
  W kościele garnizonowym p.w. św Barbary atmosfera również była świąteczna.
  Na codzień surowo prezentujące się wnętrze świątyni
  ożyło, ubogacone choinkami z ozdobami i światełkami.
  I wiernych jakby przybyło na
  odprawianych mszach świętych.

  A w Polsce jak kraj szeroki
  i długi świętowano. Radośnie
  i dostojnie. Korzystając z okazji, przedstawiamy apsydę kościoła
  pw. św. Małgorzaty w Bielsku-
  Białej, w nastrojowej świątecznej
  szacie, z szopką, bez której żaden
  polski kościół nie jest gotowy
  na powitanie Bożej Dzieciny.

  W wigilijny wieczór łamaliśmy się opłatkiem przy
  rodzinnym stole z najbliższymi i przyjaciółmi. W gronie kombatantów Armii Krajowej
  i ich rodzin uczyniliśmy to jednak dopiero 3 stycznia b.r. po świętach, na tradycyjnym
  już spotkaniu w klubie gliwickiego 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego.
  Tym razem nasze wydarzenie zaszczycił swoją obecnością, pełniący obowiązki
  Prezydenta Gliwic, Janusz Moszyński.
  Byli obecni również zaproszeni goście; przedstawiciele
  wojska, szkół i członkowie Światowego Związku Żołnierzy
  Armii Krajowej. Nam, jako organizacji zaplecza, przypadł
  zaszczyt wsparcia prezesa gliwickiego oddziału Związku
  w prowadzeniu spotkania i uczestniczenie w konsumpcji
  przygotowanych dóbr kultury i kulinariów.

  A było czego doświadczać.
  Zanim to jednak nastapiło, minutą
  ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych
  w minionym roku kolegów z ŚZŻAK.
  Ale też, na optymistycznej nucie,
  cieszyliśmy się długowiecznością tych,
  którzy odebrali listy gratulacyjne z okazji osiągnięcia jubileuszowego wieku 95 lat.
  A potem był koncert. Na spotkanie przybył bowiem chór Średniej Szkoły Muzycznej
  im. Ludomira Różyckiego w Gliwiach uświetniając je swoim występem.
  Wysłuchaliśmy więc z wielką radościa pięknie wykonanych kolęd w których
  partie solowe młodych głosów zachwycały czystościa i profesjonalizmem.

  Dziekując za koncert
  Prezes Kołkowski podzielił
  się z nami refleksją, że
  o taką Polskę, katolicką
  i bożą, walczył z bronią
  w ręku w czasie wojny.
  Pofatygował się też na scenę by osobiście wręczyć czerwoną rożę dyrygentce
  i kierowniczce chóru pani prof. Joannie Pudlik ( co uwieczniliśmy na zdjęciu ).
  Wydarzeniem było też podziękowanie za zaproszenie i życzenia dla kombatantów
  zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2020 roku od Prezydenta Moszyńskiego.
  Odzewem Sekretarza Oddziału były życzenia sukcesu w zbliżających się
  w najbliższą niedzielę wyborach w Gliwicach, w których nasz gość kandyduje
  do objęcia pełnionej przez siebie funkcji jako pełnoprawny Prezydent Gliwic.

  Oczywiście częścia spotkania było tradycyjne połamanie się przez obecnych opłatkiem
  i posiłek poprzedzony błogosławieństwem i modlitwą, w zastępstwie naszego
  garnizonowego kapelana, odprawioną przez księdza komandora Bogusława Wronę.

  15-19.12.2019. Boże Narodzenie cz. I.

  Furia przeciwników reformy polskiego sądownictwa w kraju i Europie zadziwia.
  Tymczasem najlepsze w polskim kalendarzu święta mamy już za pasem.
  Buntownicy polskich tradycji nie chcą łamać się opłatkiem
  w opanowanych przez lewicowych liberałów urzędach
  państwowych ale my czynimy to w najlepsze.

  Koledzy z Fundacji Pomaganie
  Łączy Ludzi znów wyjechali na
  Ukrainę z paczkami.
  Tym razem do Mościsk, Łanowic, Biskowic, Wojutycz, Samboru,
  Strzelczysk i Lwowa.
  Organizatorem wyprawy było
  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich
  z Bytomia. Dzięki wsparciu marszałka województwa
  śląskiego sprawnie przebiegł
  transport darów łącznie
  z przekroczeniem państwowej
  granicy.
  Cześcią każdej wizyty było
  spotkanie opłatkowe, w trakcie
  którego wszyscy czuli że są
  “z jednego pnia” choć gości
  witali i młodsi i starsi. Nie obyło się też bez wizyty grobów
  obrońców dawnych polskich ziem z lat wojny i okupacji
  na odnawianych stopniowo
  cmentarzach.
  Nasi koledzy odwiedzili także
  rozgłośnię polskiego radia
  we Lwowie.
  Wszędzie ważne były
  pamiątkowe zdjęcia, najlepiej
  z nowokupionym obrazem albo
  dobrym tłem, na przykład Opery Lwowskiej. Ot, dla potomnych ...
  Wraz ze zdjęciami otrzymaliśmy również wiadomość, że 24 stycznia 2020 roku
  w Katedrze Lwowskiej zostanie odprawiona msza św. w intencji darczyńców akcji.

  W czwartek 19 grudnia wzięliśmy zaś udział
  w spotkaniu opłatkowym w komendzie gliwickiego
  garnizonu, które
  tradycyjnie skupia
  reprezentantów
  sąsiednich
  jednostek
  i instytucji współpracujących z 4 WOG Gliwice;
  samorządowców,
  członków organizacji kombatanckich, patriotycznych
  i lokalnych businessmenów.
  Witając zebranych Dowódca Garnizonu udzielił
  głosu naszemu
  prezesowi, który
  miał okazję
  poinformować o planowanym do realizacji na
  Placu Krakowskim pomniku powstań polskich
  i zachęcić do udziału w tworzeniu jego funduszu.
  W narożu
  czekały
  ulotki
  które
  stopniowo
  znikały.
  Stół z potrawami był przygotowany jak zwykle
  na kolorowo i różnorodnie.
  Dodatkowym szczegółem były dekoracje ścian,
  które przywoływały na myśl stare, tradycyjne
  elementy wyposażenia świątecznych wnętrz,
  ale i te związane z ostatnimi latami zmian
  w polskiej historii wojskowości i jej nowej doktryny militarnej.
  Aby uwiecznić ten stan, po zakończeniu spotkania, prezes gliwickiego oddziału ŚZŻAK poprosił o zdjęcie, które zamieszczamy.

  01.12.2019. Rocznica śmierci “Bartka”.

  W Czechowicach-Dziedzicach u Oo. Jezuitów w kościele pw. św. Andrzeja Boboli
  została odprawiona uroczysta msza św. dedykowana rocznicy śmierci dowódcy
  leśnych oddziałow NSZ Podbeskidzia, pośmiertnie
  awansowanego do stopnia majora Henryka Flame
  ps."Bartek".

  W szczelnie
  wypełnionej
  wiernymi
  świątyni
  wybrzmiała homilia z pięknymi słowami o walce
  i trwaniu przy odwiecznych wartościach Polski
  i Polaków. O losach ludzi, którzy swoje życie oddali
  w służbie narodu, o rezultatach wojny i pożogi sprowadzonej na nasz kraj
  przez Niemcy i sowiecką Rosję.

  Obecna była córka majora, rodziny i członkowie Związku Żołnierzy
  NSZ, grupa rekonstrukcyjna młodzieży, harcerze z Pierwszej
  Drużyny im. majora Henryka
  Flame w Czechowicach-
  Dziedzicach, poczty
  sztandarowe, lokalni
  i zaproszeni działacze
  społeczni, okoliczni
  mieszkańcy.
  Byliśmy również i my.

  Po mszy św. w wypełnionej
  sali kompleksu zakonnego
  Oo. Jezuitów odbyło się spotkanie z ciekawą
  prelekcją historyczną Bogdana Ścibuta,
  prezentującego wyniki historycznych badań
  i udokumentowane kulisy
  działań UBP przeciwko
  partyzanckim grupom
  oporu na Podbeskidziu. Miała też miejsce równie ciekawa
  prezentacja umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia
  partyzanckiego, na tle okoliczności przetaczających się przez Polskę fal kolejnych
  okupacji i związanych
  z nimi ludzkich losów.

  Prowadzący spotkanie
  imponowali fachową
  wiedzą i oczywistą pasją
  poznawania i pięlegnowania
  tradycji, których synteza mieściła się w słowach wyszytych na sztandarach:
  Bóg, Honor, Ojczyzna. Wśród gospodarzy
  spotkania i jego uczestników wyczuwało się
  atmosferę podniosłości, serdeczności, wspolnoty
  i nabożeństwa. Nie chodziło bowiem tylko
  o rocznicę, ale i przyszłość, w której cieszyła
  obecność młodzieży, wplatającej wątki
  historii w budowane dzisiaj jutro.

  Podsumowaniem całego wydarzenia było krótkie wystąpienie majora Stanisława
  Turskiego ze Swiętokrzyskiej Brygady NSZ, który na zakończenie w kilku słowach
  ujął swoją refleksję o decyzji wstąpienia do partyzantki w sytuacji gdy jego koledzy
  nie dotrzymali słowa i nie stawili się na umówione spotkanie.

  Pewnie i dzisiaj moglibyśmy debatować o naszych dylematach. Jak się zachować,
  po której stanąć stronie. Czym jest odwaga a czym zdrada, nawet gdy ma się epizod
  przynależności do ruchu oporu i walki o szczytne pryncypia.

  11-30.11.2019. Świętowanie niepodległości II.

  W uzupełnieniu serwisu obchodów narodowego święta zamieszczamy zdjęcia
  z uczestnictwa naszych kolegów w tegorocznym warszawskim Marszu Niepodległości.
  Otrzymaliśmy również zdjęcia z uroczystości 11 listopada, które w tym roku bez
  przeszkód odbyły się we Lwowie. Załączamy je wraz z garścią informacji.
  Organizatorem pięknego wydarzenia na Cmentarzu Orląt było Towarzystwo Kultury
  Polskiej Ziemi Lwowskiej i Konsulat Polski we Lwowie. Częścią programu były
  wystąpienia pani p.o. Konsul Generalny RP Katarzyny Sołek, Prezesa TKPZL
  Emila Legowicza a także zaprzysiężenie kadetów z liceum w Suchedniowie.
  Obecni byli hierarchowie Kościoła Katolickiego, polscy harcerze na Ukrainie
  i przedstawiciele polskich stowarzyszeń z Mościsk, Brodów, Łanowic, Sambora,
  Sadowej Wiszni i Borysławia. Polacy z kresów i macierzy.
  Na pamiątkowej płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożono wieńce i kwiaty.
  Na grobach Powstańców Lwowskich zapalono znicze. Jak wszędzie w Polsce
  i świecie o godzinie 12.00 odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.
  Warto wspomnieć, że w wielu miastach dawnej Rzeczpospolitej 30 listopada pamięta
  się także o Powstaniu Listopadowym, które we Lwowie również odbiło się
  patriotycznym echem w 1830 roku.

  ( Przy redagowaniu wiadomości wykorzystano zdjęcia i informacje prof. Mariana Frużyńskiego. )

  8-11.11.2019. Świętowanie niepodległości.

  Na zaproszenie dyrektora gliwickiego Zespołu Szkół Samochodowych im. Stefana
  “Grota” - Roweckiego w piątek 8 listopada uczestniczyliśmy w uroczystej akademii
  z okazji Święta Niepodległości.
  Uroczystość była niezwykle podniosła. Tym razem obecny był prezes gliwickiego Oddziału ŚZŻAK
  i przedstawiciel WKU.
  Całość prowadził
  nasz niestrudzony
  historyk i kolega
  Leszek Zyman.

  Zgodnie z nowymi zaleceniami Ministerstwa
  Edukacji Narodowej szkolne akademie z okazji
  Święta Niepodległości są koordynowane w taki
  sposób aby o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Tak też stało się
  i u nas. Piękne przemówienie wygłosił dyrektor Leszek Płowiec, głos zabrał
  kapitan Kołkowski, a uczniowie zaprezentowali swój program słowno-medialny,
  zawierający główne wątki historyczne polskiej drogi do niepodległości roku 1918.

  W poniedziałek zaś
  11 listopada solidna
  grupa członków SPAK
  wzięła udział w wędrówce
  lub inaczej; tegorocznej
  Pielgrzymce Patriotycznej
  Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Camino, której trasa biegła od Lubszy do Woźnik
  w powiecie lublinieckim. Pogoda znów nam dopisała więc przeżyliśmy poznawczą przygodę z zabytkami i krajobrazami naszej
  śląskiej ziemi. Jak zwykle pierwszym etapem
  była msza św. którą tym razem celebrowali księża pod
  przewodnictwem
  proboszcza
  parafii kościoła
  św Jakuba Starszego w Lubszy. Piękna XIV wieczna
  świątynia pełna była wiernych, co nieczęsto zdarzało
  się nam w przeszłości,
  zaś spotkanie nasze główny celebrans zakończył
  wezwaniem wiernych do odśpiewania hymnu
  państwowego,
  co jak sam
  stwierdził,
  odbyło się
  pewnie w tym miejscu po raz pierwszy. Po
  odmówieniu pierwszej dziesiątki różańca, na przedkościelnym placu, ruszyliśmy w drogę,
  powiewając flagami i dzieląc się wrażeniami
  ze zmieniających się przed naszymi oczami
  pejzaży jesieni.
  Słońce
  wychodziło zza
  chmur, to znów
  chowało się, ale do końca dnia było sucho i przejrzyście.
  Dziesiątkowe przystanki były zarządzane przy
  przydrożnych krzyżach ale cały przemarsz był dosyć
  krótki, jak na pielgrzymkowy szlak, więc po paru godzinach dotarliśmy do Woźnik.
  Po drodze przeszliśmy nad nową autostradą A-1 i polami dotarliśmy do pięknego
  drewnianego kościółka św. Walentego, patrona zakochanych. Najstarsza wzmianka
  o tym kolejno przebudowywanym obiekcie sięga XV wieku, a dobrze utrzymane
  wnętrze jest pełne uroku. Na przykościelnym cmentarzu zapaliliśmy znicze na grobach
  powstańców śląskich i pod tablicą poświęconą żołnierzom 3 Pułku Ułanów Śląskich,
  którzy zginęli w okolicy podczas walk w 1939 roku. Dłuższą chwilę spędziliśmy przy grobie Józefa Lompy, który był synem tej ziemi
  i zasłużył się wieloletnią działalnością na rzecz
  utrzymania kultury i polskości Ślązaków, gdy
  germanizacyjna polityka Prusaków w XVIII
  i XIX wieku odbierała im godność i tożsamość.

  Bardzo
  ciekawie opowiadała o nim dyrektor pobliskiej
  szkoły podstawowej, w której zakończyliśmy swoją swiąteczną
  wędrówkę.

  I tam, po poczęstunku, obejrzeliśmy niewielkie muzeum
  w dobrze utrzymanym podpiwniczeniu budynku.

  Przedtem jednak wzięliśmy
  udział w uroczystości pod
  pomnikiem pamięci, gdzie
  burmistrz miasteczka wraz
  z radnymi, pocztami
  sztandarowymi i lokalną
  orkiestrą dętą czekał na nas
  abyśmy nie stracili wątku całości wydarzenia. Wszyscy byli bardzo serdeczni i gościnni. Czuliśmy się zaszczyceni powitaniem i rodzinną atmosferą wokół naszej pielgrzymki.

  Było tak jak powinno być na Śląsku. Dobrze, ciepło i u siebie.

  1-3.11.2019. Dni świętych, bohaterów i Polaków.

  W tym roku mieliśmy trzy dni na świętowanie. Piątek, sobotę i niedzielę.
  Na odwiedziny rodzin i grobów bliskich nam ludzi.
  Na modlitwę, refleksję, zadumę.

  Widzimy, jak zmienia się klimat tradycyjnych obchodów pamięci o tych,
  którzy odeszli, ale przecież są wśród nas. Pamiętamy o nich jak gdyby bardziej
  dojrzale, bardziej narodowo, bardziej
  historycznie. Utrwalamy ich w przekazie
  rodzinnym, religijnym ale i medialnym.
  Bo przekształcamy naszą rzeczywistość na
  kulturowo bardziej uniwersalną, ale też
  strukturalnie solidniejszą.

  1 listopada
  pamiętamy
  o Powstaniu Lwowskim 1918 roku. Tym razem
  nasi koledzy z Fundacji "Pomaganie Łączy Ludzi"
  byli na Ukrainie wcześniej.
  Ich znicze dotarły do zaprzyjaźnionych z nami
  Polaków przed Wszystkimi Świętymi i zapłonęły
  bez przeszkód.

  Po wyborze nowego
  prezydenta Ukrainy
  poprawił się klimat
  wzajemnych relacji
  polsko-ukraińskich i niech tak pozostanie.

  Nasze cmentarze zaś w Polsce znów zadziwiały.
  Najbardziej o zmroku. Modlitwy za zmarłych, bliskich nam
  ludzi wypełniały
  kościoły pełne
  wiernych, którzy
  też kiedyś odejdą w przeszłość, ale póki co proszą
  za tych, których fizycznie już nie ma. Zaduma,
  refleksja, modlitwa. Oto co nas ogarnia w te dni.

  Niestety,
  w tym roku świąteczna pamięć o naszych
  bohaterach zakłócona została decyzjami nieodpowiedzialnych
  radnych Żyrardowa
  i Białegostoku,
  zmieniających nazwy
  ulic gen.Fieldorfa-Nila
  i majora Łupaszki na komunistyczne twory powojennej
  “władzy ludowej”: “Jedności Robotniczej” i “Podlaska”.

  Widocznie dla
  “politycznej gównażerii”
  - jak nazwał radnych
  pewien profesor
  uniwersytetu
  gdańskiego
  - narodowi bohaterzy, np.twórca i dowódca
  “Kedywu”, zamordowany po wojnie przez
  komunistycznych
  zbrodniarzy w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej,
  czy przedwojenny major kawalerii Wojska Polskiego
  i dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK, zgładzony po wojnie
  w więzieniu j.w., są nikim.

  Cytując dalej profesora ... "Choć pewnie wielu nigdy
  nie nauczymy i nie przekonamy, bo są potomkami twórców systemu przemocy i pozostaną jego kontynuatorami,
  to zło zwycięża tylko wtedy, gdy dobro pozostaje bierne" ...

  Do pracy więc.

  28.09.2019. Doroczna uroczystość pod Barutem.

  W ostatnią sobotę września, jak co roku, spotkaliśmy się by oddać cześć
  i przypomnieć żołnierzy NSZ z oddziału kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, którzy
  we wsi Dąbrówka, na polanie „Hubertus” pod Barutem oddali swoje życie w 1946 roku.
  Znów, jak co roku, niebo było dla nas przychylne.
  Pomimo nocnej nawałnicy i porannych chmur,
  na czas naszej uroczystości słońce oświetliło polanę.

  W tym roku wśród nas
  zabrakło wojewody
  opolskiego, był jednak
  przedstawiciel premiera
  Morawieckiego. Był również dyrektor generalny Urzędu
  Wojewódzkiego w Katowicach, reprezentując wojewodę
  śląskiego. Byli parlamentarzyści, z senatorem Probierzem
  i posłem Pyzikiem. Był starosta gliwicki. Byli kombatanci ŚZŻAK i ZŻNSZ, byli leśnicy.
  Jak zawsze nie zawiedli policjanci z miast i powiatów strzeleckiego i gliwickiego.
  Nie zawiodły też klasy mundurowe z Knurowa i Pyskowic.
  Nieco słabiej były reprezentowane inne szkoły i ich
  sztandary ale, jak stwierdził kolega z ŚZŻAK,
  najważniejsze, że tradycja jest
  podtrzymywana i uroczystość
  co roku się odbywa.

  Ciekawe, jaki wpływ na udział
  w niej miały zbliżające się wybory parlamentarne i jak
  dalej potoczą się losy jej uczestników.

  Przewodnictwo mszy św. objął
  tym razem ks. ppłk. Krzysztof
  Smoleń, z garnizonowej parafii
  p.w. św. Barbary w Gliwicach.
  Homilię wygłosił ksiądz Jerzy
  Andrzej Klichta, ale jego słowa
  wywołały tym razem mieszane
  uczucia wśród słuchaczy. No cóż, nie zawsze udaje się trafić w dziesiatkę, stwierdził
  znajomy członek Bractwa Kurkowego.

  Przedstawiciel premiera odczytał list
  z przesłaniem do uczestników wydarzenia
  z ciepłymi słowami podziękowania
  i szacunku za pielęgnowanie cennej dla
  potomnych tradycji.
  W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej
  dr Tomasz Greniuch, z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Opolskiej Delegatury IPN,
  zabrał głos przypominając co wydarzyło się na polanie Hubertus 73 lata temu.

  Dobrym słowem, po zakończeniu części
  oficjalnej, podzieliły się z nami córki
  żołnierzy NSZ, które niezależnie od
  okoliczności, przyjeżdżają rokrocznie
  na polanę pod Barutem.
  Przebijało z nich uczucie wiary i nadziei,
  że pamięć o bliskich nam przodkach
  i ich towarzyszach, którzy oddali swoje
  życie dla następnych pokoleń,
  nie zaginie. A ci, co czują to
  w sobie, zawsze będą wracali do miejsc takich jak polana „Hubertus”.

  W tym duchu swoich wypowiedzi udzielili, obecnej na miejscu gliwickiej telewizji
  „Imperium”, kombatanci i włodarze gminy i powiatu. Teraz czekamy na publikację
  programu, poświęconego temu wydarzeniu ( na: https://tvimperium.pl/ ).
  Jak zawsze, w trakcie uroczystości, major (!) Biś poprowadził Apel Pamięci wraz
  z salwą honorową, po czym poszczególne delegacje, u stóp krzyża partyzanckiego,
  złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

  Rutynowo podkład muzyczny zabezpieczyła
  orkiestra ze Świbia, a chór parafialny
  z Wielowsi śpiewem wsparł wokalną
  cześć programu.
  Organizatorzy, w tym rownież SPAK, zebrali
  komplementy za fachowo poprowadzoną
  uroczystość.

  A my przy redakcji powyższej wiadomości
  skorzystaliśmy z fachowo wykonanych zdjęć
  m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury Wielowieś,
  Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Panią Agnieszkę Dłuciok.
  Dziękujemy !

  20.09.2019. Ślubowanie, zebranie i tropy.

  W piątek rano uczestniczyliśmy w dorocznej uroczystości, która stanowi trwały rytuał w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Stefana “Grota” Roweckiego w Gliwicach.
  W ślubowaniu nowoprzyjętych uczniów klas pierwszych.

  W tym roku zabrakło zwyczajowych gości,
  w osobach przedstawicieli WKU i garnizonu,
  nie było też prezesa gliwickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy
  Armii Krajowej.
  Ich kalendarze były pełne służbowych
  zobowiązań. Byliśmy jednak my, co pozwoliło
  na rzadką dyskusję w gabinecie dyrektora
  o ciekawych wątkach lokalnej i krajowej
  historii a także postaciach jej bohaterów.

  Po przysiędze w Gliwicach uczniowie złożyli kwiaty pod
  pamiątkową tablicą patrona szkoły. W Pyskowicach
  Instytut Pamięci Narodowej
  zaś udostępnił wystawę
  o kapitanie Robercie Oszeku,
  dowódcy pociągu pancernego
  “Korfanty” z czasów
  III Powstania Sląskiego.

  Zestaw 9 tablic można było obejrzeć na skwerze przed Zespołem
  Szkół im. Marii Konopnickiej.

  Tropy bohaterów biegną
  wzdłuż i wszerz naszego kraju, musimy ich tylko poszukać.
  Często wręcz fascynujące życiorysy tych
  niezwykłych ludzi
  mogą być inspiracją
  dla następnych pokoleń. Trzeba je jednak odkryć
  i poznać. Tak jak ten, kapitana polskiej marynarki
  wojennej z Zabrza, który sam jeden może być
  przykładem tragicznych losów synów naszej
  śląskiej ziemi. Tragicznych i pięknych zarazem.

  A my jeszcze tego samego dnia odbyliśmy nasze
  kwartalne zebranie, na którym kłębiło się
  od ciekawych zagadnień do dyskusji. Nasz nowo
  poznany gość z ZŻ NSZ zabrał głos w sprawie
  zbliżającej się uroczystości pod Barutem, a prezes
  o konieczności upamiętnienia bohaterów powstań śląskich i II wojny światowej.

  Będzie się działo oj, będzie. Tylko rąk nie dość znowu i głów.

  6,7,8.09.2019. Gliwice, Namysłów, Gierałtowice.

  W ostatnich dniach minionego tygodnia wzięliśmy udział w trzech niezwykłych
  wydarzeniach. Każde z nich było inne, ale miały wspólny mianownik.
  Wszystkie poświęcone były ludziom, którzy walczyli o wolność Polski i Polaków.
  W piątek, korzystając z oferty organizatorów rocznicy obrony Westerplatte
  w Bojkowie 1 września, siedzieliśmy na widowni niewielkiego teatru
  “Stara Kotłownia” mieszczącego się w budynku
  Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach przy
  ul. Barlickiego 3.
  Oklaskiwaliśmy monodram,
  oparty na zapiskach kapitana
  Franciszka Dąbrowskiego,
  jednego z dowodców placówki
  Westerplatte we wrześniu
  1939 roku, wykonany przez Dawida Szóstaka. Kameralne
  warunki tej niewielkiej sceny i zestaw osobowy widowni, na
  której rozpoznaliśmy twarze znane z innych
  patriotycznych uroczystości, odbywających
  się w mieście i powiecie, spowodowały
  znakomity efekt.
  Amatorski, a równocześnie sugestywny
  przekaz treści zapisków oficera, który znalazł się w miejscu
  i czasie o historycznym znaczeniu dla potomnych, był
  emocjonalnie doskonały.

  Oszczędna narracja,
  wyważona gestykulacja
  i dojrzała osobowość aktora
  zasłużyły na długie brawa.
  To było prawdziwe przeżycie. I pomyśleć, że
  wykonawcą był amator !

  W sobotę, na zaproszenie kolegów ze SPAK O/Namysłów
  i tamtejszej grupy członków “Solidarności” wzięliśmy udział
  w odsłonięciu pamiątkowej
  tablicy w trzydziestolecie
  powstania legalnych
  struktur
  NSZZ “Solidarność”
  opolskich leśników.

  Leśnicy, których
  rokrocznie spotykamy na uroczystościach w Barucie uznali
  za istotne przekazanie następnym pokoleniom pamięci o
  minionych wydarzeniach
  i odchodzących działaczach, którzy w warunkach
  systemu komunistycznego przetaczali koło historii
  na drugą stronę.

  Wprawdzie
  padał deszcz,
  ale słowa
  kapelana Armii Krajowej poświęcającego tablicę
  wybrzmiały echem wśród zebranych: - Tamte dni
  i tamta
  solidarność Polaków nie mogą zaginąć, bo i my
  jako naród zaginiemy. W “funkcyjnej” stodole zebrani wysłuchali
  uczniowskiego wykonania
  piosenek Jacka Kaczmarskiego
  i poezji stanu wojennego,
  dumając z refleksją nad
  przemianami ostatnich lat. Wokół stał las, w ogniu trzaskały
  polana a na ruszcie skwierczały wędliny. Obecny na spotkaniu
  z-ca przew. Kom. Reg. Związku
  również podniósł kwestię pamięci
  o bohaterach tamtych dni. I słusznie.
  Bo oni byli wśród nas.

  Zaś w niedzielę, przy kościele pod
  wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach,
  na zaproszenie naszej koleżanki mgr Urszuli Kaczmarczyk,
  uczestniczyliśmy w poświęceniu odnowionego pomnika nagrobnego
  księdza Władysława Roboty.

  Postać tego wieloletniego proboszcza lokalnej parafii,
  zasługuje ze wszech miar na pamięć i popularyzację.
  Był On bowiem niezłomnym bojownikiem o polskość ziemi ślaskiej, trwałość jej tradycji
  i wiary katolickiej wśród Ślązaków. Ksiądz Robota był też odważnym pasterzem, który
  odmówił opuszczenia “swoich owieczek” w obliczu niemieckiej agresji w 1939 roku.
  Za swoje przekonania i postawę zginął bestialsko zamordowany w obozie pod
  Nieborowicami 8 września 1939 roku. W niedzielę minęło 80 lat od Jego śmierci.

  W kościele, który powstał dzięki Jego staraniom,
  podczas mszy św.
  prowadzący liturgię
  ksiądz biskup
  Adam Wodarczyk
  przypomniał zasługi
  księdza-męczennika dla
  lokalnej społeczności. Mówiła też o nich historyk Urszula Kaczmarczyk, podczas
  spotkania w parafialnej sali po uroczystości przy grobie ksiedza Władysława.

  A tam, wśród wieńców i wiązanek nie zabrakło również kwiatów, które złożył
  w imieniu naszego Stowarzyszenia Prezes gliwickiego Oddziału SPAK.

  ( Zobacz też Archiwum - Historia - Ksiądz Władysław Robota.
  Pasterz i męczennik za sprawy Boga i ludzi
  )

  31.08-01.09.2019. 80 rocznica wybuchu wojny.

  W tym roku obchodziliśmy kolejną dziesiątkę rocznicy wybuchu największego
  i najtragiczniejszego pod względem ilości ofiar konfliktu zbrojnego w dziejach świata.
  II wojny światowej. Kiedy analizujemy z dystansu
  czasu wypadki, które do tego doprowadziły,
  trudno nie zgodzić się z opinią
  prezydenta RP Andrzeja Dudy,
  wygłoszoną 1 września podczas
  centralnych uroczystości
  w Warszawie, jak też licznych
  historyków, że zbrojny napad na Polskę w 1939 roku był oczywistą
  konsekwencją przyzwolenia świata na niemiecki “pokojowy”
  Anschluss Austrii, aneksję zachodnich Czech, litewskiej Kłajpedy
  a później opanowanie reszty Czech,
  Słowacji i Moraw.
  Przyzwolenie bowiem na zło
  wcześniej czy pózniej kończy się
  jego niekontrolowanym rozprzestrzenieniem.

  W minioną sobotę,
  w przeddzień rocznicy, w budynku dawnej radiostacji
  w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone zorganizowanej tam przez Gestapo 31 sierpnia 1939
  roku prowokacji i pierwszej ofierze mającej się
  rozpocząć wojny; mieszkańcowi Łubia k/Pyskowic
  powstańcowi śląskiemu Franciszkowi Honiokowi.

  Przeprowadzona przez historyków wymiana opinii i wiedzy o tamtych wydarzeniach,
  połączona była z prezentacją dostępnych publikacji w tym temacie. Ostatnią z nich
  była pozycja zatytułowana: Franz (Franciszek) Honiok 1899-1939 Pierwsza ofiara
  II wojny światowej, autorstwa mgr Krzysztofa Kruszyńskiego i jego uczniów:
  Martyny Werle, Michała Dylewskiego i Kacpra Jatty ze Szkoły Podstawowej nr 8
  w Gliwicach - Bojkowie.
  Autorzy byli obecni na sali.

  Po spotkaniu złożono kwiaty
  i wieńce pod pamiątkową
  tablicą u stóp drewnianej
  wieży nadawczej radiostacji.

  Obecny był Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta i gliwiccy parlamentarzyści.

  W niedziele zaś, jak co roku, na cmentarzu w Bojkowie o 4.45 uczestniczyliśmy
  w uroczystej zbiórce i apelu upamiętniającym godzinę pierwszej salwy z pancernika
  Schlezwig-Holstein skierowanej na posterunek Westerplatte w Zatoce Gdańskiej, na którym swoją
  służbę odbywali jej obrońcy, a wśród nich
  chor. Aleksander Szewczuk i kpr. Michal Plewak.

  U Ich grobów, stanęły warty honorowe, obecne były
  rodziny, okoliczni mieszkańcy, uczniowie z pobliskiej szkoły, harcerze, dowódcy i kompania honorowa wojska,
  górnicy, strażacy, przedstawiciele władz. Jak zwykle uroczystość na bojkowskim
  cmentarzu była przejmująca i piękna. Cisza, w której można było słuchać głosu
  prowadzącego, spokojny samotny śpiew solistki, modlitwę kapłana i refleksje
  przedstawiciela władz miasta, była najlepszym akordem myśli i uczuć obecnych
  z bohaterami, którzy odeszli. Świt przebijał się z wolna przez mrok w którym
  wybrzmiał jeszcze apel poległych i salwa kompanii honorowej gliwickiego 6 batalionu
  powietrzno-desantowego. Na grobach Westerplatczyków spoczęły kwiaty i znicze.
  W tym również nasze.
  Tego dnia miała jeszcze miejsce harcerska prezentacja programu o czasach walki
  i oporu a w pobliskim kościele odprawiono mszę św w intencji spoczywających
  na cmentarzu żołnierzy września 1939 roku oraz pokoju na świecie.

  15-24.08.2019. Święto wojska i pogrzeb.

  Po raz pierwszy w powojennej historii Polski w Katowicach, a więc poza Warszawą,
  odbyły się centralne obchody święta Wojska Polskiego. Przygotowujące się na tę
  okazję władze miasta i województwa nie doceniły zainteresowania Ślązaków tym
  wydarzeniem. Grochówki zabrakło. Korki stały wszędzie. Nie mówiąc o kompromitacji
  kolei, której “w pełni zautomatyzowane” składy odmówiły posłuszeństwa, w zabraniu
  tłumów zgromadzonych na licznych stacjach, i nieudanej próbie dowiezienia wszystkich
  zainteresowanych na miejsce i na czas.

  Kilkaset tysięcy rodaków
  ( prawdopodobna liczba to 250-300
  tys. ), a zwłaszcza ich najmłodsza
  generacja, miało jednak frajdę
  oglądając na niebie, a na ziemi nawet
  dotykając, próbki potencjału
  sprzętowego i ludzkiego rodzimej i sojuszniczych armii. Obecny był prezydent RP,
  a jakże, i wielu oficjeli w garniturach i mundurach.
  Defilada była imponująca.

  A potem nagle zmarł nasz kolega i współpracownik
  Tadeusz Puchałka, którego pogrzeb
  w sobotę 24 sierpnia zgromadził na
  cmentarzu w Gierałtowicach wielu znajomych. Przy licznych okazjach,
  na uroczystościach i patriotycznych wydarzeniach pan Tadeusz
  był obecny ze swoim aparatem fotograficznym zasilając nas
  swoimi zdjęciami.
  Był autorem artykułów o tematyce wojennej i historycznej
  w lokalnej prasie. Na naszej stronie przy wielu wpisach są
  ujęcia Jego autorstwa. Będzie nam Go brakowało.
  ( zobacz też Archiwum - Historia - Tadeusz Puchałka - Nekrolog )

  ( Przy redagowaniu powyższej informacji wykorzystano zdjęcia SPAK O/Pyskowice. )

  1-3.08.2019. Powstanie, pamięć i tożsamość.

  Minęła kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwszego sierpnia
  o godzinie 17.00 w całym kraju rozległy się syreny alarmowe znacząc godzinę “W”
  bohaterskiego zrywu zbrojnego podziemia stolicy, który 75 lat
  temu w warunkach upadającego niemieckiego totalitaryzmu
  III Rzeszy przypomniał światu że jeszcze Polska nie zginęła.

  Dowództwo Armii Krajowej wspólnie
  z jednostkami Narodowych Sił
  Zbrojnych i Batalionów Chłopskich
  podjęło decyzję o rozpoczęciu walki
  ze znianawidzonym okupantem. Liczono na wsparcie stojącej na
  drugim brzegu Wisły “sojuszniczej”
  armii Stalina ale sowieccy dowódcy
  w cichym porozumieniu z Niemcami woleli patrzeć na ginących
  Polaków niż ogladać ich zwycięstwo.
  My w Gliwicach tego roku na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa
  i Marcina Strzody przy dźwiękach syren znów obejrzeliśmy symboliczną akcję
  miejscowego klubu Gazety Polskiej wstrzymującego ruch na kilka minut.
  Kibice Piasta Gliwice zebrani pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w tym samym czasie
  wznieśli okrzyki ”Cześć i chwała bohaterom !” i tylko Rynek przestał być na tę okazję
  miejscem zebrania gliwickich patriotów.

  W Warszawie centralne władze państwowe
  z prezydentem Dudą mocno zaznaczyły
  Powstanie w kalendarzu patriotycznych
  wydarzeń i trzeba przyznać że Polacy
  coraz piękniej przeżywają tę datę. W bieżącym roku nawet niemiecki minister
  spraw zagranicznych, obecny w Warszawie, wydawał się pełen gorących uczuć dla
  Powstańców Warszawskich i Polaków. Cóż, gdy niemieckie
  uczucia kończą się na poziomie słów a ich poczucie
  odpowiedzialności za wojenne zbrodnie i grabieże dokonane
  w Polsce nie uwzględnia zadośćuczynienia.

  Pamięć jest jednak nasza a my
  pamiętać będziemy, bo pięknych ludzi
  i ich czynów zapomnieć się nia da.

  Pamiętać będziemy więc także o naszej
  koleżance Marysi Nowak-Kowalskiej,
  która po walce z nowotworem odeszła
  od nas w niedzielę 28 lipca o 9.37 rano.
  Jej pogrzeb zgromadził w kościele św. Katarzyny i na cmentarzu w Toszku setki osób.
  Honory przyszli jej oddać włodarze powiatu gliwickiego, mieszkańcy, pacjenci i koledzy
  z Liceum Ogólnokształcącego w Pyskowicach, szpitali i przychodni gdzie pracowała
  i slużyła ludziom. Maryna była instytucją i wszyscy którzy z nią się zetknęli kochali ją
  i szanowali w sposób w jaki kocha się i szanuje szefa, ojca, matkę i przyjaciela.

  Jej liczna rodzina i koledzy powtarzali w rozmowach
  że jej obecność wśród nas jest trwała i niezależna od
  czasu i okoliczności. Tak jak pamięć o jej ojcu, który
  za swoją działalność konspiracyjną został po wojnie
  wskazany przez ówczesną “władzę ludową” do kary śmierci, lecz na skutek interwencji prawniczej
  skazany na niższą karę i objęty amnestią.
  Idąc w ślady ojca była wraz z mężem
  współzałożycielem gliwickiego oddziału SPAK i tak jak wielu innych społecznych
  organizacji ich członkiem i motorem. Koledzy i koleżanki z klasy pamiętać ją będą
  zawsze jako szefa samorządu a potem niezbędne przedłużenie ich życia rodzinnego
  i środowiskowego. Jej niespożyta energia i zaangażowanie nadawały ton i dostarczały
  niezbędnej wiary w sens wielu przedsięwzięciom i pomysłom.

  Czas płynie ale Ona pozostanie wśród nas.

  8-20.07.2019. Wyjazd i praca w Jampolu.

  Na początku lipca wraz z kolegami z bytomskiego Towarzystwa Miłośnikow Lwowa
  i Kresów Południowo-Wschodnich a także Towarzystwa "Pomaganie Łączy Ludzi"
  z Knurowa kilku naszych członków przebywało
  na Ukrainie, gdzie pomagaliśmy w porządkowaniu
  niszczejących cmentarzy
  i pozostałości polskiej
  kultury dawnej
  Rzeczpospolitej.

  Nasza wyprawa była
  częścią 10-tej edycji akcji “Mogiłę Pradziada Ocal od
  Zapomnienia”, w której uczestniczyło ponad tysiąc osób
  z całej Polski. Kolumnę samochodów z uczestnikami wyprawy, w tym również nas,
  poprowadził tym razem pojazd Andrzeja Dery Sekretarza Stanu Prezydenta RP.
  Odcinkiem działań naszej grupy był cmentarz w Jampolu na Podolu, dawnej strażnicy
  przygranicznej w woj. bracławskim, założonej przez Jana Zamoyskiego dla obrony
  Rzeczpospolitej przed najazdami Turków. Nie ostał się w nim zamek, kościół wysadzili
  w powietrze sowieci, a jedynym śladem polskiego panowania na tych terenach jest
  obecnie cmentarz. I to na nim, w wyniku naszej pracy,
  powróciła świeżość do licznych pomników i nagrobnych
  płyt, z których wiele zasługuje na miano prawdziwych dzieł sztuki.

  Do celu podróży dotarliśmy
  przez Radymno i Mościska
  po 18 godzinach jazdy drogami z niezliczonymi ubytkami
  w nawierzchchni i dziurami, często wielkości lejów po
  bombach lotniczych. Sympatyczni mieszkańcy
  miasteczka byli zdziwieni, że są ludzie, którzy
  robią cokolwiek za darmo. Mer wsparł nas
  jednak darmową akomodacją w lokalnym
  hotelu.

  Klimat w zasadzie
  jest tam podobny
  do naszego z tym,
  że w powietrzu
  nie ma komarów.

  Wśród chaszczy i zarośli walczyliśmy z przyrodą, uważając na liczne węże, żmije
  i jaszczurki, które wkrótce pojawiły się na stopniowo oczyszczanych połaciach
  cmentarza.
  Przeżycia, których dostarczyła nam
  praca, i świadomość uczestniczenia
  w tak pięknym i ważnym
  przedsiewzięciu, pozostawiły w nas
  niezatarte wspomnienia, utrwalone
  również na licznych fotografiach.

  Nasza 6 osobowa grupa była jedyną z Górnego Sląska. Obok nas
  w Jampolu pracowali młodzi ludzie z wojewodztwa wrocławskiego
  i Warszawy.
  Dziekując wszystkim za współpracę i poświęcenie czasu przeznaczonego na wakacje,
  wytężonej pracy dla zachowania pamięci naszych przodków, załaczamy zdjęcia z tego
  jedynego w swoim rodzaju urlopu.

  11.07.2019. Rocznica „Krwawej Niedzieli”.

  Jako uzupełnienie poprzedniej informacji należy przypomnieć jeszcze rocznicę
  ludobójstwa na Wołyniu 1943 roku. Masowej zbrodni z premedytacją zorganizowanej
  i przeprowadzonej przez Ukraińską Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich
  Nacjonalistów na Polakach, Żydach i tych Ukraińcach, którzy swoich sąsiadów - Polaków chronili, wspierali i starali się bronić.
  Śmierć poniosło wówczas do 150 tysięcy bezbronnych kobiet, dzieci, starców i mężczyzn; obywateli państwa polskiego.
  Kulminacją trwających wiele miesięcy działań była „Krwawa Niedziela”, której data
  została uznana przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z 22 lipca 2016 roku za
  Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ukraińskich Nacjonalistów.

  ________________________________________________________

  Informacje o wcześniejszych wydarzeniach
  znajdują się w zakładce Archiwum - Wydarzenia