STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  04-10.09.2023. Śmierć i jej znaczenie dla pokoleń.

  W poniedziałek 4 września pożegnaliśmy majora Stanisława Turskiego.
  Żołnierza Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych oddziału kpt. „Stepa”.

  Urodzony w 1929 roku miał 10 lat gdy wybuchła wojna ale jego potrzeba
  włączenia się w działania starszych kolegów z oddziałów partyzanckich była silniejsza
  od ograniczeń wieku. Jako łącznik i kolporter prasy
  podziemnej działał na terenie Podbeskidzia, a po
  zakończeniu wojny przeniósł się
  na Śląsk, gdzie w Gliwicach
  założył warsztat krawiecki.

  W czasach „Solidarności” był
  aktywnym członkiem ruchu pomagając prześladowanym rodzinom
  i służąc radą działaczom Związku. W ostatnim okresie życia brał
  udział w spotkaniach z młodzieżą
  i wydarzeniach patriotycznych jako świadek historii.

  Za swoją działalność awansowany
  do stopnia majora został odznaczony Krzyżem Wolności
  i Solidarności w 2018 roku ( na zdjęciu poniżej ).

  W kościele p.w. Krzyża Świętego w Gliwicach oddaliśmy
  hołd temu zasłużonemu Polakowi, a na Cmentarzu
  Komunalnym
  uczestniczyliśmy
  w Jego pochówku.
  Cześć Jego pamięci !

  My będziemy pamiętać o Nim jako uczestniku
  rokrocznych uroczystości w Barucie.

  A 1o września
  w Markowej na Lubelszczyźnie wraz z milionami
  Polaków bezpośrednio i zdalnie uczestniczyliśmy
  w uroczystości
  beatyfikacji rodziny
  Ulmów, która swoją
  postawą dała
  świadectwo
  najwyższym wartościom chrześcijańskim, oddając
  swoje życie w ofierze za innych ludzi.

  Jak wiemy w 1944 roku ojciec rodziny, będąca
  w ciąży matka, 6 dzieci i chroniący się w ich domu
  6 osób narodowości
  żydowskiej zostało
  zamordowanych przez
  niemieckich żandarmów
  w czasie trwającej
  na ziemiach polskich okupacji niemieckiej.

  Podstawą egzekucji było drakońskie prawo okupanta,
  zabraniające pomocy Żydom pod groźbą kary śmierci.
  Świadomi ryzyka rodzice podjęli się pomocy znanym sobie członkom
  tej narodowości. W tym dwojgu dzieciom, dając
  świadectwo miłości bliźniego, do granicy ofiary
  życia własnego i swojego potomstwa.
  Ale to ryzyko podjęli.
  Niemcy nie oszczędzili nikogo. A na sugestię by
  zostawić dzieci, dowódca żandarmów miał
  odpowiedzieć, że zabijając wszystkich oszczędzi
  kłopotu gminie.

  W uroczystości wzięły udział najwyższe władze Rzeczpospolitej z Prezydentem,
  Premierem i panią Marszałek Sejmu.
  Tak się dzieje, gdy śmierć członków narodu, ma znaczenie dla pokoleń.

  01.09.2023. Kolejna rocznica pamiętnego dnia.

  Historia Polski to daty radosne i smutne.
  A ten dzień na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako jeden
  z najtragiczniejszych. Napad Niemiec hitlerowskich na Polskę 1939 roku i początek
  Drugiej Wojny Światowej.
  W skali kraju są dwa ważne miejsca dla
  upamiętnienia tego wydarzenia.
  Wieluń i Westerplatte.

  W pierwszym z nich
  niemieccy agresorzy
  porannym nalotem
  zbombardowali przygraniczne miasto w którym
  zginęło 100 - 200 osób a zniszczenia budynków
  ocenia się na 75 %.

  W drugim załoga
  posterunku polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej zaatakowana
  o godzinie 4.45
  kanonadą
  z niemieckiego
  pancernika Schlezwig-Holstein przez 7 dni i nocy
  bohatersko broniła napastnikom dostępu do tego
  skrawka
  polskiej
  ziemi, aż do momentu kapitulacji.

  W skali lokalnej, w różnych miejscach,
  odbywają się tego dnia uroczystości.
  My od dziesięciu lat wspieramy swoją
  obecnością organizatorów porannego
  apelu na cmentarzu w Bojkowie, gdzie
  znajdują się groby dwóch bohaterów
  Westerplatte: kaprala Michała Plewaka
  i chorążego Edwarda Szewczuka.

  Tym razem zaszczycili nas swoją obecnością ksiądz biskup
  Sławomir Oder - nowy ordynariusz Diecezji Gliwickiej
  i Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek.
  Jak zwykle gliwickie jednostki wojskowe zabezpieczyły
  rytuał apelu poległych i salwy honorowej a harcerze
  i uczniowie z pobliskiej szkoły dopełnili program
  recytacją i śpiewem.

  Niektórzy z nas zaraz po uroczystości udali się na Plac
  Krakowski w Gliwicach gdzie wcześniej zamówiony
  dźwig pomógł nam umieścić ostatnie tablice z datami
  powstań na fasadach budowanego tam pomnika. Jak widać zbliżamy się do szczytu
  obelisku i już niedługo znajdzie się tam tymczasowe przekrycie konstrukcji. Potem zaś
  będzie kolej na otoczenie, ale to już w przyszłym roku.

  25.08.2023. Uroczystość w lesie panewnickim.

  Odpowiadając na zaproszenie katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
  uczestniczyliśmy w uroczystości przekazania pieczy nad miejscem upamiętnienia
  żołnierzy Armii Krajowej,
  walczących z Niemcami
  w czasie wojny w tym
  rejonie, Śląskiej
  Brygadzie Obrony
  Terytorialnej.

  Gest ze wszech miar godny naśladowania.
  Biorąc pod uwagę
  specyfikę służby
  pełnionej przez
  jednostki O.T.
  wydaje się, że wiele
  miejsc pamięci
  o naszych bohaterach
  czeka na podobny
  akt uporządkowania i nobilitacji.

  Sama uroczystość, zorganizowana na
  wojewódzkim szczeblu
  instytucji państwowych
  przy udziale wojska,
  górników, leśników,
  straży pożarnej i Kościoła miała niezwykle podniosły charakter.

  Była ponadto związana z odnowieniem obelisku
  i jego otoczenia przy współudziale organizacji
  społecznych, w tym Śląskiego Okręgu Światowego
  Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
  Miejscem uroczystości był las pod Katowicami gdzie
  w czasie wojny mieściła się baza partyzantów zbrojnego
  podziemia związanego z Oddziałem Wydzielonym AK
  pod dowództwem ppor. Wacława Andryszaka ps. „Wiesio”.

  Historia tego oddziału i jego dowódcy była bohaterska ale i tragiczna, łącznie
  z członkami rodzin jego żołnierzy, którzy także po wojnie musieli zmagać się
  z wrogimi działaniami władz uważającymi siebie za polskie.
  Na tym tle aktywność organizatorów uroczystości w podkatowickim lesie
  musi budzić ulgę, szacunek i satysfakcję. A dodatkiem do dawnego obelisku
  i upamiętnienia jednego dramatu tej ziemi stał się drugi, który miał miejsce
  zaledwie kilkanaście lat temu.

  14-15.08.2023. Obchody Święta Wojska Polskiego.

  Genezą wyboru daty 15 sierpnia jako narodowego święta polskich sił zbrojnych
  były działania wojenne roku 1920 kiedy to owładnięta rewolucyjnym wirem
  Rosja podjęła zbrojną ofensywę przeciwko odradzającemu się polskiemu państwu
  z zamiarem połączenia się z komunistycznymi ugrupowaniami w Niemczech
  i Europie Zachodniej.
  Decydującym zwarciem Armii Czerwonej i jej Zachodniego Frontu pod dowództwem
  gen. Tuchaczewskiego była Bitwa Warszawska rozegrana pomiędzy 13 a 25 sierpnia
  w której po stronie
  polskiej dowodził
  Naczelny Wódz
  Józef Piłsudski.

  W wyniku dobrze
  przemyślanych
  manewrów sił polskich
  wiążących front a równocześnie otaczających i uderzających na tyły przeciwnika
  Rosjanie znaleźli się w odwrocie ponosząc ciężkie straty pod uderzeniami Polaków.

  W heroicznym ataku 14
  i tryumfalnym zwrocie
  sytuacji na froncie 15
  sierpnia wielu widziało
  działanie „siły wyższej”;
  zwycięstwo wiary
  i tradycyjnie w Polsce
  obchodzonego Święta
  Matki Boskiej Zielnej przypadającego właśnie tego dnia.

  My zaś, po 103 latach od tamtych
  wydarzeń, na zaproszenie Dowódcy
  Garnizonu Gliwice, 14 sierpnia
  wzięliśmy udział w obchodach
  Dnia Wojska Polskiego
  obejmującego wieczorną mszę św.
  w kościele św. Barbary, przemarsz pochodu na plac imienia
  Marszałka i uroczystość pod Jego pomnikiem.

  A tam ucieszyła nas obecność
  mieszkańców miasta choć plac
  tonął w mroku a przemówienia
  mogły nużyć młodszych uczestników wydarzenia, którzy
  jednak odzyskali wigor po zakończeniu uroczystości,
  przy zbieraniu łusek po salwie honorowej.
  Były też kwiaty i wieńce które również my złożyliśmy
  z powagą, aczkolwiek już dzień, dwa później miejsce to odzyskało swój rozrywkowy
  charakter wśród fontann i słupków do ćwiczeń gdzie nasze dowody pamięci,
  zdawało się, leżały tam przez przypadek.

  01.08.2023. Rocznica wybuchu Powstania.

  Jak co roku pierwszy dzień sierpnia upływa w Polsce pod znakiem pamięci
  o bohaterach i ofiarach zrywu powstańczego Warszawy 1944 roku.

  Główne uroczystości odbywają się w stolicy, ale
  niemal w każdym innym mieście organizowane są
  mniej lub bardziej oficjalne zgromadzenia rodaków, starszych i młodszych,
  poświęcone pamięci
  ludzi i wydarzeń,
  które tego dnia
  o godzinie 17.00 miały swój początek w umęczonym niemiecką okupacją mieście.

  W Gliwicach środek
  ciężkości obchodów przypadł na uroczystość przy
  grobie bohatera powstania pułkownika Edmunda
  Krzywdy-Rzewuskiego,
  który jako jeden
  z dowódców Armii
  Krajowej walczył
  w Warszawie a także innych częściach kraju
  z hitlerowskim okupantem.
  Odczytano historię
  Jego życia
  a prowadzący uroczystość, w imieniu katowickiego
  Oddziału IPN, Jan Kwaśniewicz oznaczył mogiłę
  żołnierza i Jego żony plakietką Instytutu,
  umieszczaną na grobach polskich bohaterów walki
  o naszą wolność i niepodległość z niemieckim
  najeźdźcą, ale nie tylko.
  Podczas spotkania przy grobie, na cmentarzu centralnym przy ulicy Kozielskiej, głos
  zabrała pani Krystyna Sowa, reprezentując Radę Miasta Gliwice, prawnuk pułkownika
  Wojciech Żywolt w imieniu rodziny, a także proboszcz parafii garnizonowej ksiądz
  pułkownik Krzysztof Smoleń, który odmówił modlitwę pamięci i zawierzenia
  Bogu duszy zmarłego żołnierza.
  Na zakończenie uroczystości oddano hołd i złożono kwiaty i wieńce na Jego grobie.

  02-11.07.2023. Pamięci ofiar Krwawej Niedzieli.

  Jak co roku, w pierwszą niedzielę lipca na Jasną Górę zjechali Kresowianie
  i ich potomkowie. Światowy Kongres Kresowian upamiętnił swoją pielgrzymką
  do Częstochowy wszystkich Polaków; żywych,
  umarłych i pomordowanych, których korzenie
  tkwiły i wciąż tkwią w ziemiach od wieków
  związanych z Rzeczpospolitą Polską.

  Obecna wojna na
  Ukrainie zmieniła
  optykę zaciekłych
  przeciwników Polski,
  nie zmieniła jednak historycznych faktów, z którymi
  muszą się pogodzić ich manipulatorzy.

  Punktem
  kulminacyjnym
  walk polsko-ukraińskich okresu II wojny światowej
  i ludobójstwa polskiej ludności cywilnej przez
  Ukraińcow, zwanego często "Rzezią Wołyńską" w 1943
  roku była Krwawa Niedziela
  11 lipca, gdy oddziały UPA
  zaatakowały niemal 100 polskich miejscowości na kresach.

  Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 roku
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  ustanowił 11 lipca Narodowym
  Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa
  dokonanego przez ukraińskich
  nacjonalistów na obywatelach
  II Rzeczypospolitej Polskiej.

  W tym roku
  obchodzimy
  80 rocznicę
  tych
  tragicznych wydarzeń.

  Nasi koledzy uczestniczyli w minionym
  tygodniu w Zjeździe Jasnogórskim,
  ale
  również
  przy
  Grobie
  Nieznanego Żołnierza w uroczystości w Warszawie,
  a także Gliwicach.

  Wszędzie Krzyż
  Golgoty Wschodu
  przypominał obecnym czym była ta zbrodnia
  ludobójstwa, dokonana pod przywództwem nie tylko
  zbrojnych ugrupowań
  nacjonalistów
  ukraińskich,
  ale także licznych rzesz ludności cywilnej,
  która mordowała swoich wieloletnich sąsiadów,
  a czasem i członków rodzin.

  W atakach na naszych rodaków z terenów przedwojennego województwa wołyńskiego
  miało zginąć 50-60 tys. Polaków. W wyniku działań odwetowych podjętych
  przez polskie grupy zbrojne prawdopodobnie zginęło ok. 2-3 tysięcy Ukraińców.

  29-30.06.2023. W Katowicach i Gliwicach.

  W czwartek zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym pogrzebie
  pięciu niezłomnych bohaterów, powojennego podziemia antykomunistycznego,
  których szczątki wydobyto z bezimiennych mogił
  skazańców straconych w więzieniach
  Raciborza i Katowic.

  Ś.p. Henryk Filipecki
  ps. „Tarzan”, Antoni
  Fojcik ps. „Tosiek”,
  Antoni Tkocz ps.
  „Antoś”, Władysław Grad i Marian Kostępski byli synami
  śląskiej ziemi i, jak powiedział obecny na uroczystości
  prof. Krzysztof Szwagrzyk, za służbę Jej zapłacili najwyższą cenę. Cenę własnego życia.

  Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej
  na Cmentarzu Komunalnym przy ul Murckowskiej
  w Katowicach powstała kwatera mogił żołnierzy
  niezłomnych, przy której
  przedstawiciele władz
  administracyjnych
  miasta, Kościoła, IPN,
  wojsko i mieszkańcy oddali hołd naszym bohaterom.
  Oprawę i mundurowy szyk zapewniła jednostka
  Obrony Terytorialnej.
  Przy grobach żołnierzy przybyłe delegacje złożyły wieńce
  m.in. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Morawieckiego.

  W piątek zaś, na zaproszenie dowódcy, uczestniczyliśmy w uroczystości 12 rocznicy
  powstania gliwickiej jednostki wojskowej „AGAT”, której umiejętności, dla znawców,
  można było ocenić już choćby na placu apelowym koszar przy ulicy Gen. Andersa.

  Na podium trybuny zebrali się przedstawiciele współpracujących z „AGAT-em” struktur
  mundurowych i cywilnych. Orkiestra jednostki wojsk
  powietrznych z Bytomia nadała rytm kolejnym
  punktom programu a
  elementy wyposażenia
  ( w tym helikopter
  dowództwa jednej
  z grup i obecne na
  placu pojazdy ) wskazywały na jej ciężar gatunkowy.

  Podczas rutynowej defilady obejrzeliśmy kunszt
  żołnierskiej sztuki „Równaj” i najwyższy poziom
  zgrania w jej zespołowej prezentacji.
  Po prostu miło było na to patrzeć i odbierać.
  Dowódca jednostki przyjął i podziękował za nasze
  życzenia, a my byliśmy wdzięczni za zaproszenie.

  I jeszcze o budowie. W następnym tygodniu przystąpiliśmy
  do montażu kolejnych płyt z datami powstań na trzonie pomnika.
  Choć przybywający na Plac Krakowski goście czasem zaskakują
  nas swoimi oczekiwaniami.

  Ostatnio sprzedawcy
  konsumpcyjnych frykasów
  zażądali aby nasz sposób
  transportowania materiałów
  budowlanych został
  podporządkowany ustawieniom
  ... ich namiotów.
  Wezwany za naszą poradą urzędnik miejski
  stanął po ich stronie, a po bezkompromisowej
  postawie kierownika budowy również Straż Miejska
  zażądała przestawienia samochodu z przyczepą
  dostawczą. Jak należałoby to nazwać ?
  Brakiem znajomości prawa i zasad funkcjonowania placu budowy ?
  Niekompetencją ? A może złą wolą ? Ostatecznie ustawiono namioty zgodnie
  z wynikową sugestią. Widok mówi sam za siebie.

  25-30.05.2023. Rocznica, święto i pomnik.

  Już po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bohaterów
  Walki z Totalitaryzmem.
  Ustanowiony w wyniku rezolucji Parlamentu Europejskiego z 19 września 2019 roku,
  przygotowanej dzięki zgodnemu wysiłkowi również
  polskich europosłów, dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu
  II wojny światowej.

  Uczczono w niej również
  działalność i datę
  śmierci Rotmistrza
  Witolda Pileckiego - 25 maja 1948 kiedy to
  w mokotowskim więzieniu dokonano Jego egzekucji.
  W tym roku przypada 75 rocznica śmierci Rotmistrza.

  Następnego dnia, na zaproszenie dowództwa 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego
  wzięliśmy udział w uroczystej celebracji święta tej gliwickiej jednostki, połączonej
  z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień jej członkom oraz defiladą na placu apelowym.

  Wśród gości była młodzież
  i dzieci rodzin żołnierzy,
  a także rosnące w ilość
  grupy mundurowe
  z lokalnych szkół
  i organizacji strzeleckich.

  W kończącej maj oktawie
  zamontowaliśmy jeszcze
  stalową konstrukcję stelaża
  i cztery pierwsze płyty na
  obelisku pomnika, w tym tą największą, upamiętniającą wybuch pierwszego polskiego
  powstania narodowego: Konfederacji Barskiej.

  I jeszcze, jako dodatek zamieszczamy kopię plakatu
  ( oglądać w powiększeniu ! ) Wojciecha Korkucia,
  wyróżniony na niedawnym biennale w Lublinie
  przez Jury, które jednak w wyniku interwencji kolegów
  grafików, zmuszone zostało do powtórnej oceny
  przedłożonych prac.

  Ciekawe. Widać można i tak.

  1-3.05.2023. Święto Konstytucji przed, po i praca.

  Obchodziliśmy majowe święta; pracy, flagi i konstytucji, znaczące początek
  tego najbardziej wiosennego z wiosennych miesięcy.

  Pierwszomajowe Święto Pracy, które
  ciekawym (?) zbiegiem okoliczności
  wypada w kościelny dzień imienin
  Świętego Józefa Robotnika,
  ziemskiego ojca Jezusa Chrystusa,
  jakoś pozostało z nami pomimo
  odchodzącego w przeszłość
  komunistycznego reżimu PRL-u.
  Czy to przypadek ?

  Obecne pokolenie dziadków
  i babć pamięta pewnie jeszcze
  obowiązkowe uczestnictwa
  w pochodach pierwszomajowych,
  grożące restrykcjami w pracy
  i szkole w razie niestawiennictwa.
  A dziś ?
  Mamy już „tylko” dzień
  wolny od pracy.
  Święto Flagi Państwowej kojarzy nam się z prawdziwym
  patriotyzmem, ale dniem wolnym od pracy nie jest.

  Być może Pomorzanie bijący rekord długości flagi
  państwowej ( 2755,8 m ) musieli wziąć sobie "wolne"
  w pracy, ale to nie to co "niedzielne" święto.

  Za to rocznica
  Konstytucji 3 Maja ma
  ze wszech miar słuszną
  tradycję obchodów, jako
  święta, z uwagi na swój
  historyczny i prawdziwie demokratyczny rodowód.

  Wielu z nas dopiero teraz dowiaduje się jak
  przełomowy charakter miało jej uchwalenie, w zniewolonej cesarskimi
  despotyzmami Europie XVIII wieku.
  Tylko Stany Zjednoczone Ameryki wyprzedziły nas tutaj w ewolucji ku nowoczesnej
  demokracji praktycznej, uchwalając swoją konstytucję. Ciekawe ile czasu musiało
  minąć od uznania myśli politycznej Monteskiusza
  ( 1689 - 1755 ) za jedynie słuszną, do wprowadzenia
  demokracji w jej formie konstytucyjnej, w wielu
  państwach Europy, uznających siebie obecnie za jej
  liderów.
  Niektóre do dziś mają trudności z jej zastosowaniem.

  W gliwickiej katedrze biskup senior Jan Kopiec odprawił
  uroczystą mszę, otwierającą program obchodów
  Święta Konstytucji 3 Maja w Gliwicach. W homilii przestrzegł przed niepowodzeniem
  w praktycznym przestrzeganiu prawa i Konstytucji. Zdradą i zaprzaństwem,
  które po 1793 roku doprowadziły nas do upadku państwa i utraty niepodległości.

  A my w tym duchu postanowiliśmy właśnie ruszyć z kontynuacją prac przy pomniku na
  Placu Krakowskim, montując zwieńczenie bazy, pod konstrukcję płyt z datami powstań.

  Oby pogoda nam sprzyjała.

  2-12.04.2023. Spotkanie, rocznica i święta.

  Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czyli potocznie - Wielkanoc.
  Sklepy mięsne i urzędy pocztowe zapełniają się niecierpliwymi klientami,
  starającymi się jak najszybciej kupić tradycyjne produkty
  na stół wigilijny i wysłać zestaw kartek z życzeniami do rodziny.

  Komputeryzacja i komórkowa telefonizacja ułatwiają proces
  komunikacji, ale dla tradycyjnie myślących rodaków szynka
  na stole i kartka wielkanocna to
  nie to samo co supermarket
  i sms w „komórce”. I słusznie.

  Ostatnio przeżyliśmy kolejną
  rocznicę śmierci Jana Pawła II
  i z ilości uczestników marszów
  pamięci widać było, że ludzi „myślących inaczej”
  o polskim papieżu jest zdecydowanie mniej niż Jego
  spadkobierców, a kłamstwo i fałsz, zakorzenione
  w lewicowych ideologiach
  Marksa, Engelsa i głowach
  ich współczesnych następców,
  nie są w stanie obalić prawdy,
  wiary i tradycji na których
  opiera się nasza kultura.

  Początek roku już za nami,
  zegar planowanych wydarzeń
  tyka a tu mieliśmy okazję
  zapoznać się z ciekawymi
  informacjami dotyczącymi
  uroczystości rokrocznie współorganizowanych
  przez nas pod Barutem, na granicy województwa śląskiego i opolskiego.

  Okazuje się, że pierwszymi organizatorami wydarzeń,
  poświęconych pamięci żołnierzy NSZ którzy zginęli
  na polanie Hubertus, byli członkowie niezależnych
  organizacji kombatanckich
  z Opola: Niezależnego Ruchu
  Kombatantów Armii Krajowej
  i Niezależnego Stowarzyszenia
  Kombatantów Polskich.

  6 Lipca 1991 roku odprawiono pierwszą mszę św i odbyła się
  pierwsza uroczystość z uczestnictwem jednostki wojskowej
  z Tarnowskich Gór, kombatantów ze sztandarami 5 Lwowskiej
  Dywizji AK, 11 Karpackiej Dywizji AK, harcerzy i zaproszonych
  gości reprezentujących władze lokalne i wojewódzkie z Katowic.

  Te same osoby wcześniej zawiązały Komitet Budowy Pomnika Pamięci i ufundowały
  stojący tam do dzisiaj krzyż, pod którym obecnie odbywają się nasze uroczystości.
  Niestety, czas wykruszał ich szeregi i wkrótce zmuszeni byli przekazać pieczę nad
  miejscem, i rodzącą się tradycję obchodów, lokalnym władzom.

  A źródłem informacji, zamieszczonych powyżej, był syn głównego inicjatora działań,
  por. AK Karola Smoczkiewicza, który podczas naszego spotkania nie omieszkał
  podzielić się z nami pamiątkowymi zdjęciami swojego ś.p. Ojca z czasów
  młodości wczesnej i tej nieco późniejszej.

  10.03.2023. Armia Krajowa na Śląsku.

  Powoli wracamy do ważnej części naszej działalności jaką jest edukacja.
  Sama jej nazwa kojarzy się nieodwołalnie z młodą generacją i tak też jest w praktyce.

  W miniony piątek odwiedziliśmy trzy z prawie dziesięciu
  szkół w Gliwicach i powiecie gdzie w przeszłości
  przeprowadzaliśmy wykłady dla
  starszych klas w temacie
  historii Armii Krajowej na Śląsku.

  Po przerwie związanej z pandemią,
  ale też zmianami organizacyjnymi
  w niektórych szkołach,
  zaobserwowaliśmy obniżony
  poziom dyscypliny w zachowaniu
  młodzieży i często wręcz trudny
  do wyobrażenia w przeszłości, demonstracyjnie
  lekceważący stosunek do poruszanych w trakcie
  wykładów kwestii.

  Niezmieniony pozostał pozytywny,
  do nas i naszej działalności,
  stosunek nauczycieli i części
  uczniów. Nasz prelegent,
  pan Wojciech Kempa, jak zwykle
  w formie, prezentował historyczne
  wydarzenia z godną podziwu
  płynnością.
  Wszystko więc pozwala nam mieć nadzieję, że wkrótce sprawy wrócą do normy
  i duma z naszych przodków na śląskiej ziemi wypełni piersi nie tylko nasze
  ale i naszych słuchaczy.

  W jednej ze szkół jedna z nauczycielek wykonała kilka zdjęć w trakcie wykładu,
  które prezentujemy.

  05.03.2023. Bieg Tropem Wilczym.

  Tysiące uczestników w Polsce i za granicą wzięło udział w pierwszą niedzielę marca
  w biegach upamiętniających żołnierzy wyklętych.

  Po rachitycznych efektach wysiłków organizatorów w okresie covidowym i po,
  również dat niezwiązanych bezpośrednio z dniem 1 marca, mieliśmy w tym roku
  powrót do idei
  samego wydarzenia
  i relatywnie dobry
  poziom w nim
  uczestnictwa.

  W Gliwicach trasy
  trzech biegów
  opierały się,
  jak poprzednio, na
  kompleksie parku
  przycmentarnego
  Zatorza i szkół
  przy ulicy Okrzei. W głównym biegu „Lalka” o symbolicznej długości 1963 metrów
  uczestniczyły osoby reprezentujące wszystkie przekroje wiekowe.

  Pomimo wyjątkowo
  niesprzyjającej pogody
  widać było optymizm
  na twarzach biegaczy.
  Zimny wiatr, prószący
  śnieg i prawie zerowa
  temperatura były prawdziwym wyzwaniem dla
  wszystkich bez wyjątku, ale kolejność
  meldujących się na mecie osób ważna była
  tylko dla ambitnych.

  Namioty, obecność i duchowe wsparcie żołnierzy WOT-u i AGAT-u były nowością, ale jak widać,
  dobrze rokują upowszechnianiu i ugruntowaniu samego wydarzenia w historii
  i tradycji naszego narodu a także regionu.
  W załączeniu prezentujemy kilka zdjęć z gliwickiego biegu, jego lokalizacji i otoczenia.

  01.03.2023. Dzień Żołnierzy Wyklętych.

  Już po raz trzynasty pierwszy dzień marca w Polsce upłynął pod znakiem pamięci
  o naszych niezłomnych bohaterach, którzy w powojennej rzeczywistości lat 1945 -
  1980 trwali w wierności swojej wojskowej przysiędze.

  A przysięga ta wiązała ich z niepodległą Polską lat
  międzywojennych i powołanych przez nią struktur
  cywilnych i wojskowych.
  Czasów wojny i pokoju.

  Cena, którą zapłacili za swoją
  wierność była często bardzo
  wysoka. Czasem najwyższa.

  Od roku 2011 Narodowy Dzień
  Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  jest świętowany na szczeblu
  centralnym i lokalnym.

  Coraz rzadziej wśród
  uczestników naszych
  uroczystości widzimy
  kombatantów. Coraz częściej
  to my odwiedzamy ich.
  Wielu odeszło na wieczną
  wartę.

  Wśród brakujących tego
  roku był zmarły w styczniu
  Jan Podhorski, wielokrotny
  uczestnik naszych
  uroczystości w Barucie.
  Awansowany w 2016 roku do
  stopnia generała brygady.

  Centralne uroczystości tego
  dnia rozpoczął rano Bieg
  Wilczym Tropem w Mińsku
  Mazowieckim z uczestnictwem
  prezydenta Dudy.
  Potem były uroczystości w
  Warszawie przy Grobie
  Nieznanego Żołnierza,
  złożenie wieńców pod tablicą
  więzienia i miejsca kaźni
  przy ul.Rakowieckiej, na
  „Łączce” i w Pałacu
  Prezydenckim przy
  wręczeniu odznaczeń
  kombatantom.

  A u nas, lokalnie, odbył się marsz zorganizowany przez
  środowiska narodowe w Gliwicach, powiecie i okolicach.

  Wśród okrzyków i haseł
  przemaszerowano od Rynku pod
  Kościół Garnizonowy, gdzie
  usłyszeliśmy słowa pamięci
  o naszych bohaterach i ich
  niezłomnym poczuciu obowiązku,
  wiary i miłości do Ojczyzny.
  W kapliczce pamięci frontowej
  fasady świątyni złożono kwiaty
  i wieńce. Obecny był major NSZ
  Stanisław Turski.

  Kwiaty złożono również pod tablicami pamięci w Pyskowicach i innych miastach powiatu.

  Nieco dalej, już poza granicami Gliwic, w Zabrzu, znajduje się tablica przypominająca
  mieszkańca kamienicy, którego dzień egzekucji, wraz z jego towarzyszami z Zarządu
  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przyjęto po latach jako narodowy dzień pamięci.

  Wieczna cześć i chwała bohaterom !

  10-14.02.2023. Zebranie, tempus fugit i krzepa.

  Odbyliśmy nasze roczne zebranie sprawozdawcze wśród dyskusji co jeszcze
  możemy zrobić by uatrakcyjnić naszą ofertę w obecnych czasach.
  Jeden z kolegów, dysponujący licencją do prowadzenia
  zajęć i instruktarzu strzeleckiego zaproponował
  spotkania na...
  strzelnicy w Knurowie

  Inny ( zdalnie ) podjął
  kwestię włączenia
  młodszych pokoleń
  do naszej organizacji, co wydaje się nieodzowne
  jeśli Stowarzyszenie ma się oprzeć działaniom czasu.
  Bo „tempus fugit”, jak mawiali Rzymianie.

  Kolejna rocznica pamiętnego rozkazu naczelnego
  wodza gen. Władysława Sikorskiego z 1942 roku
  minęła 14 lutego. Pewnie dla wielu Polaków dzień ten
  kojarzony jest raczej z ukochaną osobą a nie utworzeniem
  Armii Krajowej.
  Być może silniejsze
  są prawa
  upływającego czasu.
  Lecz nie dla wszystkich.

  Oto nasz kolega,
  Prezes Oddziału SPAK Pyskowice i jego żona, znaleźli się
  ostatnio na łamach lokalnej gazety …….. A to za sprawą przepłynięcia Wisłą od Krakowa do Gdańska,
  czyli pokonania prawie 900 kilometrów kajakiem !
  ( Zob. J&A Jasińscy ... z biegiem Wisły. Lato 2022. )
  Tak, w ciągu siedmiu tygodni pokonali ten ogromny
  dystans wiosłując, czasem przenosząc kajak i swoje
  bagaże po kamieniach, a czasem po schodach zapór i śluz
  naszej największej rzeki, wśród dopingu, słów podziwu
  i gratulacji spotykanych na trasie rodaków.

  Jarek Jasiński i jego towarzyszka
  życia Ania to nie tylko państwo
  prezesostwo, to również zapaleni
  wioślarze i miłośnicy przyrody,
  zapuszczający się w dziewicze
  zakątki naszego kraju, mający
  na swym koncie różne przygody, łącznie ze spotkaniem z … niedźwiedziem !

  Zawodowo Jarek jest znakomitym specjalistą od instalacji
  elektrycznych, radiowo-telewizyjnych i komunikacyjnych,
  ale to również kombatant „Solidarności” z okresu stanu wojennego ( i po ),
  jako członek systemu dystrybucji solidarnościowej prasy, zaciekle tropionej
  przez komunistyczne służby.

  Tak więc jest w naszym Stowarzyszeniu doświadczenie.
  Ale jest i krzepa.

  21-24.01.2023. Rocznica i odrodzenie.

  Mija 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Okoliczności obchodów
  tej rocznicy obecnie są zdecydowanie różne od minionych dziesięcioleci.
  Wojna na Ukrainie związała na nowo narody tworzące dawną Rzeczpospolitą.
  W okresie II wojny światowej zarówno na Litwie jak i
  Ukrainie powstały silne ugrupowania pro-nazistowskie,
  kolaborujące z hitlerowcami i mające na swoim koncie
  straszliwe zbrodnie
  na Polakach.
  Militarna klęska Niemiec
  w tej wojnie wcale nie
  oznaczała jednak wyzwolenia i wolności dla krajów
  Europy Środkowo-Wschodniej. Dopiero Powstanie
  „Solidarności” i rozpad
  tzw. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
  przywróciły im suwerenność i niezawisłość.

  Następnym etapem,
  dziejącym się obecnie
  na naszych oczach, jest
  ewolucja i odrodzenie historycznych więzów jakie przez
  całe stulecia istniały pomiędzy Polską, Litwą, Ukrainą
  i Białorusią w granicach dawnej Rzeczpospolitej.

  22 stycznia, w rocznicę wybuchu Powstania, na
  wileńskim cmentarzu Rossa prezydent Gitanas Nausėda
  oddał hołd jego uczestnikom, nad grobami pokrytymi
  litewskimi, białoruskimi, ukraińskimi i polskimi
  wieńcami. A 23 stycznia
  w warszawskiej Cytadeli
  i Pałacu pod Blachą
  prezydenci Polski, Litwy, Ambasador Ukrainy i Swietłana
  Cichanouska jako przedstawicielka wolnej, niepodległej
  i suwerennej Białorusi, upamiętnili 160. rocznicę
  wybuchu Powstania.

  Pod bramą Cytadeli Andrzej Duda powiedział, że w 1863 roku Polacy, Litwini, Ukraińcy
  i Białorusini walczyli o zrzucenie rosyjskich kajdan, carskiej opresji, o wolność i powrót
  niepodległego państwa, naszej wspólnej Rzeczypospolitej, którą utraciliśmy w wyniku
  ingerencję zaborców. Wspólnie odsłonięto również
  wystawę, która jest dziełem polskich i litewskich
  historyków sztuki i muzeów, poświęconą Powstaniu
  Styczniowemu, objętą patronatem obu Prezydentów.

  Ciekawym akcentem na tle obchodów okrągłej rocznicy
  Powstania była publikacja, która przewinęła się przez
  niektóre media, o upływie 230 lat od śmierci króla Francji Ludwika XVI który
  został zgilotynowany, w wyniku Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 21 stycznia 1793 roku. Taki sam los zgotowano jego żonie Marii
  Antoninie. Ich starszy syn
  i następca tronu wkrótce zmarł
  na gruźlicę, a młodszy Ludwik
  został umieszczony w twierdzy
  Temple, gdzie zamęczono go na śmierć w wieku 10 lat.

  Łącznie przed śmiercią chłopiec spędził w różnych formach
  odosobnienia i więzienia 7 lat, zgodnie z wytycznymi
  Robespierra: „Nie zabijać. Nie truć. Jednak pozbyć się go.”
  Ciało tego ostatniego, zgodnie z obowiązującym prawem,
  władcy Francji umieszczono w zbiorowej mogile, ale dzięki
  odwadze jednego z lekarzy, po sekcji zwłok zachowało się do dzisiaj jego serce,
  przechowywane w kryształowej wazie, w kaplicy królewskiej bazyliki Saint-Denis –
  miejscu pochówku królów Francji i obojga rodziców Ludwika XVII.

  15-27.12.2022. Zima, Święta i Powstanie.

  Początek zimy mieliśmy w tym roku śnieżny. Biało było wszędzie i taka
  pogoda utrzymywała się aż(!) przez dobry tydzień.
  Cóż, kiedy potem było już tylko cieplej.
  Święta Bożego Narodzenia
  i Sylwester minęły na plusie.

  Zamieszczamy tegoroczne
  życzenia i zdjęcie tradycyjnej
  szopki w jednym ze śląskich kościołów.

  Jak donoszą media i dowodzą
  znaki na niebie i ziemi
  walka o wartości i zwycięstwo
  dobra nad złem trwa.

  Dotyczy to również tradycji, których handlarze podbijają
  ceny nie tylko w supermarketach ale i zwykłych sklepach.

  Karp jednak w tym roku
  był dostępny wszędzie,
  a kto wiedział jak,
  kupił go za przyzwoite
  pieniądze.
  Po raz drugi 27 grudnia celebrowaliśmy rocznicę
  Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 roku
  jako narodowe święto. Zgodnie ze słowami prezydenta Dudy i faktami historycznymi,
  odegrało ono fundamentalną rolę w ukształtowaniu granic odrodzonej Niepodległej.

  Działo się to w Poznaniu, na ziemi, która była kolebką państwa polskiego i tam
  odbyły się również w tym roku centralne uroczystości.

  30.11-04.12.2022. Powstanie, św. Barbara i serce.

  Ostatni dzień jedenastego miesiąca roku, jak zwykle, przypomina nam
  o wybuchu Powstania Listopadowego anno domini 1830.
  Zapoczątkowane spiskiem przeciwko dowódcy wojsk Królestwa Polskiego,
  Namiestnikowi Cara, Wielkiemu Księciu Konstantemu, zawiązanym w warszawskiej Szkole Kadetów,
  przekształcił się w zryw zbrojny pod przywództwem
  porucznika Piotra Wysockiego.

  Bezpośrednim powodem rewolty
  było ogłoszenie poboru rekruta
  i spodziewana interwencja Rosji
  w Belgii, która właśnie uzyskała
  niepodległość, po rewolucyjnej
  fali, od korony francuskiej.

  Przywódca spisku wkroczył w trakcie zajęć do warszawskiej
  szkoły i poruszył sumienia młodych Polaków otrzymując
  wkrótce wsparcie wyższych rangą oficerów armii i Sejmu.

  Dowódcą wojsk powstańczych został gen. Józef Chłopicki
  herbu Nieczuja, który jako 14 letni ochotnik uczestniczył
  w Insurekcji Kościuszkowskiej.
  Potem był żołnierzem polskiego legionu we Włoszech
  i armii napoleońskiej, awansowany do stopnia generała
  uzyskał tytuł barona cesarstwa.
  Jednak jako dyktator powstania został wkrótce ranny
  w bitwie pod Olszynką Grochowską i wycofał się
  z przywództwa.

  A w naszym śląskim kalendarzu początek grudnia znaczy
  największe górnicze święto - Barbórkę.
  Tradycja jej obchodów sięga trzeciego wieku tak,
  jak i kult św. Barbary, której męczeński trud za wiarę
  przyrównywany był do trudu i poświęcenia górników
  w niebezpiecznej pracy.

  W Gliwicach tego roku
  mieliśmy dwa dni
  celebracji. Sobotę 3-go, w kościele garnizonowym pod
  wezwaniem naszej patronki, gdzie uroczystą mszę św.
  odprawił ks. biskup Wiesław Lechowicz - Ordynariusz
  Polowy Wojska Polskiego, oraz niedzielę 4-go grudnia kiedy to w katedrze poranną
  eucharystię ubogacili swoją obecnością członkowie Kurkowego Bractwa Grodu
  Zabrzańskiego. Gliwickie bractwo jakoś utknęło
  w letargu pokovidowym,
  ale mamy nadzieję że
  wkrótce odzyska wigor.

  Tymczasem nadchodzą
  Święta Narodzenia
  Pańskiego i nasi koledzy
  Towarzystwa Miłośników
  Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, jak co roku
  ruszają z kwestą dla Polaków na wschodzie. Tym razem są częścią ogólnopolskiego
  ruchu pomocy Ukrainie w jej walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy.
  Zachęcamy do wsparcia ich akcji czerwonego serca.
  Wypada jeszcze wspomnieć, że 26 listopada Ukraińcy obchodzili rocznicę Hołodomoru,
  z lat 1932-1933, który ma rangę państwowego dnia pamięci. Jak wiemy w wyniku
  działań rosyjskich władz zmarło wówczas z głodu na Ukrainie od 3,5 do 5 mln ludzi. Obecna strategia, mająca na celu pozbawienie Ukraińców w zimie prądu i ciepła,
  wpisuje się w ten sam zestaw ludobójczych środków represji, jakie Rosja stosowała
  przeciwko podbitym narodom od wieków. Czy i tym razem "ruski mir"
  zbierze swoje żniwo ?

  10-11.11.2022. Obchody Święta Niepodległości.

  Minęło nasze kolejne narodowe święto. Dzień wolny od pracy. Piątek, który,
  dla wielu oznaczał dłuższy week-end. Samorządowcy, niektórzy urzędnicy,
  służby mundurowe i hierarchowie Kościoła mieli jednak
  pracowity dzień. Choć nie wszyscy.
  Na państwową i lokalną skalę, Polacy wzięli udział
  w marszach i uroczystościach.
  Inni świętowali z telewizorem.

  My wzięliśmy udział
  w programie miasta Gliwice,
  marszu Camino w Bytomiu
  oraz Marszu Niepodległości.

  W czwartek 10 listopada, po nowej inicjatywie Ministerstwa
  Edukacji Narodowej i zaproszeniu Zespołu Szkół Samochodowych, dołączyliśmy
  do uczniów i dyrekcji śpiewając,
  z innymi szkołami w Polsce,
  Hymn Państwowy o godzinie
  11.11 podczas akademii.

  Przy filiżance kawy dyrektor
  podzielił się z nami refleksją,
  w temacie obecności w szkole
  uczniów z Ukrainy i związanych
  z tym wyzwań.

  Zaś w piątek miasto Gliwice
  realizowało swój program obchodów. Była msza św.
  w Katedrze pod przewodnictwem ks, biskupa Jana Kopca.
  W tle, dostojnej oprawy dostarczył jej chór katedralny
  pod kierunkiem prof. Krzyżanowskiej i kompania
  honorowa garnizonu.
  Świątynia była wypełniona
  wiernymi.
  Potem był przemarsz
  uczestników pochodu na
  Plac Józefa Piłsudskiego
  gdzie odczytano rys
  ideowo-historyczny,
  oddano salwę honorową
  i złożono kwiaty pod
  pomnikiem Marszałka.

  W tym samym czasie nasza reprezentacja uczestniczyła
  w tradycyjnym przemarszu Górnośląskiego Klubu
  Przyjaciół Camino szlakiem
  historii Śląska i miejsc
  związanych z walką
  Ślązaków o wolność,
  niepodległość i przyłączenie
  do Macierzy.

  Zgodnie z programem byliśmy w Zabrzu-Rokitnicy, w Bytomiu pod pałacem Thiele-
  Winklerów, miejscach pamięci i deportacji Ślązaków w Miechowicach a także bunkrze
  z okresu II wojny Światowej.
  W stolicy nasi koledzy wzięli udział w Marszu Niepodległości, który bez wahania
  możemy nazwać Ogólnopolskim. Delegacje różnych patriotycznych organizacji z całego
  kraju z flagami i bannerami demonstrowały swoje przywiązanie do Ojczyzny, jej tradycji,
  wolności i niepodległości. Byli obecni na nim, jak zawsze, również zwykli Warszawiacy. Z dziećmi, często w wózkach, młodzież, seniorzy.
  Wszyscy w radosnych i podniosłych nastrojach. Obyło się bez incydentów. Służby sprawnie zneutralizowały potencjalnych wichrzycieli.

  2.11.2022. Narodowy Dzień Zaduszny.

  Prace przy pomniku trwają a nasze Kalendarium przypomina kolejne daty
  historycznych wydarzeń i ludzi, którzy swoją postawą i działalnością
  walczyli o naszą wolność i niepodległość.
  Obserwujemy ewolucję postaw i odradzającą się pamięć
  o faktach i tych, którzy stali po dwóch stronach mocy.

  Na bazie tradycji polskich obchodów
  Dnia Zadusznego, w którym
  wspominamy bliskich nam członków
  rodzin, którzy odeszli; ojców, dziadków, matki, babcie, braci, siostry,
  rozmawiamy również o bohaterach, którzy oddali swoje życie
  w walce o lepsze jutro Polski.

  W radio i telewizji słyszymy rozmowy
  i widzimy artefakty; miejsca
  i świadków historii, tych dobrych
  i tych złych.
  Ważnym aspektem naszych rozmów jest przywracanie prawdy do debaty publicznej. Stało się to możliwe dzięki odzyskaniu suwerenności.
  Na gruncie tych rozmów i ewolucji przed nazwą „Dzień Zaduszny”
  pojawił się nowy przymiotnik - „Narodowy”.

  2 listopada o godz.18.00
  w zabytkowym, i odrestaurowanym
  domu rodzinnym Marii Pileckiej,
  otwarto wystawę stałą, ukazującą
  w nowym świetle postać jednego
  z największych polskich bohaterów
  – „ochotnika do Auschwitz”.
  Dom ten, znajdujący się w Ostrowi Mazowieckiej, w połowie trasy między Warszawą
  a Białymstokiem, stał się siedzibą muzeum poświęconego pamięci Rotmistrza.
  Gospodarze zapraszają.
  My zaś tego dnia zapaliliśmy ułożone w biało-czerwony krzyż znicze pod tablicą
  rosnącego na Placu Krakowskim w Gliwicach pomnika.
  Jego strona czołowa zawiera wzmiankę o Powstaniu Lwowskim, które
  rozpoczęło się w przedświąteczną noc Wszystkich Świętych 1 listopada 1918 roku.

  18.10.2022. Kilka słów o pomniku.

  Na Placu Krakowskim w Gliwicach przy Pomniku Powstań Polskich, jesteśmy
  na etapie montażu granitowych elementów trzonu .
  Prace posuwają się zgodnie z ogólnym planem,
  w którym ważnym elementem są obecnie roboty
  kamieniarskie. Nasz współwykonawca ma jednak
  pełen kalendarz zleceń. Jak sam twierdzi, ludzi
  chętnych do tego rodzaju pracy, pomimo dużego
  zapotrzebowania, nie ma
  na rynku zatrudnienia
  zbyt wielu, więc musi sobie radzić z tymi pracownikami których ma. A my od czasu do czasu musimy
  po prostu czekać.

  W listopadzie następnym
  elementem, do wykonania i montażu na bazie pomnika,
  będzie blok granitowy z głównym napisem - dedykacją.
  Pomoże to między innymi poinformować obywateli
  komu obelisk jest poświęcony, bo wciąż zadawane są
  nam pytania przechodniów: - A co tu będzie ? Póki co, ogarniemy w międzyczasie
  okładziny, które zabezpieczają granitowe stopnie i oczyścimy powierzchnie podstawy.
  A potem przeczekamy zimę, bo dalsze etapy betonowania będą realizowane
  już po okresie potencjalnych mrozów.
  Byle do wiosny !

  24.09.2022. Polana „Hubertus”. Barut.

  Jak co roku, tak i w tym, ostatnia sobota września jest dedykowana pamięci
  żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Podbeskidzia, którzy w ostatnią sobotę
  września 1946 roku oddali swoje życie Ojczyźnie w lesie, na pograniczu
  obecnego województwa śląskiego i opolskiego pod wsią Barut.

  Miejsce to, ukryte przed bezpośrednim wglądem osób podróżujących przez
  ziemię śląską zielenią drzew i łąk, wybrane zostało przez NKWD i UB jako
  odpowiednie dla egzekucji członków ugrupowania
  NSZ kapitana Henryka Flamego ps.”Bartek”, którzy
  z zamiarem opuszczenia Polski skorzystali z propozycji transportu
  na zachód, zorganizowanego
  dla nich przez jednego z oficerów
  podziemia, jak się okazało
  agenta komunistycznej
  "bezpieki".

  Na temat dokładnej liczby ofiar
  operacji „Lawina”, jak nazwano
  akcję służb, zrealizowanej
  w trzech transportach kolejnych sobót września,
  pierwszego od zakończenia wojny roku, istnieje kilka wersji i nie udało się ich ustalić
  z całą pewnością. Logiczne jest, że na polanie „Hubertus” liczba ta mieści się
  pomiędzy 90 a 140 osób, czyli tyle ile w czterech
  samochodach ciężarowych mogło być transportowanych.

  Jak co roku program naszej uroczystości obejmował mszę św. poświęconą pamięci żołnierzy,
  apel poległych, salwę honorową
  oraz złożenie wieńców i wiązanek
  kwiatów pod krzyżem
  symbolizującym miejsce ich pochówku. W minioną sobotę
  nowym elementem było wciągnięcie polskiej flagi na maszt,
  podczas odegranego przez orkiestrę ze Świbia i odśpiewanego
  przez zebranych hymnu państwowego.
  Hymn odśpiewał również chór „Veni Cantare”
  z Wielowsi który uświetnił swoim udziałem
  mszę św. i całe wydarzenie.
  Tradycyjnie powitał wszystkich gospodarz spotkania, wójt Gminy
  Wielowieś, a kilka słów o wypadkach jakie rozegrały się tutaj
  przed 76 latami powiedział dr. Tomasz Kurpierz z katowickiego
  Oddziału IPN-u. Piękne kazanie wygłosił ks. płk Krzysztof Smoleń,
  proboszcz gliwickiej parafii garnizonowej św. Barbary, reprezentując
  ordynariusza Wojska Polskiego biskupa Wiesława Lechowicza.

  Zaakcentował żołnierski aspekt postawy młodych ludzi, broniących wobec najeźdźców
  ze wschodu i zachodu wolności i tradycyjnych wartości polskiego narodu.
  Po raz pierwszy na polanie „Hubertus” wybrzmiały bieżące, ukraińskie analogie,
  walki i zbrodniczego okrucieństwa Rosjan w stosunku do mieszkańców ziem na których
  znalazło się ich wojsko, do powojennej sytuacji Polski.
  Dzisiaj mamy nieporównywalnie większy wachlarz środków głoszenia prawdy o tym.
  Nie możemy jednak zapominać, że takie same, a może nawet większe możliwości
  ma kłamliwa propaganda zła.

  12.08 - 01.09.2022. Święto Wojska i rocznica.

  Tym razem obchody Święta Wojska Polskiego w Gliwicach odbyły się w godzinach porannych czwartku 12 sierpnia. Pierwszym punktem
  programu była msza święta w kościele garnizonowym
  p.w. św.Barbary. Potem był przemarsz ulicami miasta
  na Plac Marszałka Józefa
  Piłsudskiego gdzie odbyła
  się główna uroczystość ze
  złożeniem kwiatów pod
  pomnikiem ojca naszej niepodległości, przemówieniem
  obecnego na miejscu prezydenta Gliwic, apelem
  poległych i salwą honorową.

  Niezwykła, jak na okazję i
  tradycję jej obchodów pora,
  dała skromną obecność
  na Placu Piłsudskiego.
  Cóż, zwyczajni ludzie o tej
  porze w czwartek znajdują się w miejscach swojej pracy. My również mieliśmy
  wcześniej uzgodnione wizyty i spotkania rodzinne. Tak więc i nas nie było.

  Byliśmy natomiast 1 września o godzinie 4.45 na cmentarzu w Bojkowie, gdzie

  witaliśmy dzień z uczestnikami uroczystości poświęconej rocznicy wybuchu
  II wojny światowej. Jak zwykle pięknie przygotowane otoczenie grobów dwóch
  Westerplatczyków spoczywających na cmentarzu, krótki program przypominający
  tamte tragiczne dni i bezprzykładne bohaterstwo polskich żołnierzy, pięknie
  wyśpiewany i wyrecytowany przez uczniów
  pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 8, dały obecnym
  silną porcję otuchy i patriotycznych przeżyć
  w niełatwej dziś sytuacji w Europie.
  Zaproszeni goście, władze Gliwic, wojsko i poczet
  sztandarowy górników z nieodległej kopalni, wraz
  z harcerzami i uczniami szkoły nadali bojkowskiej
  uroczystości właściwą, wielopokoleniową rangę.

  Po części oficjalnej zaś był krótki poczęstunek po którym zebrani rozjechali się
  do swoich zwykłych zajęć.

  01.08.2022. Rocznica wybuchu Powstania.

  Wśród sporów i komentarzy, z tłem międzynarodowej sytuacji wokół wojny
  na Ukrainie, wakacyjnej ulgi po umiarkowanej stabilizacji inflacyjnej i wciąż
  silnych upałach, obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

  Podczas uroczystości w Gliwicach i Pyskowicach frekwencja była mizerna,
  w innych miastach nie było ich wcale. W Gliwicach zawyły syreny co nie zawsze
  miało miejsce w przeszłości. Na rynku były race i hymn.
  Pod kaplicą pamięci Kościoła św. Barbary zebrali się
  zwolennicy Klubu Gazety Polskiej.

  Organizatorzy
  warszawskiego
  marszu pamięci
  i koncertu
  pieśni powstańczych
  zanotowali zaś najwyższą,
  z dotychczasowych, frekwencję, pomimo wysiłków prezydenta stolicy
  aby spacyfikować ich dążenia przyznania im ustawowej rangi i praw.
  Brawo demokracja !

  W tle zaś pojawiały się dziennikarskie refleksje i analizy
  nad sensem, wartością i doniosłością
  wojennego zrywu Polaków i ich warszawskich elit.

  Obóz opozycji
  eksponował wątki
  zdroworozsądkowe,
  obóz konserwatywny
  dostrzegał wartości
  i wyższość pryncypiów nad ofiarą. Pewnie spory tego typu można by przenieść
  na wiele innych spraw i toczących się obecnie
  dywagacji, które sprowadzić można do różnic
  w charakterach wypowiadających je osób.

  Cóż, pewnie zawsze będą tacy dla których heroizm
  jest głupotą a poświęcenie dla dobra wspólnego
  nie warte wysiłku.

  Póki co tradycja upamiętniania wybuchu Powstania Warszawskiego w naszym
  społeczeństwie trwa i ewoluuje do formy coraz dojrzalszej i powszechnej.
  Oby tak dalej.

  03.07.2022. Pielgrzymka i Zjazd Kresowian.

  Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszą niedzielę lipca na Jasnej Górze odbył się
  XXVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian.
  Pogoda dopisała.

  Obecna sytuacja międzynarodowa
  i okoliczności trwającej na Ukrainie
  wojny dały ciekawy wydźwięk
  powtarzanym od lat głosom Polaków,
  mających swoje korzenie na
  wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, i wspierających ich środowisk
  patriotycznych, domagających się upamiętnienia i uznania praw do
  godnego pochówku ofiar ludobójstwa
  dokonanego tam przez nacjonalistów
  ukraińskich w czasie i po
  zakończeniu II wojny światowej.

  Program spotkania rozpoczęła
  msza św. w kaplicy Matki Bożej
  poprowadzona przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
  z kazaniem pełnym mądrych słów o zwyciężaniu zła dobrem,
  odniesieniem do aktualnej na ten
  czas ewangelii i przyjmowaniu
  w naszych domach pielgrzymów
  i sąsiadów w potrzebie.

  Część oficjalna obejmowała
  spotkanie w sali ks. Kordeckigo, gdzie Prezes Kongresu
  Jan Skalski i zaproszeni goście, a wśród nich minister Michał Wojcik i szef Urzędu
  do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Jan Józef Kasprzyk, w swoich wystąpieniach
  akcentowali nieprzemijalność chrześcijańskich
  zasad godnego pochówku zmarłych, obowiązujących
  w kulturze
  społeczeństwa
  polskiego,
  bez względu na sytuację.
  Wybrzmiały w nich jednak także nuty nadziei na
  pogłębioną refleksję wśród naszych ukraińskich
  sąsiadów kultywujących przez ostatnie dziesięciolecia
  „patriotyczny” przekaz nacjonalistów spod znaku UON, UPA i członków zbrojnych
  jednostek współpracujących w czasie wojny z hitlerowcami.

  Dla wielu uczestników Zjazdu świadomość obecności „Palca Bożego”
  w tym co dzieje się obecnie na Ukrainie była oczywista, bo pomoc
  naszych rodaków, dla zwykłych ludzi zmuszonych do emigracji w czasie
  gdy ich ziemie najechali rysyjscy
  żołdacy, powinna budzić silniejszą
  refleksję niż propagandowy przekaz
  potomków Bandery i Szuchewycza.

  Nota bene, w trakcie konferencji zaprezentowano niedawno
  uzyskane zdjęcie ukraińskiego dowódcy słynnej ukraińskiej
  Brygady SS Galizien, w otoczeniu swoich kolegów, wszystkich w niemieckich
  mundurach, co było i jest jawnym dowodem na twierdzenie po której stronie stali
  wówczas gloryfikowani dziś przywódcy ukraińskiego narodu.

  Miłym momentem spotkania było ogłoszenie przyznania tradycyjnych nagród
  Kongresu osobom zasłużonym dla ruchu pamięci i głoszenia prawdy, ktorymi
  w tym roku zostali ministrowie Wójcik i Czarnek za wspieranie konkursów wiedzy
  i edukacji młodzieży w kwestii faktów i historii o wschodnich kresach RP.

  Nie obyło się też bez poczęstunku chlebem przywiezionym z kresów
  i wypieczonym tak jak to tylko kresowianie potrafią.

  13.06.2022. W Pałacu Łazienkowskim.

  W poniedziałek 13 czerwca, w Sali Balowej Pałacu na Wyspie
  w Łazienkach Królewskich w Warszawie wzięliśmy udział w uroczystości
  wręczenia działaczom
  opozycji antykomunistycznej
  Krzyży Wolności i Solidarności,
  nadawanych za ich wkład
  w dzieło odzyskania
  przez Polskę niepodległości
  i suwerenności lub
  respektowanie praw
  człowieka w PRL

  Wśród odznaczonych
  był Prezes, a w delegacji
  kolega Przewodniczący Komisji Rewizyjnej naszego
  Oddziału, również kawaler tegoż krzyża.

  W imieniu Prezydenta
  Rzeczpospolitej Polskiej
  Andrzeja Dudy
  odznaczenia wręczył
  prezes IPN dr Karol Nawrocki, który w przemówieniu
  przypomniał, że Krzyż Wolności i Solidarności
  w sensie symbolicznym odwołuje się do Krzyża
  Niepodległości II RP, który to krzyż był nadawany
  z inicjatywy Aleksandry
  Piłsudskiej przy
  wielkim udziale
  gen. Kazimierza
  Sosnkowskiego.

  Krzyż Niepodległości
  przeznaczony był dla tych kawalerów i dam,
  którzy przysłużyli się do odzyskania przez Polskę
  niepodległości w roku
  1918 i wpływali na
  kształtowanie się granic
  II Rzeczpospolitej.

  Po części oficjalnej
  był krótki koncert
  na fortepian i śpiew,
  poczęstunek i okazja
  do obejrzenia wnętrz, obrazów i płaskorzeźb
  eksponowanych na ścianach pałacu. Ich ogląd
  budził wielorakie
  refleksje, również te
  z rodzaju historycznych i obyczajowych w relacji do

  użytkowników tych klejnotów sztuki i architektury.

  Wśród nich był m. in. cenny obraz Rebrandta, przedstawiający Lisowczyka, czyli
  wojownika pogranicza wschodnich rubieży I Rzeczpospolitej, ostatnio wypożyczony
  z nowojorskiej galerii, a przed II wojną światową należący do kolekcji łazienkowskiej.

  27.05.2022. Pamięci Żydów, Niemców i Polaków.

  27 Maja w Kozłowie niedaleko Miechowa ( województwo małopolskie ) odbył się
  pogrzeb, w którym uczestniczyli nasi koledzy z pyskowickiego oddziału SPAK,
  złączeni więzami rodzinnymi z osobami którym
  poświęcona była ceremonia.

  A mowa tu o rodzinie
  Książków, ojcu, matce
  i ich dwóch synach,
  zamordowanych
  w 1943 roku przez
  Niemców za udzielenie w swoim gospodarstwie
  schronienia Żydom. Matce i jej pięcioletniej córce.

  W maju b.r. krakowski oddział Instytutu Pamięci
  Narodowej dokonał ekshumacji szczątków rodziny,
  pogrzebanych dotychczas u progu ich domu
  i młyna w Wierzbicy
  ( w tej samej okolicy ),
  by za zgodą krewnych
  mogły zostać złożone
  na cmentarzu.

  O zbrodni przypominał jednak kamień z tablicą,
  umieszczoną przez jednego z członków rodziny
  w miejscu pochówku. A tekst zawierał informację
  o okolicznościach jakie do niej doprowadziły.
  Oto pochwycony w okolicy przez Niemców Żyd
  ujawnił miejsca
  schronienia swoich
  współziomków,
  wraz z nazwiskami
  i adresami ich
  dobroczyńców - Polaków, którzy otwarli drzwi
  swoich domostw, świadomie ryzykując życiem
  własnym i ich rodzin, dla ratowania życia innych ludzi.
  Tych których okupanci przeznaczyli do zagłady.

  Czy nam to coś przypomina ?

  Uważamy, że o takich sytuacjach należy mówić,
  a ich cichych bohaterach pamiętać.
  Pomocą w tym są niewątpliwie tablice i pomniki,
  również ten nasz, na Placu Krakowskim w Gliwicach,
  który powoli ale uparcie wyrasta z ziemi. W mijającym tygodniu powstał drugi
  stopień podstawy, na której wkrótce zostanie wzniesiona baza z odlanymi z brązu
  i zakotwionymi w betonie tablicami.
  Pogoda na ogół nam sprzyja, więc wszystko układa się zgodnie z planem.

  Więcej na: ( ... 22 maja 2022. Uroczystości pogrzebowe rodziny Książków. ) oraz: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/165478,Uroczystosci-pogrzebowe-rodziny-Ksiazkow-zamordowanych-za-pomoc-Zydom-w-czasie-I.html

  21-30.04.2022. Pamiętne rocznice i wydarzenia.

  Mija kwiecień, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie trwa, a tymczasem w naszym kalendarium zanotowaliśmy 102 rocznicę podpisania, w nocy z 21 na 22 kwietnia
  1920 roku w Warszawie, tajnej umowy o współpracy pomiędzy rządem polskim
  a Ukraińską Republiką Ludową, na czele której stał
  wówczas Symon Petlura ( obok wraz z członkami Centralnej Rady Republiki w 2017 roku ).

  Głównym celem
  tego porozumiena
  było stworzenie ram
  sojuszu militarnego
  pomiędzy obydwoma sąsiadujacymi ze sobą krajami
  w wojnie przeciwko bolszewickiej Rosji.
  Znalazły się tam również zapisy przebiegu przyszłej
  granicy państwowej pomiędzy tworzącymi się,
  po rozkładzie carskiej Rosji, niepodległymi bytami narodowymi Polski i Ukrainy.

  Ustalenia i plany przywódców obu narodów zmieniła
  jednak wkrótce dynamiczna sytuacja na froncie
  polsko-bolszewickim, gdzie w wyniku bitwy
  warszawskiej od połowy sierpnia tegoż roku wojska
  sowieckie znalazły się w odwrocie, a podpisanie
  12 października w Rydze zawieszenia broni zostało uznane jako wstęp do zawarcia traktatu pokojowego zfinalizowanego w marcu 2021 roku.

  Ostatecznie wojna i zawarcie pokoju, pomiędzy Polską a ZSRS, wymagającego
  wzajemnego respektowania praw terytorialnych, wyparły uzgodnienia polsko-
  ukraińskie, zwłaszcza te dotyczące ziem znajdujących się poza granicami Polski.

  Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z zawodu, jakim był
  dla Ukraińców traktat ryski, jednak nie widział realnej
  możliwości zaspokojenia dążen Ukrainy do samostanowienia
  w ówczesnych warunkach geopolitycznych ( powyżej
  z Symonem Petlurą i oficerami w Warszawie i Stanisławowie
  1920 roku ).

  I jeszcze jedno wspomnienie: 30 kwietnia - rocznica śmierci
  „Hubala”. Jednego z tych żołnierzy, którzy walczą do końca.
  Henryk Dobrzański, byl weteranem I wojny światowej,
  majorem Wojska Polskiego, dowódcą Oddziału Wydzielonego
  kawalerii, Legionistą, sportowcem. Jego 300 osobowy oddział był tropiony przez
  specjalnie sformowany 8 tys. korpus SS, którego zbrodnie na ludności cywilnej
  za wspieranie „Hubala” do dzisiaj nie zostały rozliczone.
  Teraz mamy inną wojnę i innego najeźcę ale metody widzimy te same.

  31.03.2022. Pożegnanie żołnierza Armii Krajowej.

  W środę na Cmentarzu Lipowym przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego
  w gliwickiej parafii i kościele Chrystusa Króla, uczestniczyliśmy w pogrzebie
  kombatanta Armii Krajowej porucznika Jana Kędzierskiego.

  Urodzony 1924 roku w Dynowie na Podkarpaciu w rodzinie
  rolniczej pan Jan dzieciństwo i wojne spędził w ówczesnym
  powiecie rzeszowskim środowiska które Go ukształtowało
  i w którym się wychował.

  Fundamentem Jego postawy
  wobec różnych wyzwań czasów
  w których przyszło mu żyć
  była tradycja, kościół
  i wiara katolicka.
  Był żywym dowodem niezłomności charakteru w czasie gdy
  barbarzyńcy ze wschodu i zachodu najechali na Jego kraj.

  Zaprzysiężony kilka miesięcy przed osiągnięciem wieku
  dojrzałości 1942 roku walczył z bronią w ręku i obronie
  okolicznych mieszkańców, realizując zadania swojej
  jednostki w zmieniającym się krajobrazie wojennym
  ( zob... Archiwum - Historia - Porucznik Jan Kędzierski ... ).

  Po wojnie i zdobyciu
  wykształcenia zawodowego
  pracował jako kolejarz.

  Założył rodzinę, podnosił swoje kwalifikacje,
  kształcił młody narybek swoich następców.
  Odebrał porcję szykan za odmowę wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej
  Partii Robotniczej, w czasach słusznie minionego PRL-u, gdy pozbawiano Go
  możliwości awansu
  zawodowego, lokując
  na trudnych odcinkach
  pracy i utrzymując na
  niskim uposażeniu.

  Ale On trwał
  w swoich pryncypiach
  jasno twierdząc że nie może wierzyć w Boga
  a równocześnie podpisać się pod komunistyczną
  ideologią materializmu Marksa i Engelsa.

  Po okresie przemian w Polsce i powstaniu
  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  ujawnił swoją przeszłość a jako kombatant AK
  włączył w działalność gliwickiego oddziału Związku.

  Za swoje zasługi został nagrodzony stosownymi odznaczeniami i awansem na stopień
  oficerski. Jego otwarta, przyjacielska postawa i zachowanie w bezpośrednim kontakcie
  charakteryzowało się zawsze rzetelnością i uczciwością. Jego pryncypialność mogła być
  i była przykładem dla innych, zwłaszcza młodszych pokoleń.

  Pożegnaliśmy skromnego, dobrego, pięknego Bożego człowieka.
  Cześć Jego pamięci.

  20.03.2022. Kotwica, walka, nadzieja i śmierć.

  W naszym Kalendarium przypominamy o znamiennej dacie 20 marca 1942 roku,
  kiedy to po raz pierwszy na murach zniewolonej okupacją niemiecką Warszawy,
  pojawiła się kotwica z litera „P” jako jej głowicą i literą „W” jako jej ramionami.
  Razem stanowiły one inicjały Polski Walczącej.

  Historia tej kotwicy związana była z przedwojennym
  Wydawnictwem Polskim R.Wegnera i jego
  warszawską siedzibą, skąd pojawiła się na okładce
  jednej z książek a następnie gadżetach wydawnictwa.

  W czasie wojny
  w rozpisanym przez
  Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej tajnym
  konkursie ten symbol oporu i walki zwyciężył by, za
  zgodą spadkobierców
  praw wydawnictwa,
  rozkazem dowódcy AK zostać wprowadzonym jako
  jej oficjalny symbol. Wkrótce kotwica AK zaczęła się pojawiać w miejscach
  dywersyjnych akcji
  polskiego podziemia,
  stając się symbolem
  nadziei i wiary
  w odzyskanie wolności,
  niepodległości nie tylko
  Warszawiaków lecz
  rowniez całego zniewolonego narodu polskiego.

  Tutaj nieodpartym skojarzeniem tamtego czasu wojny
  i śmierci, w obecnej
  chwili jest sytuacja
  narodu ukraińskiego,
  w obliczu agresji rosyjskiej (j.w.). Zbrodnie popełniane
  przez Rosjan na Ukrainie przywołują pamięć zbrodni
  hitlerowskich Niemiec na ziemi polskiej.

  A jeśli o śmierci mowa, zamieszczamy sprostowanie
  naszej noworocznej informacji zakładki „Wydarzenia” pod datą 6-12.01.2022.
  Wiadomość o dziadku naszego zmarłego kolegi Tomka Żywolta pochodziła z poczty
  którą można by nazwać towarzysko - pantoflową, stąd nieścisłości.
  Chodziło nie o tego dziadka lecz „tamtego” i nie generała lecz pułkownika. Czyli innymi
  słowy Edmunda - Krzywdę - Rzewuskiego ( na zdjęciu powyżej pierwszy z prawej )
  którego grób znajduje się w tej samej alejce cmentarza lecz bliżej jej końca.

  Załączamy zdjęcie małżeńskiego grobu z lekko spłowiałą plakietką IPN i krótki
  diagram życiorysu ś.p. pułkownika w zakładce Archiwum / Historia ...
  Archiwum - Historia - Pułkownik Edmund - Krzywda - Rzewuski. Komendant
  Rejonu 6 AK Obwód VII Okręg Warszawa.
  Efekt kombinacji strony internetowej
  i udostępnionych nam rodzinnych wspomnień. Cześć Jego Pamięci !

  01.03.2022. Uroczystość pamięci w Katowicach.

  I jeszcze jedna uroczystość, w której wzięliśmy udział, została zorganizowana
  na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej.
  Tym razem po przeciwległej stronie alejki grobów
  żołnierzy Armii Krajowej, gdzie powstaje ciąg mogił
  żołnierzy powojennego podziemia i wybudowano
  pomnik poświęcony takim jak oni.

  A okazją był nasz
  Narodowy Dzień
  Pamięci Żołnierzy
  Wyklętych. Dobrze zorganizowane przez katowicki
  IPN przedpołudniowe spotkanie przedstawicieli władz
  województwa, miasta
  i zaproszonych gości
  przy grobach nowoodnalezionych i zidentyfikowanych
  szczątków dwóch śląskich niezłomnych żołnierzy. Niezłomnych i wyklętych. Skazanych na śmierć
  i zapomnienie.
  Straconych przez
  władze komunistyczne
  powojennej Polski w 1946 roku; Franciszka Skrobola
  i Józefa Wawrzyńczyka. Oprawę uroczystości nadała
  obecność śląskiej jednostki Obrony Terytorialnej, kompanii honorowej
  i orkiestry Dywizjonu
  Rakietowego Wojsk Obrony Powietrznej z Bytomia,
  wyższych oficerów Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego i Policji
  a także kombatantów
  Armii Krajowej z ppłk.
  Czerwińskim z ŚZŻAK.

  W bardzo dobrym wystąpieniu dyrektor Śląskiego
  Oddziału IPN dr Andrzej Sznajder poinformował
  o pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych.
  Były też słowa o prawdzie i kłamstwach, zdradzie i walce do końca, tych którzy
  przysięgali wierność i niezłomność Bogu i Ojczyźnie a nie „przyjaciołom” zza
  wschodniej granicy i komunistom w Polsce.

  W podobnym tonie, patriotycznym i obywatelskim
  zabrali również głos zaproszeni goście, a kapelan
  katowickiego garnizonu intencje modlitwy.
  Uroczystość zamknął apel poległych, salwa honorowa
  i złożenie wieńców na grobach naszych bohaterów.
  Pierwsi złożyli swoje wiązanki ich odnalezieni krewni.

  Całe wydarzenie znalazło nagle nowe tło w bieżących wydarzeniach, rozgrywających
  się właśnie na ziemi ukraińskiej, gdzie znane nam z historii imperialne ambicje
  posowieckiej Rosji zamieniają ludzkie życie w nędzę a efekty ludzkiej pracy w ruinę.
  Ci, którzy wiedzą jak, modlą się, ci którzy czują że powinni walczyć, walczą.
  A ci, którzy potrafią jedno i drugie, modlą się i walczą do końca.
  Tak, jak nasi żołnierze niezłomni.

  14.02.2022. 80 Rocznica Powstania A.K.

  Prawdopodobnie po raz pierwszy w powojennej Polsce obchodziliśmy rocznicę powstania, lub raczej powołania, Armii Krajowej na taką skalę. Oswoiliśmy się już z tym elementem naszej historii, ale
  dopiero ta okrągła ( znów ) rocznica zmobilizowała wszystkie
  główne organy naszego państwa do jej przypomnienia.

  W województwie śląskim
  w kwaterze grobów żołnierzy
  AK na cmentarzu komunalnym
  w Katowicach przy
  ul. Murckowskiej braliśmy
  udział w uroczystości
  zorganizowanej przez
  Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka i dyrektora śląskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzeja Sznajdera. W przemówieniach przewijał się
  historyczny wątek rozkazu generala Władysława
  Sikorskiego 14 lutego
  1942 roku
  scalającego działające
  w okupowanej przez
  Niemcy i Rosję Polsce
  organizacje zbrojne
  w jedną armię,
  podporządkowaną Polskiemu Rządowi na uchodźstwie.
  Praktyka, jak można się było spodziewać w warunkach wojennych, była taka, że wcześniejsze ugrupowania
  czesto posługiwały się swoimi pierwotnymi nazwami,
  ale w sytuacjach
  konfrontacyjnych
  jednoczyły do wysiłku
  przeciw wspólnemu
  wrogowi.
  Zasadniczy trzon
  kadrowy Armii Krajowej stanowili przedwojenni oficerowie, którzy uniknęli
  niemieckich obozów jenieckich i sowieckich łagrów, zaś szeregowymi żołnierzami byli
  młodzi chłopcy, często harcerze, którzy rwali się do walki z okupantami.

  Uroczystość przy
  ul. Murckowskiej
  nie była jedyną.
  W Gliwicach nowy
  komendant garnizonu
  sprawnie przeprowadził na placu apelowym
  w koszarach przy ul. Gen. W.Andersa spotkanie poświęcone rocznicy powstania
  Armii Krajowej na którym również byliśmy obecni.

  Udało nam się
  zmobilizować także
  sekretarza
  gliwickiego oddziału
  Światowego Związku
  Żołnierzy AK, który
  zajął wraz z naszym prezesem miejsce na trybunie.
  Pan Zbyszek Siemaszko, bo o nim mowa, sam będąc synem AK-owca z wileńskiej
  3 Brygady „Szczerbca” czuł, o czym wspomniał podczas poczęstunku, dumę i radość
  że polskie wojsko przejmuje tradycje i pamięć po Armii Krajowej.
  My podzielamy te uczucia.
  Apel poległych, salwa honorowa i krótka defilada były zaś kropką nad „i” całej
  uroczystości. Dziękujemy !

  30.01.2022. Setna rocznica urodzin pani major.

  W minioną sobotę uczestniczyliśmy w miłej uroczystości.
  Oto członkini gliwickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  pani major Maria Kulig-Gedliczka, w środowisku
  lekarskim znany specjalista II stopnia chorób oczu,
  obchodziła swoje
  setne (100!) urodziny.

  Z tej okazji koleżanki
  i koledzy z gliwickiej
  Rady Lekarskiej złożyli
  czcigodnej jubilatce
  wizytę z kwiatami i laurką a my z przedstawicielką
  ŚZŻAK, przygotowaliśmy pamiątkowy dyplom
  z gratulacjami, który wraz z bukietem kwiatów został
  wręczony pani Marii w przeddzień jej urodzin.

  Pani major w okresie
  wojny należała do
  pododdziału łączności
  Okręgu Lubelskiego
  Armii Krajowej
  z pseudonimem „Figa”.

  Uczestniczyła w akcji „Burza” wspierając działania
  armii sowieckiej w postępującym froncie wschodnim.

  Jej relacja potwierdza jednak fakty historyczne, zgodnie z którymi
  po przejściu frontu szybko musiała zdejmować opaskę AK, gdyż
  Rosjanie z miejsca rozpoczęli
  polowania, aresztowania i wywózki
  na Syberię żołnierzy polskiego
  podziemia.
  Obecnie sędziwa kombatantka
  po przypadkowym złamaniu ręki
  i pewnej degradacji zdrowia dużą
  część czasu spędza w łóżku.
  Fizjoterapeuta jest jednak dobrej
  myśli, zaś nasze spotkanie przebiegło w serdecznej i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

  Pani Maria podśpiewywała sobie wersety hymnu
  harcerskiego, a jej chrześniaczka z mężem (autorem zdjęć) i córką dzielili
  się z nami swoimi
  życiowymi
  doświadczeniami.

  Co ciekawe, obecni
  gospodarze domu
  i tymczasowi opiekunowie pani Marii byli otwarci
  na ideę współpracy i podtrzymywania pamięci
  o naszych bohaterach w ich walce z wrogami Polski i Polaków. Argumentem w dyskusji
  był również list gratulacyjny dyrekcji Zespołu Szkół im. gen. Grota Roweckiego
  w Gliwicach przekazany jubilatce. Być może efektem tego spotkania będzie
  powstanie nowego oddziału SPAK w Łodzi ? Kto wie ?

  6-22.01.2022. Nowy Rok. Zima, tradycja i śmierć.

  No i mamy rok 2022 ! Tym razem początek stycznia był bezśnieżny.
  Prezentujemy więc zdjęcie z początku grudnia wykonane na ośnieżonym placu
  budowy naszego pomnika. Na bocznych powierzchniach
  pierwszego stopnia postumentu widać odbicie śniegu
  w polerowanych podstopnicach z ciemno zielonego
  granitu.Tak po śląsku, po górniczemu.

  Nasza prasa doniosła
  o noworocznej wizycie
  Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego u Papieża.
  Złośliwi twierdzą, że pojechał z kopertą prosić
  o rozgrzeszenie. A tymczasem
  Covid znowu wymutował nową
  wersję ( Omikron ), po której
  experci oczekują piątej fali epidemii na poziomie nawet 70 tys.
  zakażeń dziennie. Póki co dzieci chodzą normalnie do szkół
  i wszystko wydaje się nie aż tak
  tragiczne.
  6 stycznia na ulicach polskich
  miast ( w tym Gliwic i powiatu )
  pojawiły się orszaki Trzech Króli,
  które stopniowo urastają do ważnej
  polskiej tradycji. W Gliwicach był to orszak
  samochodowy, ale już np. w Pyskowicach ludzki.
  Choinki wciąż rozświetlają nam wieczory, bo przecież rozbieramy je dopiero 2 lutego
  w święto Matki Boskiej
  Gromnicznej.
  Tak więc cieszymy się
  Bożym Narodzeniem,
  jego atmosferą
  i śpiewaniem kolęd.

  Mieliśmy jednak też
  trochę smutku. Dotarła bowiem do nas wiadomość o śmierci naszego kolegi Tomka
  Żywolta, wnuka generała Armii Krajowej Anatola Żywolta, który w czasie wojny
  był ostoją Polskiego Państwa Podziemnego w rejonie Pruszkowa.

  Ś.p. Tomka nie widzieliśmy od dłuższego czasu. Na uzyskanych
  właśnie zdjęciach z Cmentarza Centralnego w Gliwicach widoczne
  jest miejsce pochówku, Jego
  i Jego najbliższych. Wśród nich
  grobu ś.p. dziadka, dla którego próbował uzyskać
  godny standard wykończenia.
  Jak widać bezowocnie. Ś.p. Tomek zmarł na
  mutację stwardnienia rozsianego, które w ciągu
  kilku tygodni spustoszyło mu organizm
  doprowadzając do zgonu. Cześć Kolego !
  Wiemy gdzie spoczywają Twoje prochy.
  Odwiedzimy Cię czasem.
  Jak co roku styczeń jest dla nas miesiącem
  pamięci o Powstaniu Styczniowym, które najgłębiej wryło się w historię naszego
  narodu przynosząc śmierć najlepszych jego synów, emigrację i degradację struktur
  narodowego majątku. Ofiara ta jednak, jak biblijne obumarłe ziarno, przyniosła
  stukrotny plon. Plon niepodległości w 1918 roku.

  ________________________________________________________

  Informacje o wcześniejszych wydarzeniach
  znajdują się w zakładce Archiwum - Wydarzenia