STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  Pomnik

  Ta strona portalu poświęcona jest realizacji projektu Pomnika Powstań Polskich
  na Placu Krakowskim w Gliwicach, który został zainicjowany przez
  nasze Stowarzyszenie.

  Przedsięwzięcie to, jako efekt wieloletnich starań na różnych szczeblach
  administracji państwowej oraz powszechnego poparcia ze strony radnych miasta,
  jest hołdem dla czynów narodowo-wyzwoleńczych naszych rodaków
  na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, które ostatecznie przyniosły nam
  wolność i niepodległość.

  Zachęcamy do uczestnictwa w kosztach budowy pomnika.

  Komitet Budowy działający przy Stowarzyszeniu Pamięci Armii Krajowej O/Gliwice
  rozprowadza indywidualnie numerowane cegiełki o wartości 50 i 100 zł
  a w przypadku kwoty większej od 200 zł darczyńca otrzyma imienny
  list z podziękowaniem.

  Proponowana forma wsparcia to indywidualne lub zbiorowe wpłaty na konto
  Banku Spółdzielczego w Gliwicach nr 88 8457 0008 2008 0091 0514 0002
  i przesłanie kopii przekazu na adres:
  SPAK, ul Barlickiego 3, 44-100 Gliwice
  ( lub e-mailem na spak-gliwice@wp.pl ).

  Wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni w pamiątkowym dokumencie,
  umieszczonym w zapieczetowanej szkatule wbetonowanej podczas
  specjalnej uroczystości w podstawę konstrukcji
  ( chyba że będą sobie życzyli pozostać anonimowymi ).

  Poniżej prezentujemy wizualizację pomnika.

  Zakładka
  Archiwum - Informacje - Pomnik - Dodatkowe Materiały
  zawiera kopie uchwał Rady Miasta
  w załącznikach informujące o detalach koncepcji projektu.

  Podmioty gospodarcze chcące włączyć się w realizację przedsięwzięcia
  zachęcamy do kontaktu z Komitetem Budowy poprzez korespondencję
  tradycyjną pocztą lub e-mailem.
  Stosownie do poziomu zaangażowania Komitet udostępnia
  szczegółowe informacje wszystkim osobom pragnącym uczestniczyć
  w procesie realizacji projektu.