STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  28.09.2019. Doroczna uroczystość pod Barutem.

  W ostatnią sobotę września, jak co roku, spotkaliśmy się by oddać cześć
  i przypomnieć żołnierzy NSZ z oddziału kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, którzy
  we wsi Dąbrówka, na polanie „Hubertus” pod Barutem oddali swoje życie w 1946 roku.
  Znów, jak co roku, niebo było dla nas przychylne.
  Pomimo nocnej nawałnicy i porannych chmur,
  na czas naszej uroczystości słońce oświetliło polanę.

  W tym roku wśród nas
  zabrakło wojewody
  opolskiego, był jednak
  przedstawiciel premiera
  Morawieckiego. Był również dyrektor generalny Urzędu
  Wojewódzkiego w Katowicach, reprezentując wojewodę
  śląskiego. Byli parlamentarzyści, z senatorem Probierzem
  i posłem Pyzikiem. Był starosta gliwicki. Byli kombatanci ŚZŻAK i ZŻNSZ, byli leśnicy.
  Jak zawsze nie zawiedli policjanci z miast i powiatów strzeleckiego i gliwickiego.
  Nie zawiodły też klasy mundurowe z Knurowa i Pyskowic.
  Nieco słabiej były reprezentowane inne szkoły i ich
  sztandary ale, jak stwierdził kolega z ŚZŻAK,
  najważniejsze, że tradycja jest
  podtrzymywana i uroczystość
  co roku się odbywa.

  Ciekawe, jaki wpływ na udział
  w niej miały zbliżające się wybory parlamentarne i jak
  dalej potoczą się losy jej uczestników.

  Przewodnictwo mszy św. objął
  tym razem ks. ppłk. Krzysztof
  Smoleń, z garnizonowej parafii
  p.w. św. Barbary w Gliwicach.
  Homilię wygłosił ksiądz Jerzy
  Andrzej Klichta, ale jego słowa
  wywołały tym razem mieszane
  uczucia wśród słuchaczy. No cóż, nie zawsze udaje się trafić w dziesiatkę, stwierdził
  znajomy członek Bractwa Kurkowego.

  Przedstawiciel premiera odczytał list
  z przesłaniem do uczestników wydarzenia
  z ciepłymi słowami podziękowania
  i szacunku za pielęgnowanie cennej dla
  potomnych tradycji.
  W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej
  dr Tomasz Greniuch, z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Opolskiej Delegatury IPN,
  zabrał głos przypominając co wydarzyło się na polanie Hubertus 73 lata temu.

  Dobrym słowem, po zakończeniu części
  oficjalnej, podzieliły się z nami córki
  żołnierzy NSZ, które niezależnie od
  okoliczności, przyjeżdżają rokrocznie
  na polanę pod Barutem.
  Przebijało z nich uczucie wiary i nadziei,
  że pamięć o bliskich nam przodkach
  i ich towarzyszach, którzy oddali swoje
  życie dla następnych pokoleń,
  nie zaginie. A ci, co czują to
  w sobie, zawsze będą wracali do miejsc takich jak polana „Hubertus”.

  W tym duchu swoich wypowiedzi udzielili, obecnej na miejscu gliwickiej telewizji
  „Imperium”, kombatanci i włodarze gminy i powiatu. Teraz czekamy na publikację
  programu, poświęconego temu wydarzeniu ( na: https://tvimperium.pl/ ).
  Jak zawsze, w trakcie uroczystości, major (!) Biś poprowadził Apel Pamięci wraz
  z salwą honorową, po czym poszczególne delegacje, u stóp krzyża partyzanckiego,
  złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

  Rutynowo podkład muzyczny zabezpieczyła
  orkiestra ze Świbia, a chór parafialny
  z Wielowsi śpiewem wsparł wokalną
  cześć programu.
  Organizatorzy, w tym rownież SPAK, zebrali
  komplementy za fachowo poprowadzoną
  uroczystość.

  A my przy redakcji powyższej wiadomości
  skorzystaliśmy z fachowo wykonanych zdjęć
  m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury Wielowieś,
  Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz Panią Agnieszkę Dłuciok.
  Dziękujemy !