STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  31.08-01.09.2019. 80 rocznica wybuchu wojny.

  W tym roku obchodziliśmy kolejną dziesiątkę rocznicy wybuchu największego
  i najtragiczniejszego pod względem ilości ofiar konfliktu zbrojnego w dziejach świata.
  II wojny światowej. Kiedy analizujemy z dystansu
  czasu wypadki, które do tego doprowadziły,
  trudno nie zgodzić się z opinią
  prezydenta RP Andrzeja Dudy,
  wygłoszoną 1 września podczas
  centralnych uroczystości
  w Warszawie, jak też licznych
  historyków, że zbrojny napad na Polskę w 1939 roku był oczywistą
  konsekwencją przyzwolenia świata na niemiecki “pokojowy”
  Anschluss Austrii, aneksję zachodnich Czech, litewskiej Kłajpedy
  a później opanowanie reszty Czech,
  Słowacji i Moraw.
  Przyzwolenie bowiem na zło
  wcześniej czy pózniej kończy się
  jego niekontrolowanym rozprzestrzenieniem.

  W minioną sobotę,
  w przeddzień rocznicy, w budynku dawnej radiostacji
  w Gliwicach odbyło się spotkanie poświęcone zorganizowanej tam przez Gestapo 31 sierpnia 1939
  roku prowokacji i pierwszej ofierze mającej się
  rozpocząć wojny; mieszkańcowi Łubia k/Pyskowic
  powstańcowi śląskiemu Franciszkowi Honiokowi.

  Przeprowadzona przez historyków wymiana opinii i wiedzy o tamtych wydarzeniach,
  połączona była z prezentacją dostępnych publikacji w tym temacie. Ostatnią z nich
  była pozycja zatytułowana: Franz (Franciszek) Honiok 1899-1939 Pierwsza ofiara
  II wojny światowej, autorstwa mgr Krzysztofa Kruszyńskiego i jego uczniów:
  Martyny Werle, Michała Dylewskiego i Kacpra Jatty ze Szkoły Podstawowej nr 8
  w Gliwicach - Bojkowie.
  Autorzy byli obecni na sali.

  Po spotkaniu złożono kwiaty
  i wieńce pod pamiątkową
  tablicą u stóp drewnianej
  wieży nadawczej radiostacji.

  Obecny był Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta i gliwiccy parlamentarzyści.

  W niedziele zaś, jak co roku, na cmentarzu w Bojkowie o 4.45 uczestniczyliśmy
  w uroczystej zbiórce i apelu upamiętniającym godzinę pierwszej salwy z pancernika
  Schlezwig-Holstein skierowanej na posterunek Westerplatte w Zatoce Gdańskiej, na którym swoją
  służbę odbywali jej obrońcy, a wśród nich
  chor. Aleksander Szewczuk i kpr. Michal Plewak.

  U Ich grobów, stanęły warty honorowe, obecne były
  rodziny, okoliczni mieszkańcy, uczniowie z pobliskiej szkoły, harcerze, dowódcy i kompania honorowa wojska,
  górnicy, strażacy, przedstawiciele władz. Jak zwykle uroczystość na bojkowskim
  cmentarzu była przejmująca i piękna. Cisza, w której można było słuchać głosu
  prowadzącego, spokojny samotny śpiew solistki, modlitwę kapłana i refleksje
  przedstawiciela władz miasta, była najlepszym akordem myśli i uczuć obecnych
  z bohaterami, którzy odeszli. Świt przebijał się z wolna przez mrok w którym
  wybrzmiał jeszcze apel poległych i salwa kompanii honorowej gliwickiego 6 batalionu
  powietrzno-desantowego. Na grobach Westerplatczyków spoczęły kwiaty i znicze.
  W tym również nasze.
  Tego dnia miała jeszcze miejsce harcerska prezentacja programu o czasach walki
  i oporu a w pobliskim kościele odprawiono mszę św w intencji spoczywających
  na cmentarzu żołnierzy września 1939 roku oraz pokoju na świecie.