STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Pomnik
 • Strona Tytułowa
 • 

  22.01-14.02.2019. Rocznica Powstania tu i tam.

  Mijają kolejne rocznice. Wiele z nich zawiera w swoich nazwach słowo "Powstanie".
  Słowo, które w naszej historii pojawia się wyjątkowo często.
  Właśnie mija rocznica, której data zbiega się z radosną okazją do zakupu kwiatów
  i prezentów. 14 lutego - Walentynki. A w roku 1942 rozkazem generała Władysława
  Sikorskiego ( obok ) tego dnia powstała Armia Krajowa.

  Historycy używają również sformułowań: “została powołana”,
  “scaliła podziemny ruch oporu” w okupowanej Polsce,
  lub że “został on przemianowany”, a w zamiarze rownież
  “podporządkowany”, jednolitemu dowództwu Armii Polskiej
  i jej wodzowi z siedzibą w Londynie.

  Dwa skrzydła polskich sił zbrojnych
  stanowiły odtąd dwie armie
  na wschodzie i zachodzie Europy.

  Pierwszym dowódcą Armii Krajowej został gen. Stefan "Grot"
  Rowecki ( obok ), który stał na czele zbrojnego podziemia
  w Polsce pomiędzy czerwcem 1940 i 1943 roku.
  Rozwijający się stale
  i umacniający ruch
  oporu skierowany był
  przeciwko okupantowi
  niemieckiemu, ale
  i sowieckiem, choć
  ten drugi brutalną akcją pacyfikacji polskich elit w dużej mierze osłabił jego siłę.
  Na ziemiach wschodnich wkrótce do obu ciemiężycieli
  dołączyli Ukraińcy z UPA i OUN, bezwzględnie mordując
  ludność polską, głównie w środowiskach wiejskich.

  Armia Krajowa jednak żyła
  i na miarę swoich możliwości
  działała również tam.
  I stamtąd, z opóźnieniem
  ale jednak, otrzymaliśmy zdjęcia z uroczystości która, w dniu
  rozpoczęcia Powstania 1863 roku, 22 stycznia odbyła się
  przy wsparciu Konsulatu RP na Cmentarzu Łyczakowskim.

  Nasi rodacy we Lwowie mają
  gdzie uczcić rocznicę wybuchu
  Powstania Styczniowego.
  My tutaj nie. Nadzieje daje
  projekt budowy Pomnika Powstań Polskich w Gliwicach
  nad którym trwają prace.
  A tymczasem popatrzmy na zdjęcia z powstańczej
  kwatery lwowskiej nekropolii i doceńmy wysiłek Polakow mieszkających we
  Wschodniej Małopolsce, bo tak historycznie nazywamy te tereny.

  Znicze, kwiaty, pieśń i modlitwa. W tym roku kilka zasłużonych dla Polski osób
  szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk
  udekorował medalem “Pro Bono Poloniae”. A my pamiętajmy o powstańcach.
  To oni utorowali nam drogę do wolności.