STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  01.07.2018. XXIV Zjazd i Pielgrzymka Kresowian.

  Jak co roku, na początku lipca, odbył się na Jasnej Górze zlot przedstawicieli
  wielomilionowej rzeszy Polaków, pochodzących ze wschodnich ziem dawnej
  Rzeczpospolitej, rozproszonych w wyniku II wojny światowej po Polsce i świecie.
  Obecna wschodnia granica państwa polskiego, której przypisano nazwę "Lini Curzona"
  de facto ani nie była Linią Curzona ani nigdy nie miała służyć jako granica państwa.
  W dodatku wytyczona została bez zgody prawowitych przedstawicieli Polski i Polaków,
  nie mówiąc o jakimkolwiek głosowaniu zamieszkującej tereny kresów ludności.
  Prawdziwa Linia Curzona, do której odwołują się chętnie komunistyczni historycy
  była tymczasową linią demarkacyjną w polsko- rosyjskiej wojnie 1920 roku,
  którą posłużył się Stalin
  w rozmowach z Churchillem
  i Rooseveltem w 1944 roku,
  kilkakrotnie zmieniając
  według swego "widzimisię"
  i “uzgadniając” z powołanym
  przez siebie PKWN-em. W efekcie prastare polskie ziemie znalazły się w Związku
  Sowieckim a emigrujące z nich setki tysięcy polskich rodzin oderwane zostały od
  swoich
  dziejowych
  korzeni.
  Dla tych zaś
  którzy na nich
  pozostali, stan taki oznaczał perspektywę stopniowego wynarodowienienia. Czy skutecznego, pokaże czas, tymczasem obserwujemy wzrost ruchu ludności pomiędzy graniczącymi ze sobą krajami, a wśród Polaków rosnące zainteresowanie kresami.

  Tegoroczna pielgrzymka byla tego dowodem.
  Msza swięta z poruszającą homilią ks. Tadeusza
  Isakowicza-Zaleskiego, Marsz Pokoleń i Apel Poległych u
  szczytu podejścia na Jasną Górę pod figurą Matki Bożej,
  a także spotkanie w Sali Papieskiej gdzie wybrzmiały
  znów słowa modlitwy i historycznej prawdy o kresach.

  Jak co roku przyjechał do Polski z kresów symboliczny bochen chleba a zasłużonym
  dla organizacji polonijnych wręczono pamiątkowe dyplomy i statuetki. Wśrod gości
  byli obecni reprezentanci lokalnych władz, parlamentarzyści i kombatanci,
  historycy i działacze kresowi, przedstawiciele służb i organizacji paramilitarnych. Po części oficjalnej wystąpiły zespoły muzyczne. W tym roku była to “Antyrama”,
  zespół “Bracia” z Bukowiny i Grzegorz Podwójny. Spotkanie na sali prowadziła
  niezastąpiona Danuta Skalska z katowickiej “Lwowskiej Fali”. Atmosfera Zjazdu była
  podniosła i serdeczna. Bo to z serdeczności od zawsze słynęli kresowianie.
  Tak było, tak jest i tak niech pozostanie.