STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  10.12.2018. Uroczystość podwójnego jubileuszu.

  Tak się składa, że Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej powstało w 2008 roku,
  w bieżącym roku więc przypada okrągła, dziesiąta rocznica jego powstania.

  A ponieważ z racji jubileuszu
  100 rocznicy odzyskania
  przez Polskę niepodległości,
  jak kraj długi i szeroki mają
  miejsce różne wydarzenia o
  charakterze patriotyczno-historycznym, nic więc dziwnego że nasi koledzy
  z Bielska-Białej postanowili połączyć dwie okazje w jedną.

  Tym razem powodem głównej uroczystości było odsłonięcie tablicy,
  upamiętniającej odzyskanie naszej niepodległości, na dworcu w
  Czechowicach -
  Dziedzicach
  w powiecie
  bielskim.

  Rozpoczęto
  hymnem państwowym, następnie po krótkim wprowadzeniu tablica, umieszczona na pilastrze budynku
  dworca kolejowego PKP, została
  poświęcona, po czym u jej
  stóp, po okolicznościowych przemówieniach, złożono
  kwiaty i wieńce.

  Druga część programu odbyła się w dworku “Eureka” gdzie organizatorzy, po
  wprowadzeniu sztandarów i przywitaniu gości, przygotowali wykład historyczny
  “Drogi do Wolności” poprzedzony Modlitwą Obozową. Potem zaprezentowano skrót genezy powstania Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, której
  pierwszą komórkę powołano do życia w Bielsku-Białej,
  po czym niejako w naturalny sposób, w konsekwencji,
  przystąpiono do prezentacji i nagrodzenia zasłużonych
  dla ruchu SPAK jego członków i współpracowników.

  Znaleźli się wsród nich nasi koledzy:
  Henryk Krupa, Urszula Kaczmarczyk
  i współpracownicy: Ginter Skowronek
  - wójt Gminy Wielowieś i historyk
  Wojciech Kempa.
  Wszyscy otrzymali medale “Pro-Patria”,
  wręczone przez przedstawiciela
  Urzędu do Spraw Kombatantów
  i Osób Represjonowanych.

  Kilka słów podziękowania, w imieniu odznaczonych, nie kryjąc wzruszenia wygłosiła
  pani Urszula, pozdrowienia i słowa usprawiedliwienia za nieobecność Prezesa
  O/Gliwice przekazał pan Henryk.
  Na zakończenie z artystycznym programem wystąpił zespół harcerski
  Śląskiej Chorągwi ZHP - “Słoneczni”.