STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  11-18.05.2018. Od piątku do piątku.

  W drugi piątek maja w wiosennym nastroju i miejscu odbyło się zebranie Zarządu naszego Oddziału. W agendzie znalazły się punkty dotyczące
  zmian w jego składzie ale też porządkujące stan
  osobowy naszych członków.
  Kilka osób zrezygnowało z uczestnictwa
  w Stowarzyszeniu ale też podjęliśmy uchwałę
  o przyjęciu nowych członków, którzy właśnie
  złożyli swoje deklaracje. Jak to w życiu.
  Jedni odchodzą a inni przychodzą.
  Mamy też zmiany wśród członków Zarządu.
  Pierwsze zebranie nowego składu wypadło
  bardzo obiecująco. Dyskusje trwały kilka godzin. Fakt, że miejsce naszego spotkania było urokliwie. Tylko tak dalej.

  A rankiem trzeciego piątku maja w Komendzie Garnizonu wzięliśmy udział w spotkaniu omawiając możliwości zasilenia eksponatów
  tworzonej właśnie przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Izby Pamięci. Współpraca pomiędzy powstającą komórką Garnizonu a działającymi
  na tym polu organizacjami społecznymi
  zapowiada się bardzo dobrze.

  Natomiast
  po południu pożegnaliśmy kolejnego żołnierza Armii Krajowej. Podporucznika Witolda Gerynia.
  Uroczystość odbyła się w kaplicy i na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

  Zmarły członek Światowego Związku Żołnierzy
  Armii Krajowej urodził się w Żółkwi na ziemi lwowskiej
  w 1929 roku. Swoją aktywność organizacyjną rozpoczął
  w Szarych Szeregach w wieku 13 lat ale już rok później
  w 1943 został zaprzysiężony
  jako łącznik lwowskiego
  26 pułku piechoty AK
  Dzielnicy Zachodniej Rejon II. Za swoją aktywność
  w oddziale został skierowany rozkazem dowódcy batalionu do Oficerskiej
  Szkoły Podchorążych
  Rezerwy którą ukończył jako najmłodszy słuchacz.
  Brał udział w Akcji „Burza” w czasie której polskie jednostki współdziałały z wojskami pancernymi Armii Czerwonej
  walcząc z punktami oporu Niemców we Lwowie 1944 roku.
  Po przejściu frontu i rozformowaniu oddziału
  szczęśliwie uniknął aresztowania przez NKWD
  i zsyłki na Syberię, co spotkało wielu jego kolegów.
  W 1945 roku wraz z rodziną przyjechał na Śląsk i zamieszkał w Prudniku a potem
  Gliwicach. Skończył studia na Politechnice Śląskiej. Pracował w „Biprochemie”.
  Cześć Jego Pamięci !