STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  24.04.2017. Spotkanie Pokoleń na cmentarzu.

  Z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Gimnazjum Nr 3 w Gliwicach zorganizowana została doroczna uroczystość poświęcona pamięci ofiar marszów śmierci 1945 roku.

  Podobne uroczystości odbyły się na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i wielu innych obozów zagłady zbudowanych i prowadzonych na okupowanym obszarze Polski przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

  Przypomnijmy, że na terenie Gliwic
  i Powiatu Gliwickiego istniało
  w czasie wojny kilka pod-obozów podległych obozom
  Auschwitz Birkenau a także Łambinowice. Gdy zbliżał
  się front ich więźniowie byli „ewakuowani”, czyli często pędzeni jak bydło, przez pilnujących ich SS-manów, w kierunku zachodnim do stanu kompletnego wycieńczenia, a w przypadku zasłabnięcia zabijani i porzucani w przydrożnych rowach.

  W okresie rozwoju hitlerowskiego imperium więźniowie ci byli wykorzystywani jako niewolnicza siła robocza do budowy
  dróg, mostów, różnego rodzaju konstrukcji a także robót
  w produkcji rolniczej i przemysłowej.
  Klęska armii niemieckiej spowodowała likwidację obozów koncentracyjnych lecz do końca próbowano utrzymać kontrolę nad więźniami, nawet za cenę ich męczeńskiego życia.

  Na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach byliśmy tego dnia również i my,
  składając kwiaty u stóp tablicy i pamiątkowego muru. Obejrzeliśmy też i wysłuchali
  występów chóru kombatantów i młodzieży szkolnej.

  Pamiętajmy więc kto był ofiarą a kto katem. Kto zbrodniarzem a kto bohaterem.