STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  10-11.11.2017. Dni Święta Niepodległości.

  I znów obserwujemy jak rodzi się nowa tradycja. Tym razem w naszym oddziale SPAK. Kolejny rok, dla uczczenia narodowego święta, uczestniczyliśmy w marszu
  górnośląskiej grupy Camino, ktory tym razem biegł z Gliwic do Nieborowic.

  Ale zanim to nastąpiło, na zaproszenie Gliwickiego Zespołu Szkół Samochodowych, wzięliśmy udział w uroczystej akademii,
  którą swoją obecnością uświetnili kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK.
  Kilka słów przekazał młodzieży Prezes Gliwickiego Oddziału ŚZŻAK por. W.Kołkowski, a ta ze swej strony wystąpiła
  z przygotowanym przez siebie krótkim programem literackim.
  Wieczorem tego samego dnia, a był to przeddzień Święta, wysłuchaliśmy uroczystego koncertu w wykonaniu młodzieży, ale i dorosłych członków zespołów muzycznych
  i chórów ze Świętochłowic i okolic, a także zespołów naszych rodaków z Białorusi. Wzruszenie wśród uczestników, zorganizowanego
  przez władze miasta i Fundację Wolne Miejsce wydarzenia, było powszechne gdy ostatni chórzyści schodzili ze sceny, żegnani na stojąco gromkimi brawami.
  Z zaskoczeniem wielu z nas odkryło wysoką jakość
  prezentowanej muzyki która zawierała ten dodatkowy,
  wschodni składnik naszej starej kultury.

  A sobotę powitaliśmy
  mszą św. w kościele p.w.
  św. Antoniego na Wójtowej Wsi, skąd po zwyczajowej krzątaninie pod i przed kościołem i oczywiście grupowym zdjęciu, wyruszyliśmy w trasę miedzami
  świeżo zaoranych pól.
  Solo i w zestawach.

  Niebo było ciężkie od
  chmur, które coraz to
  zawisały nad nami, ale
  w końcu okazało się,
  że i słońce przebiło się przez nie na parę chwil i deszcz nie spadł. Krajobraz był, można rzec, zwyczajny choć jeśli przyjrzeć się zdjęciom to wypada mieć skojarzenia
  z malarstwem Wyczółkowskiego i Chełmońskiego. Taka jest nasza ziemia.
  Po drodze zatrzymaliśmy się w zabytkowym drewnianym kościółku z XVII w.
  p.w. św. Michała Archanioła w Żernicy, którego ściany ( i sufit ! ) pokryte są niedawno odrestaurowaną polichromią. Wnętrze kościoła robi niezwykłe wrażenie.

  Szkoda, że dzwony zrabowane stąd
  przez Niemców w czasie okupacji
  bezczynnie tkwią w pustym dziś
  kościele gdzieś po drugiej stronie Odry.
  Ale jest ponoć nadzieja, bo zostały
  wytropione i zidentyfikowane, że wrócą
  na swoje miejsce.

  Po wizycie w tym małym ale ślicznym kościółku ruszyliśmy w dalszą drogę
  by w lesie pod Nieborowicami odwiedzić miejsce kaźni Ślązaków, których wielu straciło życie w obozie
  przejściowym zorganizowanym dla tych, których w 1939 roku ich niemieccy sąsiedzi uznali za nazbyt polskich

  i zbyt inteligentnych. Taki “element” był niebezpieczny dla hitlerowców. Należało
  ich wymordować.

  Wysłuchaliśmy mrożących krew w żyłach opisów nieprawdopodobnego bestialstwa niemieckiej załogi obozu i znęcania się nad tymi, którzy
  uważali się za Polaków, zanim w okrutny sposób zadano im śmierć.

  Zeznania świadków, którzy cudem przeżyli gehennę w nieborowickim lesie, są w posiadaniu IPN-u i upoważniają
  w opinii historyków użycie określenia,
  dla nazwania miejsca i tego co się tutaj działo - Śląski Wołyń.

  Zmówiliśmy modlitwę za dusze ofiar nieborowickiego obozu i obiecali pamiętać
  i przypominać innym. Bo również tym naszym rodakom zawdzięczamy swoją
  narodową niepodległość. A potem już tylko posililiśmy się w gościnnych progach
  pobliskiego przedszkola by autobusem powrócić do wyjściowej bazy w Gliwicach.

  A tam, w czasie wędrówki druga część naszego składu asystowała
  przy uroczystościach na Placu Piłsudskiego. Poprzedziła je
  uroczysta msza św. w Katedrze i przemarsz na miejsce ceremonii.
  Na placu obecne były władze miasta, wojsko, harcerze, przedstawiciele klas mundurowych, szkół i związków kombatanckich. Ceremoniał obejmował apel
  i salwę honorową.
  Delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka, gdzie imponujący
  biało czerwony kobierzec przemawiał sam za siebie. Tak w Gliwicach i okolicy
  fetowaliśmy nasze narodowe święto.