STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  13,15.06.2016. Spotkania, spotkania, spotkania.

  Po niedawnym spotkaniu oddziałów SPAK w Bielsku Białej przyszła kolej na spotkanie w gliwickiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień i u Wojewody Opolskiego.

  W Gliwicach Komendant przedstawił organizacjom proobronnym i paramilitarnym założenia wprowadzanych w życie decyzji dotyczących nowego systemu obrony terytorialnej,
  a my podjęliśmy działania mające na celu lepszą koordynację inicjatyw wszystkich grup miasta i powiatu, na polu godnego czczenia pamięci o naszych bohaterach.

  W Opolu Wojewoda włączył się w przygotowania do przeprowadzenia pierwszej uroczystości upamiętniającej śmierć żołnierzy "Bartka" na polanie przy dawnym lotnisku pod Starym Grodkowem. Miejsce to ostatnio stało się znane w całej Polsce w wyniku prac wykopaliskowych zespołu IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

  Obecnie lokalne władze sąsiadujących ze sobą na tym terenie
  gmin Skoroszyce i Stary Grodków, podjęły temat
  podniesienia historycznej rangi miejsca do poziomu
  równego temu, jaki od wielu lat spełnia polana Hubertus.
  Zostaliśmy zaproszeni do współpracy i podzielenia się naszymi doświadczeniami organizacyjnymi uroczystości w Barucie.

  Jaki będzie efekt tych wysiłków przekonamy się już wkrótce. Na 3 września wyznaczona została data odprawienia pierwszej mszy św. w intencji wszystkich, którzy na polanie ponieśli tragiczną śmierć.