STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  22,23.06.2016. Wręczenie nominacji kadetom.

  Kończy się rok szkolny. W klasach mundurowych wręczane są nominacje na wyższe stopnie tym, którzy osiągnęli odpowiednio dobre wyniki w szkoleniu i nauce

  Wraz z dowódcami wpółpracujących ze szkołami
  jednostek wojskowych,
  WKU, policji i straży pożarnej,
  a także przedstawicielami władz lokalnych zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystych apelach, połączonych z przeglądami plutonów, wręczeniem certyfikatów i defiladami.
  W chwili obecnej mamy w Gliwicach
  i powiecie cztery szkoły z klasami mundurowymi, z których trzy funkcjonują
  w zespołach szkół publicznych.
  22 czerwca
  odbyła się
  uroczystość na
  boisku sportowym
  ZSMK w Pyskowicach. 23 czerwca w auli Zespołu
  Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach-Sośnicy.
  Tam też oprawa uroczystości miała dodatkowy wydźwięk, jako że przygrywała nam orkiestra Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

  Defilada w tych warunkach nie mogła nie wyjść znakomicie, pewnie również z uwagi na wysoki w tej szkole odsetek kadetów płci żeńskiej.

  We wszystkich szkołach przypadł nam też miły obowiązek wręczenia pamiątkowych nagród dowódcom, ich zastępcom i wyróżniającym się w szkoleniu kadetom.

  W tym roku upominkiem były trzy tomy właśnie opublikowanej pracy historyka Wojciech Kempy : Okręg Śląski Armii Krajowej.

  Również 23 czerwca miała miejsce uroczystość
  w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, która odbyła się na boisku szkolnym
  w skwarnym, czerwcowym słońcu lata.

  Tak, to już lato i ... wakacje.