STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  23-25.11.2016. Historia Śląska dla szkół.

  I znów, jak w poprzednich latach, złożyliśmy jesienne wizyty średnim szkołom
  miasta i powiatu gliwickiego
  z wykładami naszego stałego
  współpracownika, historyka pana
  magistra Wojciecha Kempy
  o tematyce Powstań Śląskich
  i Armii Krajowej.
  W większości, temat Powstań zazębiał się z bieżącym curriculum pierwszych klas,

  ale były też wyjątki, kiedy proszono nas o przedstawienie historii
  Armii Krajowej na Śląsku, bo wciąż jest ona najgorętszym z poruszanych zagadnień.

  I słusznie, bowiem w świadomości przeważającej części naszego społeczeństwa wciąż pokutuje ogrom kłamliwej propagandy z czasów minionej epoki PRL-u, według

  której jedynie formacje Gwardii i Armii Ludowej „bohatersko” walczyły z okupantem
  naszego kraju. I oczywiście tym jedynym okupantem były hitlerowskie Niemcy.

  Niewielu zaś wie, że Śląski Okręg Armii Krajowej był liczebnie najsilniejszy ze wszystkich. Również tych, z Polski centralnej i wschodniej, choć warunki dla konspiracji były tu najtrudniejsze.

  Tym razem odwiedziliśmy kolejno klasy mundurowe Zespołu Szkół im. Marii
  Konopnickiej w Pyskowicach, klasy artystyczne gliwickiego Liceum Ogólnoksztąłcącego „Animator”, byliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kozielskiej, w klasach mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach-Sośnicy i Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej.

  Dalej złożyliśmy wizytę Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, gdzie wykładu wysłuchały klasy mundurowe, następnie pojechaliśmy do Zespołu Szkół
  Ogólnokształcących Nr 5 im. Armii Krajowej na Osiedlu „Sikornik”, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Górnych Wałów
  ( Rymer ! ), Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich i Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Uff !!!

  To były trzy dobrze przepracowane dni. Wszędzie witani byliśmy serdecznie i czuliśmy, że odbiór przekazywanych treści był różny
  ( vide zdjęcia ) lecz na ogół bardzo dobry. Czasem wręcz znakomity
  o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie większości wykładów. Wprawdzie zgodnie uznaliśmy raz jeszcze, że nauczanie nie jest łatwym kawałkiem chleba, jednak satysfakcja była bezsprzecznie naszym udziałem.