STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  30.04.2015. Sukces klas mundurowych.

  Już po raz czwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, w powiecie będzińskim, zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Musztry dla Klas Mundurowych. W tym roku wzięły w nim udział reprezentacje klas z 12 szkół województwa śląskiego o różnym profilu; od pożarniczego po wojskowy. Wśród nich byli również uczniowie klas mundurowych z powiatu gliwickiego.

  W silnej konkurencji, przy wysokich wymaganiach jurorów, nasi reprezentanci spisali się na medal, a właściwie na wiele medali i kilka pucharów.
  Zawodnicy mieli 12 minut, aby dokonać prezentacji swojej grupy. Główną rolę odgrywał tutaj dowódca.

  Wszystko działo się pod czujnym okiem jurorów zgodnie z regulaminem musztry sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
  W kategorii Najlepszej Drużyny drugie i piąte miejsce zajęły reprezentacje szkół powiatu gliwickiego; odpowiednio, ZS im M.Konopnickiej w Pyskowicach i ZSZ Nr 2 w Knurowie.

  Najważniejszą rzeczą jest dokładne wykonywanie komend i zadań, które stawia dowódca; wykonywanie indywidualne musztry. Liczy się porozumienie w zespole, ale też każdy pojedynczy element robi całościowe wrażenie - tak komentował kryteria oceny członek jury kpt. Jacek Łukasik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.

  W kategorii Musztry Paradnej na drugim miejscu ex-aequo ze szkołą z Wojkowic uplasowali się mundurowi z Knurowa, a w kategorii Najlepszy Dowódca I miejsce zajął drużynowy z Pyskowic. Z tamtąd również wywodził się zwycięzca konkursu Musztry Indywidualnej.

  Organizatorom: Władzom Miasta i Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Wojkowic, Kuratorium Oświaty, Komendzie Wojewódzkiej Policji i WKU z Będzina należą się podziękowania za wspaniały konkurs. A uczniom „Mundurówek” z powiatu gliwickiego za godne reprezentowanie nas na wojewódzkim szczeblu - oczywiście
  GRATULACJE !