STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  13.12.2015. Pamięci ofiar Stanu Wojennego.

  Dzień ogłoszenia Stanu Wojennego przez tzw. „Wojskową Radę Ocalenia Narodowego”

  czyli zorganizowany związek przestępczy o charakterze zbrojnym, jak po latach określił to akt oskarżenia IPN, był jednym z najbardziej ponurych dni w powojennej historii Polski. Na ulicach miast pojawiły się czołgi.

  Dla Polaków w 1981 roku, którym "Solidarność" przywróciła nadzieję na normalność, Stan Wojenny był gwałtem tym boleśniejszym, że zadanym ich własnymi rękami.

  W tym roku obchodziliśmy rocznicę grudnia 1981 w Warszawie, uczestnicząc w Marszu Wolności i Solidarności.

  Byliśmy też wśród przyjaciół w Namysłowie skąd delegacje NSZZ "Solidarność" wyjechały na uroczystości do Opola. Uczestniczyliśmy we mszy św. i złożeniu kwiatów
  pod tablicą poświęconą NSZZ "Solidarności"

  Było miło, uroczyście i po domowemu. Jak wśród swoich.