STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  WŁADYSŁAW KOSTRZEWSKI - 1948 - 2020.

  Lekarz i działacz „Solidarności”.

  Władysław Kostrzewski urodził się 15 września 1948 r. w Gliwicach.
  W 1974 r. ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
  Trzy lata później uzyskał specjalizację z anestezjologii.

  W 1975 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki
  Zdrowotnej (ZOZ) w Bytomiu, następnie w latach
  1975–1977 był asystentem w ZOZ w Kolbuszowej
  (woj. podkarpackie).
  W listopadzie 1979 r. wrócił na stałe do Gliwic
  i zatrudnił się jako anestezjolog w Szpitalu Miejskim
  nr 1 (przy ul. Tadeusza Kościuszki 29), z którym był
  związany do 2004 r. Po powstaniu NSZZ „Solidarność”
  aktywnie zaangażował się w działalność
  tej organizacji.
  Od września do grudnia 1980 r. był członkiem Komitetu
  Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ZOZ w Gliwicach,
  a od grudnia 1980 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZOZ
  w Gliwicach. Działał również w miejskich strukturach związku, m.in. przyczynił się
  do podjęcia decyzji o przekształceniu nowo budowanego Domu Organizacji
  Społeczno-Politycznych, w którym obok Komitetu Miejskiego PZPR miały mieć
  również swoją siedzibę organizacje afiliowane i stronnictwa satelickie,
  w szpital ginekologiczno-położniczy, a domu szkoleń Związku Socjalistycznej
  Młodzieży Polskiej –
  w przedszkole.

  W 1981 r. został
  współpracownikiem
  Komitetu Obrony
  Więzionych za
  Przekonania.
  Na krótko przed
  wprowadzeniem stanu
  wojennego był jednym
  z opiekunów grupy dzieci gliwickich działaczy NSZZ „Solidarność” zaproszonych do
  Francji przez związkowców z Nantes. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. zorganizował
  zwożenie karetkami do szpitala miejskiego działaczy NSZZ „Solidarność”,
  którzy dzięki temu uniknęli aresztowania, a następnie weszli w skład
  tzw. Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność”
  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Kostrzewski kierował w nim pionem medycznym.

  Zaangażowany był również w druk i kolportaż „Biuletynu II Garnituru Delegatury
  Gliwickiej RKW NSZZ »Solidarność« Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” oraz ulotek.
  Zatrzymany 5 marca 1982 r., został internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia
  w Zabrzu-Zaborzu (marzec 1982 r.), Uhercach (marzec–kwiecień 1982 r.) oraz
  Załężu k. Rzeszowa (kwiecień–lipiec 1982 r. ). W tym ostatnim uczestniczył
  w miesięcznej głodówce z powodu niesprawiedliwego traktowania internowanych
  chorych. W jej wyniku został zwolniony z internowania i powrócił do Gliwic.

  W latach 1982–1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach
  Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Balon”. Wielokrotnie zatrzymywany
  i przeszukiwany. W latach 1983–1989 był współpracownikiem
  Solidarności Walczącej.
  Zorganizował grupę charytatywną, która udzielała pomocy rodzinom internowanych
  i więzionych. Od 1982 do 1989 r. aktywnie uczestniczył w działalności
  Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.
  Od 1983 r. pomagał w organizacji Dni (Tygodni) Kultury Chrześcijańskiej
  w Gliwicach.
  Od listopada 1988 r. był członkiem działającego jawnie w strukturach służby zdrowia
  Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a po ponownej
  legalizacji związku w 1989 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ
  „Solidarność” ZOZ w Gliwicach.
  W 2000 r. został odznaczony Złotym Medalem Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej,
  a w 2007 r. Krzyżem Semper Fidelis.
  Od 2013 r. był na emeryturze, mieszkał w Gliwicach.

  18 października 2020 roku odszedł do domu Pana.
  Cześć Jego Pamięci !