STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  8 MAJA 1945 - 2021.

  II Wojna Światowa i Kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej.
  Refleksje i apel.

  Szanowni Państwo.

  Mija 76 lat od zakończenia najkrwawszego konfliktu w historii ludzkości
  - II Wojny Światowej.
  Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 r. napaścią Niemiec na Polskę.
  Przez prawie 6 lat niemieckiej agresji i eksterminacji ludności, niszczycielskie
  bombardowania, powszechny terror - ustanowiona kara śmierci (nigdzie indziej nie
  była stosowana) za pomoc ludności żydowskiej, zorganizowane łapanki i rozstrzelania
  doprowadziły do tego, że życie straciło ok. 6 milionów obywateli polskich.
  Nie możemy również zapomnieć, że nasz kraj od 17 września 1945 r. był niszczony
  z dwóch stron. Do agresji niemieckiej przyłączyła się sowiecka Rosja, która w myśl
  paktu Ribbentrop-Mołotow, a właściwie jego integralnej części - tajnego protokołu,
  dołączyła do rozbioru terytorium Polski (pakt ten często bywa nazywany
  IV rozbiorem).
  Ważnym jest abyśmy pamiętali i mówili wyraźnie, że Polska w czasie II Wojny
  Światowej była krajem okupowanym i wszystko to co działo się na terytorium
  Rzeczypospolitej było wynikiem rządów nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji.
  Zniewolona Polska i jej obywatele byli ofiarami terroru niemieckiego, a także
  sowieckiego. Nie możemy pozwolić, aby prawda o oprawcach Rzeczypospolitej
  była wypaczana, zacierana, czy pisana na nowo.
  W myśl Konwencji Haskiej, wszelkie akty bezprawia następujące na terenach
  okupowanych obciążają stronę okupanta, bo to on ma obowiązek zapewnić
  przestrzeganie prawa na terenie przez siebie okupowanym. Jak wiemy “prawo”
  ustanowione na terenach okupowanej Polski przez Niemców było bezprawiem, co
  dobitnie zostało określone podczas procesów w Norymberdze w 1946 roku i później.
  Tak więc nawet jeśli nieliczna (w proporcji do całości ponad 30 milionowego narodu)
  grupa kryminalistów i degeneratów dopuszczała się przestępczych czynów wobec
  Żydów, to odpowiedzialność za to wedle prawa przyjętego także przez Niemcy
  i resztę narodów europejskich spada na Niemców.

  Polskie Państwo Podziemne bezwzględnie karało szmalcowników i innych
  przestępców. Dziś, po upływie 76 lat, obowiązani jesteśmy wsłuchać się w świadectwa
  prawdy tych, którzy przeżyli ten koszmar i stanowią dla nas źródło wiedzy
  o bestialstwie jakiego Niemcy oraz Rosjanie dopuścili się podczas II Wojny Światowej.
  Przypomnijmy, 8 maja 1945 r. to dla zachodnich państw europejskich data
  zakończenia II Wojny Światowej. Niemniej jednak spotykamy się z dwiema datami
  określającymi to wydarzenie tj. 8 maja oraz 9 maja. Z czego wynika ta rozbieżność ?
  Chodzi o kwestię podpisania przez Niemcy aktu kapitulacji. 7 maja 1945 r
  akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec podpisali admirał Hans-Georg von Friedeburg
  i generał Alfred Jodl. Przerwanie walk miało nastąpić 8 maja 1945 r.
  Jednakże Józef Stalin nie uznał tej formy kapitulacji z uwagi na to, że zdaniem
  sowieckiego dyktatora, sygnatariusz dokumentu z ramienia Armii Czerwonej był zbyt
  niskiego szczebla. Stalin zażądał ponowienia podpisania aktu kapitulacji i odbyło się to
  8 maja 1945 r o godz. 22:30. Według czasu moskiewskiego była to godzina 00:30
  a więc 9 maja 1945r. Dlatego też sowiecka Rosja (dzisiejsza Federacja Rosyjska)
  została przy tej dacie i obchodzi 9 maja jako Dzień Zwycięstwa.

  Kiedyś data ta obowiązywała też w krajach podbitych przez Sowiety. My – Polacy
  uwolniwszy się spod wpływów sowieckich, świętujemy dzień zakończenia
  II Wojny Światowej 8 maja. Nie świętujemy Dnia Zwycięstwa, bo Polska,
  zdradzona przez sojuszników wojnę tę przegrała. Skończył się koszmar
  okupacji niemieckiej.
  Armia Czerwona przyniosła wyzysk, zniewolenie i eksterminację naszych elit przez
  rosyjskich komunistów i ich polskich pomocników. Podpisany przez Niemców akt kapitulacji niósł ze sobą szereg ustaleń i nakazów wyartykułowanych wobec sprawców
  najokrutniejszej wojny XX wieku. Niemniej jednak ustalenia dotyczące Niemiec
  zostały omówione przez sojuszników koalicji antyniemieckiej już wcześniej.
  W Teheranie dnia 28 listopada 1943 r. rozpoczęła się pierwsza konferencja
  przywódców ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii, na której sojusznicy ustalili zobowiązania
  we wspólnej walce z państwami Osi.

  W czasie tej narady ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Trójki utworzyli
  Europejską Komisję Doradczą. Jej pierwszym zadaniem było sformułowanie tekstu
  przyszłej bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.
  Kolejną ważną konferencją Wielkiej Trójki, która dla Rzeczypospolitej miała fatalne
  skutki, była narada odbywająca się w dniach 4–11 lutego 1945 r. w Jałcie.
  Postanowienia jałtańskie wprowadzały nowy podział Europy.
  To właśnie za sprawą konferencji jałtańskiej Polska utraciła m.in. Kresy Wschodnie
  na rzecz ZSRR i dostała się w obszar sowieckich wpływów. Jak pamiętamy
  okres sowieckiej dyktatury trwał w Polsce kilkadziesiąt lat, zakończył się obaleniem
  komunizmu i odzyskaniem przez Polskę pełnej suwerenności.

  W Teheranie też został postawiony problem przyszłości Polski. Rozpoczął się proces
  opuszczania Polski przez najważniejszego sojusznika – Wielka Brytanię, która
  przecież przystąpiła do wojny z Niemcami w obronie Polski.
  Los Polski został przypieczętowany w Jałcie i Poczdamie, podczas następnych spotkań
  Wielkiej Trójki. Ostatnie spotkanie przywódców USA, Wielkiej Brytanii oraz ZSRS
  miało miejsce 17 lipca – 2 sierpnia 1945r w Poczdamie.
  Na tej konferencji przywódcy zwycięskich państw alianckich uzgodnili metody
  denazyfikacji, demilitaryzacji, demokratyzacji i dekartelizacji powojennych Niemiec.
  To podczas tego spotkania określono powojenny kształt niemieckich granic
  oraz przyjęto program przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji,
  Polski i Węgier. Niemcy mieli zapłacić odszkodowania wojenne.

  Kapitulacja Niemiec z 8 maja 1945 r. zakończyła dramat II Wojny Światowej
  w Europie, na Dalekim Wschodzie nadal jednak toczyły się walki z Japonią.
  Dopiero od 2 września 1945 r., gdy skapitulowała Japonia, możemy mówić
  o ostatecznym zakończeniu II wojny światowej, która pochłonęła ponad 50 mln
  ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych.
  Warto wspomnieć, że po podpisaniu aktu kapitulacji w Flensburgu wciąż działał
  rząd III Rzeszy niemieckiej. Dopiero w dniu 23 maja 1945r. Wielką Brytania
  zdecydowała o aresztowaniu jej członków.
  Od 5 czerwca 1945 r. władzę nad Niemcami przejęła Sojusznicza
  Rada Kontroli Niemiec, kończąc w ten sposób historię niemieckiej III Rzeszy.
  Zakończenie II wojny światowej wiązało się z wprowadzeniem zmian, ale również
  niosło za sobą skutki i dzieliło Europę na strefy powiązane z dominacją
  USA bądź ZSRS.

  Przypomnijmy, że w wyniku ustalenia granic Rzeczypospolitej nowy kształt państwa
  określały granice oparte o Odrę i Nysę Łużycką na zachodzie, Bałtyk na północy
  oraz Bug i linię Curzona na wschodzie. W politycznym znaczeniu podział Europy
  na wolne kraje i strefę wpływów ZSRS doprowadził do tego, że Polska znalazła się
  w tzw.” bloku wschodnim” sowieckiej Rosji i dyktatu Stalina.
  Straty Polski odniesione w czasie II Wojny Światowej do dnia dzisiejszego nie są
  możliwe do wyrównania. Niemiecki terror spowodował, że zginęło wiele milionów
  obywateli polskich, z ziemią zostały zrównane miasta, miasteczka, wsie. Skradzione
  zostały dzieła sztuki – bogactwo Narodu Polskiego. Nigdy nasz kraj nie otrzymał
  reparacji wojennych. Tylko determinacja Polaków doprowadziła do tego, że cegła
  po cegle, została odbudowana Polska.
  Przez kilkadziesiąt lat komunizmu zostali pozbawieni życia znamienici polscy patrioci,
  którzy po wojnie walczyli o wolność, ale tym razem z rosyjskim okupantem.
  Przez ten czas kraj nasz został wyniszczony przez sowiecką dyktaturę.
  Ta powojenna odbudowa była jednak wypaczona przez komunistyczną koncepcję
  rozwoju, co będziemy już zawsze odczuwać.
  Odrzucenie przez komunistów Planu Marshalla spowodowało zapóźnienie
  cywilizacyjne krajów bloku wschodniego i Polska musi obecnie te różnice nadrabiać.

  Od ponad trzech dekad Polacy znów odbudowują Rzeczpospolitą. Niemcy są winne
  II wojny światowej - to zostało określone także podczas procesów norymberskich
  - mimo to nie wypłaciły Polsce odszkodowań wojennych. Zrobiły to w stosunku
  do wielu innych krajów dużo mniej zniszczonych.

  Przy okazji obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej w przestrzeni
  medialnej pojawia się wiele publikacji dotyczących wojny i jej skutków.
  Szczególnie ważnym jest, abyśmy w tym czasie reagowali na materiały, które
  manipulują, zniekształcają lub wręcz oczerniają największą ofiarę II Wojny Światowej,
  którą bezsprzecznie jest Polska.

  Dlatego też zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie i monitoring treści,
  które pojawiają się w niemieckich i rosyjskich mediach oraz Internecie.
  Jeżeli jakiś materiał, artykuł, wzbudzi Państwa niepokój, bardzo proszę o przesłanie
  informacji (wraz z linkiem) na adres: kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl.
  To bardzo ważne abyśmy, w tym czasie, byli jeszcze bardziej czujni.
  Przesłane przez Państwa materiały zostaną dokładnie zweryfikowane,
  co pozwoli Reducie na podjęcie odpowiednich działań,
  a tym samym na szerzenie prawdy o historii Polski.

  Z wyrazami szacunku,
  Maciej Świrski
  Reduta Dobrego Imienia
  Maj 2021