STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  Pułkownik Edmund - Krzywda - Rzewuski
  i rodzina Żywolt

  Całe życie Edmunda Aleksandra Jakuba Krzywdy-Rzewuskiego było zdeterminowane
  przez służbę Ojczyźnie, a w niej przez powikłane losy Polski.
  Urodził się 6 stycznia 1897 roku w Sosnowcu, ale jego rodzina pochodziła z Warszawy,
  i z nią związana była jego poźniejsza działalność. Ojciec Edmunda, Jan Wacław
  Rzewuski urodził się w Warszawie w 1868 roku pod zaborem rosyjskim.
  Tematy narodowościowe i walka o niepodległość były w jego życiu obecne
  bez ustanku. Ojciec chrzestny Jana Wacława, a przyjaciel serdeczny jego ojca -
  Aleksandra Krzywdy-Rzewuskiego, Stanisław Kazimierz hrabia Kossakowski, pokazywał
  tę polskość na wielu fotografiach i podsycał wyobraźnię małego Jana Wacława.

  Edmund wychował się w Sosnowcu, gdzie jego ojciec, wyjechał do pracy,
  dzięki pomocy przyjaciela rodziny doktora Józefa Czajkowskiego,
  znanego i szanowanego w ówczesnym czasie lekarza.
  Najprawdopodobniej ojciec pracował jako urzędnik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
  ale nadal rodzina poszukuje potwierdzających to przypuszczenie informacji.
  Po ukończeniu Polskiej Szkoły Handlowej w Sosnowcu, Edmund został powołany
  w 1915 do wojska carskiego, gdzie służył do wybuchu rewolucji.
  W 1917 r. wstąpił do I POW ( Polski Korpus Wschodni ), w 1918 do POW
  ( Polska Organizacja Wojskowa ) a następnie 42 Pułku Piechoty Ziemi Białostockiej,
  gdzie w latach 1918-1920 w stopniu plutonowego brał udział w wojnie
  polsko - bolszewickiej, za co otrzymał Krzyż Walecznych.

  Obok fotografia rodzinna;

  od prawej siedzą: Edmund Rzewuski,
  jego siostra Aleksandra,
  i jej maż Antoni Gilewski.

  zdjęcie wykonano ok. 1930 r.

  W latach - 1924-27 r. Edmund uczęszczał
  do Szkoły dla Podoficerów, a następnie
  Szkoły Oficerskiej w Bydgoszczy,
  gdzie zdał maturę i został mianowany
  rozkazem z dnia 15.08.1927 na stopień
  podporucznika w Korpusie Oficerów Piechoty.

  Jego wojskowa kariera zawodowa obejmowała następujące awanse:
  15.08.1929 porucznik, 01.01.1936 - kapitan,
  rok 1943 major, rok 1944 podpułkownik.
  Służył w 6 Pułku Piechoty Legionowej w Wilnie, a od 1936 r. był oficerem Sztabu
  Dowództwa Brygady KOP w Grodnie i tam zastał go wybuch wojny roku 1939.
  Uniknął niewoli i od początku 1940 roku działał w konspiracji na Białostocczyźnie,
  mieszkając w majątku rodziców żony Walerii ( z d.Szyłkiewicz ) w Zabłudowie.
  Działalność tę kontynuował do 1941 roku, gdzie w czerwcu przez teściową
  i rodzeństwo Wali ( żony Edmunda ) NKWD aresztowało 12 osób i deportowało
  na Syberię do Kraju Kargasokskiego, woj. nowosibirsk miejscowość Małyj Podielnik.

  Nieco później za działalność już w Armii Krajowej aresztowany i zesłany został brat
  Wali - Czesław Szyłkiewicz. Można wspomnieć tu również o konspiracyjnej aktywności siostry, Stanisławy Szyłkiewicz-Korman fizylierki z batalionu kobiecego E. Plater.

  Sytuacja w Zabłudowie i okolicy była tak niebezpieczna że krótko przed
  aresztowaniami w maju 1941 Edmund został przeniesiony na Mazowsze do Pruszkowa,
  gdzie jego ciotka Jadwiga Palusińska prowadziła skład materiałów budowlanych
  przy ul. B.Prusa 36 i gdzie początkowo zamieszkał z żoną i córką Ireną.
  We wrześniu przeprowadzili się na Klonową 7, obecnie ul. Daszyńskiego 7,
  do mieszkania rodziny Pawełczyńskich, stąd jego ówczesny pseudonim "Paweł".
  Edmund mimo zasadniczości miał poczucie humoru; spośród swoich trzech imion
  zachował jedno, a z podwójnego nazwiska połowę.

  Na przełomie kwietnia i maja 1941 Edmund Rzewuski został mianowany
  komendantem ZWZ VI Rejonu VII Obwodu "Obroża" placówki; Pruszków, Piastów
  i Ursus, gdzie nosił kryptonimy "Piechocień" i "Helenów". Potem przyłączono do niego
  także placówki w Michałowicach i Sękocinie. Kilka miesięcy później zatrudniono go
  w elektrowni jako wartownika i dostał "ausweis" co zezwalało na poruszanie się, nawet po godzinie policyjnej i umożliwiało mu kontakty oraz pewniejszą działalność.
  Jako dobry dowódca, konspirator i organizator struktur wojskowych,
  został awansowany na majora w 1943 roku.

  W Powstaniu Warszawskim był dowódcą zgrupowania VI Rejonu w Lasach Sękocińskich
  i organizatorem pomocy Warszawiakom w obozie koncentracyjnym "Dulag 121"
  w Pruszkowie. Od 1944 roku komendant Obwodu "Wrona", od listopada 1944 r.
  Szef Sztabu Okręgu Piotrkowskiego "Barka" z pseudonimem "Mucha".

  W Piotrkowie dnia 04.04.1945, jeszcze przed zakończeniem wojny z Niemcami,
  wkrótce po rozpoczęciu okupacji sowieckiej w Polsce, został aresztowany
  przez Urząd Bezpieczeństwa i poddany ciężkiemu śledztwu prowadzonemu
  przez NKWD w Rawiczu. Po uwolnieniu opuścił Piotrków.
  Był pracownikiem biura w Fabryce Lin i Drutu w Gliwicach gdzie trafił
  za namową pułkownika Stefana Leona Biestka, który tam pracował jako urzędnik,
  a z którym znali się i przyjaźnili jeszcze z czasów Brygady KOP w Grodnie.
  Biestek dowiedział się, że Edmund po uwolnieniu z ubeckiego więzienia
  w Rawiczu przebywa z żoną Walą i córką Ireną w Piotrkowie Trybunalskim.
  Skontaktował się z nimi i namówił do przyjazdu do Gliwic.
  Edmund z rodziną do śmierci w 1954 r. mieszkał przy ulicy Nowowiejskiej,
  obecnie Bohaterów Getta Warszawskiego.

  Zmarł na nowotwór. Jest pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach
  przy ul. Kozielskiej gdzie Instytut Pamięci Narodowej odznaczył jego grób
  stosowną tabliczką pamiątkową.
  ( Sektor F4, rząd B - czyli ten sam, co cała rodzina Żywolt, ale należy dojść
  do końca alejki ). Oficjalna strona na temat ppłk. Edmunda Krzywdy - Rzewuskiego: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/edmund-krzywda-rzewuski,25005.html

  Nieco dalej znajduje się grób rodziny Żywolt, w tym Anatola Żywolta,
  ojca Eugeniusza Żywolta - męża Ireny Krzywda Rzewuskiej-Żywolt,
  który nie był żołnierzem AK, aczkolwiek losy jego rodziny są przejmujące i bardzo
  ciekawe, bo byli przesiedleńcami z Kresów Polski Wschodniej i zesłanymi wgłąb ZSRR
  skąd dopiero udało im się wyjechać po 1941 r. z Armią gen. Andersa.
  W oczekiwaniu na powrót najpierw przebywali w Persji, potem spędzili kilka lat
  w Indiach, gdzie zamieszkiwali w osiedlu Valivade koło miasta Kolhapur,
  po czym wraz z siostrą i rodzicami wrócili do Polski.

  Opracowanie: Jolanta Żywolt z dziećmi: Patrycją, Wojciechem i Piotrem
  Gliwice 2022