STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ
ODDZIAŁ GLIWICE
 • O Nas
 • Statut
 • Linki
 • Forum
 • Strona Tytułowa
 • 

  POLSCY WIĘŹNIOWIE BUCHENWALDU OCZEKUJĄ EGZEKUCJI.

  ( tłumaczenie z j.angielskiego )

  Miejscowość Poppenhausen, Turyngia, Niemcy, Maj 1942 roku. Więźniowie Buchenwaldu oczekują egzekucji w lesie w pobliżu obozu.

  26 kwietnia 1942 roku przymusowy polski robotnik, który pracował w podwórzu firmy budowlanej Schmidt’a został pobity do nieprzytomności przez niemieckiego policjanta, Albina Gottwalda. Dwóch Polaków dokonało zemsty na Gottwaldzie i śmiertelnie zasztyletowało go na ścieżce pomiędzy Poppenhausen i Einoed. Następnie Polacy uciekli. Jeden z Polaków, Jan Sowka
  ( ur. 19.10.1922 r. w Thayngen, Szwajcaria ) został ujęty wkrótce po ucieczce.

  11 maja 1942 r. dziewiętnastu więźniów z Buchenwaldu zostało zabranych
  na miejsce w lesie, gdzie ciało Gottwalda zostało znalezione. Obsługa kontyngentu
  SS z Buchenwaldu zbudowało trzy szubienice – dwie składały się z dziesięciu haków każda i jedną pojedynczą. Dziewiętnastu polskich więźniów zostało ustawionych
  za szubienicami i Jan Sowka stał po przeciwnej stronie. Egzekucja rozpoczęła
  się o 10:50; więźniowie z Janem Sowką zostali powieszeni jeden po drugim
  na pojedynczej szubienicy. Na końcu oni wszyscy zostali powieszeni na tych dwóch szubienicach grupowych. Setki przymusowych robotników polskich z terenów okolicznych zostało zebranych i zmuszonych do oglądania tej egzekucji.

  TREŚĆ ORYGINAŁU

  English: Poppenhausen, Thuringia, Germany, April 26, 1942: Prisoners from Buchenwald awaiting execution in the forest near the camp. On April 26, 1942,
  a Polish forced laborer, who worked at Bauern Schmidt's courtyard was beaten
  to the point of unconsciousness by a German policeman, Albin Gottwald. Two Poles took revenge on Gottwald and stabbed him to death on a forest path between Poppenhausen and Einoed. The two Poles then escaped. One of the two Poles,
  Jan Sowka (b. 10/19/22 in Thayngen, Switzerland) was apprehended shortly after his escape. On May 11, 1942, nineteen prisoners from Buchenwald were taken
  to the place in the woods where Gottwald's body had been found. The Buchenwald SS built three gallows -- two consisted of ten hooks each, and one was a single gallows. The nineteen Polish prisoners were positioned behind the gallows,
  and Jan Sowka stood on the opposite side. The executions began at 10:50 where the prisoners and Jan Sowka were hanged one after another on the single gallows. At the end, they were all hanged from the two group gallows. Hundreds of Polish forced laborers from the surrounding area were rounded up and forced to watch
  the executions.